Proč se islamizace časem nevyhne ani nám?

Proč se islamizace časem nevyhne ani nám?

Před pár dny jsem zde nastínila osudy nejvíce islamizovaných zemí EU, ale nejen jich. Důležité je pochopit, co je základem islamizace jakékoli země. Drtivá většina z vás si myslí, že stačí ono tvrzení, že „nepřijímáme nelegální migranty“. Pokud jakýkoli politik prohlašuje něco podobného, buďte ve střehu a nevěřte mu, pokud k tomu nedodá i dovětek, kterým upozorní na to, že je nutné zakázat islám a to jakýmikoli prostředky, ideálně patřičnou úpravou zákonů. To je totiž jediná cesta, jak budoucí islamizaci zabránit.

Podstatné je vytvořit takové prostředí, v němž by  muslimové nemohli legálně praktikovat svoji zvrácenou ideologii. To se ovšem u nás neděje. Pro odvrácení budoucí islamizace je nejdůležitější právě zákaz islámské ideologie, jejího praktikování. Pojem „nelegální migrace“ je pojmem prázdným, neboť v rámci EU, kde už je téměř každý muslimský vetřelec legální, nemá nejmenší váhu. Jen neznalý volič na tuto proklamaci naletí.

Za stávající vlády u nás přibyl rekordní počet muslimů. Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že pokračuje v předchozími vládami nastoleném systému, který muslimům doslova podlézá. Prakticky to začalo před 10 lety, kdy tehdejší vláda povolila registraci muslimské obce. To je první krok k islamizaci každé země. Zajímavostí je, že zatímco muslimům byla obec schválena, buddhistům se u nás totéž dlouhodobě zamítá.

Později se u nás začaly ve větší míře objevovat modlitebny a mešity, které jsou zde zcela legální (např. na rozdíl od Slovenska).  Ovšem o drtivé většině modliteben nikdo z nás neví, nejde pak jen o modlitebny tajné, ale i o modlitebny v různých veřejných budovách (letiště, obchodní centra, lázně apod.), mohou být i  v bytech a různých komerčních objektech, aniž by to bylo jakkoli vidět zvenčí.

Jak nejlépe poznáte, že se země islamizuje? Jde především o stoupající počet kebabáren, to je atribut islamizace, který může vidět úplně každý. Ještě letos by měla mít muslimská obec schválenu registraci 2. stupně, což již bude muslimy opravňovat například k otevírání islámských škol Koránu (tzv. madras), bude možné uzavírat šaría sňatky a ve věznicích bude muset být pro muslimy k dispozici imám.

Předpokládám, že tento vyšší statut získá česká muslimská obec během pár měsíců, přece jen se zdá, že hlavní podporovatel islamizace – ČSSD a především pak její šéf – se do Sněmovny nedostane, bude zde tedy snaha o to muslimům vyšší statut jejich obce velmi rychle uznat. A jsme-li u naší současné vlády, pak chci upozornit na to, že její podpora islámu je dlouhodobá a nejde pouze o to, že obě vládní strany zásadně odmítají přijmout jakékoli zákony, které by islám sebeméně omezily.

Je islamofil na postu ministra vnitra bezpečnostním rizikem? |  VoxPopuliBlog.cz
hlavní zastánce islámu a velký podporovatel české muslimské obce Hamáček alias Al Hamajda u islámské modlitebny

Už vloni v lednu uzavřela naše vláda nadstandardní smlouvy o spolupráci se Saúdskou Arábií, o nichž jsem tehdy psala poněkud podrobněji zde. Za této vlády se schválila možnost nošení hidžábů na školách a začal u nás dosud nevídaný hon na islamofoby. Jde samozřejmě o to, že muslimové ve všech evropských zemích velmi silně tlačí vlády na zavádění zákona o „rouhání“, kdy se mají mnohem přísněji stíhat právě islamofobové. Přesně tam, kde jsou užší vazby vlád na muslimské obce je toto napojení patrné častějším stíháním tzv. „islamofobů“. Už tedy víte, proč se náhle začali dostávat před soud i lidé, kteří by dřív nedostali snad ani symbolickou správní pokutu? A proč u nás většinou dostávají muslimové směšné tresty?

Většina již islamizovaných evropských zemí rozdává občanství ve velkém. Je to například Německo, kde je každý příchozí automaticky po 8 letech pobytu Němec. Protože Německo přijímá ve velkém a po volbách – vyhrají-li Zelení – bude přijímat ještě víc, jednoho dne jednoduše i to Německo „přeteče“. Proč by se pak měli „Novoněmci“ islámu vstřícné České republice vyhýbat?

Modlitebny, mešity, zcela legální halal porážky, již brzy i školy či šaría sňatky. Co by jim asi mohlo chybět? Piráti by samozřejmě situaci ještě urychlili, nicméně nedělejte si iluze, že pokud by pokračovala stávající vláda, nepokračovaly by kroky, které mají naši zemi na budoucí islamizaci připravit.

Němci, Švédové, Belgičané nebo Francouzi velmi dlouho neviděli, kam se ženou. Mnozí si začali situaci jejich země uvědomovat až v momentě, kdy je příliš pozdě. Ale stále je hodně těch, kdo nevnímají, že se jejich země nenávratně islamizuje. Vlády záměrně falšují statistiky, muslimů je v zemích jako Švédsko nebo Německo mnohem víc, než se oficiálně udává. Bohužel, většina lidí věří spíš politikům a médiím a jejich falešným statistikám, než vlastním očím.

Ostatně, zřejmě ani většina z vás nevěří svým vlastním očím víc, než falešným proklamacím politiků, kteří se navíc neštítí podepisovat jeden promigrační dokument za druhým. Nevidíte, že v posledních ani ne deseti letech velmi výrazně vzrostly počty kebabáren? Když nic jiného, alespoň tento atribut počínající islamizace by vás mohl „probudit“.

Otázka je, kolik „Němců“, kteří se stávají Němci po pár letech v zemi, už zde je nebo kolik jich zde bude za pár let. V naší zemi nenajdete jediný zákon, který by jakkoli omezil islám a ani pro to není politická vůle.  My opravdu nepotřebujeme přijímat ilegály, když z nich v Německu udělají poměrně rychle „Němce“ (údajné nezletilce poměrně brzy, Syřany za 6, ostatní za 8 let). A Němec, tedy občan EU, u nás může žít bez problémů.

Islamizaci se nezbrání falešnými proklamacemi o tom, že nepřijímáme žádné ilegály, těch je minimum a ani k nám nechtějí, mají zájem se dostat tam, kde jsou muslimská ghetta, kde by zapadli. Tato ghetta u nás ovšem jednou vytvoří bohatší muslimové, kteří vykoupí v některých lokalitách pozemky a nemovitosti. Teprve až se zde začnou podobné lokality objevovat, začne houfně přibývat i muslimů. Stejný scénář byl i všude jinde.

Pokud se vše včas nezarazí a nezavede se podobný zákon jako na Slovensku (na což už je možná pozdě), půjdeme stejným směrem jako Švédsko. To mělo před nějakými 30 lety zhruba tolik muslimů, kolik jich máme my nyní. Většina těch stávajících přišla do Švédska po roce 2000. Za 20 let zvládli totálně zdecimovat celou zemi. Jak rychle to zvládneme my? Najdeme si zkratku směrem k chalífátu jménem „Piráti“??

A na závěr si připomeňme výroky šéfa ČSSD:

„Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti.“

„Úkolem evropských politiků je zdůrazňovat, že se boj vede proti teroristům, ne proti islámu.“

„Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.“

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 4.6]

3 thoughts on “Proč se islamizace časem nevyhne ani nám?

  1. Že totálna islamizácia sa vďaka prílevu celkom legálnych migrantov a oddanosti EÚ, ropným despociám a Turecku nevyhne ani Madarsku a Poľsku, je už teraz istá vec. Pripúšťam, že k nej dôjde o niečo neskôr než povedzme v Rakúsku – tak okolo roku 2030. My Slováci ešte máme šancu sa zachrániť, podobne tak Bielorusi.

    1. Dnes jsem četla na jistém německém serveru předpověď totální islamizace Německa a několika dalších zemí na rok 2029. U Švédska mi to připadá hodně podsazené, tam se k tomu schyluje tak do 3 let, u Německa, pokud vyhrají volby Zelení, asi taky dřív než v roce 2029…

  2. My sice máme v ústavě zákaz propagace hnutí směřujícím k omezení práv a svobod občanů, ale konkrétně jsou tato hnutí vyjmenována jen v trestním zákoně, kde je uveden komunismus a nacismus. Je tam třeba připsat is lam. To ovšem ani tato ani příští vláda s Piráty neudělá, naopak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout