Státy EU mají podle rozhodnutí soudu EU povinnost zapsat do rodného listu dvě matky nebo dva otce

Toto rozhodnutí je další z mnoha ukázek nadřazenosti práva EU nad právem národních států a to dokonce i tehdy, kdy jsou vzájemně v rozporu. Už podpisem Lisabonské smlouvy s touto nadřazeností souhlasily prakticky všechny státy EU.  Rozsudek EU v další kauze, v níž se soudily dvě lesby o to, aby byly obě zapsány v rodném listě dítěte a dítěti pak mohl být vydán pas, opět tuto nadřazenost potvrdil.

Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl, že státy EU musí uznat rovné rodičovství homosexuálních párů. Důvodem úterního soudního rozhodnutí byl případ britsko-bulharského lesbického páru žijícího ve Španělsku. V roce 2019 měla jedna z nich dítě, pro které jim španělské orgány vydaly rodný list, na kterém byly obě ženy zapsány jako rodiče – tedy jako dvě matky, což je ve Španělsku možné. S tímto rodným listem pár požádal o pas pro dítě v Bulharsku.

Bulharskými orgány byla žádost zamítnuta, protože podle místních zákonů musí být v rodném listě uvedena matka a otec a ne dvě matky. Pár si na to stěžoval. Správní soud v Sofii poté postoupil spor ESD. Posledně uvedený soud nyní rozhodl, že odmítnutí bulharskými orgány představuje zásah do volného pohybu osob v rámci EU.

„Členský stát, jehož je dítě státním příslušníkem, je povinen vydat mu průkaz totožnosti nebo cestovní pas, aniž by vyžadoval předchozí vydání rodného listu jeho vnitrostátními orgány,“ uvádí se v rozsudku. Kromě toho jsou země EU povinny    uznávat dokumenty, které dítěti umožňují cestovat po EU s oběma rodiči.

Je pravda, že jednotlivé státy se mohou samy rozhodnout, zda partnerství osob stejného pohlaví uznají či nikoli. „Při výkonu této pravomoci však musí členské státy dodržovat unijní právo, zejména ustanovení Smlouvy o volném pohybu a pobytu občanů Unie, tím, že za tímto účelem uznávají zákony platné v jiném členském státě, v němž jsou v souladu s právem EU.“ Bulharsko tak nyní musí dítěti vydat cestovní doklady, i když má dvě matky. Unijní právo je totiž nadřazeno právu národnímu.

Španělsko je považováno za jednu z nejliberálnějších zemí v EU, pokud jde o řešení homosexuality. V zemi se homosexuální páry mohou oženit, zaregistrovat jako rovnocenní rodiče pro potomky a adoptovat děti.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 6 Průměrně: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout