BioNTech hlásí pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, obavy z poškození a dlouhodobých následků

BioNTech hlásí pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, obavy z poškození a dlouhodobých následků

Je až neuvěřitelné, kolik lidí je ochotno si nechat aplikovat látku, která je teprve v testovacím období  a za jejíž vedlejší účinky nenese nikdo zodpovědnost. Je to však zarážející o to víc, že si tuto pofiderní látku nechalo aplikovat velké množství mladých lidí, jejichž jediným důvodem byla možnost návštěvy kulturních a sportovních akcí, hospod a cestování.

Nyní přišla EU – i přes obrovský odpor občanů a statisíce nesouhlasných ohlasů – s pokračováním covid pasů. A to i přes zjištěné vedlejší účinky těchto preparátů a přesto, že jejich aplikace neznamená bezinfekčnost. Spíš naopak.

Nyní se BioNTech, německá firma vlastněná tureckým manželským párem, přiznává k tomu, že vůbec netuší, co jimi vyráběné preparáty Pfizer udělají s lidmi, kteří si je aplikovali, do budoucna.

Kdo by si to pomyslel? Bohužel jen všichni ti lidé, kteří jsou hanobeni jako odmítači a popírači. Seriózní vědecké a statistické zpracování by od počátku poukazovalo na to, že plnohodnotné sliby vysoké účinnosti neplatí. Americká Komise pro cenné papíry a burzy vyžaduje přesné posouzení rizik – a zde byla společnost očividně mnohem upřímnější, než se může líbit politice fanatiků očkování.

Zisky BioNTechu roku 2021 jsou opravdu působivé. A přesto je BioNTech velmi znepokojen. To alespoň připustil  americké Komisi pro cenné papíry a burzy: Rizika pro očkované lidi nejsou vyčíslitelná, nejsou k dispozici žádné studie, dlouhodobé škody jsou možné.

Jak to zapadá do často citovaného tvrzení, že vakcíny jsou testovány, jsou bezpečné a zaručeně účinné? Samozřejmě, že vůbec ne. BioNTech by však neměl mít pocit, že podstupuje riziko osobní odpovědnosti, což by mohlo vést k trestnímu stíhání a dlouhodobému uvěznění. V souladu s tím byly dotazníky americké Komise pro cenné papíry a burzy vyplněny pravdivě. Zřejmě se předpokládá, že hlavní systémová média o tom stejně nebudou informovat, proto problémy stále oficiálně neexistují.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy vyžaduje velmi přesnou zprávu týkající se čtvrtletních a ročních výsledků. To zahrnuje velmi podrobný seznam rizik. Působivé tržby a zisky zde nikoho nezajímají. 10,3 miliardy čistých zisků na úkor světových daňových poplatníků.

Ale teď k rizikům. V BioNTechu se třesou před značnými nároky na odpovědnost ze strany „koncových zákazníků“ – nebo dokonce očkovaných a násilně očkovaných.

Možná nebudeme schopni prokázat dostatečnou účinnost nebo bezpečnost naší vakcíny proti covidu a/nebo přípravků specifických pro varianty, abychom získali trvalé regulační schválení ve Spojených státech, Spojeném království, Evropské unii nebo jiných zemích, kde byla vakcína schválena pro nouzové použití nebo byla udělena podmíněná registrace.

V kvalitu vlastního produktu v žádném případě nemají tak velkou důvěru, jaká je prezentována na desítkách veřejných akcí a denních zpravodajských vysílání, stejně jako v reklamách na očkování:

Významné nežádoucí účinky se mohou objevit během našich klinických hodnocení nebo dokonce po obdržení schválení regulačními orgány, což může vést ke zpoždění nebo ukončení klinických hodnocení, zpoždění nebo zabránění schválení regulačními orgány nebo přijetí kteréhokoli z našich kandidátů na produkt na trh.

Vedlejší účinky vakcín Pfizer – BioNTech zaberou neuvěřitelných 69 stran!

SEC Filing, strana 9 – Kompletní překlad:

Pokud zjistíme bezpečnostní problémy s našimi produkty, včetně naší vakcíny proti COVID-19, které nebyly v době schválení známy, marketingové úsilí našich produktů by mohlo být negativně ovlivněno, schválené produkty by mohly ztratit schválení nebo by prodej mohl podléhat nárokům na odpovědnost za výrobek a naše podnikání a pověst by mohly být významně poškozeny.

 

Naše vakcína proti COVID-19 a všechny ostatní kandidátské produkty, pro které obdržíme schválení nebo nouzové povolení, podléhají neustálému regulačnímu dohledu, včetně přezkumu dalších bezpečnostních informací. Naše vakcína proti COVID-19 je používána pacienty častěji jako schválený přípravek, než byla použita v klinických studiích, a proto mohou být po schválení pro nouzové použití pozorovány vedlejší účinky a další problémy, které nebyly pozorovány nebo očekávány nebo nebyly během klinických hodnocení tak časté nebo závažné. Nemůžeme zaručit, že nedojde k nově objeveným nebo rozvinutým bezpečnostním problémům.

 

Pokud je vakcína používána širokou populací pacientů, mohou se čas od času vyskytnout závažné nežádoucí účinky, které se nevyskytly v klinických hodnoceních přípravku nebo které se zpočátku nezdály souviset se samotnou vakcínou a jsou pouze kauzálně spojeny s přípravkem prostřednictvím analýzy informací dostupných později. Takové bezpečnostní problémy by mohly způsobit, že pozastavíme nebo ukončíme marketing našich schválených produktů, potenciálně nás vystavíme významné odpovědnosti a to ovlivní naši schopnost generovat příjmy a naši finanční situaci.

 

Následné objevení dříve neznámých problémů s výrobkem by mohlo negativně ovlivnit obchodní prodej výrobku, vést k omezení výrobku nebo vést ke stažení výrobku z trhu. Hlášení nepříznivých bezpečnostních incidentů souvisejících s našimi produkty nebo veřejné spekulace o takových incidentech by mohly způsobit pokles ceny ADS představujících naše běžné akcie nebo období volatility.

 

Neočekávané bezpečnostní problémy, včetně těch, které jsme dosud nepozorovali v našich klinických hodnoceních naší vakcíny proti COVID-19 nebo v reálných datech, by mohly mít za následek významné poškození pověsti nás a našich platforem pro vývoj produktů. V budoucnu jsou možné i další problémy, včetně zpoždění, našich dalších programů, potřeby přepracovat naše klinické studie a potřeby významných dodatečných finančních zdrojů.

Pokud jde o dlouhodobé následky a dlouhodobé škody, BioNTech je všechno, jen ne optimistický. Ty by dokonce mohly vést ke stažení vakcíny z trhu a k uplatnění významných nároků na odpovědnost vůči společnosti BioNTech:

Pokud je vakcína používána širokou populací pacientů, mohou se čas od času objevit závažné nežádoucí účinky, které se nevyskytly v klinických hodnoceních přípravku nebo které se zpočátku nezdály souviset se samotnou vakcínou a jsou zjištěny pouze následnými informacemi.

Budoucí příjmy by také závisely na tom, jak virus nadále mutuje a jak se nadále šíří.

Následující odstavec je prostě neuvěřitelný pro lidi, kteří jsou aktivní v ekonomice ve vedoucí pozici nebo absolvovali odpovídající školení. BioNTech vysvětluje:

V minulosti jsme zjistili významnou slabinu v našem systému vnitřní kontroly pro finanční výkazy.

V budoucnu mohou významné nedostatky vést k tomu, že nebudeme plnit své oznamovací povinnosti nebo že v naší účetní závěrce budeme činit významné chyby.

A nemusíme být schopni přesně nahlásit naše finanční výsledky nebo zabránit podvodům.

Zprávy z akciového trhu nyní také informují o faktech: Akcie: Biontech: Je večírek u konce?

Samozřejmě, že výše uvedené informace nelze překonat, pokud jde o pohrdání lidstvem, protože nakonec nejde o malé slabiny v produktu, ale o lidské životy. A také je to o životech těch, kteří nejen věří systému, ale jsou také skutečně postiženi vážným respiračním onemocněním a umírají na něj kvůli věku nebo již existujícím zdravotním problémům, i když věřili ve vakcínu.

Po všech těchto informacích je třeba kriticky hodnotit spoluvinu systémových médií a politiků. Bezpočet lidí a firem drze lhalo veřejnosti a obohacovalo se. Civilizovaná společnost se musí s takovými zrůdnostmi vyrovnat prostřednictvím trestního řízení.

Podívejte se také na toto nyní slavné video, které by měl každý znát a šířit. K jeho pochopení ani nepotřebujete umět anglicky:

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 5]

One thought on “BioNTech hlásí pochybnosti o bezpečnosti vakcíny, obavy z poškození a dlouhodobých následků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout