Další klimatické lži odhaleny: Vědci popírají alarmistické tvrzení o vyhynutí obratlovců

Další klimatické lži odhaleny: Vědci popírají alarmistické tvrzení o vyhynutí obratlovců

Klimatická agenda je velmi rozsáhlá a ve své podstatě dopomáhá ustanovit diktátorskou politiku, jakou můžeme vidět například v EU s jejím zeleným údělem a programem Fit for 55.

Díky klimatické agendě dochází k vyvlastňování farem a v budoucnu má dojít pod stejnou záminkou i k vyvlastňování starších domů, na stejnou záminku se politici odvolávají při uvalování zákazu provozu aut na fosilní paliva či při plánované likvidaci chovů hospodářských zvířat a postupném nahrazování masa, mléka a vajec hmyzem a umělými produkty.

Ke klimatické agendě patří také zavádění uhlíkových daní, prosazování tzv. „udržitelnosti,“ plánované měření uhlíkové stopy, které bude záminkou k zavádění sociálních kreditů, výstavba megaměst, tzv. 15minutových měst či chytrých měst.

Ve výčtu šíleností, které spadají pod klimatickou agendu, bychom mohli pokračovat a vydalo by to na jeden velmi dlouhý článek. Jenže důležitý je i fakt, že k tomu, aby většina lidí přijala tuto agendu, je třeba šířit různé klimatické lži – jako tu o globálním oteplování, tání ledovců či aktuálně údajném klimatem zaviněném vymírání živočišných druhů…

Pravdou je, že sice některé druhy skutečně vymírají, ale v případě jiných se údajně populace naopak značně rozrůstá. O tom však propagandisté raději mlčí.

Uvádí se, že od roku 1970 zmizelo 69 procent obratlovců na světě v důsledku klimatických změn a šíření lidstva. To tvrdí WWF. Vědci ale toto tvrzení vyvracejí. Index živé planety používá extrémně zkreslenou metodu výpočtu.

Pokud jde o globální klima, je zřejmé, že šíření strachu stimuluje podnikání. Čím dramatičtější jsou zveřejněná čísla, tím lépe. Alespoň pro ty, kteří tuto agendu prosazují a vydělávají na ní pěkné peníze.

Koneckonců tato politika scénářů klimatické apokalypsy zajišťuje reorganizaci finančních toků a investic. Stejně tak tvrzení Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a Londýnské zoologické společnosti (ZSL) ohledně populace obratlovců.

Obě organizace v Living Planet Index (LPI) tvrdí, že od roku 1970 se počet obratlovců snížil o 69 procent. Milionu rostlinných a živočišných druhů hrozí vyhynutí. Za tímto účelem bylo zkoumáno 32 000 populací zvířat z více než 5 000 druhů. Proto je třeba – jak uvádí organizace ve své zprávě – jednat politicky. Svět se nachází uprostřed krize biologické rozmanitosti a klimatu.

Ale toto obecné strašení má malý háček: Podle skupiny kanadských biologů se toto podivné tvrzení vztahuje pouze na 2,4 procenta volně žijících populací, zatímco zbytek je na tom převážně dobře. Výzkumníci píší: „Pokud vyloučíme tyto extrémně klesající populace, celosvětový trend směřuje k nárůstu.“ Ale to také znamená, že – opět – nálada je vytvářena selektivními čísly, protože se hodí do agendy.

Podle kanadských vědců je chyba v tom, že WWF a ZSL shromažďují jednotlivé trendy v populacích do jediného globálního indexu, což masivně zkresluje celkový obraz. Jednotlivé extrémy (nahoru nebo dolů) také výrazně ovlivnily výsledek. 

V hypotetickém příkladu vysvětlují, jak jsou metriky negativně ovlivněny geometrickým průměrem. Takže pokud se jedna populace zvířat sníží o 99 procent, druhá populace se zvýší 50krát a 393 populací se zvýší o 1 procento, metrika WWF a ZSL vykáže 50procentní pokles.

Tedy u 394 z 395 populací byl zaznamenán nárůst, byť – až na jednu – minimální, zatímco u jedné je výrazný pokles, což ovšem ve výsledku vypadá, jako by se pokles týkal celé poloviny uvedených populací.

Vědci porovnávali čísla s použitím 14 700 populací jako základní linie, také pomocí indexu geometrického růstu. Poté odstranili 120, 238 a 356 populací, v tomto pořadí, s největším zaznamenaným poklesem. 

Jak můžete vidět z následujícího grafu ze studie, celkový soubor dat ukazuje pokles přibližně o 50 procent. Ale i když je méně nejzranitelnějších populací, situace se výrazně zlepšuje. A pokud nyní odstraníte oněch 356 populací (tj. 2,4 procenta ze všech 14 700), vidíme, že zhruba od roku 2000 skutečně existuje obecný vzestupný trend (žlutý graf).

Ve skutečnosti je to jen několik populací zvířat, které skutečně trpí globálním vývojem. Skupina finských vědců to nedávno kritizovala. Vysvětlili, že měření LPI zkresluje data směrem dolů, protože měří proporce a ne skutečnou velikost populace. Čím více populace kolísá ve svém nárůstu nebo poklesu, tím více je LPI jako míra hojnosti vychýlen směrem dolů.

Kromě toho vědci ukazují, že odchylka směrem dolů z minulosti je zahrnuta do budoucích výpočtů, protože předchozí hodnoty indexu se násobí aktuální hodnotou. Problém je však hlubší a pouhé odstranění některých extrémních populačních trendů jej nemůže vyřešit.

Bez ohledu na to se také ukázalo, do jaké míry je pravda překrucována manipulativním používáním dat za účelem podpory vlastní agendy. A nejen to: Tato čísla LPI jsou zcela nekriticky přebírána a zveřejňována mainstreamovými médii za účelem dalšího šíření víry v apokalypsu klimatické sekty. 

Tento materiál dokonce používá OSN a také je využíván ve školách k další indoktrinaci lidstva. Především ale i tento příklad ukazuje, že u takto zveřejněných čísel je třeba vždy dbát na metodiku, jak k samotnému výpočtu došlo.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Další klimatické lži odhaleny: Vědci popírají alarmistické tvrzení o vyhynutí obratlovců

  1. celý svět je od II. sv. války zcela záměrně a cíleně obrácen vzhůru nohama. Zlo je vydáváno za dobro, neschopnost za genialitu, loupeže za konání dobra, patlalové za umělce, kecalisti za zpěváky, hloupost za cíle ve vzdělání, stupidní nekonečné seriály za kulturní zážitky, rozervané kalhoty za vrchol módy, pojídání červů za gurmánský zážitek, politiky loupící za bílého dne za vrchol demokracie a tak můžeme pokračovat dále. Zdá se vám to jako náhoda nebo cíl ???

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout