Jourová tvrdí, že za hromadné sexuální útoky muslimů v Miláně nemůže migrace

Jourová tvrdí, že za hromadné sexuální útoky muslimů v Miláně nemůže migrace

Pokud jste pravidelným a dlouhodobým čtenářem těchto stránek, tak vám jistě neuniklo, že na Silvestra došlo v italském Miláně ke stejným útokům na ženy jako o silvestrovské noci 2016 v Kolíně nad Rýnem. Mnoho žen bylo napadeno tlupami muslimů, byly tam případy osahávání, ale i několik hromadných znásilnění, jedna dívka zůstala po řádění mohamedánů ležet na zemi na milánském náměstí dokonce poraněná a nahá.

Policie byla v těchto případech takřka nečinná a zpočátku byla i zde – podobně jako před lety v Německu – snaha útoky ve stylu islámské zábavy taharrush (hromadná znásilňování nemuslimek) zatajit. Vyšetřování pak už jen potvrdilo fakt, že za útoky stojí Arabové – částečně nedávno přivandrovalí, částečně již v Itálii narození v muslimských ghettech. O útocích jste si (včetně videí) mohli víc přečíst zde, zde nebo zde.

Protože nejde o první incident tohoto typu v Evropě (mimo Německa dochází k podobnému hromadnému násilí třeba i ve Švédsku, kde muslimové sexuálně napadali dívky na festivalech), obrátila se jedna italská europoslankyně na Jourovou s následující žádostí:

Otázka, kterou Komisi pokládá Silvia Sardone (ID) ze dne 27. ledna 2022:

Předmět: Masové sexuální útoky na milánském náměstí Piazza del Duomo
V noci z 31. prosince na 1. ledna se skupina více než 50 mladých mužů, všichni severoafrické národnosti nebo původu, dopustila závažného sexuálního násilí na nejméně 12 mladých ženách (možná i více). Tato špinavá aféra připomíná hrozné události, ke kterým došlo na Silvestra v Kolíně nad Rýnem v roce 2016, a to jak použitou taktikou, tak původem pachatelů. V arabštině se tato praxe – poprvé pozorovaná v Egyptě v roce 2013 – nazývá „taharrush gamea“, což se doslovně překládá jako „kolektivní obtěžování“.

Tento typ násilí se vyskytuje hlavně v islámských komunitách s obrazem submisivní, zahalené a utlačované ženy a je praktikován mladými lidmi, kteří jsou často druhou generací špatně integrováni, a kteří nerespektují naše hodnoty a kulturu.

S ohledem na výše uvedené:

1. Byl tento jev, který se šíří po celé Evropě, studován a hodnocen?

2. Co Komise navrhla pro boj proti formám útlaku žen spojeným s islámskou kulturou?

Otázka P-000346/2022 ze dne 27. ledna 2022

Odpověď místopředsedkyně Jourové jménem Evropské komise ze dne 21. dubna 2022:

Násilí páchané na ženách, včetně sexuálního násilí, se vyskytuje ve všech členských státech bez ohledu na socioekonomický, etnický nebo imigrační původ. Evropský průzkum o násilí páchaném na ženách provedený Agenturou Evropské unie pro základní práva ukázal, že tento jev na úrovni EU převládá.

Komise považuje jakékoli násilí páchané na ženách za porušení lidských práv. Boj proti němu je proto klíčovou prioritou a jedním z pilířů strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.

Istanbulská úmluva vyžaduje, aby státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zajistily, aby kultura, zvyky, náboženství, tradice nebo takzvaná „čest“ nebyly považovány za ospravedlnění násilných činů, na které se úmluva vztahuje.

EU úmluvu podepsala na návrh Komise; je na Radě, aby přijala nezbytné rozhodnutí o přistoupení k EU. Komise přijala v březnu 2022 legislativní návrh, který vychází z cílů Istanbulské úmluvy.

V souladu se směrnicí o právech obětí a strategií EU o právech obětí musí být zajištěn přístup obětí násilí na základě pohlaví k podpůrným a ochranným službám, a to i s přihlédnutím k rasovému nebo etnickému původu, náboženskému vyznání nebo přesvědčení.

Akční plán Komise pro integraci a začlenění na období 2021–2027 zdůrazňuje ústřední úlohu evropských hodnot, jako je rovnost a zajištění dodržování základních práv při budování společností podporujících začlenění. Jeho cílem je podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím integračních politik.

Odpověď ze dne 21. dubna 2022 na parlamentní otázku P-000346/2022

Jak tedy sami vidíte, tak hned v první větě Jourová tvrdí, že násilí se vyskytuje v celé EU bez ohledu na etnický a migrační původ. To je sice pravda, nicméně muslimové jsou mnohonásobně častěji pachateli sexuálních útoků (zejména hromadných) než původní Evropané. To je prokázáno i statistikami, které navíc jasně hovoří i o tom, že v islámem „obohacovaných“ zemích je těchto útoků mnohem víc než jinde.

Jourová tedy zcela popírá fakt, že jde o islámskou specialitu a všimněte si, že k praxi útoků ve stylu taharrush se  vůbec nevyslovuje. A o islámu ve spojitosti se sexuálním násilím, k němuž nabádá i Korán,  také nikde ani slovo. Její odpověď je tak jednou velkou „obkecávačkou“, jejímž jediným cílem je propagace Istanbulské úmluvy, která podobnému násilí nezabrání, spíš naopak. To by ovšem bylo na samostatný článek.

Muslimové znásilňují nemuslimky po celá staletí, konají tak totiž jen to, co dělal i jejich lžiprorok Mohamed, když bral na dobytých územích sexuální otrokyně. A muslimové považují Evropu za dobyté území.

Například multikulturní Švédsko, kde byly ještě před 20 lety případy znásilnění spíš výjimkou, je dnes nejnebezpečnější zemí pro ženy v Evropě a kraluje dokonce i první desítce nejnebezpečnějších míst pro ženy na světě!!

V Německu pro změnu dochází ke dvěma hromadným znásilněním denně, přičemž v drtivé většině případů jsou pachateli muslimové.

Ve Francii je již pro ženy nebezpečné vycházet po setmění z domu dokonce i na menších obcích a mimo muslimská ghetta, ovšem v multikulturních oblastech nejsou na ulici v bezpečí ani za dne.

V Rakousku zjistili, že nejčastějšími pachateli znásilnění a sexuálních útoků na ženy jsou Afghánci. A jsme-li u Afghánců a silvestrovských útoků, tak připomínám, že se neútočilo jen v Itálii, ale i v Karlových Varech přepadl Afghánec dvě ženy, přičemž jednu pobodal a druhou brutálně znásilnil. Co by asi Jourová říkala, kdyby jednou z těchto obětí byla její dcera? Stále by hrála mrtvého brouka ve stylu „islám není problém“?

A tak bychom mohli pokračovat exkurzí po všech multikulturních evropských zemích. Hlavní je, že Jourová má záminku k propagaci Istanbulské úmluvy, která sice nijak ženy před muslimskými zločinci nechrání, ale zato zavádí instituci podobnou Barnevernetu. O skutečném poslání Istanbulské úmluvy se však již psalo poměrně dost, takže není třeba to zde již více rozebírat.

Jediným řešením by bylo, kdyby se rázně ukončila islámská invaze, která stále pod pláštíkem jiných událostí pokračuje. K tomu ovšem není v EU vůle, naopak, EU má zájem na tom, aby co nejrychleji vyměnila Evropské obyvatelstvo a to třeba cestou dovozu muslimských násilníků.

Pokud by EU skutečně na ženách záleželo, s dovozem mohamedánů do Evropy by dávno skončila. Ve skutečnosti však EU stěhuje muslimy už i tam, kde zatím nebyli. Třeba do řidčeji obydlených horských oblastí. Brzy tak i právě díky EU nenajdou mladé ženy v Evropě místo, kde by se mohly cítit bezpečně…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 16 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Jourová tvrdí, že za hromadné sexuální útoky muslimů v Miláně nemůže migrace

  1. To má Jourofka smůlu, že se v Bruselu obklopila zdmi luxusních nedobytných prostor a ochrankou. To je demokratka panečku. Ochranka ji nesmí pustit mezi lidi, třeba by ji taky nějaký rodilý Belgičan znásilnil… Halt má smůlu, vdala se za usilovnou práci za mírovou Evropu 🙂

  2. Už sa neviem dočkať,kedy moslimovia po dobytí Európy začnú bez milosti likvidovať europoslancov aj eurobyrokratov na každej úrovni. Nezabúdajme,že medzi nikým nikdy nevolenými eurofašistickými pohlavármi a tiež poslancami novodobého Reichstagu je veľa Židov a aj Jourová má židovský pôvod – ten je pri výbere do štruktúr 4. ríše výhodou, aj keď nie podmienkou . Na druhej strane konzervatívni kresťania majú pri tomto výbere istotu,že neuspejú.
    Hádam ani Irma Greseová nepáchala také ťažké zločiny ,ako tá odporný zrúda na fotke a tiež jej šéfka grófka Lajnová…

  3. Možno ste zvedaví,či si prajem brutálne násilie proti tej beštii v ľudskej koži a Sorosovej otrokyni na fotke. Áno, prajem. Aj všetkým podobným živlom pracujúcim pre EÚ. Škoda,že ten jej pokus o samovraždu nevyšiel.

  4. Jasně.
    Když se na Silvestra ožerou Češi tak také sexuálně útočej na kolemjdoucí slečny.
    Ta lemra by zapřela i nos mezi očima. Jen když jí to sype

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout