Švédský výzkum: Záření z 5G představuje akutní a chronická zdravotní rizika

Švédský výzkum: Záření z 5G představuje akutní a chronická zdravotní rizika

Kolem 5G přetrvává již delší dobu velká polemika, která se velmi podobá tomu, co se děje kolem genových injekcí a klimatu. Jde tedy o další obor, kde jsou odpůrci mainstreamového narativu napadáni a jakákoli skutečná vědecká diskuze je zcela zapovězena.

Odpůrci šíření 5G jsou tedy v úplně stejné pozici jako odpůrci mRNA injekcí či teorie o globálním oteplování způsobeném člověkem: mainstream o nich nechce slyšet nebo je dehonestuje a jejich výzkumy odmítají všechny „renomované“ vědecké časopisy.

Zkoumáním škodlivosti 5G se již delší dobu zabývají švédští vědci, kteří také varují před plošným zaváděním 5G po celém světě. A to se nyní chystá dokonce 6G.

„Bylo prokázáno, že záření ze stožárů 5G způsobuje různé negativní zdravotní důsledky pro ty, kteří jsou mu vystaveni. Výzkum také naznačuje, že záření může být karcinogenní a zvyšovat riziko neurologických onemocnění,“ uvádí bývalý vedoucí lékař Lennart Hardell a Mona Nilssonová ze Švédské nadace pro radiační ochranu.

Ve Švédsku, stejně jako v mnoha dalších zemích, probíhá rychlé zavádění 5G pro bezdrátovou komunikaci. Rozšíření se uskutečňuje, aniž by bylo dosud prokázáno, že by s novou technologií neexistovala žádná zdravotní rizika.

Před zavedením mnoho lékařů a vědců varovalo před vážnými důsledky pro lidské zdraví v důsledku prudce rostoucího radiofrekvenčního (RF) záření, které 5G přinese. Od roku 2017 podepsalo 436 vědců a lékařů výzvu požadující moratorium na rozšíření, dokud nebudou vyšetřena zdravotní rizika (www.5Gappeal.eu), ale požadavek nebyl vyslyšen.

Dnes vidíme, že 5G vedlo k prudkému nárůstu RF záření v domácnostech lidí a ve veřejném prostředí. V roce 2023 jsme byli první výzkumnou skupinou na světě, která studovala zdravotní účinky u lidí žijících v blízkosti stožárů 5G nebo základnových stanic 5G.

Všechny případové studie ukazují, že 5G v krátkém časovém období (v několika případech během jednoho dne) způsobuje příznaky, které se již 50 let nazývají mikrovlnný syndrom a jsou způsobeny dopadem RF záření, zejména na centrální nervový systém a kardiovaskulární systém.

Častými příznaky jsou problémy se spánkem, bolesti hlavy, závratě, abnormální únava, srdeční problémy. Případové studie 5G celkově ukázaly, že zdraví lidé, včetně tří nezletilých dětí, byli postiženi poté, co byli poprvé vystaveni 5G. Když expozice ustala, ustaly i příznaky, což naznačuje příčinnou souvislost mezi příznaky a expozicí.

Měření provedená v souvislosti s těmito studiemi ukázala velmi vysoké úrovně radiace, daleko nad těmi, u nichž bylo prokázáno v předchozích studiích, že zvyšují riziko špatného zdravotního stavu, včetně rakoviny.

Měření v centru Stockholmu během podzimu také ukázala extrémně vysoké úrovně, které lze považovat za zdraví škodlivé. Existuje naprostý nedostatek výzkumů, které by ukazovaly, že lidé mohou být vystaveni těmto úrovním, aniž by byli poškozeni po dlouhou dobu.

Ze zdravotního hlediska je vysokofrekvenční záření vyzařované stožáry nebo základnovými stanicemi 5G obzvláště závažné kvůli rychlým, opakujícím se a velmi vysokým radiačním pulzům. Z biologického hlediska je to velmi nepříznivé, protože doba opravy poškození orgánů se příliš zkracuje. Tento mechanismus je v medicíně dobře známý.

Školy ve Švédsku se také potýkají s vážným zhoršením prostředí z hlediska radiace v důsledku zavádění 5G. Například v jedné škole byla naměřena velmi vysoká úroveň radiace z mobilní věže s anténami 5G ve vzdálenosti 200 metrů od školy.

Zvýšené hladiny byly naměřeny také uvnitř školy. Ve škole je chlapec ve 2. ročníku, který často trpí silnými bolestmi hlavy ve škole. Trpí také únavou a závratěmi. V jeho domově je záření výrazně nižší a tam se příznaky neobjevují ve stejné míře.

To naznačuje, že existuje příčinná souvislost mezi zvýšenou radiací ve škole a silnými bolestmi hlavy chlapce. Výsledkem je klasický příklad provokační studie; příznaky (bolesti hlavy) se objevují při expozici 5G, ale ustávají/nejsou přítomny bez expozice 5G.

Úrovně radiace naměřené ve škole jsou výrazně vyšší než hodnoty doporučené různými skupinami výzkumníků a lékařů nezávislých na průmyslu a Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Zároveň jsou výrazně nižší než „referenční hodnoty“ udělované švédským úřadem pro bezpečnost.

Ty však chrání pouze před akutními účinky a postrádají ochranu před všemi ostatními účinky, které se vyskytují na úrovních nižších, než jsou ty, které jsou potřebné pro akutní záření, a které jsou dobře vědecky zdokumentovány.

Jednoduše řečeno to znamená, že referenční hodnota je extrémně vysoká, mnohem vyšší než úrovně, které mohou způsobit škodu.

Vysokofrekvenční záření bylo již v květnu 2011 IARC/WHO klasifikováno jako potenciálně karcinogenní pro člověka (skupina 2B). Epidemiologické studie dnes ukazují jasnou souvislost mezi expozicí vysokofrekvenčnímu záření a rakovinou.

Laboratorní studie potvrdily zvýšené riziko rakoviny. V současné době existují také stovky laboratorních studií, které ukazují mechanismy, které vysvětlují zvýšené riziko rakoviny, ale i dalších onemocnění. Patří mezi ně oxidační stres (známý mechanismus vzniku rakoviny), vliv mRNA a poškození DNA.

Existuje také prokázané zvýšené riziko neurologických onemocnění a příznaků včetně bolestí hlavy, závratí, problémů se spánkem, zhoršené paměti a koncentrace, vyčerpání/abnormální únavy, srdečních poruch, kožních změn.

Opakované studie obyvatel v blízkosti mobilních věží nebo základnových stanic pro předchozí generace mobilních telefonů ukázaly zvýšenou prevalenci těchto příznaků. Tyto příznaky byly nyní potvrzeny v našich sedmi případových studiích 5G

Radiofrekvenční záření je prudce rostoucí znečišťující látkou pro životní prostředí. Vystavení vysokofrekvenčnímu záření na aktuálně běžných úrovních venku i uvnitř je často tak vysoké, že může způsobit příznaky ve formě bolestí hlavy, závratí, potíží se spánkem, srdečních problémů atd.

V důsledku zavádění 5G je dnes mnoho lidí vystaveno úrovním, které dalece překračují úrovně, u nichž se dříve ukazovalo, že zvyšují výskyt mikrovlnného syndromu a rakoviny v blízkosti mobilních věží nebo základnových stanic.

Z dlouhodobého hlediska existuje zvýšené riziko rakoviny. Lze předpokládat, že v důsledku nedostatku informací může být počet nehlášených případů velmi vysoký jak u dětí, tak u dospělých.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 24 Průměrně: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout