Islamizace Evropy

Islám je nenávistná ideologie, která je nyní velmi úspěšně využívána jako zbraň na zničení Evropy. Zatímco muslimové sami jdou do Evropy především za účelem ji islamizovat a zavést zde chalífát s právem šaría, Evropané se prakticky nijak této invazi a islamizaci nebrání. Drtivá většina lidí, silně ovlivněná mainstreamovou propagandou a poplatnými politiky, kteří mají vyvolat dojem, že je islám náboženství míru, skutečně věří, že v tomto směru zde není žádná větší hrozba. Bojí se jen jakýchsi fiktivních, údajně ojedinělých útočících „islamistů“, aniž by si uvědomovali, že se ve skutečnosti jedná o pravověrné muslimy, kteří jen konají tak, jak konal Mohamed.

Na teroristické útoky si většina lidí tak nějak zvykla a o mnoha z nich se už ani nepíše. Často se totiž útok nezdaří až tak, jak terorista plánoval, takže po něm nezůstanou mrtví, ale „pouze“ zranění, o čemž se pak nepíše. Stejně tak se nepíše o nastražených, amatérsky sestrojených bombách, které jen souhrou šťastných náhod nevybouchly.

Přitom nejméně od roku 2015 probíhá soustavná invaze islámských vojsk ze zemí Středního a Blízkého východu a z Afriky do Evropy. A opět jde o invazi muslimů, kteří počítají s tím, že Evropu islamizují. Aby se situace zlehčila, nazývají tuto invazi všechny oficiální kruhy migrací. Ale o tom jsem detailněji psala jinde, zde si osvětlíme, co k nám vlastně islám přináší a zdůvodníme si, proč nelze islamizaci Evropy zabránit.

ZRŮDNOSTI ISLÁMU

Aby bylo možné pochopit, co do Evropy spolu s islámem přichází, je nutné si uvědomit, že neexistuje nic jako umírněný islám. Pravověrní muslimové uznávají jeden jediný islám a to tentýž, jaký praktikoval už jejich pedofilní prorok Mohamed. Muslim, který nežije podle těch „správných“ zásad, není již touto komunitou považován za muslima, ale za konvertitu. Takže pokud kdokoli poukazuje na jakési „umírněné“ muslimy, pak může jít jedině o ty, kteří nepraktikují (pak jsou ovšem považováni za konvertity a ne za muslimy) nebo o ty, kteří prochází první fází džihádu, tzv. takíjou, tedy využívají přetvářky k tomu, aby získali důvěru zatím většinových bezvěrců.

Již jen skutečně velmi naivní člověk může věřit tomu, že do Evropy míří samí přínosní lékaři a inženýři, jak nám tvrdil od samého začátku mainstream, přičemž některé vítače tato mantra stále neopustila.

Do Evropy však míří především vojáci různých islámských bojůvek, většinou ISIS, ale stále více se zde objevují afghánští Tálibánci (velmi početná komunita je třeba v sousedním Rakousku), dále členové Al Kájdy, z Afriky pak především hrdlořezové z bojůvek jako Boko Haram a Al Šabáb.

Are We Winning the War Against ISIS?
Bojovníci ISIS – většina je již dávno v Evropě
Boko Haram Attack: We didn't receive distress calls from Borno village - NAF
Boko Haram míří do Evropy z Afriky (jen na Kanárských ostrovech jsou jich nyní tisíce). Většina těchto hrdlořezů se hlásí k „ideálům“ ISIS.
Al-Shabab Chief Partially Seen on Video for First Time | Voice of America - English
Al Šabáb – také tito islámští fanatici míří do Evropy z Afriky, nyní jich jsou v Evropě možná i desetitisíce a další přibývají
Foot-Soldiers Of Radical Islam: How Islamist Machinery Indoctrinates Young Kids To Promote Terror, Radicalism
Nebezpečné jsou i děti
AhlulBayt News Agency - ABNA - Shia News
Sirotci pro Šojdrovou?
There is no such thing as a child terrorist - spiked
Udržíš už zbraň v ruce? Pak se nauč střílet! Krédo muslimských bojovníků…
Mothers living under ISIS share photos of children posing with guns | Daily Mail Online
Zbraň je větší než dítě? Nevadí, i tak už ho můžete patřičně zfanatizovat….

Na příkladu života na územích ovládaných ISIS je jasně vidět, jaké „hodnoty“ pravověrní muslimové vyznávají. A pokud je někdo nevyznává, pak má na výběr: buď je vyznávat začne a bude mít pokoj nebo bude prohlášen za konvertitu. A konverze od islámu znamená fatvu – vyhlášení trestu smrti.

Konverze

Tedy jednou ze zrůdností islámu je nemožnost konverze. Ta je skutečně v případě islámu zakázána a všichni všeobecně známí konvertité musí žít na utajených místech. Většina těch, kteří konvertovali a nyní aktivně proti zrůdnému islámu bojují, žije v současné době USA, či jinde mimo Evropu, neboť Evropa již pro ně není bezpečnou. Oni sami navíc moc dobře ví, že zde není ani nejmenší vůle nějak islamizaci řešit, naopak je stále silněji podporována. Konvertité tak žijí pod každodenními pohrůžkami smrtí.

Ženy a islám

O tom, že islám považuje ženy za podřadné, jistě víte i v případě, že se o tuto ideologii nijak zvlášť nezajímáte. Žena má méně práv než muž, také například u soudu má její slovo menší váhu a v mnoha muslimských zemích jsou akceptovány i vraždy ze cti, tedy manželé, otcové a bratři mohou prakticky beztrestně nebo jen s hrozbou velmi nízkého (často podmíněného) trestu svoji manželku, dceru či sestru zabít. Třeba jen proto, že odmítá jimi zvoleného ženicha.

Vraždy ze cti jsou velmi obvyklými v zemích, kde vládne – minimálně do jisté míry – šaría, takže podobné vražedné útoky na vlastní dcery, ženy či sestry, jsou obvyklé třeba v Afghánistánu, Pákistánu nebo Somálsku. Přitom právě z těchto zemí přichází do Evropy velmi mnoho vetřelců. I to je důvod, proč se staly vraždy ze cti velmi častými i v islamizovaných evropských zemích, není měsíc, aby k několika případům po celé Evropě nedošlo. Já sama jsem psala už o desítkách těchto případů jen za poslední rok.

Dětské sňatky

Už Mohamed pojal Ajšu za manželku v šesti letech a manželství začal konzumovat v jejích devíti. Proto mnoho muslimů následuje jeho kroky a volí si dětské nevěsty, islám je tedy ideální pro všechny heterosexuální nebo bisexuální pedofily. Předpokládám, že i to je důvod, proč se nyní pedofilie začíná vládnoucí ideologií podporovat. Pedofilové už chodí do různých pride průvodů a mají i svoje internetové stránky. Nicméně dětské nevěsty jsou celkově v islámu mnohem obvyklejší, než si jen umíte představit.

Mnohdy se stává, že nezletilá dcera odmítne otcem či bratrem zvoleného ženicha, často o 2-3 generace staršího, od něhož po nuceném sňatku unikne. Za to je samozřejmě rodinou vytrestána, někdy velmi krutě. V minulosti jsem již psala o případech, kdy byla mladá dívka, někdy ještě dítě, znetvořena kyselinou, pohřbena zaživa i s dítětem, ukamenována, či prostě „jen“ podřezána. Uvědomte si, že vždy k tomu došlo rukou příbuzného, nejčastěji pak otce nebo bratra, občas se ovšem na vraždách ze cti či znetvoření podílí i matky děvčat.

Na videu níže se můžete podívat na to, jak je nucena devítiletá holčička z Afghánistánu pojmout za manžela muže, který by mohl být její praděda.

https://twitter.com/i/status/1273875998539317248

Dětské nevěsty prodávali členové ISIS také na jejich aukcích otrokyň. K tomu dodávám, že většina těchto zrůd už oblast Sýrie či Iráku opustila a jsou dávno v Evropě.

Další osmiletá holčička z Jemenu dopadla tak, jako mnoho jiných malých děvčátek, předčasně provdaných. Nepřežila svatební noc:

V Jemenu je provdáno mnoho holčiček (asi 25%) mezi 6.-14. rokem věku. Ne každá toto manželství přežije…
Aukce dětských sexuálních otrokyň na území, které ovládl Islámský stát, jehož bojovníci jsou již v Evropě

V islámských zemích také dochází k násilným konverzím dětských nevěst. V Pákistánu takřka denně unesou muslimové nějakou křesťanskou nebo hinduistickou dívku ve věku 9-16 let a násilně ji provdají za muslima. Islámské soudy, uznávající právo šaría, jsou na straně muslimských únosců.

Dětská ženská obřízka je další zrůdnou islámskou praktikou, zcela běžně provozovanou i v Evropě. Podobně jsou však na našem kontinentu stále častěji akceptovány dětské nevěsty. V Německu jich registrují už poměrně hodně, přičemž mnohé sňatky, uzavřené pouze před imámem, jsou před úřady utajeny.

Káfir

Islám je však také o vztahu k bezvěrcům, tedy k nemuslimům, které považují za podřadné. Korán definuje káfira jako Alláhem nenáviděného. Tedy už Korán říká, že nás musí muslimové nenávidět, i když správný muslim nesmí svoji nenávist v nemuslimské společnosti dávat najevo. Káfiry je podle Koránu možné zotročovat, znásilňovat, setnout jim hlavu, strojit proti nim úklady, zastrašovat je a ponižovat. Káfir není plnohodnotná lidská bytost.

Více než polovina koránu je o káfirech, nikoli o muslimech. Cílem, který popisuje islámská doktrína, je zničení každého káfira konvertováním k islámu, přijetím podřazeného statutu (dhimmí) nebo smrtí. Proti káfirům lze vést džihád.

Tedy už chápete, že například dávky, které na území Evropy muslimové pobírají, jsou jen daní podřadného káfira nadřazenému muslimovi? Muslimové neuznávají evropský právní systém, pro ně je přijatelná jedině šaría a jejich konání má dokonce směřovat k zavedení všesvětového práva šaría a to formou džihádu. Nyní probíhá džihád Evropy.

PROČ NELZE ISLAMIZACI ZASTAVIT

Historicky je to poprvé, kdy džihádu napomáhají i sami Evropané. Jako kdyby úplně zapomněli na to, že naši předkové bojovali s Osmany a islamizaci se bránili. Nebylo možné tak, jako dnes, rozprodávat pozemky a nemovitosti muslimům.

Islamizuje se celá Evropa a to především díky Evropanům samotným, neboť ti si soustavně ve všech zemích volí politiky, kteří odmítají reálně proti islámu jakkoli bojovat. V každé evropské zemi existuje hned několik protiislámských stran, které mají přímo v programu islámskou ideologii zakázat. Tyto strany však většinou „živoří“ mimo parlament nebo jsou stranou okrajovou, s níž se nikdo nechce „špinit“.

Pokud bychom se měli podívat na naši politiku, tak mohu jedině zkonstatovat, že tak proislámskou vládu, jakou máme my, má jen velmi málo evropských zemí. Stačí se jen podívat na ministerstvo vnitra, obsazené největším obhájcem muslimů u nás a na celkové kroky této vlády, která neudělala proti islamizaci vůbec nic, ale pro muslimy víc, než mnohé další vlády.

Například se u nás uznala možnost nošení hidžábu ve školách, takže žádná škola již nemůže muslimské zahalování zakázat. Vláda také zahájila velmi tuhý boj proti islamofobům. Před soudem už stanula spousta lidí jen kvůli komentářům na sociálních sítích, jenž byly zaměřeny protiislámsky. Také naše justice jde muslimům silně na ruku, jak jsem uvedla už zde.

Evropa se islamizuje, přičemž ve hře jsou všechny faktory, které ji výrazně urychlují:

 1. Muslimská invaze nepolevuje, ale nabírá na síle, úměrně s tím roste i počet muslimů na území Evropy.
 2. Konverze k islámu jsou stále častější, v Německu a ve Francii konvertuje k islámu každou hodinu jeden člověk. To je 24 lidí denně, většinou jde o evropské manželky přivandrovalých muslimů.
 3. Islám má nyní v Evropě nadřazené postavení. Ve většině zemí EU probíhá hon na islamofoby, zatímco muslimové mohou slavit útoky džihádistů jak libo, stejně tak mohou šířit nenávist vůči káfirům. To je totiž nenávist EU povolená.
 4. Muslimská porodnost je 5-6 dětí, přičemž muslimové jsou nabádáni k tomu, aby měli dětí ještě víc a ve větší míře si brali za manželky nemuslimky, které automaticky konvertují. Tomu vydatně pomáhá celý současný systém, kdy můžeme často vidět v různých reklamách či filmech a seriálech smíšené páry, kdy dívka či žena je vždy bílá.
 5. Naopak porodnost nemuslimských párů významně klesá, přičemž Evropanky jsou vedeny více ke kariéře, než k rodině. Tradiční evropská rodina má být zničena také současnou genderovou ideologií, kdy mají být děti již od jeslí vychovávány bezpohlavně tak, aby se neuměly vhodně identifikovat s žádným konkrétním pohlavím.
 6. Teroristických útoků bude postupně, jak porostou počty muslimů na území Evropy, přibývat. Útočníci budou samozřejmě stále častěji útočit na nemuslimské komunity, budou si tedy útoky lépe plánovat a koordinovat. Tím budou v některých lokalitách evropských zemí nemuslimové vyhlazeni či vyhnáni.
 7. Muslimové se ve všech islamizovaných zemích cpou do politiky a jsou většinou – paradoxně – voleni nemuslimy. Většina lidí se totiž vůbec nezajímá o to, koho volí. U nás máme zatím v politice jen poměrně málo muslimů, to se však bude postupem času měnit. Ostatně, kolik z těch, kdo volili do Sněmovny třeba ANO tušilo, že volí také jednoho muslima? V Německu jsou již muslimové ve všech stranách, mimo AfD, v některých mají dokonce vlastní frakci (např. v CDU), jiné si víceméně převzali (Zelené) u nás je trend velmi podobný, za muslimy u nás „kope“ především ČSSD, TOP0,09 a Piráti. Do budoucna zde ani není možná viditelná koalice, která by šla proti islámu (detailněji vysvětlím v jiném článku).
 8. Na islamizaci evropských zemí v režii globalistů spolupracují také bohaté muslimské země, to vše za podpory jednotlivých národních vlád a EU. Financují nejen mešity, modlitebny a různé islámské organizace na území Evropy, ale také v hojné míře vykupují nemovitosti a pozemky (to se děje stále častěji i u nás). Tím vytváří podhoubí pro příští muslimské no-go zóny.
 9. Promigrační, pašerácké a integrační neziskovky – o úloze podvratných neziskovek, velmi štědře dotovaných z EU i různých pofiderních globálních neziskovek typu Sorosovy OSF, jsem už psala v mnoha článcích, jejich podíl na islamizaci Evropy je značný, pro systém jsou v tomto směru velmi důležité. Ve většině zemí není nejmenší zájem o pozastavení jejich činnosti, naopak jsou štědře dotovány (viz u nás např. OPU).

Z výše uvedeného vám již musí být jasné, že islamizace Evropy je nezvratná. Lze ji jen urychlit nebo zpomalit, ale v této fázi a s tím, jak myslí a volí drtivá většina Evropanů, pak není sebemenší šance na to, že by se náš kontinent probíhající islamizaci vyhnul. Netvrdím, že islamizací vše skončí, přece jen má jít o hlavní prostředek – či chcete-li zbraň – k likvidaci původních Evropanů a destabilizaci Evropy či západního světa vůbec. Ale pro současné generace je tato hrozba zásadní. Minimálně naše děti či vnoučata zažijí chalífát na vlastní kůži.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/zrudnosti-islamu-a-islamizace-evropy/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings