Agenda 2030

O tomto dokumentu, který má být v zásadě základem tzv. „velkého resetu“, jste jistě slyšeli. Možná ani netušíte, že se již brzy čeká jeho revize, která má všechny plánované procesy urychlit. K pevnému rozhodnutí má dojít už v polovině června 2021. Ale buďme konkrétní.

Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030. A nejspíš ne náhodou nedávno uzavíraly neziskovky smlouvy s řeckými pronajímateli ubytovacích kapacit pro invazisty do toku 2025, resp. 2030. Ano, po celé následující desetiletí má docházet k mohutným přesunům lidí z nekompatibilních kultur do Evropy. I to je jedna ze součástí plnění Agendy 2030 s jejímž urychlením a úpravami se nyní počítá.

Co je zač tento dokument z roku 2016, přijatý většinou vlád (včetně naší)? Dokument, který může zdánlivě navozovat dojem, že zde jde především o zlepšení života nejchudších lidí na planetě? Nicméně při bližším prostudování zjistíte, že jeho cílem je globalizace, stěhování lidí z chudších zemí do těch bohatších, které tím nakonec samy zchudnou. A především pak v důsledku toho dojde k postupnému rušení národních států a jednotlivých národů.

Proto, aby mohly být národní státy Evropy zrušeny, byla založena EU. Globalizace totiž svědčí nadnárodním korporacím na ni napojeným. Aby šla likvidace národních států lépe, pak je nutno obyvatelstvo obměnit, nastěhovat sem jednak masy lehce manipulovatelných lidí, na druhé straně pak zajistit, aby se nastupující generace Evropanů necítily být patrioty, ale kosmopolity. To jsou přesně ti mladí euroobčané, kteří se již nikde necítí doma.

A nyní konkrétně, co je původní Agenda 2030 a jaké jsou hlavní v dokumentu stanovené cíle?

 1. Konec chudoby – konec chudoby ve všech jejích podobách a všude
 2. Zajistěte dostatek jídla, zajistěte bezpečnost potravin a lepší výživu a podporujte udržitelné zemědělství
 3.  Zdravý život pro všechny – zajistěte zdravý život pro všechny lidi všech věkových skupin a propagujte jejich pohodu
 4. Vzdělávání pro všechny – zajistěte inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a propagujte příležitosti pro celoživotní učení pro všechny
 5. Genderová rovnost – dosáhnout rovnosti žen a mužů a zmocnit všechny ženy a dívky k sebeurčení
 6. Voda a hygiena pro všechny – zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienu pro všechny
 7. Udržitelná a moderní energie pro všechny – zajistěte přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 8. Udržitelný hospodářský růst a slušná práce pro všechny – podpora udržitelného, ​​inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a slušné práce pro všechny
 9. Odolná infrastruktura a udržitelná industrializace – budování odolné infrastruktury, podpora široce založené a udržitelné industrializace a podpora inovací
 10. Snížit nerovnost – snížit nerovnost v zemích a mezi nimi
 11. Udržitelná města a osady – učinit města a osady inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 12. Udržitelná spotřeba a výrobní metody – zajišťují udržitelnou spotřebu a výrobní vzorce
 13. Přijměte okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům
 14. Ochrana a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů
 15. Chránit půdní ekosystémy – chránit a obnovovat půdní ekosystémy a podporovat jejich udržitelné využívání, udržitelně hospodařit s lesy, bojovat proti dezertifikaci, ukončit a zvrátit degradaci půdy a ukončit ztrátu biologické rozmanitosti
 16. Mír, spravedlnost a silné instituce. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, umožnit všem přístup ke spravedlnosti a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 17. Posílit způsoby provádění a globální partnerství – posílit prostředky provádění a vyplnit globální partnerství pro udržitelný rozvoj novým životem

Důsledky a možnosti plnění Agendy 2030 jsem zmínila už výše. Tedy ať se to možná někomu jeví sebelépe, Evropu a jiné rozvinuté části světa by měla právě agenda 2030 dostat na úroveň rozvojových zemí, budou-li tyto země nuceny neomezeně přijímat vetřelce z těch nejchudších zemí jen proto, aby se vymýtila chudoba.

V bodech výše můžete najít nejen boj s chudobou, který je v místech, kde se chudoba vytváří, už vzhledem k přemnožení tamních obyvatel a nižšímu IQ nemožný. Jejich chudoba se pak řeší stěhováním například do Evropy. Hned několika body se prolíná zelený úděl. Ať už se jedná o bod 7 (zelené zdroje energie), který způsobí výpadky elektrické energie, k nimž nebudou dostačovat při přelidněné planetě přírodní zdroje nebo bod 13, což není nic jiného, než neustále proklamovaná uhlíková neutralita a s ní související omezení spalovacích motorů, ale i omezení dopravy a přecházení na elektromobilitu.

Za jednotlivými body pak můžeme vyčíst snížení spotřeby masa či omezení zemědělské výroby. Každopádně hraje především současná koronavirová panika do karet právě Agendě 2030 – výrazný pokles použití hotovosti (údajně infikované peníze), omezení letecké a vůbec dálkové dopravy a cestování (a už je tu plnění dalších bodů), značné zchudnutí bohatších částí světa a stále nekončící stěhování Afriky do Evropy.

Body samozřejmě nezapomínají ani na současnou genderovou ideologii a před časem vytvořená “dluhová unie” pak skvěle odpovídá bodu 10 podobně jako fakt, že koronašílenství a jeho důsledky zasáhly především bohatší země. Je zajímavé, že chudé rozvojové země toto šílenství nezasáhlo vůbec či jen okrajově. Tím tedy dojde k srovnání světového “bohatství” – chudé země zůstávají chudými, bohaté rapidně zchudnou, o to se ostatně postará již předem plánovaná a proklamovaná a nyní probíhající druhá vlna spolu s vlnou třetí na přelomu zimy a jara 2021.

I přes zásadní propad evropských ekonomik zde není žádná snaha omezit muslimskou invazi ze zemí Blízkého východu a Afriky. Naopak, OSN i EU připravují další dokumenty a pravidla, která by invazi nejen i nadále podpořila, ale především by zajistila rovnoměrné rozmístění vetřelců po celé Evropě. Nekončí ani podpora promigračních neziskovek a to nejen ze strany EU a národních států, ale také ze strany jejich hlavních sponzorů z nadnárodních globalistických struktur.

Svět – a především pak Evropa – tedy jede přesně podle plánu a vše, co se během letošního roku děje, do toho zapadá. Všimněte si také nezvykle častých fúzí korporací. I to ke globalizaci patří a také nám signalizuje fakt, že právě majitelé korporací jsou těmi, kdo světové dění skutečně ovládá. Organizace jako OSN, WHO či EU jsou pak jen jejich prostředkem, institucemi, které sdružují slouhy těch, kdo světu skutečně vládnou.

A nyní to nejdůležitější. Zhruba v polovině roku 2020 došlo vzhledem k předchozí “koronakrizi” k další výzvě plnění Agendy 2030 v tomto dokumentu, který potvrzuje, že většina občanů je velmi lehce manipulovatelná a umožní tak stanovených cílů poměrně rychle dosáhnout. Cituji alespoň velmi krátký výňatek z textu nového dokumentu k Agendě 2030, který hovoří za vše:

“Tato krize odhalila slabiny našich systémů a nyní nám dává příležitost přehodnotit a obnovit silnější základny pro budoucnost. Proto nyní je více než kdy jindy čas jednat společně o udržitelných řešeních, která zahrnují všechny zúčastněné strany a odvětví. Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu. Je třeba se poučit z minulých měsíců a změn v chování, které lze učinit směrem ke společným cílům. “

A v dalším výňatku jsou dokonce vedeny úvahy o tom, že by mohlo být cílů dosaženo v nastávající situaci rychleji, než se původně plánovalo:

“Krize poskytne příležitost pracovat na taktice a prostředcích ke konečným cílům. Stále konkrétněji bude zapotřebí místní a regionální zapojení, doufajíc v inkluzivní víceúrovňovou správu. Jednat na úrovni nejblíže občanům znamená jednat rychleji. Desetileté okno, které nám zbývá, je naší příležitostí jednat.” 

Akční plán bude ukončen dvoudenní konferencí v červnu 2021. Touto větou končí dokument, který jasně ukazuje, že se má během následujícího roku ve věci Agendy 2030 leccos změnit. Asi právě proto, že tzv. COVID-19 potvrdil, že většinu lidí lze zmanipulovat k čemukoli. Alespoň to je patrné z dokumentu, nedávno vydaném tvůrci Agendy 2030.

Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.

Tato věta z nového zhodnocení plnění Agendy 2030 s ohledem na zavedené restrikce v době vyhlášené pandemie, kdy se potvrdilo, že lze masy velmi lehce ovládnout, snad hovoří za vše. Lidé jsou ochotni udělat cokoli, k čemu je navedeme. Samozřejmě pod příslibem jejich vlastního dobra. Konference k ukončení akčního plánu Agendy 2030 bude už v červnu 2021. Pak se ptám: “Proč na ukončení akčního plánu čekají rok od vydání tohoto dokumentu? Co se má během té doby ještě odehrát? Copak nám světové (j)elity připravily??

Aktualizace: Podle nových informací již globalisté s pomocí loutkových vlád (EU) uvádí do praxe část Agendy 2030, kdy má pod pláštíkem ochrany přírody dojít k totálnímu omezení svobody pohybu a to i v rámci vlastní země (okresu, kraje…). Má docházet i k vystěhovávání lidí z venkovských oblastí. Podrobnější informace k realizaci jednoho z dílčích zrůdných plánů Agendy 2030 najdete zde.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/agenda-2030/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings