V Německu dochází denně k více než 50 útokům nožem

V Německu dochází denně k více než 50 útokům nožem

K jakýmpak  útokům? Nejde snad o obohacení, kterého je Němcům dopřáváno ve stále větší míře? A podle posledních výsledků voleb se zdá, že přesně toto obohacení si Němci také přejí  a chtěli by ho ještě mnohem víc. A jejich politici jim ho jistě rádi dopřejí.

Německé policejní orgány zaznamenaly v loňském roce asi 20 000 útoků nožem. To je v průměru více než 50 útoků denně. Nejvyšší počet je 5 411 v Severním Porýní-Vestfálsku. To je zároveň spolková země, která má nejvyšší podíl muslimů.

Na druhém místě následuje Berlín s 2 593 útoky nožem. V Dolním Sasku jich bylo 2 377. Pouze stát Meklenbursko-Přední Pomořansko neposkytl žádné údaje. Celkem při takových incidentech zemřelo nejméně 100 lidí.

Celostátní počet útoků nožem v Německu zatím není k dispozici, protože podle Spolkového úřadu kriminální policie chybí „platné údaje“. O zavedení této kategorie do statistiky kriminality bylo rozhodnuto již v roce 2019.

Deset ze 16 federálních států poskytlo informace o původu pachatelů. Přibližně 60,4 procent podezřelých má německý pas (pozn.: ovšem letos už dostali německé občanství téměř všichni údajní Syřané, kteří přišli do Německa v roce 2015 nebo dřív). Možné migrační pozadí nebylo zjišťováno. Asi 39,6 procenta jsou státní příslušníci jiných zemí.  Je ovšem třeba počítat i s tím, že v zemi žije již několik milionů Turků a Arabů, kteří se v zemi již narodili. Ti samozřejmě ve všech statistikách figurují coby „Němci“.

Podle Spolkového statistického úřadu tvořili cizinci v loňském roce 12,5 procenta celkové populace v Německu. Jsou proto neúměrně zastoupeni při útocích nožem.

Podíl 17,4 procenta tvořili přistěhovalci, kteří v Německu pobývali nelegálně  nebo měli status ochrany. Podle několika federálních států byli podezřelí nejčastěji ze Sýrie.

Na začátku listopadu Syřan v ICE mezi Norimberkem a Řeznem  pobodal cestující nožem a zranil čtyři lidi, některé vážně. Poté policie u muže, který přišel do Německa v roce 2014, našla propagandistické video teroristické organizace IS.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.