Podle genderových výzkumníků prý existuje už 112 různých pohlavních identit – podívejte se na jejich seznam

Podle genderových výzkumníků prý existuje už 112 různých pohlavních identit – podívejte se na jejich seznam

Dvě pohlaví jsou už dávno pasé. A vlastně i 3 pohlaví nebo ještě nedávno prezentovaných 70. Dnes se již číslo zastavilo na 112 a pevně věřím, že „genderoví inženýři“ najdou i další. Muži a ženy jsou tak jen archaický přežitek, pokrokový člověk se jistě zařadí mezi některé z mnoha dalších pohlaví.  V našich školkách a školách se od září zavádí genderová výchova, pak je dobré připomenout, že i toto se možná budou vaše děti či vnoučata učit…

Sociální síť Tumlbr letos uvedla již 112 genderových identit, které jsou uznávány širší LGBT komunitou. No, číslo 112 je docela zajímavé. Je to číslo, na které voláme, když naléhavě potřebujeme pomoc. Budete možná také podobnou pomoc potřebovat, až se propracujete výčtem všech 112 genderových identit…

Zde jsou v abecedním pořadí:

 • Abimessex: pohlaví, které je nekonečné. Pohlaví je, jako když se jedno zrcadlo odráží v jiném, což vytváří nekonečný paradox.
 • Adamassex: pohlaví, které odmítá být kategorizováno nebo definováno.
 • Aerosexuální: pohlaví, které je ovlivněno jeho prostředím.
 • Affectsex: sex ovlivněný výkyvy nálad.
 • Asperosex: osoba bez pohlaví.
 • Aspolnikflux: starší asexuál.
 • Alexissexual: pohlaví, které kolísá mezi několika pohlavími a osoba neví nebo nemůže vědět, které z nich je.
 • Aliusgender: ani směs mužů a žen, ani absence pohlaví, ale silná, specifická genderová identita, která není ani mužská, ani ženská.
 • Amaresex: pohlaví, které se mění v závislosti na tom, do koho jste zamilovaní.
 • Ambisexual: současné vnímání dvou pohlaví.
 • Ambonese: identifikace jako muž a žena, ale ne ve stejnou dobu.
 • Amicasexual: pohlaví, které se mění v závislosti na přátelích, se kterými jste.
 • Androgynní: pocit směsi mužských a ženských (a někdy neutrálních) sexuálních charakteristik.
 • Anesisgender: pocit, že patříte k určitému pohlaví, ale může se snadněji ztotožnit s jiným.
 • Angenital: touha být osobou bez sexuálních vlastností, ale ne nutně bez pohlaví.
 • Ansexual: pohlaví, které mizí a mizí, ale vrací se ke stejnému pocitu znovu a znovu.
 • Anonosexuální: pohlaví neznámé osobě, ještě méně ostatním.
 • Antisexuální: pohlaví, které může být cokoli, ale je beztřídní a nehybné, a proto se neprojevuje jako konkrétní pohlaví.
 • Anxiesex: pohlaví, který je charakterizováno strachem.
 • Apasssexual: být apatický k vlastnímu pohlaví.
 • Apconsussex: pohlaví, kde víte, co to není, ale ne to, co to je; pohlaví je doslova skryto před jednotlivcem.
 • Asexuální: pohlaví, které se cítí jasné a nebesky.
 • Astrální sex: pohlaví, které se cítí spojeno s vesmírem.
 • Autosex: pohlaví, které lze pochopit pouze v kontextu autismu.
 • Autosexuální: sexuální zážitek, který je velmi osobní.
 • Osa pohlaví: když člověk zažije dvě pohlaví umístěná na opačných koncích osy; jeden je starší osoba a druhý je jakékoli jiné pohlaví; tato pohlaví jsou zažívání jeden po druhém ve velmi krátkém časovém období.
 • Bisexuální: pocit mít dvě pohlaví současně nebo samostatně.
 • Bisexuální: pohlaví, které se cítí nějakým způsobem spojeno s přírodou.
 • Blursex: pocit, že máte více pohlaví, která jsou nějak tak rozmazaná, že nemůžete rozlišit nebo identifikovat jednotlivá pohlaví.
 • Boyflux: když se většinu času cítíme převážně nebo zcela mužní, ale zažíváme kolísavou intenzitu mužské identity.
 • Burst sex: pohlaví, které přichází po intenzivních emocionálních výbuších a rychle se vrací do svého původního stavu.
 • Caelsex: pohlaví, které sdílí vlastnosti s vesmírem nebo má estetiku prostoru, hvězd, mlhoviny atd.
 • Pohlaví pro vás není důležité.
 • Cassflux: Pohlaví, ke kterému dochází, když jsme lhostejní k našemu skutečnému pohlaví.
 • Pokud jste v depresi, jste jedno pohlaví, pokud nejste v depresi, jste opačné pohlaví.
 • Cendsex: když se pohlaví změní v opak.
 • Ceterofluid: pokud jste heterosexuální a vaše pocity kolísá mezi mužským, ženským a neutrálním.
 • Ceterossexual: nebinární sex se specifickými mužskými, ženskými nebo neutrálními pocity.
 • Cisgender: Shoda pohlaví přiřazeného při narození s genderovou identitou.
 • Cloudsex: Pohlaví, které nelze plně realizovat nebo jasně vidět kvůli depersonalizační poruše.
 • Collsex: pocit, že máte příliš mnoho pohlaví najednou, abyste to popsali.
 • Colourgender: Pohlaví spojené s jednou nebo více barvami a pocity, odstíny, emocemi a/nebo objekty s nimi spojenými.
 • Commisex: pokud víte, že máte normální a biologický sex, ale prozatím jste se shodili s pohlavím, které vám bylo přiděleno.
 • Condisgender: pohlaví, které je pociťuje pouze za určitých okolností.
 • Deliciasgender: Toto je pohlaví, které osoba preferuje. Jinak má samozřejmě několik pohlaví.
 • Demifluid: Cit pro více pohlaví.
 • Demiflux: Pocit více pohlaví, některé jsou statické a jiné osciluje.
 • Bisexuální: sex, který částečně patří k jednomu pohlaví a částečně k druhému pohlaví.
 • Homosexuál: mají více než jedno pohlaví, ale jedno je dominantnější než ostatní.
 • Durasex: Pokud má člověk více pohlaví, jedno je výraznější než druhé.
 • Egosexuální: pohlaví, které je podle vašich zkušeností tak osobní, že ho můžete popsat pouze vy.
 • Epicene: smysl pro vlastnosti dvou normálních a přirozených pohlaví, kde ženy mohou být popsány jako muži a naopak.
 • Espisexual: Pohlaví, které je spojeno s myslí nebo existuje na vyšší úrovni.
 • Estetické pohlaví: Pohlaví odvozené od estetiky.
 • Exgender: úplné odmítnutí přijmout nebo se ztotožnit se sexuálním spektrem.
 • Existisgender: Pohlaví, které existuje nebo se cítí přítomné pouze tehdy, když o tom přemýšlí nebo se to vědomě snaží vnímat.
 • Femfluid: osoba se sexuálními pocity omezená na ženské pohlaví.
 • Femgender: nebinární pohlaví, které je ze své podstaty ženské.
 • Fluidflux: pocit propojenosti mezi dvěma nebo více pohlavími, který kolísá intenzitou.
 • Gemisgender: člověk má dvě opačná pohlaví, která spolupracují.
 • Genderfluxfluid: pohlaví, které osciluje mezi nekonečnými pocity.
 • Genderová tekutina: osoba má různá pohlaví v různých časech a při různých příležitostech.
 • Genderflux: Pohlaví, které osciluje mezi pohlavím a věkem (ať už to znamená cokoli).
 • Genderové chmýří: pocit, že máte více než jedno pohlaví; synonymum pro blurgender.
 • Genderqueer: nebinární pohlaví, bez ohledu na to, zda je osoba muž nebo žena.
 • Girlflux: když se cítíme hlavně nebo převážně žensky, ale zažíváme kolísavou intenzitu ženské identity.
 • Glimrassex: genderová plynulost.
 • Šedé pohlaví: pohlaví, které je většinou mimo binární systém, ale slabé a sotva patrné.
 • Gyrassexual: člověk má více pohlaví, ale nerozumí žádnému z nich.
 • Healsex: pohlaví přináší do mysli jednotlivce spoustu klidu, jasnosti, bezpečnosti a kreativity.
 • Heterosexuál: pohlaví, které je teplé a hořící.
 • Heterosexuální: pohlaví, které je polovina jednoho pohlaví a polovina druhého; jedna nebo obě poloviny mohou být různá pohlaví.
 • Horosexual: pohlaví, které chce zůstat stejné.
 • Hydrosexuální: pohlaví, které sdílí vlastnosti s vodou.
 • Imperiální: pohlaví, které může být kontrolováno jednotlivcem.
 • Intersex: pohlaví mezi ženou a mužem.
 • Juxera: ženské pohlaví s charakteristikami ženy a dívky.
 • Booksex: pohlaví, při kterém se člověk cítí starý.
 • Magisexual: pohlaví je pohlaví a zbytek je něco jiného.
 • Mascfluid: pohlaví omezené na mužské pohlaví.
 • Mascgender: nebinární pohlaví, které je ze své podstaty mužské.
 • Maverick: smysl pro pohlaví, který se liší od mužnosti, ženskosti a neutrality.
 • Mirrorgender: pohlaví, které se mění, aby se přizpůsobilo lidem kolem vás.
 • Mollissex: pohlaví, které je měkké, jemné a klidné.
 • Multigender: pocit, že máte více než jedno pohlaví.
 • Nanosexuál: cítit malou část jednoho pohlaví a zbytek něco jiného.
 • Neutrois: pocit genderově neutrální; někdy absence pohlaví vede k pocitu neutrality.
 • Nebinární pohlaví: původní název pro jiná pohlaví než muže nebo ženu.
 • Neutrální pohlaví: pocit neutrálního pohlaví; někde mezi mužem a ženou nebo třetím pohlavím odděleným od binárního pohlaví.
 • Omnisexuální: pocit, že máte více než jedno současné nebo měnící se pohlaví.
 • Oneirogender: pohlaví, které je pohlavím každý den.
 • Pansexuál: pocit mít něco z každého pohlaví.
 • Parasexual: pocit jednoho pohlaví, i když jich máme několik, což nám brání v tom, abychom cítili první pohlaví úplně.
 • Perigender: osoba zosobněná s pohlavím, ale ne jako pohlaví.
 • Polygender: pocit, že máme více než jedno pohlaví.
 • Polysexuální: pohlaví, které lze popsat pouze jako prázdné místo.
 • Transgender: pohlaví, kde je někdo nadšený myšlenkou konkrétního pohlaví, ale není si jistý, zda to skutečně cítí.
 • Proxvir: jiné mužské pohlaví; mužnost je pokaždé pociťována jinak.
 • Punkový sex: genderová identita, která aktivně vzdoruje genderovým normám.
 • Quoissexual: pocit, že pojem pohlaví se na osobu nevztahuje.
 • Skleněné pohlaví: pohlaví, které je velmi citlivé a křehké.
 • Subsexuální: obvykle pohlaví s mírně odlišným pohlavím.
 • Sursex: pohlaví, které se skládá ze 100% jednoho pohlaví, ale ke kterému se přidává jiné pohlaví.
 • Systemsex: pohlaví, které je součtem všech pohlaví.
 • Thrasexual: pohlaví, které pokrývá celé spektrum pohlaví.
 • Transgender: jakákoli genderová identita, která neodpovídá vlastnímu nebo biologickému pohlaví.
 • Trigender: pocit tří pohlaví.
 • Vaposex: pohlaví, které se cítí jako kouř; můžete to vidět na povrchní úrovni, ale když jdete hlouběji, zmizí a už nebudete mít pohlaví, ale jen malé fragmenty toho, co jste si mysleli, že jste.
 • Venngender: když se dvě pohlaví překrývají a vytvářejí zcela nové pohlaví.
 • Verasexual: pohlaví, které se změní, jakmile je rozpoznáno.
 • Vibrasexual: pohlaví, které je obvykle stabilním pohlavím, ale kolísá mezi více pohlavími a pak se stabilizuje zpět do svého původního pohlaví.
 • Hollowsex: člověk se cítí slabý a prázdný

Tímto končí výčet zatím objevených pohlaví. Věřím, že genderoví inženýři už vymýšlí další. Dřív na podobné případy stačil Chocholoušek, dnes je zapotřebí celý „vědní obor“…..

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 39 Průměrně: 4.2]

8 thoughts on “Podle genderových výzkumníků prý existuje už 112 různých pohlavních identit – podívejte se na jejich seznam

 1. Moslimovia sa po dobytí väčšiny Európy už postarajú o to,aby existovali len dve pohlavia a akékoľvek pokusy uznať ďalšie sa trestali smrťou… Tipujem ,že najneskôr do roku 2026.

 2. Tak psychických onemocnění je vskutku stále více, a nápadů na co největší ptákovinu také, kdy se aktivisté předhánějí v jejich partě kdo vymyslí tu největší úchylárnu, tak je borec. Ale mlsla je postaví do latě.

 3. Ako je možné, že by niekto také sr*čky tolerolav a bral v úvahu.. len to posledné = človek sa cíti slabý… čo to ma spoločné s pohlavím??

 4. Blbost patřící do koše.Moudrá příroda nechává přežít jen duševně a tělesně zdravé.To ,že přežívají například lidé kteří by nepřežili, vděčí za velkorysost těch zdravých.Divné je že ti divní poučují ty normální.

 5. Taky jsem vymyslel jedno pohlaví a do toho by se dle zmíněných popisů pohlaví vešlo všech 112 pohlavních identit kromě základních heterosexuálů, homosexuálů a bisexuálů a jmenuje se Crapgender nebo Morbusgender. Přeložte si to sami.

 6. Kdyz jsem to tak preletl, napadla me dalsi pohlavi:
  Analista – Pouziva vyhradne anal
  Gargantala – Pouziva hrdlo
  Trisexual – Ma vice penisu
  Zerosexual – Nema vubec nic
  …etc.
  Klidne bych si vymyslel mnohem vice pohlavi. Je treba to jen dat do seznamu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/podle-genderovych-vyzkumniku-pry-existuje-uz-112-ruznych-pohlavnich-identit-podivejte-se-na-jejich-seznam/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings