Od roku 2015 se ve Švédsku zdvojnásobil počet loupežných přepadení ze strany cizích mladíků, oběťmi jsou Švédové

Od roku 2015 se ve Švédsku zdvojnásobil počet loupežných přepadení ze strany cizích mladíků, oběťmi jsou Švédové

Muslimští invazisté považují původní obyvatelstvo za podřadné. V jejich přesvědčení je pak jen utvrzuje švédská justice, když i po několika napadeních často nebývají potrestáni, jako se to stalo například nedávno, kdy nebyli pachatelé potrestáni za velmi brutální útok na švédského mladíka. Odsouzen za rasovou nenávist byl však nakonec otec  napadeného chlapce, který žádal pro zločince deportaci.

V této kauze již padl rozsudek, přičemž slepý otec týraného chlapce dostal pokutu, kterou za něj hodlá zaplatit švédská politická strana Alternativa pro Švédsko (má obdobnou politiku jako německá AfD). Tato kauza jasně ukazuje, že systém nadržuje muslimským násilníkům, z nichž jen jeden byl nakonec za týrání potrestán, ale pokud žádáte nápravu, jste odsouzeni za rasismus. Ve Švédsku je tak větším zločinem kritika kriminálních gangů než páchání násilné trestné činnosti těmito gangy…

Ale nyní zpět ke statistice, která jasně ukazuje, jak velký je vzestup násilné trestné činnosti, při níž mladí invazisté loupí a ponižují původní Švédy…

Počet loupeží ze strany mládeže se od roku 2015 prudce zvýšil. To je uvedeno v nové zprávě Švédské národní rady pro prevenci kriminality v Brå. Ve více než jednom ze tří případů se také vyskytly prvky ponížení.

V období 2015–2019 se počet nahlášených loupeží proti osobám mladším 18 let více než zdvojnásobil.

Studie se zaměřila na 550 náhodně vybraných předběžných vyšetřování loupeží mládeže v letech 2015 až 2019, kde jsou podezřelí chlapci. Více než polovina loupeží se odehrála venku a obvykle odpoledne a večer mezi 15. a 22. hodinou.

Loupeže se často odehrávají v místech, kde se pohybuje mnoho lidí,  jako jsou komunikační uzly v blízkosti školy nebo nákupních center. Nejčastěji jsou oběti oloupeny o mobilní telefony, oblečení a sluchátka.

Oběťmi jsou často Švédové z bohatších oblastí, zatímco podezřelí pachatelé mají převážně cizí původ a pocházejí z takzvaných sociálně a ekonomicky zranitelných oblastí. Motivem loupeží by měla být mimo jiné potřeba peněz nebo způsob, jak získat postavení ve vlastní skupině.

Studie se také zabývala stále častějšími loupežemi, které doprovází ponižování, kdy je kromě samotné loupeže oběť také ponižována a znásilňována nebo zneužívána jinými způsoby. K tomu dochází ve více než třetině případů, kdy jsou pachateli chlapci.

Během tohoto období se podíl dívek, které loupí, zvýšil ze čtyř na osm procent. To je ale stále výrazně méně, než u chlapců, kteří jsou pachatelé 92% loupežných přepadení. Jedná se však přesto o nárůst, který je patrný zejména v oblasti Stockholmu. Loupeže, do nichž jsou zapleteny dívky, vypadají částečně jinak.

„Často jsou mladší 15 let a na rozdíl od případů, kdy jsou podezřelí pouze chlapci, nejsou obětem trestných činů násilné dívky obvykle neznámé. V souvislosti s těmito loupežemi je také poměrně vysoká míra vyhrožování, násilí a ponižování,“ říká Anna Öströmová, vyšetřovatelka Brå.

Podle zprávy se také zvýšily obavy mladých lidí z toho, že budou vystaveni loupeži.

„I když je loupež poměrně malou částí celkové kriminality mladistvých, jedná se o velmi závažný trestný čin. Být obětí loupeže je traumatický zážitek,“ říká Maria von Bredow, vyšetřovatelka Brå.

66 procent podezřelých z loupeží mladých v letech 2015-2019 má zahraniční původ, z nichž většina pochází z Afriky a Asie. Z podezřelých s cizím původem se 37 procent narodilo v zahraničí a 29 procent jsou přistěhovalci druhé generace se dvěma rodiči narozenými v zahraničí.

Ve skupině označené jako švédská, má dalších dvanáct procent jednoho rodiče, který se narodil v zahraničí. Cizí původ tak má 78% útočníků. Pouze 22 procent mladých lupičů má švédský původ se dvěma švédskými rodiči.

V roce 2000 vydal Brå podobnou zprávu: „Mladí lidé okrádají mladé lidi v Malmö a Stockholmu„. Ukázalo se, že více než 70 procent obětí loupeže byli Švédové se dvěma rodiči narozenými ve Švédsku a 80-90 procent pachatelů se buď narodilo v zahraničí nebo mají alespoň jednoho rodiče, který je narozený v zahraničí.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

One thought on “Od roku 2015 se ve Švédsku zdvojnásobil počet loupežných přepadení ze strany cizích mladíků, oběťmi jsou Švédové

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout