„Vaše injekce zabíjejí naše mladé lidi“ – detaily o „grilování“ zástupců Pfizeru a Moderny v australském Senátu

„Vaše injekce zabíjejí naše mladé lidi“ – detaily o „grilování“ zástupců Pfizeru a Moderny v australském Senátu

Nedávno jste zde mohli shlédnout výstupy ze slyšení Pfizeru v australském Senátu. Podobně jako při slyšení v europarlamentu i zde se ukázalo, že vše, co se šířilo kolem genových injekcí byly jen lži a manipulace.

Mimo jiné vyšlo najevo, že zaměstnanci Pfizeru dostali speciální šarži injekcí, jakou neměl nikdo jiný. Podobné šarže (placebo ve formě vitamínů) zřejmě zamířily mezi politiky po celém světě, kteří zaváděli covidovou totalitu.

Pokud jste pozorně sledovali co se dělo za covidismu po celém světě, pak jste jistě zaznamenali, že tehdejší australská vláda zavedla vskutku velmi tvrdou covidovou totalitu.

V zemi dokonce zavedli i jakési „covidové koncentráky,“ kam mířili dokonce i covid negativní, ale třeba jen z důvodu, že byli v kontaktu s někým pozitivním nebo se třeba vrátili ze zahraničí.

V případě nucení k aplikaci genových injekcí to pak bylo velmi podobné. Tlak byl náramný a v některých profesích byla aplikace těchto jedůvek dokonce povinná.

O tom, jak to v zemi vypadalo, jsme si mohli udělat představu i v případě jejich jednání s tenistou Djokovičem, kterému nebylo kvůli odmítání genových injekcí povoleno se účastnit tenisového turnaje a navíc byl po příletu do Austrálie umístěn do jakéhosi migračního zařízení, než byl propuštěn a mohl odletět domů.

Velmi zajímavé byly i debaty během veřejného slyšení v australském parlamentu počátkem tohoto týdne, když zástupci společností Pfizer a Moderna poskytli neuspokojivé odpovědi na otázky několika zákonodárců.

Nyní se můžete dozvědět detaily k tomuto slyšení.

Australský senátní „Výbor pro legislativu vzdělávání a zaměstnanosti“ uspořádal ve středu slyšení týkající se stavu vakcín proti COVID-19, kterého se zúčastnili svědci ze společností Pfizer Australia, Moderna a australského Úřadu pro terapeutické zboží (TGA).

Konzervativní zákonodárci byli pobouřeni, že nejméně polovina všech Australanů dostala covid poté, co země zavedla jedny z nejdrakoničtějších lockdownů a očkovacích povinností na světě.

Během slyšení zástupce společnosti Pfizer zcela lživě trval na tom, že v Austrálii nebyl nikdo nucen nechat se očkovat rizikovým očkováním proti COVID-19, a to navzdory přísným nařízením.

Senátorka Pauline Hansonová záhy konfrontovala. Dr. Briana Hewitta, vedoucího regulačních věd společnosti Pfizer Australia, ohledně komentáře, který učinil dříve během slyšení ohledně očkovacích  nařízení země.

„Vlastně jste poznamenal, že nikdo nebyl nucen nechat se očkovat.“  řekla Hansonová.

„Byli jste v Austrálii během COVID-19 … Museli jste si být plně vědomi toho, že lidé – zdravotní sestry, lékaři, lidé – aby si udrželi práci, byli nuceni nechat se očkovat,“ řekla.

„Odvoláváte své tvrzení, že nebyli donuceni?“

„Paní senátorko, ne, pevně věřím, že nikdo nebyl nucen nechat se očkovat,“ odpověděl Hewitt.

„Mandáty a požadavky na očkování určují vlády a zdravotnické úřady. Věřím, že každému byla nabídnuta možnost dostat vakcínu nebo nedostat vakcínu a nevěřím, že někdo byl nucen se nechat očkovat.“

„V tomhle s vámi nebude souhlasit spousta Australanů,“ oponovala mu Hansonová.

Senátor Alex Antic citoval statistiky, které ukazují, že případy myokarditidy v Jižní Austrálii po zavedení injekcí COVID prudce vzrostly.

„Nyní víme, že myokarditida a perikarditida jsou dva srdeční zánětlivé stavy jasně spojené s injekcemi COVID mRNA – dokonce i Správa terapeutického zboží to připouští, řekl Antic.

„Navzdory tomuto dobře prokázanému faktu byly injekce nařízeny tisícům Australanů a ten, kdo byl proti těmto vpádům do svobody, dostal nálepku anti-vaxera nebo obchodníka s nebezpečnými dezinformacemi,“ pokračoval senátor.

Antic citoval údaje, které získal prostřednictvím žádosti o svobodu informací od ministerstva zdravotnictví Jižní Austrálie, která sledovala srdeční projevy u 15letých až 44letých od roku 2018.

Senátor ukázal graf, který ukazuje, že čísla zůstala stabilní na 1 100 měsíčně od ledna 2018 do července 2021, kdy „drasticky vzrostla“. Do listopadu 2021, řekl, počet případů dosáhl vrcholu 2 172 za měsíc, což je téměř dvojnásobek normálu.

Nárůst případů, poznamenal, nastal právě v době, kdy byly tyto injekce zavedeny.“

Antic poznamenal, že v únoru 2023, právě když byly nařízeny posilovače, došlo k dalšímu nárůstu srdečních problémů.

„Tyto injekce poškozují a v mnoha případech zabíjejí naše mladé lidi,“ prohlásil Antic.

„Co na to říká SA Health? Nic. Pokračují v zavádění injekcí. Pokračují v prosazování injekčního příběhu. Tato injekční kampaň se zapíše jako největší skandál v historii medicíny a nikdo z vás k tomu neřekl ani slovo.“

Video: Senátorka Pauline Hansonová hovoří o tom, jak byli Australané nuceni si injekce aplikovat:

Ve vláknu v odpovědi na toto video někteří Australané skutečně potvrzují, že byli k injekcím nuceni pod hrozbou ztráty zaměstnání. Jedna diskutující například píše:

Byla jsem vyhozena z mé práce v lékárně, protože jsem nedostal vax … stejně jako spousta dalších lidí.. ti, kteří nevyhověli, byli  vyhozeni!! Přiveďte je k zodpovědnosti!!

Mnoho dalších připomíná, že vlády, které trestaly všechny, kdo injekce odmítli, se tím dopustily porušení Norimberského kodexu.

To samozřejmě platí i o naší vládě, která všechny neočkované diskriminovala a na konci funkčního období stanovila očkovací povinnost pro některé profesní a věkové skupiny.

Ale vraťme se do Austrálie:

Během slyšení jeden ze zástupců společnosti Pfizer připustil, že během zavádění vakcín proti COVID-19 dostali zaměstnanci společnosti Pfizer jinou šarží než široká veřejnost (o tom jste si mohli více přečíst již zde).

Queenslandský senátor Gerard Rennick, člen Liberální národní strany, se ve středu zeptal lékařů, zda by mohli vysvětlit, jak injekce mRNA COVID společnosti Pfizer způsobují srdeční onemocnění.

Jak Antic poznamenal, dokonce i australský Theraputic Goods Administration potvrdil souvislost mezi vakcínami proti covidu a srdečními chorobami, jako je myokarditida a perikarditida.

„Můžete vysvětlit proces, proč vakcína způsobuje myokarditidu a perikarditidu?“ Zeptal se senátor Rennick.

Když odmítali odpovědět, požádal o faktickou poznámku a znovu se zeptal lékařů společnosti Pfizer:

„Chápete, proč vakcína společnosti Pfizer způsobuje myokarditidu? Chci, abyste mi vysvětlil, proč způsobuje myokarditidu.“

Dr. Thiru řekl, že společnost Pfizer „ví o velmi vzácných zprávách o myokarditidě a perikarditidě, které byly dočasně spojeny s vakcínou,“ než byla znovu přerušena Rennickem, aby odpověděla na otázku.

V reakci na to Thiru znovu poukázal na „malý“ počet zpráv po celém světě, které spojují myokarditidu s injekcí Pfizer, než byl potřetí přerušen Rennickem.

„Nemám na mysli počet zpráv,“ naléhal queenslandský senátor.

„Chci, abyste mi vysvětlil mechanismus, jak vakcína způsobuje myokarditidu. Chápete nebo nechápete mechanismus, proč vakcína způsobuje myokarditidu?“

„Zdá se mi, že ne. A pokud tomu nerozumíte, proč říkáte, že vakcína je bezpečná, aniž byste kvalifikovali rizika?“ zeptal se.

Předseda výboru nařídil Dr. Thiruovi, aby se věnoval otázce senátora Rennicka, ale lékař Pfizeru trval na tom, že bude mluvit o poměru přínosů a rizik produktu mRNA, který označil za vynikající.

Rennick se naposledy pokusil dostat přímou odpověď od doktora z Pfizeru.

„Otázka, kterou jsem položil, byla, můžete vysvětlit, proč vakcína způsobuje myokarditidu? Ano nebo ne?“ zeptal se.

Poté, co se Thiru pokusil ještě jednou odklonit s odvoláním na údajně ospravedlnitelný poměr přínosů a rizik, Rennick to vzdal.

„Vy evidentně nerozumíte tomu způsobu, že ne? Protože to neumíte vysvětlit,“ řekl senátor.

Thiru řekl, že se bude muset vrátit do výboru s „jakýmikoli informacemi, které můžeme poskytnout“ o mechanismu, jak vakcína způsobuje myokarditidu.

Senátor Antic byl podobně frustrován, když požádal lékaře z Moderny, aby poskytli údaje o míře závažných nežádoucích účinků, které se podle nedávné zprávy v lékařském časopise vyskytovaly u jednoho z 800 příjemců jejich injekcí.

Zeptal se zástupců společnosti Moderna, jaká jsou jejich vlastní čísla interních nežádoucích účinků ve srovnání s touto studií.

Dr. Chris Clarke, ředitel vědeckého vedení společnosti Moderna, řekl Anticovi, že zprávu neviděl.

„Nemyslíte, že byste o tom měl vědět?“ odvětil Antic. „Hodně se o tom psalo. Jste výrobcem vakcín. Je pro mě těžké si myslet, že byste o této zprávě nevěděli.“

„Nemůžete mi říct míru závažných nežádoucích účinků. Uvědomujete si, že jste dnes přišel na slyšení v Senátu právě kvůli této otázce? A nemůžete mi říct míru závažných nežádoucích účinků na váš produkt, které považuji za mimořádné,“ řekl.

Když se Antic zeptal Clarka, jaká je celková míra vážného poškození vakcínou společnosti Moderna u jejího produktu COVID, lékař přiznal, že nezná skutečnou míru nežádoucích účinků.

„Neznáte míru nežádoucích účinků?“ Zeptal se nevěřícně Antic.

„Co vám mohu říci, je, že míra závažných nežádoucích účinků v naší velmi rozsáhlé, randomizované kontrolní studii byla ve skutečnosti v podobném rozmezí jako to, co bylo pozorováno u placeba.“

„Ale nemůžete mi říct míru vážných nežádoucích účinků. Uvědomujete si, že jste dnes přišel na slyšení v Senátu právě kvůli této otázce. A nemůžete mi říct míru závažných nežádoucích účinků na váš produkt – což považuji za mimořádné,“ řekl Antic.

„Musíte mít informace. Jste nadnárodní společnost. Jste před senátním vyšetřováním a nemůžete mi říci, jaké jsou nepříznivé účinky. Chci říct, že je docela mimořádné, co mi říkáte.“

Clarke znovu tvrdil, že studie společnosti Moderna neprokázaly žádné obavy o bezpečnost a „žádnou nerovnováhu závažných nežádoucích účinků zvláštního zájmu nebo úmrtí mezi očkovanou skupinou a skupinou s placebem“.

„Myslím, že tady ztrácíme čas,“ odpověděl Antic znechuceně a na sociální sítě k tomu napsal:

Dr. Thiru také odmítl dát přímou odpověď senátorovi Matthew Canavanovi, když byl dotázán, zda společnost Pfizer testovala svou vakcínu COVID-19 před zavedením, aby zjistila, zda zastaví nebo sníží přenos nemoci (pozn.: na totéž se ptali zástupkyně Pfizeru také při slyšení v europarlamentu, přičemž ona sama také neuměla odpovědět):

Ani po třech otázkách zástupci Pfizeru neodpověděli…

Ale v dubnu 2021 šéf Pfizeru Bourla tvrdil toto (Pfizer 100% ochrání):

Obraz

Tuto lež se také tehdy nestyděli šířit mainstreamoví dezinformátoři.

Vyšetřování nyní probíhá také v Kongresu USA, ale tam se týká jen původu Covid-19  a zodpovědnosti Fauciho v tomto směru.

Republikány vedený podvýbor Sněmovny reprezentantů pro pandemii koronaviru však dosud nepředvolal žádné svědky z Pfizeru, Moderny, Johnsona and Johnsona, CDC, FDA, Anthonyho Fauciho nebo Francise Collinse, aby se objevili před výborem a neprojevil žádný zájem o vyšetřování podvodu, který se údajně odehrál v klinických testech…

Nicméně právě v USA, odkud tyto firmy pochází (a kde byl celý podvod zosnován), by mělo dojít k vyšetřování Big Pharmy i dalších osob zodpovědných za šíření experimentálních injekcí po celém světě.

V rámci USA se sice vedou nějaké soudní procesy, ale jde o procesy vedené za daný stát (např. Florida).

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 24 Průměrně: 5]

9 thoughts on “„Vaše injekce zabíjejí naše mladé lidi“ – detaily o „grilování“ zástupců Pfizeru a Moderny v australském Senátu

  1. Ukázkový příklad vědeckosti při opichu ovcí, první vlna, druhá vlna, třetí, 4tečka. Stále je mnoho nejasností, které směřují k obří korupci v notičkách při zavedení a provozu, dále korupce ukrajinského typu při subdodávkách červených čepic aj. nezbytných rekvizit. Norimberský proces 2.0 je na začátku, právníci bděte!

  2. potřebujeme další Norimberský proces a zavest zpět tresty smrti Gilotina a stětí na veřejnosti by byla nejlepší metoda

    1. zdenio, omyl, mozky odpovědných kovidfašistů jsou plné vitamínů, obávám se, že ostřejší se budou účinně bránit, uvidíme. Mlžení fujfajzrů a morany je ukázkové, ale lež má krátké nohy, tak se brzy odkryjí sami.

  3. Všem co šířili lži od Koubka, Flegra po všechny politiky, lékaře a lháře v médiích ajak v televizi, tak i v rozhlase a pisálky na všech platformách a kdo terorizoval děti bez milosti popravit
    Chápete, že všichni to dělali za finanční prospěch a ještě o tom věděli
    dostali placebo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout