Švédský časopis nachytal „genderové vědce“ tím, že jim položil jednoduchou otázku

Švédský časopis nachytal „genderové vědce“ tím, že jim položil jednoduchou otázku

Jistě jste již slyšeli o zbytečném oboru genderových studií, který lze studovat na mnoha univerzitách v pokrokovém světě, samozřejmě včetně našich univerzit,

Možná i vy uvažujete o tom, co asi může být náplní „práce“ jedinců, kteří podobné obory studují. Jisté je, že většina zřejmě skončí v různých politických neziskovkách, kde pak parazitují na veřejných penězích.

Další pak možná vymýšlí ke stávajícím 112 genderovým identitám další, aby si všichni LGBTQIA měli čeho vybírat.

Švédsko patří v tomto směru dozajista k nejpokrokovějším zemím, takže o „genderové vědce“ nemají nouzi.

Švédský alternativní web se rozhodl položit všem těmto „vědcům“ velmi jednoduchou otázku, na kterou měli za úkol odpovědět. Jejich odpovědi jasně potvrzují, jak dalece je tento obor zbytečný…

Jak vědecká jsou genderová studia? Fria Tider se střídavě ptala náhodně vybraných genderových vědců na švédských univerzitách, proč pouze 12 procent obrázků v kuchařských knihách zobrazuje muže (nebo ženy) – a dostala stejnou odpověď bez ohledu na to, které pohlaví bylo nadměrně zastoupeno.

V obou případech vědci tvrdili, že tato zcela vymyšlená čísla potvrzují to, co je již známo v genderových studiích.

Genderová teorie je mnoha lidmi obviňována, že není skutečnou vědou, ale ideologií, která nemá ve výuce místo.

Aby Fria Tider toto tvrzení ověřila, provedla slepý test tím, že poslala e-mail oddělením genderového výzkumu na švédských univerzitách a požádala je, aby se vyjádřily k „empirickým studiím“ pro studijní projekt.

Polovina institucí byla požádána, aby se vyjádřila ke studii, která ukazuje, že 88 % ilustrací v kuchařských knihách zobrazuje muže a 12 % ženy. Ostatní ústavy obdržely stejnou studii, ale se změněnými čísly: v kuchařkách mělo být 12 procent mužů a 88% žen.

Závěry genderových vědců ze studií se ukázaly být prakticky totožné bez ohledu na to, které údaje komentovali: v obou případech tvrdili, že studie potvrzují teorii strukturálního sexismu.

Zde znovu zdůrazňuji, že jde o zcela smyšlená čísla. Cílem časopisu bylo poukázat na fakt, že genderová studia slouží jen pro šíření současné ideologie, tedy nejde o žádnou vědu, jak genderoví „inženýři“ tvrdí.

1. varianta smyšlené studie: V kuchařkách je většina mužů

Odpověď první poloviny „genderových vědců“: „Výsledek odpovídá výzkumu“

Univerzity, které komentovaly výsledky s největším počtem mužů na fotografiích, se shodly, že to potvrzuje vyšší postavení mužů.

„Výsledky dobře korespondují s výzkumem,“ píše Maria Jansson z Centra pro feministická sociální studia na univerzitě v Örebro a tvrdí, že existuje „určitý druh hierarchie v dělbě práce, kterou jste identifikovali, a to, že muži a jejich práce jsou často vyzdvihováni.“

Lena Martinsson, profesorka genderových studií na univerzitě v Göteborgu, souhlasí. „Je to součást tradice, kdy to, co muži dělají, je považováno za zajímavější a důležitější,“ vysvětluje výsledek.

„Jsou to muži, kteří jsou vykreslováni jako odborníci,“ je také analýza Lovise Haj Brade z Fóra pro genderová studia na Mid Sweden University, která dodává, že „muži ve větší míře používají sami sebe jako značku než ženy, které mohou chtít, aby produkt mluvil sám za sebe“.

Sofie Tornhillová z výzkumu genderových studií na univerzitě v Linné si myslí, že studie potvrzuje, že „práce, které jsou vysoce ceněny, jsou často spojeny s muži.“

2. varianta smyšlené studie: V kuchařkách je většina žen

Odpověď druhé poloviny „genderových vědců“: „Z hlediska genderových studií to není překvapující.“

Univerzity, které komentovaly opačný výsledek, s nejvíce ženami na obrázcích, naopak uvedly, že to potvrzuje nižší postavení žen.

„Toto empirické zjištění, které jste učinili, zviditelňuje, jak se genderové označování práce a úkolů provádí v našem každodenním životě,“ říká Britt-Inger Keisu z Centra pro genderová studia na univerzitě v Umeå. „Neplacená práce, jako je každodenní vaření, je „ženského pohlaví,“ vysvětluje.

Její kolegyně Ann Öhmanová zastává stejný názor a tvrdí, že nadměrné zastoupení „odráží tradiční a genderově kódovanou dělbu práce.“

Maja Herstad z Centra pro genderový výzkum na univerzitě v Karlstadu také tvrdí, že studie potvrzuje genderovou teorii. „Existují například genderové asociace s jídlem / vařením,“ vysvětluje.

Fórum pro genderová studia a rovnost pohlaví na univerzitě v Linköpingu reaguje prostřednictvím Cecilie Åsbergové, která si myslí, že výsledek není z hlediska genderových studií tak překvapivý. Podle ní nadměrné zastoupení potvrzuje, že se vaření od žen očekává.

„Očekávání od nás jako lidí, od toho, jak bychom měli být viděni, jsou posilována a silně vyjádřena v obrazech a každodenních médiích. Proto je důležité je kriticky zkoumat, jak jste to udělali vy!“, píše profesorka.

Shodou okolností  Despina Tzimoula, docentka na univerzitě v Malmö se zaměřením na genderová studia, měla komentovat výsledky s největším počtem mužů, ale náhodou se přehlédla a text si špatně přečetla a myslela si, že je tam uvedeno více žen.

„Je to v souladu s tím, jak vypadá genderová smlouva v naší společnosti. To znamená, že existuje představa, že jsou to ženy, které vaří,“ vysvětlila výsledek údajné studie.

Poté, co byla upozorněna, že je to naopak, už nechtěla nic vysvětlovat  a místo toho uvedla, že odpovědi lze nalézt ve feministické literatuře. „Moje rada je: začněte například od Yvonne Hirdmanové. To, že ode mě dostanete komentář, je jen spekulace.“

Fria Tider požádala genderové instituce, aby se vyjádřily k výsledkům slepého testu a položila následující dvě otázky:

Genderoví výzkumníci tvrdí, že dva protichůdné výsledky potvrzují stejnou teorii. Jak to souvisí s vědeckými požadavky na přísnost a objektivitu?

Má smysl, aby univerzity platily genderovým výzkumníkům studie, když se zdá, že interpretují všechny výsledky tak, aby vyhovovaly již předpojatému názoru?

Žádná z univerzit již na tyto dotazy nezareagovala…

Smyšlená studie nám tak nakonec plně potvrdila to, co všichni víme. Podobné obory jsou zcela zbytečné a mají sloužit pouze k dalšímu šíření ideologie přes neziskovky, kde se to podobnými absolventy jen hemží…

 

Titulní obrázek: Maria Janssonová a Maja Herstadová jsou dvě z genderových vědkyň, které tvrdily, že výsledky jsou v souladu s genderovým výzkumem, i když obdržely přesně opačná čísla.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *