Evropa bude muslimská mnohem dřív, než za stovky či tisíc let

Evropa bude muslimská mnohem dřív, než za stovky či tisíc let

Možná jste i vy narazili na vyjádření zřejmě nepříliš argumentačně i myšlenkově zdatného Piráta Peksy. Svým vyjádřením, že bude Evropa muslimská nejvýše za stovky až tisíc let, buď ukazuje, že jen jede podle zadaných not nebo je – jak to jen říct – poněkud chabé mysli, neboť nezvládá ani kupecké počty, na jejichž základě lze lehce zjistit, jak to s tou muslimskou Evropou je.

Předem se omlouvám za velmi dlouhý článek, nicméně pro pochopení nepostačí uvádět jen krátká hesla.

Jsou zde samozřejmě země, kde je již v současné fázi islamizace nezvratná. Jejich vlády proti islamizaci reálně nedělají vůbec nic, přičemž počty muslimů, ale i atributů islamizace (mešity, modlitebny apod.) neutěšeně narůstají, rozrůstají se však i muslimská ghetta a stávající muslimové si slučují rodiny. Mladé Evropanky si stále častěji nachází partnery mezi muslimy, čímž automaticky konvertují k islámu. Také jejich děti jsou muslimové.

Do vlád evropských zemí se nedostanou odpůrci islámu a pokud ano, jsou z nich záhy „vyštípáni“. Záměrně jsou všude nastrčeni politici, kteří se mají jevit protestně, reálně však naopak pomáhají zemi islamizovat (to je například i případ naší současné vlády, která je velmi silně proislámská, což ovšem většina jejích podporovatelů netuší).

Pro lepší pochopení si uvedeme detailní příklady zemí, které jsou již natolik islamizovány, že je prakticky jisté, že budou islamizovány ne za stovky, ale za maximálně pár desítek let. V některém dalším článku si opět nastíníme i situaci naší země, která se islamizuje také, ovšem ne tak viditelně, neboť se nachází teprve v první fázi islamizace.

Švédsko  

Švédsko uvádím jako první především z toho důvodu, že má s námi nejvíce společného. Především nemělo – podobně jako my – žádné kolonie, tato země doplácí čistě na dlouholetou politiku multikulturalismu. Navíc má zhruba stejný počet obyvatel, takže na jejich příkladu můžeme vidět, jak rychle lze zemi prostou islámu islamizovat. Ve Švédsku už je odhadem téměř 10% muslimů, přičemž oficiálně je přiznán nižší počet. Nicméně mnoho muslimů je v zemi nelegálně, odhadují se až statisíce. Vláda má nulovou snahu situaci řešit, země už začíná přecházet do 3. fáze islamizace. To je ta fáze, kdy začínají poměrně houfně ze země utíkat původní obyvatelé. Pak si troufám tvrdit, že počet muslimů se již může blížit k 15-20%.

Situace v zemi totiž dospěla tak daleko, že mnohé čtvrti velkých měst jsou no-go zónami, přičemž značné množství kriminálních činů se neřeší či bagatelizuje, ve snaze vykázat co nejmenší míru kriminality. I přesto bylo Švédsko vzhledem k velmi častým sexuálním útokům ze strany muslimských invazistů seznáno jako nejhorší evropská země pro ženy. Tato severská země se dokonce drží i v první desítce v celosvětovém žebříčku, tedy patří mezi 10 nejnebezpečnějších zemí pro ženy. Přesto tamní vláda nadále pokračuje v politice vítání dalších násilníků a vrahů a propagandou zblblé obyvatelstvo pak s nadšením volí dovozce svých budoucích vrahů. Kdo se dokázal oprostit od propagandy, často ze země uteče. Tipuji, že se stávající invazí, velmi vysokou porodností muslimek, konverzím Švédek k islámu a útěkem Švédů do zahraničí bude země islamizována nejpozději do roku 2035.

Jediná parlamentní strana, která je proti islámu (Švédští demokraté) je ve Švédsku ostrakizována, je nazývána stranou rasistickou a xenofobní. Pokud se kdokoli veřejně přizná, že tuto stranu volí, je vyhozen ze zaměstnání či jinak perzekuován. Další strana (Alternativa pro Švédsko), která je o poznání radikálnější, ovšem nabízí účinnější způsoby jisté „švédské rekonquisty“, ani nemá přístup do parlamentu, neboť je považována za extremistickou. Politickou cestou tak nelze situaci vyřešit.

Francie

O situaci ve Francii se v poslední době poměrně hodně píše, jistě znáte vyjádření armády i policistů, tedy těch, kdo vnímají islamizaci země nejlépe. Francie – na rozdíl od Švédska – doplácí zejména na svoji koloniální minulost, kdy právě potomci obyvatel bývalých kolonií jsou těmi, kdo položili základ islamizaci země.

Právě koloniální minulost je ovšem tím, co nikdy reálně invazi nezastaví, neboť mnoho Francouzů trpí pocitem viny. Velmi vysoký počet muslimů v zemi, jejichž počet je  jen velmi těžké odhadnout, bude zřejmě i násobně vyšší, než jsou uváděné oficiální údaje. Je zde totiž spousta muslimů, kteří žijí v ghettech zcela nelegálně, živíc se loupežemi, krádežemi, prodejem drog či kuplířstvím. Těch jsou statisíce, ale v některých zdrojích jsem viděla odhady jdoucí až do milionu. Ghett je ve Francii ještě víc než ve Švédsku, což je ovšem dáno i delší dobou, po kterou do země muslimové proudí. Většina má francouzské občanství, takže lze jen stěží zjistit jejich skutečný počet.

Odhady, které hovoří o zhruba 15%, jistě nebudou nadsazené. Spíš budou hodně podsazené, neboť ve stále více obcích se  dostávají na první místa v žebříčcích jmen novorozenců jména Mohamed a Ahmed. Zde je třeba poznamenat, že reálně se zcela záměrně počty muslimů v oficiálních statistikách uměle snižují, tyto manipulace v tomto směru byly prokázány například u Německa, jak si uvedeme níže.

Francie se v podstatě dostala do stavu na pokraji občanské války, v zemi již probíhá plíživý džihád mečem, útoky na policisty ze strany muslimských gangů jsou na každodenním pořádku. Macronův boj proti politickému islámu či neexistujícímu islamismu (islamismus neexistuje, problémem je islám sám o sobě) je jen zastíráním reálných problémů. Jen ten, kdo dokáže na rovinu říct, že je za vším islám a podle toho jednat, může zvládnout islamizaci země potlačit. Také zde bude brzy docházet k doslovnému exodu původních obyvatel a to poté, kdy se občanská válka rozpoutá již naplno a nebude to jen policie proti gangům. Obávám se, že nakonec nebude zvolena ani Marine le Pen, neboť Macron, proti němuž bude ve finále, bude mít na své straně muslimy, kteří moc dobře ví, že on – na rozdíl od Marine le Pen – žádné reálné kroky proti islamizaci dělat nebude.

Německo

Německo je na tom co do islamizace mnohem hůř, než se oficiálně udává. Islamizace Německa má základ v turecké komunitě, která do Německa proudí už od 50. let minulého století, přičemž potomci Turků z prvních desetiletí jsou již považováni za Němce. Nutno podotknout, že část sekularizovaných Turků se za muslimy už ani nepovažuje, nicméně většina je nakonec soustředěna v ghettech, kde žijí vlastním způsobem života. Ostatně, u muslimů v Německu měl Erdogan mnohem větší podporu než u Turků, kteří žijí v Turecku. Erdogan tak už dávno považuje Německo za jakousi nepsanou součást nové Osmanské říše.

Německo pak zcela oficiálně nabralo od roku 2015 asi 2 miliony nových muslimů většinou ze zemí Středního a Blízkého východu, přičemž také v Německu je obrovské množství muslimů, kteří žijí v ghettech zcela ilegálně, nikdo se o nich nedozví do doby, než se je podaří přistihnout při páchání trestné činnosti. V zemi jsou také statisíce, ne-li nějaký milion odmítnutých žadatelů o azyl, kteří však žijí v zemi v tzv. „režimu strpění“. Také Němci, kteří jaksi zapomněli, že už Hitler s muslimy spolupracoval a obdivoval je, v nějakém zvráceném pocitu viny z dob nacismu islamizaci vlastní země většinově podporují.

Zelení pak vedou všechny průzkumy, přičemž v tomto případě jde o stranu, která chce zcela otevřené hranice a nijak se netají záměrem výměny Němců zejména za Afričany. Přesto je tato strana Němci podporována a už nyní jen jisté, že i tak velmi rychlá islamizace země se s novou vládou ještě výrazně urychlí. Pak Německo bude chalífátem ještě v průběhu příštího desetiletí. Už dnes se odhaduje počet muslimů v zemi na cca 15-20 milionů. Oficiální zdroje sice hovoří asi o polovině až čtvrtině onoho počtu, nicméně toto číslo uvádí už dlouhodobě, nedbaje na velkou porodnost muslimek a dokonce do celkového počtu jakoby mimochodem zapomínají přičíst ony 2 miliony „Novoněmců“, které si v roce 2015 pozvala Merkelová. Ovšem jak již víme, tak Němci nemají nejmenší problém v zájmu prosazení globalistických plánů falšovat jakákoli data.

Belgie 

Tato země patří do první pětice nejislamizovanějších evropských zemí. Samotný Brusel se už vyznačuje muslimskou většinou, přičemž i další velká města vykazují značné nárůsty počtu muslimské populace. V Belgii dochází podobně, jako v případě Francie ke stále častějším pouličním nepokojům, přičemž některé oblasti na komunále již ovládla strana Islám, která má nyní i parlamentní ambice, přičemž šance této partaje jsou velmi vysoké.

V Belgii tak zřejmě dřív či později dojde k islamizaci podobným způsobem jako ve Švédsku. Nemuslimské obyvatelstvo bude časem utíkat, země je relativně malá a hustě obydlená, časem pak nebude kam před islamizací utíkat. Emigrace tak bude spolu s velmi vysokou porodností muslimek a vítačskou politikou vlády tím, co zemi během příštího desetiletí nezvratně islamizuje. V Belgii – podobně, jako ve Francii – už lze situaci zvrátit jedině radikálními kroky, které jsou ovšem v Evropě, razící politiku falešné pseudohumanity, nerealizovatelné. Země se tak opět poveze maximálně na vlně falešných proklamací o boji s politickým islámem či islamismem, nicméně islám jako takový bude v zemi nadále bujet jako rakovina.

Rakousko

Pětici nejvíce islamizovaných zemí uzavírá Rakousko, kde je již i podle oficiálních statistik v populaci 10% muslimů, přičemž sama Vídeň už má přes polovinu obyvatel cizího původu. Rakousko má asi 9 milionů obyvatel, z toho je necelý milion muslimů, ale i zde – podobně jako ve výše uvedených případech – žije poměrně hodně ilegálů, kteří se živí prodejem drog či zbraní, čímž jsou v zemi pověstní zejména kosovští Albánci. Ilegálové jsou však vesměs mimo jakékoli statistiky.

Reálně se v Rakousku nekoná proti islamizaci vůbec nic. Podobně jako ve Francii zde sice po útocích ve Vídni vláda hovořila o boji proti politickému islámu a neexistujícímu islamismu, reálné kroky jsou ovšem nulové. Mešita, v níž se radikalizoval vídeňský útočník, byla nedávno znovu otevřena a zjištění, že vládní Zelení podporovali radikální islámský spolek v Grazu, zaštítěný současnou zelenou ministryní spravedlnosti, bylo zameteno pod koberec. Tento skandál je v důsledcích mnohem horší, než známý skandál „Ibiza“, nicméně vláda kvůli němu tak, jako kvůli Ibize, nepadla.

Rakousko také letos zaznamenává rekordní počty žádostí o azyl, což jen ukazuje, že se počty muslimů v zemi budou už jen zvyšovat. V současné době vlastně už ani není šance – podobně jako v dalších islamizovaných zemích – sestavit vládu, která by islamizaci země zastavila. Pokud by ji někdo mohl někdy zastavit, tak určitě ne Sorosův hošík nebo Zelení, coby jasní podporovatelé islámu. Předpokládám, že zemi čeká totální islamizace nejpozději do roku 2040.

***************************************************************************************

K výše uvedeným zemím mohu uvést i Holandsko, španělské Katalánsko (pokud se povede odtržení od Španělska,  bude Katalánsko prvním chalífátem v rámci EU), Norsko, které sice není v EU, ale jeho politika je stejně sebevražedná jako v případě Švédska, Velká Británie, které už ani Brexit nepomůže, chalífát zde bude nejpozději do roku 2040, ovšem lokálně možná mnohem dřív. V neposlední řadě je třeba upozornit, že velmi vysoké počty muslimů už jsou i v Itálii nebo Řecku, což samozřejmě souvisí s invazí. Ovšem podle všeho se zdá, že v těchto zemích se lidé začínají probouzet a další vlády by mohly islamizaci alespoň přibrzdit.

Budou-li islamizovány výše uvedené země, pak už nic nezabrání i postupné islamizaci zbytku Evropy. Jisté ovšem je, že – pokud se nestane něco zásadního – v roce 2100 již bude islámská zřejmě téměř celá Evropa, s možností vzniku menších oblastí bez islámu. Tyto oblasti na tom však budou velmi podobně, jako africké země, které zatím islamizovány nejsou. V hraničních oblastech s již islamizovanými zeměmi tam dochází k nájezdům – vyvražďování křesťanských vesnic a vypalování kostelů. K těmto masakrům dochází dokonce i v zemích, kde je velmi malé procento muslimů, nicméně jsou obklopeny zeměmi islámskými.

Nakonec si zopakujeme důvody proč k islamizaci dojde a jak jí bude docíleno:

1. porodnost muslimek je vysoká, oproti tomu nemuslimky rodí stále méně, zatímco v každé další generaci muslimů značně přibývá, nemuslimů ubývá, ve všech výše uvedených evropských zemích je nejméně muslimů v nejstarší generaci a nejvíce v té nejmladší, u nemuslimů je to přesně naopak, nemuslimové tak v Evropě vymírají

2. nekončící invaze – do Evropy proudí dnes a denně tisíce dalších muslimů, přičemž ve finále je jich jen velmi málo deportováno, nakonec i deportovaní se časem opět vrátí, pak zůstávají třeba pod jinou identitou, přičemž ty, kteří se prohlásí za nezletilce, nelze deportovat

3. konverze nemuslimů – denně konvertuje k islámu v Německu a Francii každou hodinu jeden člověk, což je 24 lidí za den a jedno malé městečko za rok, přitom konverze muslimů ke křesťanství či ateismu nejsou tak časté, za konverzi od islámu je určen trest smrti, konvertita se musí zpravidla na zbytek života vzdát kontaktů s rodinou a musí se skrývat… Nejčastější je konverze ženy – Evropanky kvůli sňatku s muslimem. I to je důvod, proč jdou do Evropy hlavně mladí muži.

4. útěk nemuslimů z islamizovaných zemí – bývá patrný ve všech zemích, které jsou islamizovány, ať už kdekoli na světě. Život v islamizované zemi se pro nemuslima stává postupně neúnosným, v jisté fázi nastává doslova exodus původních obyvatel do zemí, které zatím islamizovány nejsou.

Při tom, jakým způsobem dochází k islamizaci dobývaných území, je prostě nemožné, aby islamizace Evropy trvala tisíc let, jak tvrdí Peksa. Tak dlouho by to netrvalo ani při úplném zastavení invaze, neboť hlavní zbraní pro muslimy jsou dělohy jejich žen. Vzhledem k tomu, že se invaze nezastaví, neboť jde o plánovaný a řízený proces, dojde naopak k urychlení islamizace a výše uvedené země budou islámské v době, kterou v jejich případě uvádím. Pro nás by mělo být varováním, že zhruba do 20 let budeme mít v sousedství hned dva chalífáty. Zda je budeme následovat, záleží ovšem jen na nás….

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Evropa bude muslimská mnohem dřív, než za stovky či tisíc let

  1. Tipujem,že drvivá väčšina Európy sa zmení na kolónie Saudskej Arábie /so všetkým , čo k tomu patrí, vrátane tvrdej šaríe, get pre nemoslimov a pod./ najneskôr do roku 2026. My Slováci , podobne ako Bielorusi, ešte máme akú-takú šancu sa neblahému osudu vyhnúť . Na rozdiel napr. od Maďarska, prijímajúceho cudzincov z celého sveta /aj moslimských/ za účelom nahradenia vymierajúcich domorodcov a získania voličov fašistického Fideszu.

    1. Většina bude pod nadvládou SA, ale částečně také Turecka (Německo, Rakousko a možná i Benelux). U nás to ovšem bude SA, Katar, tam ten vliv vidím velmi silný, prakticky už jim jsou rozprodány celé lokality, lidi u nás ani netuší, co vše jim už díky všem našim dosavadním vládám (včetně té současné) patří.

  2. Prosím Slovanku ,aby v najbližších dňoch napísala a uverejnila aj článok na tému: Islamizácia Balkánu a možný vznik veľkého moslimského Albánska pod ochranou Turecka a EÚ. Je totiž už teraz isté, že Kosovo, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, možno aj Bulharsko a Severné Macedónsko postihne do konca tohto desaťročia rovnaký osud ako spomenuté „vyspelé“ európske štáty /plus Švajčiarsko, krajinu s najrýchlejšou genocídou domorodcov v Európe vôbec/.

    1. Tam to bude islamizováno ještě dřív, tuto oblast už víceméně považuji za chalífát. Balkán mají vykoupený do značné míry Turci a původní obyvatelstvo – hlavně co se týká Bulharska – odchází na západ. Severní Makedonie už je islamizována, Bosna je centrem budoucího evropského chalífátu (jsou tam už roky výcvikové tábory džihádistů). Kosovo je jasné, tam není otázka zda se spojí s Albánií v jednu velkou Albánii, ale kdy to bude, tipuji nejpozději do 2025.
      V článku jsem se věnovala nejvíc islamizovaným zemím EU, ale je pravda, že to není zdaleka vše… Někdy příště zkusím projít i ten Balkán…

  3. Mlslimové si vybraly nejvyspělejší země Evropy cíleně, když dobudou je, pak snadno zbytek EU i Evropy. Bohužel, lidé mají jiné priority než se starat o svobodu, bezpečnost a budoucnost své země, a chuděrky naše vnoučata vůbec netuší co je čeká, když se rodiče nevzpamatují z rajského snu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/evropa-bude-muslimska-mnohem-driv-nez-za-stovky-ci-tisic-let/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings