Proč globalisté používají islám jako hlavní zbraň na zničení Evropy?

Proč globalisté používají islám jako hlavní zbraň na zničení Evropy?

Přiznám se, že vůbec nebylo jednoduché pochopit, proč nenávistná ideologie, horší než nacismus, je tím, co má zničit náš kontinent. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, tak jde o skutečně nejúčinnější zbraň, která se však může při „špatném“ zacházení vymknout z rukou. Nicméně, zdá se, že globalisté se pojistili v mnoha ohledech.

Než půjdu k věci, tak chci nejprve upozornit na to, že islám sice je hlavní, ale rozhodně ne jedinou zbraní, což ovšem pochopíte jen tehdy, kdy se začnete zabývat komplexně všemi ději, které v měnící se Evropě, ale i ve světě, probíhají. A především je třeba hledat souvislosti zdánlivě nelogických kroků, které globalisté provádějí. Proto níže zaběhnu i do dalších dějů, které se souběžně odehrávají a každý má zcela jistě svůj vlastní význam.

Dále však přesto berte vše jen jako moji osobní analýzu stávajících dějů, kdy absolutně nic nepovažuji za úplnou náhodu.

Vše, co se nyní děje, bylo velmi dlouho plánováno. Jde tak o dlouhodobé procesy, jejichž „prameny“ najdete někde v 60.-70. letech minulého století. Už tehdy docházelo k dějům, které velmi úzce souvisí se vším, co se dnes děje. Níže se pokusím držet jen té části procesů, která se týkají islamizace, ovšem i ostatní procesy s ní velmi úzce souvisí, takže občas k nim bude třeba odbočit.

Po celou dobu existence islámu, tedy nějakých 1700 let, byl v neislámském světě prezentován islám coby velmi nebezpečná dobyvačná ideologie spíš, než coby náboženství. Každopádně, Evropané po dlouhá staletí věděli, že si islám nesmí dobrovolně vpustit do země a většinou se podle toho i chovali. Výjimkou byli obyvatelé Pyrenejského poloostrova, kterým pak trvalo dlouhých 800 let, než se jim podařilo dojít až k reconquistě. To ovšem takový Balkán, který si také na čas podmanili, nebyl předán Osmanům jen tak bez boje, nicméně za Vídeň se již Turci nedostali. Většina Evropy tak byla po celá staletí od mohamedánů ochráněna a naši předci věděli, proč tak činí.

Co se ovšem stalo, že je nám jedna z největších hrozeb, jedna z nejtotalitnějších ideologií náhle představována coby „náboženství míru“, její kritici jsou v Evropě tvrdě perzekuováni a vyznavači této ideologie, před nimiž byla Evropa vždy  uzavřena, jsou náhle do jednotlivých zemí zváni s otevřenou náručí? Co se stalo, že si zde náhle mohou libovolně zakládat obce a stavět mešity?

Ještě před zhruba 60 lety byl islám představován jako „náboženství války“, nebyl problém veřejně upozornit na jeho totalitní prvky, varovat před ním, neexistovalo slovo „islamofobie“ a v oblastech, které nebyly nikdy v minulosti islamizovány, nestála jediná mešita. Muslimové žili převážně v zemích, které islámské země kolonizovaly, případně v zemích, které si muslimy najímaly jako levnou pracovní sílu (např. Turci v Německu).

Už někdy v té době se stále častěji objevovaly zmínky o přelidňování planety a nutnosti depopulace, přičemž v moderní době by případná válka byla nejen válkou poslední, ale i takovou, která by znemožnila lidstvu (pokud by nějaké zůstalo) na naší planetě nadále setrvávat. Globalisté také vždy počítali jak s depopulací, tak se zavedením totalitní společnosti s jedinou, nikým nevolenou světovládou, čímž se dnes ostatně již nijak netají. Poslední rok a půl snad ti bystřejší z vás pochopili, kam vše směřuje. A kdo se zajímá o Agendu 2030 a s ní související Velký reset, tak ten ví, že společnost, kterou nám na rok 2030 naplánovali, má být plně totalitní, v níž nikdo – vyjma těch nahoře a jejich slouhů – nic nevlastní.

A jak to vše souvisí s islámem? Víc, než si myslíte. Islám má totiž s prosazovanou ideologií mnoho společného. Je také velmi silně totalitní, přičemž jeho cílem je nastolení jednotného celosvětového chalífátu. Proč tedy nevyužít islámu jako zbraně, jejíž cíle jsou stejné?

Proto nám náhle začali představovat islám coby „náboženství míru,“ do evropských jazyků se začaly překládat jen ty „neškodné“ části Koránu a později se začali nálepkovat všichni odpůrci islámu slovem „islamofob“. Souběžně s tím se ovšem začal propagovat i multikulturalismus, což ovšem znamenalo jediné: infiltraci islámu do Evropy. V rámci prosazovaného multikulturalismu se totiž začali dovážet téměř výhradně muslimové.

Například na území Islámského státu nebyli muslimové v obzvláštním nebezpečí, jednalo-li se o sunnity. Ovšem jezídská i křesťanská komunita byla vyvražďována, přesto Evropa nepřijímala přednostně tyto utiskované komunity, ale muslimy, dokonce i přímo bojovníky ISIS. Například v Německu skončilo ani ne 300 Jezídek, ovšem syrských sunnitských muslimů přes milion. Už v minulosti jsem zde upozornila i na to, že v tomtéž „jede“ i část církve, čehož si jistě všimli všichni, kdo sledují kroky Bergoglia. On a jeho stoupenci jsou stejnými slouhy globalistů jako loutkové vlády.

Evropské země tak byly během relativně krátké doby infiltrovány miliony muslimů, kteří považují Evropu (vyjma muslimských zemí jako Albánie či území Kosova nebo Bosny) za území války. V islámu jsou územím války všechny země, kde nevládne šaría, tedy islám. Sekulární systém je pro muslimy absolutně nepřijatelný stejně, jako evropský právní systém, který nikdy neuznají.

Islamizace Evropy pokračuje a nyní není nikde v celé EU ani jedna vláda, která by měla v plánu islám potlačit, to by ostatně nedopustila samotná EU, která je hlavním motorem evropské islamizace se všemi promigračními dokumenty, které již stihli v Bruselu vyprodukovat.

Přeskočme nyní nějaký ten rok a podívejme se na to, co se bude nadále v islamizovaných zemích nejspíš dít. V momentě, kdy dojde kriminalita na velmi vysokou úroveň (to se už děje např. ve Švédsku, Francii či Německu), začnou z jednotlivých zemí původní obyvatelé houfně prchat. Část se vystěhuje v dané zemi mimo civilizaci (to platí zejména pro Švédsko) a založí odloučené komunity.  V mnoha zemích tak převládnou muslimové mnohem rychleji, než očekávají všechny stávající odhady.

Průběžně bude i mezi muslimy samotnými probíhat boj o moc. Povšimněte si, že už nyní dochází k takřka každodenním přestřelkám mezi muslimskými gangy v různých islamizovaných lokalitách Francie, Švédska, Itálie, ale i Německa. Tyto boje se samozřejmě budou vyostřovat a poté, kdy muslimové převezmou v zemích i faktickou moc, dojde k tomu, že původní obyvatelstvo buď konvertuje nebo bude vyvražděno. Tedy kdo z těchto zemí včas neuteče, dopadne velmi špatně.

S tím počítají i globalisté. O likvidaci bělochů se zasazují už nyní prosazovaným protibělošským rasismem (BLM), LGBTQ a genderovou ideologií, která má mladé podnítit k tomu, aby se nedokázali identifikovat se svým skutečným pohlavím a tím se dále vyřadili z reprodukce. Muslimové mají své školy, na nichž nejsou podobné indoktrinaci vystaveni a i když navštěvují školy veřejné, mešita jim jejich názory patřičně zkoriguje tak, aby se množili i nadále podobně, jako jejich rodiče.

Evropanky jsou dále nabádány aby si hledaly partnery mezi jinými rasami, proto nám Google tvrdí,  že šťastná je jen taková bílá žena, která má za partnera černocha. Proto ty stále častější reklamy, filmy a seriály, v nichž vidíte rasově smíšené páry. Nebudu zde dále zdlouhavě popisovat, co vše se dělá v Evropě pro muslimy a proti původním obyvatelům, o tom jste si zde mohli přečíst mnohé a pokud nejste slepí, musíte sami vnímat, co se děje. Připadá vám například normální, že je již téměř každý muslimský vrah a násilník na území EU prezentován coby psychicky nemocný chudák?

Globalisté zde samozřejmě ve vzdálenější budoucnosti nechtějí chalífát, který si v Evropě plánují sami muslimové. Předně globalisté počítají zřejmě s tím, že až muslimové kontinent ovládnou (a původní obyvatele do jisté míry zlikvidují), začnou se zabíjet mezi sebou. Nekonečné boje o území, kmenové války apod., to vše si přivezli ze svých zemí, přičemž  svých staletí udržovaných zvyklostí se tím, že se nikdy do evropské společnosti neintegrovali, nezbaví.

Už nyní mezi sebou bojují v různých evropských zemích například černoši s Araby, Čečenci s Araby, Turci s Araby nebo šíité se sunnity. Muslimové tedy budou bojovat i dál mezi sebou. Stačí počkat, až budou vydrancované země plné lokálních válek natolik zničené, že nebude problém je obsadit a postupně zde zavést úplně jiný systém, který však nebude o nic méně totalitní, než islám.

Mnozí z vás možná upozorní na finanční podporu ropných velmocí, zejména Saúdské Arábie a Kataru, které v zájmu zavedení všesvětového chalífátu muslimům v Evropě pomohou, neboť to dělají i nyní. Obě země patří k hlavním sponzorům mešit, modliteben, islámských škol a různých islámských spolků v Evropě, nicméně tyto pouštní země by byly bez ropy podobně chudé, jako jiné muslimské země. Tyto země samozřejmě globalisté nyní  potřebují jako platnou podporu islamizace Evropy, radikalizace imámů, financování mešit i různých islámských spolků. Saúdská Arábie a Katar žijí z ropy, kterou dále prodávají. Kdo ovšem bude chtít kupovat ropu v zemích, kde bude zaveden tzv. „zelený úděl“?

Právě zavedení zeleného údělu po celém západním světě má dle mého názoru přispět k tomu, že tito ropní magnáti nebudou mít ve finále, dostatek prostředků na to, aby evropský chalífát vojensky podrželi.

Nemyslím tedy, že by globalisté měli zájem v Evropě zavádět dlouhodobě chalífát (ovšem na nějakou dobu jistě ano). Hodně se hovoří o nějakém novém, jednotném náboženství, nemělo by však jít o islám, který má sloužit čistě k rychlé destrukci bez toho, aby došlo k nějakému zásadnějšímu poškození infrastruktury a životního prostředí, jako by tomu bylo v případě globálního konfliktu.

Globalistům jde nyní o likvidaci bílé rasy, která je na tom s IQ podobně, jako žlutá, nicméně je vzpurnější. Asiaté jsou poslušnější a extrémně pracovití, tamní inteligence tak bude globalistům postačovat.  Evropa má tak být zcela jistě doslova převálcována barbary, přičemž běloch bude časem jen okrajovou menšinou. Stačí si povšimnout, jak se nyní v rámci BLM štvou rasy proti sobě, zejména černoši proti bělochům. To logicky povede i k rasové válce.

Samozřejmě je třeba považovat vše výše jen za jakousi analýzu stávajících dějů, které jsem si jen dala do souvislosti. Obrovský protiklad prosazovaných ideologií – islám, gender, LGBTQ, klimaalarmismus – mne zaujal už dávno a bylo mi jasné že vše dohromady nemůže koexistovat v jakékoli symbióze. Stejně tak je jasné, že to vše není prosazováno náhodou.

Ovšem globalisté si na nás mohou vymyslet i něco dalšího, co vše výše uvedené popře nebo posune úplně jinam. To se ovšem uvidí až časem, nicméně zatím mi vše výše uvedené do sebe zapadá. Jaká bude skutečnost nám ukáže až budoucnost. Velmi ráda bych se ve svých analýzách mýlila…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 120 Průměrně: 4.8]

7 thoughts on “Proč globalisté používají islám jako hlavní zbraň na zničení Evropy?

 1. Nebudem sa vyjadrovať ku všetkým veciam opisovaným v článku, pretože je veľmi dlhý. Podľa môjho skromného názoru však globalistom určite nevyjdú všetky ich plány na sto percent. Uvediem aspoň zopár dôvodov: ohrozené krajiny /napr. Čína a Rusko/ nebudú mať zábrany v konfliktoch použiť zbrane hromadného ničenia, islamské krajiny budú mať aj po vyčerpaní zásob ropy či pri zníženom dopyte vďaka dobrým investíciám dostatok zdrojov na islamizáciu a dobytie sveta /napr. turistický ruch, futbalové mužstvá, médiá/, nemoslimovia budú ako otroci vzaní na milosť a /nielen/ v Európe miesto vyvraždenia či nútenia ku konverzii uzavretí v getách podľa saudskoarabského vzoru, vznikne čierny trh so „zakázanými“ potravinami vrátane mäsa atď.

  1. Zbrane hromadného ničenia: Proti komu by ich malo Rusko a Čína použiť a ako? Tu nebude žiaden front, kde budú na jednej strane dobrí a na druhej zlí. V novom druhu vojny sú nukleárne zbrane úplne nepoužiteľné, čo autorka aj nepriamo spomína.

   Aký turistický ruch? Aké futbalové mužstvá, aké médiá? Však tu bude občianska vojna. Z EU a USA na to už nik ani nepomyslí, ľudia budú mať iné problémy. Prípadne to vyriešia zatvorené hranice, lebo COVID. Nechce sa mi teraz hľadať aký majú tieto krajiny príjem z napríklad turistického ruchu v porovnaní s príjmami z ropy, ale vôbec by neprekvapilo, keby to bola zanedbateľná čiastka.

   Otroci: Ako sa preriekol Heger: „Pracovať a nevlastniť.“ Veď otroci budú všetci vrátane tých, ktorí konvertujú. Ten zvyšok nebude treba. Na čo ich živiť?

   Tvoje postrehy by mali zmysel v tomto svete, ale nie v tom ktorý má prísť.

 2. Mlslimové jsou zbraň a kde kdo je využívá (OSN, EU, a jiní), včetně is lámských zemí, a většinou neomarxisté, či globalisté. Oba ale chtějí vládnout, a tak se nakonec poperou mezi sebou, a ten, kdo prohraje, bude pro vítěze tím užitečným idiotem. Nakonec by se mohl ten třetí smát, když se Evropané (běloši) vzpamatují a nakonec je vyženou oba. To ale těžko odhadovat, i vzhledem k jejich kulturní degeneraci. Musela by převážit vůle žít, a tím se bránit, prosperovat.

 3. Téma je dobře promyšlené, ale je zvevné, že se mýlí buď autorka nebo globalisté. Že by se zastavil islám pomocí Green Dealu je utopie. Green Deal je jen dočasná demagogie a spolu s ohříváním planety má vytvořit důvod pro depopulaci. V Evropě se bude snižovat populace o 50% v Asii a Africe o 95%.
  Jak se depopulace bude dělat?
  Převažující metoda bude dobrovolná euthanázie pomocí praktik vytváření souhlasu. Nebo dotace na euthanázii, nebo hrozba exekuce a vystěhování na ulici.

  Co víme jistě o vládnoucí elitě?
  Bojí se jedů v životním prostředí
  Nechtějí žít v době kamenné po atomovém výbuchu
  Nechtějí muslimy po celém světě, protože rádi cestují

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout