Západ se velmi rychle islamizuje a my ho brzy následujeme

Západ se velmi rychle islamizuje a my ho brzy následujeme

K tomu, aby mohla být jakákoli země islamizována, musí být samozřejmě vytvořeny i patřičné podmínky. Evropští politici se většinově snaží dělat maximum pro to, aby šla islamizace jako po másle. Tedy zatímco v zemích, kde je již rozběhnuta „naplno“ ji stačí jen nadále rozvíjet (slučování rodin, přijímání dalších vetřelců, patřičná úprava zákonů), v zatím neislamizovaných zemích se pro budoucí islamizaci připravuje patřičná půda.

Jak jste si možná všimli, tak velmi pozorně sleduji, jak probíhá islamizace v různých zemích světa, od Asie přes Afriku až po Evropu. Tam, kde je úspěšná, se na ní vydatně podílí i politici, potažmo občané, kteří dané politiky volí. Tam, kde se ji snaží potlačovat, jsou sice na pranýři u podvratných organizací typu OSN nebo EU, ale skutečně zaznamenávají odliv muslimů ze země.

Ti ve velkém utíkají nejen z Myanmaru (Barma), ale třeba i z Indie, která zavádí protiislámské zákony zatím zejména lokálně, stejnou cestou se nyní pustila i Srí Lanka. Místní muslimové se samozřejmě mstí, na druhou stranu se tisíce vydávají do zemí zaslíbených, třeba do Pákistánu, ale i do Evropy.

Masový odchod muslimů z Indie se projevil dokonce i v Evropě. Například ve Švédsku bylo vloni zdaleka nejvíc žadatelů o azyl z Indie, přičemž šlo samozřejmě o muslimy, kteří jdou tam, kde je k islámu velká vstřícnost. A touto vstřícností je Evropa přímo pověstná.

Ostatně, kdo se zajímá o tuto problematiku do hloubky, tak si nemohl nepovšimnout, že v Evropě dochází na jedné straně k velké benevolenci vůči muslimským zločincům, ale na druhé straně se před soudem stále častěji ocitají kritici islamizace a islámu vůbec. Pojem „islamofobie“ před nějakými 15-20 lety nikdo neznal, nyní se ústy sluníčkářů skloňuje dnes a denně.

O situaci v zemích západní Evropy zde píšu denně. Důsledky nekončící muslimské invaze jsou natolik tristní, že není dne, aby nebylo o čem psát. Tedy o západní Evropě bylo napsáno mnohé, ale jak jsme na tom u nás?

Dnes jsem přesvědčena, že současná, k islámu nebývale vstřícná vláda, má jen za úkol přichystat půdu pro následovníky, kteří už budou mít možnost vítat zcela nepokrytě a bez obav z jejich voličstva, kterému programový multikulturalismus nevadí.

Současná vláda (či předchozí, ve stejném složení) postupně vytvářela pro islám natolik přátelské prostředí, že za dobu této vlády vzrostl počet muslimů u nás odhadem asi o 100%. A proč ne, když podmínky pro praktikování nenávistné islámské ideologie jsou u nás více než dobré?

Zajímavostí je například fakt, že zatímco buddhistům byla již několikrát žádost o založení náboženské obce v ČR zamítnuta, islámská obec toto povolení už dávno získala. Naše současné ministerstvo školství pak povolilo něco, co mnohé evropské země zakazují. Povolilo islámské zahalování ve školách.

Naše justice už dlouhodobě soudí přesně tak, jako justice všude v EU. Muslimům nebývale nadržuje, zatímco stoupají počty lidí, kteří stanuli před soudem za islamofobii.

Ovšem za velmi důležitou oporu islamizace naší země považuji před rokem uzavřené nadstandartní smlouvy se Saúdskou Arábií. Tyto smlouvy umožní zemi, která je jedním z vůdčích „motorů“ islamizace Evropy, postupně vykoupit značnou část naší země. Připomínám, že největšími sponzory islamizace západoevropských zemí je právě Saúdská Arábie, Katar a Turecko. Tyto země financují mešity, modlitebny, islámské obce, spolky, školy apod.

Bez jejich podpory by nemohly vyrůst mnohé monstrózní mešity, ale i muslimská ghetta, která mnohde vyrůstají právě na pozemcích původně odkoupených bohatými podnikateli z těchto zemí.

Je třeba ovšem podotknout, že tyto muslimské země jen dělají to, co je pro ně přirozené. Totéž, co konají v Evropě, dělají také v Asii či Africe. Islamizují země tak, jako to dělal Mohamed, následují tak pokynů Koránu. Snaží se zavést všesvětový chalífát. Nebýt vstřícnosti politiků a v případě Evropy také EU, stejně jako OSN, nebylo by ovšem nic podobného myslitelné.

Invaze z muslimských zemí do Evropy pokračuje. Je už nyní jisté, že letos předčí dokonce i invazi z let 2015-2016. EU v nově schvalovaném migračním paktu (k němuž se jednalo za zavřenými dveřmi minulý týden v pátek) klade důraz na širší slučování rodin a na „přerozdělování zátěže“. Islamizace Evropy je tak výhledově nezvratná, přičemž v krizi, která celý svět čeká, bude vše ještě nejspíš umocněno dalšími a dalšími nepokoji, k nimž už ovšem dávno lokálně dochází.

Proč je islamizace Evropy nezvratná? Důvodů je hned několik:

  • invaze z muslimských zemí do Evropy nekončí a země EU vetřelce stále přijímají
  • porodnost muslimek je výrazně vyšší, než porodnost nemuslimek, v nejmladší generaci se už na mnoha místech Evropy rodí mnohem více muslimů, než nemuslimů
  • dochází k dalšímu slučování rodin, do něhož jsou zahrnováni i vzdálení příbuzní
  • politika EU spěje ke sjednocení nejen dávek, ale i dalších migračních a azylových pravidel
  • deportace téměř nefungují, některé země odmítají své občany brát zpět, mnozí invazisté navíc přichází bez dokladů, takže je ani není kam deportovat
  • v Německu a Francii konvertuje každý den každou hodinu jeden člověk k islámu, což je za jediný rok jedno menší město
  • z islamizovaných zemí už začínají migrovat občané do zemí méně islamizovaných, přičemž lze předpokládat, že postupně dojde v některých zemích k celým vlnám migrace původních obyvatel
  • podle plánů Agendy 2030 by se měla kvůli klimatu přestěhovat z rozvojových zemí do těch vyspělých asi miliarda lidí
  • podvratné globalizační organizace EU a OSN přišly v posledních letech s mnoha migračními pakty, které navíc odsouhlasila většina zemí Evropy (vyjma Maďarska); jejich cílem je přestěhovat stamiliony Afričanů do Evropy

Zdá se vám, že EU, OSN i národní vlády jednotlivých zemí dělají pro islamizaci našeho kontinentu málo? Nebojte se, pod pláštíkem „plandemie“ už dochází k dalším krokům, které vše jen urychlí. Patří k nim jak výše uvedený migrační pakt nebo sociální summit, tak postupné předávání veškerých kompetencí národních států na Brusel. Nic z toho by se ovšem nemohlo dít, pokud by to vše neměli politici posvěceno od obyvatel jednotlivých zemí. A to, bohužel, většinově mají….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 4.5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout