Regulátor EMA se zapletl do vlastních lží ve snaze uchránit Pfizer

Regulátor EMA se zapletl do vlastních lží ve snaze uchránit Pfizer

Jak bylo nedávno zjištěno, tak prakticky VŠECHNY dávky takzvaných „Covid vakcín“ od Pfizeru jsou kontaminovány miliardami částeček cizorodé DNA (fragmenty sekvence VS40).

A nyní vyšlo najevo, že EMA se nejprve snažila tvrdit, že genové injekce žádnou cizorodou DNA neobsahují, nicméně poté, co se nyní podařilo dokázat, že tomu tak je, najednou obrací – a snaží se obsah cizorodých látek bagatelizovat.

To jen ukazuje, že buď o obsahu sekvence opičí DNA v EMA věděli, ale snažili se existenci cizorodého obsahu zatajit a účelově lhát  – nebo o tom nic nevěděli, což by naznačovalo, že nedošlo k žádnému prověření genových preparátů před samotným schválením.

V tom případě by se však opět ukázalo, že zástupci EMA vypouští lži, neboť tvrdili, že všechny tyto přípravky jsou pečlivě prověřené.

Společnost Pfizer ve své vakcíně proti covidu-19 neupozornila na sekvenci DNA, potvrdil evropský regulační orgán.

„Zatímco úplná sekvence DNA výchozího plazmidového materiálu byla uvedena v původní žádosti o registraci přípravku Comirnaty, žadatel konkrétně nezdůraznil sekvenci SV40,“ uvedla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v e-mailu pro The Epoch Times.

E-mail přišel poté, co kanadské ministerstvo zdravotnictví sdělilo deníku The Epoch Times, že očekává, že sponzoři identifikují sekvence, jako je posilovač DNA Simian Virus 40 (SV40), ale že to společnost Pfizer neudělala.

Společnost Pfizer a její partner, společnost BioNTech, na žádosti o komentář nereagovaly.

Společnost Pfizer nezdůraznila zahrnutí zesilovače do své vakcíny, protože „byl považován za nefunkční součást plazmidu,“ uvedla EMA. „Od té doby tyto informace objasnili v reakci na otázky vznesené EMA.“

EMA uvedla, že části sekvence SV40 jsou běžně přítomny v plazmidech používaných k výrobě biologicky aktivních látek, ale ani úřady, ani společnost Pfizer nebyly schopny říci, proč byla sekvence zařazena do vakcíny společnosti Pfizer.

Dr. Robert Malone, odborník na vakcíny, jehož práci citovala společnost Pfizer, řekl deníku The Epoch Times, že „není důvod“ tuto sekvenci zahrnout. Vyzval americké regulační orgány, aby vakcínu stáhly, ale regulátoři to odmítli.

Sporná tvrzení

Podle EMA jsou sekvence DNA, včetně sekvence SV40, „rozloženy a odstraněny“ během výrobního procesu.

Fragmenty sekvence SV40 mohou být přítomny pouze jako zbytkové nečistoty ve velmi nízkých koncentracích, které jsou rutinně kontrolovány,“ uvedla EMA.

Agentura nepředložila žádné důkazy, které by toto tvrzení podpořily.

„Nejlepší nezávislé odhady jsou, že v každé dávce existuje 100-200 miliard fragmentů plazmidu,“ řekl Kevin McKernan, mikrobiolog, který jako první identifikoval sekvenci ve vakcíně.

„EMA nenabídla žádné vědecké důkazy, které by takové tvrzení učinily, kromě ‚Věřte našemu nerecenzovanému, silně redigovanému selhání transparentnosti.'“

Mluvčí EMA na začátku tohoto roku uvedla, že „neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly přítomnost SV40,“ při formulaci vakcín proti COVID-19.“

EMA nyní uznává, že toto tvrzení nebylo pravdivé.

Regulátor však uvedl, že „neviděl žádný důkaz o spojení mezi mRNA vakcínami a nežádoucími účinky, které by mohly souviset s přítomností materiálu DNA, ani si nejsme vědomi žádných vědeckých důkazů, které by ukazovaly, že velmi malé množství zbytkové DNA, které může být přítomno v šaržích vakcín, by se mohlo integrovat do DNA očkovaných jedinců.“

Uvedla také, že „jsme neviděli žádný spolehlivý důkaz o tom, že by zbytková DNA vakcíny Pfizer překračovala schválené/bezpečné úrovně.“

Dr. Malone řekl, že standardy, které citují, nebyly navrženy pro vakcíny Pfizer a Moderna, které používají technologii modifikované messengerové ribonukleové kyseliny (RNA).

„Bezpečný práh v přítomnosti těchto doručovacích komplexů je něco, co musí být stanoveno experimentálně provedením studií genotoxicity,“ řekl Dr. Malone.

„Říkat to jen proto, že jsme to nezjistili, nebo je to pod úrovní, kterou normálně akceptujeme, řekněme u vakcíny proti chřipce, je zcela irelevantní.“

Fragmenty fungují jako mutageny?

Někteří vědci říkají, že jsou znepokojeni, protože fragmenty DNA by mohly fungovat jako mutageny nebo měnit sekvenci DNA v genu, i když vezmeme v úvahu, že sekvence SV40 ve vakcíně není rakovinotvorný velký T antigen.

„Jde o to, že menší kousky by ve skutečnosti mohly být velmi významné,“ řekl David Wiseman, bývalý vědec Johnson & Johnson, pro The Epoch Times. „Potenciálně by se mohly dostat do vašeho genomu.“

Pan Wiseman byl součástí týmu, který nedávno detekoval hladiny zbytkové DNA ve vakcíně společnosti Pfizer a také ve vakcíně společnosti Moderna.

Patrick Provost, profesor na katedře mikrobiologie, infekčních nemocí a imunologie na Lékařské fakultě Lavalovy univerzity, řekl deníku The Epoch Times, že nebezpečím přítomnosti zesilovače SV40 ve vakcíně je jeho možná integrace do genomu DNA buňky.

Vše, co je potřeba, je jediná integrace na špatném místě v jedné buňce, aby se spustil rakovinný proces a člověk pak zemře,“ řekl.

V reakci na tyto obavy EMA uvedla, že „neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by některý z těchto fragmentů SV40 mohl působit jako inzerční mutageny.“

Dr. Malone řekl, že to není pravda.

„Krátké fragmenty DNA a oligonukleotidy se specificky používají v moderním biomedicínském výzkumu k experimentální změně genomů buněk a embryí,“ napsal v e-mailu.

„Takové fragmenty DNA jsou dobře známy těm, kteří jsou v tomto oboru zběhlí, že jsou užitečné pro změnu genomické informace a integrity genomu prostřednictvím rekombinace a inzerční mutageneze.“

Pan McKernan, bývalý výzkumník a vedoucí týmu pro Massachusetts Institute of Technology Human Genome Project, poznamenal, že vědci zjistili, že sekvence SV40 jsou optimální pro genovou terapii, a že jedna práce popisuje rychlost inzerční mutageneze, přičemž transfekce je až 7 procent modifikovaných buněk.

„Vzhledem k tomu, že EMA upustila od všech studií genotoxicity, jejich prohlášení není ničím jiným než zbožným přáním spoluviníka,“ řekl McKernan.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 20 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Regulátor EMA se zapletl do vlastních lží ve snaze uchránit Pfizer

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout