Kdo stojí za tzv. „Deagelem,“ který na rok 2025 předpověděl masové vylidňování?

Kdo stojí za tzv. „Deagelem,“ který na rok 2025 předpověděl masové vylidňování?

Většina z vás již jistě narazila na předpovědi tzv. Deagelu, ve kterých byl uveden počet obyvatel v různých letech ve všech zemích světa, dále aktuální HDP těchto zemí, zbrojní výdaje apod.

O Deagelu jste si mohli detailněji přečíst zde a zde.

Údaje končily rokem 2025, přičemž posledním rokem předtím byl rok 2017, kdy byl zaznamenán celkem běžný nárůst či pokles populace v různých zemích.

Nicméně právě rok 2025 uvádí čísla, nad kterými se musel každý pozastavit. Zejména v zemích jako Velká Británie, USA nebo Německo byl zaznamenán obrovský úbytek obyvatel, ke kterému by v žádném případě nemohlo dojít přirozenou cestou.

Přinejmenším v uvedených zemích by musela vymřít většina populace.

Nyní, jak se toto datum blíží, padají různé spekulace o tom, co by mohlo takovou depopulaci způsobit.

Objevily se spekulace jako dodatečné působení genových injekcí, světová válka, hladomor nebo občanské války.

Z uvedeného můžeme okamžitě vyřadit světovou válku, protože některé země podle Deagelu nezaznamenají do roku 2025 žádný pokles populace, mnohé dokonce vykazují její nárůst.

Ve světové válce by byl pokles plošný. Může však jít o lokální konflikty, které by zachvátily zejména Evropu a USA.

Spekulace, na kterou jsem nyní narazila, o účincích 4. dávek genových injekcí  je zajímavá, jenže zde by bylo nutné zjistit, jak velká je populace, která je dosud podstoupila.

Ještě zajímavější se však jeví být pozadí, odkud tato čísla vychází, tedy kdo skutečně za Deagelem stojí.

Současné reálné údaje o úmrtích na Západě, které zahrnují údaje o úmrtnosti na 100 000 obyvatel, ukazují, že čtyřnásobně očkovaní zemřou s větší pravděpodobností z jakékoli příčiny než neočkovaní.

To silně naznačuje, že Deagelova předpověď depopulace není jen odhad, ale ve skutečnosti, cíl, který je na dobré cestě k zásahu díky smrtícím účinkům očkování proti Covid-19.

Kdo však za tzv. Deagelem stojí?

Můžeme odhalit, že nedávná zjištění zřejmě spojují Deagel přímo s významnými hráči na světové scéně: Ústřední zpravodajskou službou (CIA), Ministerstvem obrany USA (DoD) a Rockefellerovou nadací.

Tedy stojí za nimi ti, kdo skutečně ovládají zejména celý západní svět, který má být – až na malé výjimky – největší obětí v Deagelu zmíněné depopulace.

Dr. Edwin A. Deagle Jr. (viz obrázek), který zemřel 16. února 2021, je jen potvrzená loutka, o které by chtěli, abyste věřili, že výhradně stojí  za Deagel.com.

Během svého života Dr. Edwin sloužil jako asistent ministra obrany a zástupce ministra obrany. Byl také ředitelem mezinárodních vztahů pro The Rockefeller Foundation, vlivnou globální filantropickou organizaci.

V roce 1993 byl Deagle nominován prezidentem Billem Clintonem za náměstka ministra letectva.

Ale intriky se prohlubují.

Odtajněné dokumenty vydané na základě žádostí zákona o svobodě informací odhalují Deagleovu komunikaci s tehdejším ředitelem Ústřední zpravodajské služby Spojených států Stansfieldem Turnerem, což naznačuje vztah se CIA.

Jeden dokument z roku 1977 poutavě odkazuje na událost popsanou jako „nejvýznamnější v oblasti zpravodajství od roku 1947.“

CIA vydala 23 článků FOIA týkajících se doktora Deagla, Rockefellerovy nadace, amerického ministerstva obrany a bývalého ředitele CIA.

To silně naznačuje, že Deagel.com není jen dílem jednoho muže, ale ve skutečnosti je dílem amerického vojenského průmyslového komplexu sestávajícího z CIA, amerického ministerstva obrany a stinné Rockefellerovy nadace. 

Jeho předpovědi apokalyptického vylidňování jsou o to znepokojivější.

Předpovědi apokalyptické depopulace pro rok 2025 předpovídají výrazné úbytky populace v různých zemích, což vyvolává znepokojení vzhledem k aktuálním  údajům o nadměrných úmrtích zaznamenaných po celém světě.

Neslavná předpověď pro rok 2025 od Deagel.com byla odstraněna z jejich webových stránek někdy v roce 2020. Díky Wayback Machine / Internet Archive jsme však schopni zobrazit původní předpovědi.

Deagel předpověděl v roce 2020, že Spojené království zaznamená do roku 2025 pokles populace o 77,1 %.

Deagel předpověděl v roce 2020, že Spojené státy do roku 2025 zaznamenají pokles populace o 68,5 %.

Deagel předpověděl v roce 2020, že Německo zaznamená do roku 2025 pokles počtu obyvatel o 65,1 %.

Zároveň předpovídá obrovský pokles mezi mnoha dalšími západními zeměmi.

Úplný seznam původních předpovědí apokalyptické depopulace si můžete prohlédnout zde.

 

Vyvíjející se události bohužel silně naznačují, že Deagelovy hrozivé odhady depopulace nemusí být pouze spekulativní. Zdá se, že údaje ze skutečného světa jsou s těmito čísly znepokojivě v souladu, především kvůli vážným a smrtelným následkům očkování proti Covid-19.

Široká distribuce těchto experimentálních vakcín povolených na základě povolení k nouzovému použití by však nebyla možná bez pozadí pandemie Covid-19.

Takže skutečnost, že americké ministerstvo obrany (DoD) vydalo na Ukrajině smlouvu na „Výzkum COVID-19“, tři měsíce před oficiálním uznáním viru Covid-19, vyvolává některé vážně znepokojivé otázky.

Zvláště když vezmeme v úvahu, že americké ministerstvo obrany je nyní známo, že je složitě propojeno s Deagel.com, spolu s CIA a Rockefeller Foundation.

Svět se poprvé začal o novém koronaviru dozvídat počátkem ledna 2020 se zprávami o údajném novém onemocnění podobném zápalu plic, které se šíří přes Wuhan v Číně.

Svět však ve skutečnosti o Covid-19 nevěděl až do února 2020, protože teprve 11. dne toho měsíce Světová zdravotnická organizace oficiálně pojmenovala novou koronavirovou nemoc; COVID-19.

Když je to tedy oficiální pravda, proč údaje vlády Spojených států ukazují, že Ministerstvo obrany USA (DoD) udělilo 12. listopadu 2019 kontrakt společnosti Labyrinth Global Health INC. na „Výzkum COVID-19,“ tedy více než jeden měsíc před údajným výskytem nového koronaviru a tři měsíce předtím, než byl oficiálně nazván Covid-19?

Vláda Spojených států má webovou stránku nazvanou „USA Spending“, oficiální otevřený zdroj informací o federálních výdajích. Podle webu k 12. dubnu 2021 utratila americká vláda „v reakci na COVID-19“ ohromujících 3,63 bilionu dolarů. Ale to nejsou jediné informace o Covidu, které lze na webu najít.

V ‚Award Search‘ jsou skryty podrobnosti o zakázce udělené ministerstvem obrany společnosti s názvem ‚ Black & Veatch Special Projects Corp, ‚ která je údajně globální inženýrskou, obstarávací, konzultační a stavební společností specializující se na rozvoj infrastruktury.

Zakázka byla udělena 20. září 2012 a je popsána jako „Odborné, vědecké a technické služby.“

‚Historie výdajů‘ pro smlouvu obsahuje záložku pro ‚Dílčí výdaje‘ s podrobnostmi o příjemcích, datu akce, částce a velmi stručný popis pro 115 dílčích transakcí. Většina dílčích částek je za velmi všední věci, jako je „laboratorní vybavení pro Kyjev“ nebo „kancelářský nábytek pro Kyjev.“

Existuje však jedna dílčí částka, která mezi ostatními vyniká, a byla udělena společnosti Labyrinth Global Health INC za „dokumentaci rukopisů malých a středních podniků a výzkum COVID-19.“

Ocenění za výzkum Covid-19 není zrovna šokující, když je svět údajně v sevření pandemie Covid-19, ale vzhledem k tomu, že subdodávka byla udělena 12. listopadu 2019, alespoň měsíc před údajným vznikem nového koronaviru a tři měsíce předtím, než byl oficiálně nazván Covid-19, by výdaje za výzkum Covid-19 měly být pro každého šokem.

Tím ale šok nekončí, protože místem, kde byl kontakt pro výzkum Covid-19 nařízen, byla Ukrajina, přesně ta země, kterou americký vojensko-průmyslový komplex v současnosti používá k vedení zástupné války proti Rusku.

Zatímco vazby Dr. Deagela na Rockefeller Foundation, CIA a DoD poskytují poutavý příběh, role Rockefeller Foundation dělá vše ještě zajímavější.

Její údajné poslání „podporovat blaho lidstva na celém světě“ formovalo globální zdravotní politiku a vedlo k významnému vlivu na vytvoření Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ale tento vliv se neobešel bez kontroverze.

Historická spletitost Rockefellerovy nadace s kontrolou populace a eugenickými programy zůstává spornou kapitolou jejího odkazu. Její podpora těmto iniciativám na počátku 20. století představuje znepokojivý portrét role nadace při manipulaci s lidskou demografií.

Eugenika, obor nyní široce zdiskreditovaný a zavrhovaný jako pseudověda, si kladl za cíl zlepšit genetické složení lidské rasy prostřednictvím selektivního šlechtění. Peněžní a ideologická podpora těchto programů Rockefellerovou nadací ukazuje na eticky pochybnou angažovanost v řízení lidské evoluce a složení společnosti.

Iniciativy v oblasti kontroly populace, koncipované jako snahy o řízení globálního populačního růstu pro udržitelný rozvoj a zachování zdrojů, také nesly podpis nadace. 

Minulá angažovanost Rockefellerovy nadace nabízí neocenitelné lekce o potenciálních důsledcích nekontrolovaného vlivu a dojemný vhled do značného vlivu organizace na globální lidské záležitosti. 

Navzdory změně zaměření a přístupu v posledních letech podtrhují dopady minulých snah opatrnost, které musíme dbát, když takzvaně  „filantropické“ subjekty mají vliv v globálním měřítku.

Odhalení spojující Deagela s Dr. Edwinem A. Deaglem Jr., CIA, DoD a Rockefeller Foundation vykreslují přesvědčivý, i když znepokojující příběh.

Tato významná spojení naznačují úroveň vlivu, která vyvolává otázky o motivacích apokalyptických populačních prognóz Deagelu.

Zvláště když vezmeme v úvahu skutečnost, že data z reálného světa jsou v současné době v souladu s předpověďmi pro rok 2025.

Oficiální zprávy z několika vlád z různých zemí světa dokumentovaly bezprecedentní počet nadměrných úmrtí od rozsáhlého podávání injekcí Covid-19.

Oficiální údaje poskytnuté EuroMOMO, vládou Spojeného království a 26 dalšími vládami v celé Evropě ukazují, že většina kontinentu utrpěla 375 253 nadměrných úmrtí v roce 2021 a 404 600 nadměrných úmrtí v roce 2022.

To se rovná 779 853 nadměrným úmrtím během dvou let. Údaje nezahrnují Ukrajinu, takže nelze vinit pokračující válku.

Austrálie utrpěla 11 068 nadměrných úmrtí v roce 2021 a poté šokujících 22 730 nadměrných úmrtí do 38. týdne roku 2022. To je v ostrém kontrastu s rokem 2020, kdy bylo na vrcholu pandemie Covid a před zavedením genových injekcí zaznamenáno pouze 1 306 nadměrných úmrtí. 

To znamená, že Austrálie utrpěla šokující 1 640% nárůst nadměrného počtu úmrtí za pouhých 39 týdnů v roce 2022 ve srovnání s 53 týdny v roce 2020.

Nový Zéland utrpěl 2 169 nadměrných úmrtí v roce 2021 a poté šokujících 5 286 nadměrných úmrtí do 49. týdne roku 2022. To jsou šokující čísla pro malý ostrov s odhadovanou populací 5 milionů lidí.

Zvláště ve srovnání s rokem 2020, kdy nedošlo k žádnému nadměrnému úmrtí a ve skutečnosti bylo zaznamenáno o 160 úmrtí méně, než se očekávalo na vrcholu pandemie Covid a před zavedením injekcí Covid.

To znamená, že Nový Zéland utrpěl šokující 3 404% nárůst nadměrného počtu úmrtí za 49 týdnů v roce 2022 ve srovnání s 53 týdny v roce 2020.

V Kanadě je situace podobná.

Země utrpěla 35 318 nadměrných úmrtí v roce 2021 a poté 25 333 nadměrných úmrtí do 34. týdne roku 2022. To je srovnatelné s 31 042 nadměrnými úmrtími v roce 2020 v 53. týdnu.

Když se však podíváme na čísla do 34. týdne v letech 2020 i 2021, je jasné, že rok 2022 byl ve skutečnosti zdaleka nejhorším rokem pro nadměrnou úmrtnost.

Do 34. týdne roku 2020 Kanada zaznamenala 17 888 nadměrných úmrtí. Do 34. týdne roku 2021 Kanada zaznamenala 18 498 nadměrných úmrtí. Do 34. týdne roku 2022 však Kanada zaznamenala 25 333 nadměrných úmrtí, což představuje 42% nárůst nadměrných úmrtí zaznamenaných v roce 2020, před zavedením injekcí Covid-19.

Tento dramatický nárůst nadměrného počtu úmrtí vyvolává vážné otázky o bezpečnosti vakcín proti Covid-19 a o tom, zda mohly být faktorem přispívajícím ke zvýšení nadměrného počtu úmrtí.

USA utrpěly 674 954 nadměrných úmrtí v roce 2021 a poté 434 520 nadměrných úmrtí do 49. týdne roku 2022. To se rovná více než 1,1 milionu nadměrných úmrtí za téměř dva roky.

USA utrpělo v roce 2021 ohromujících 674 954 nadměrných úmrtí, což byl rok, kdy byla země nucena přistoupit k tomu, aby si během masového zavádění vakcín proti Covid-19 nechala vícekrát aplikovat injekce. Tato čísla představují významný nárůst úmrtí ve srovnání s předchozími roky a vyvolala poplach mezi veřejností i zdravotníky.

V roce 2022 se situace nezlepšila, do 49. týdne bylo zaznamenáno 434 520 nadměrných úmrtí, čímž se celkový počet nadměrných úmrtí za téměř dva roky zvýšil na více než 1,1 milionu.

To je ohromující číslo a vedlo k otázkám o účinnosti vakcíny a reakci vlády na údajnou pandemii.

Oficiální příběh předložený vládami a zdravotnickými organizacemi byl, že počet úmrtí v roce 2020 vzrostl v důsledku vypuknutí údajné pandemie Covid-19, přičemž reakce na ni nepříznivě ovlivnila miliony lidí po celém světě.

Jak však pandemie postupovala a vakcína byla vyvinuta a distribuována, příběh se posunul tak, aby se zaměřil na bezpečnost a účinnost injekce Covid-19 jako prostředku k omezení šíření viru a snížení počtu úmrtí.

Tento příběh byl posílen prostřednictvím různých propagandistických kampaní, veřejných prohlášení a oficiálních prohlášení se zprávou, že vakcína je „bezpečná a účinná“ a bude „klíčem k ukončení pandemie.“

Čísla a oficiální zprávy zveřejněné vládami v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Spojeném království a většině Evropy však ukázaly, že se stal opak a od masového zavedení této technologie byly zaznamenány miliony úmrtí. 

To vedlo k mnoha otázkám o bezpečnosti vakcíny, faktech oficiálního vyprávění a integritě vlád a orgánů veřejného zdraví po celém světě.

Údaje byly poskytnuty jak Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), tak EuroMOMO vládními organizacemi každé země. Údaje z USA poskytlo Centrum pro kontrolu nemocí. Údaje ze Spojeného království poskytl Úřad pro národní statistiku. A australské údaje poskytl australský statistický úřad.

Nejde tedy o nezávislé odhady. Jsou to oficiální vládou schválené údaje.

A ukazují, že takzvané země „Pěti očí“ a 26 dalších zemí v celé Evropě utrpělo do 34./49. týdne roku 2022 1,99 milionu nadměrných úmrtí po vydání povolení k nouzovému použití injekcí Covid-19.

Tato čísla vrhají strašidelný stín na příběh kolem pandemie a vyvolávají obavy ohledně skutečného dopadu úsilí o očkování. Zvláště ve spojení s úmrtností na 100 000 obyvatel.

Mrazivá korelace s úmrtností související s vakcínou?

V neočekávaném zvratu se zdá, že nedávná zdravotní data propůjčují Deagelovým hrozným předpovědím znepokojivou důvěryhodnost.

Podle souboru údajů zveřejněného Úřadem pro národní statistiku vlády Spojeného království (ONS) je v úmrtnosti u různých stavů očkování pozorován alarmující trend.

Tato data naznačují, že teenageři a mladí dospělí očkovaní čtyřmi dávkami injekcí COVID-19 mají až o 318 % vyšší pravděpodobnost úmrtí ve srovnání s jejich neočkovanými protějšky.

Každý měsíc měli čtyřmi dávkami očkovaní mladiství a mladí dospělí významně vyšší pravděpodobnost úmrtí než neočkovaní mladiství a mladí dospělí.

Rozdíl v úmrtnosti byl tak markantní, že neočkovaným se v lednu podařilo dosáhnout úmrtnosti pouze 31,1 na 100 000 osoboroků, zatímco očkovaným čtyřmi dávkami se podařilo stejný měsíc dosáhnout šokující úmrtnosti 106 na 100 000 osoboroků. 

Po zbývající měsíce se míra úmrtnosti neočkovaných dospívajících a mladých dospělých pohybovala pod hranicí 20 na 100 000 osoboroků. Úmrtnost dospívajících a mladých dospělých očkovaných čtyřmi dávkami klesla v dubnu pouze na 80,9 na 100 000 obyvatel a ve zbývajících měsících zůstala mezi 85 až 106 na 100 000 obyvatel.

Kromě toho úmrtnost u dospělých očkovaných jednou dávkou COVID-19 ve věku 40 až 49 let ukazuje o 185 % vyšší riziko úmrtí než u neočkovaných ve stejné věkové skupině.

Zatímco úmrtnost u dospělých ve věku 40 až 49 let očkovaných čtyřmi dávkami COVID-19 proti COVID-19 vykazuje o 104 % vyšší riziko úmrtí než u neočkovaných osob ve stejné věkové skupině.

Od začátku roku 2023 očkovaní dospělí ve věku 40–49 let jednou i čtyřmi dávkami zemřou každý měsíc výrazně častěji než neočkovaní dospělí stejného věku.

Nejhorším měsícem pro obě očkované skupiny byl leden, kdy úmrtnost na 100 000 očkovaných jednou dávkou 411,3 a úmrtnost 258,5 na 100 000 očkovaných čtyřmi dávkami.

Přitom u neočkovaných byla zaznamenána úmrtnost pouhých 144,5 na 100 000 obyvatel.

Průměrná úmrtnost za leden až květen byla 132,08 na 100 000 neočkovaných osob, 264,14 na 100 000 osob očkovaných jednou dávkou a 225,2 na 100 000 osob očkovaných čtyřmi dávkami. To znamená, že během pěti měsíců měli očkovaní jednou dávkou o 100 % vyšší pravděpodobnost úmrtí než neočkovaní a očkovaní čtyřmi dávkami o 71 % vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Tyto překvapivé statistiky vedly k rostoucím obavám a debatám ohledně bezpečnosti a dlouhodobých dopadů vakcín proti COVID-19. Korelace mezi zvýšenou úmrtností mezi očkovanými a Deagelovou předpovědí drastického snížení populace představuje scénář, který je stejně znepokojivý, jako kontroverzní.

Odhalení pravdy za čísly

Objevení se takových údajů nevyhnutelně vede k otázkám o povaze injekcí COVID-19 mRNA a vektorových vakcín a jejich roli ve veřejném zdraví.

I když korelace nemusí nutně implikovat příčinnou souvislost, tato čísla nepopiratelně vyžadují důkladné a nestranné prozkoumání dopadu vakcíny na zdraví a úmrtnost.

Myšlenka, že vakcíny COVID-19 by mohly potenciálně zvýšit úmrtnost a být škodlivé, jak silně naznačují oficiální vládní údaje, přidává složitou vrstvu do již tak vzrušené debaty o účinnosti a bezpečnosti vakcín.

Navigace po cestě vpřed

Tento scénář podtrhuje nutnost transparentního, rigorózního vědeckého bádání a otevřeného diskurzu. Vyzývá celosvětovou komunitu, aby se podívala za povrch politik a předpovědí veřejného zdraví, a vyzývá k hlubšímu pochopení jejich potenciálních důsledků.

Jak se blížíme k roku 2025, předpovědi Deagelu, i když jsou zahaleny kontroverzí, vyžadují bdělé zkoumání nových trendů v oblasti zdraví a kritické hodnocení našich reakcí na globální zdravotní krize.

Závěrem lze říci, že i když korelace mezi hlášenou zvýšenou úmrtností mezi očkovanými a Deagelovou ponurou prognózou úbytku populace na rok 2025 zůstává předmětem intenzivní debaty a zkoumání, zdůrazňuje klíčový moment v naší současné historii.

Vybízí nás, abychom se v těchto složitých časech pohybovali s vyváženým přístupem, založeným na vědecké integritě a odhodlání odhalovat pravdu.

A i když se Deagelova předpověď depopulace pro rok 2025 ukáže jako do značné míry nadhodnocená, stále se musíme obávat skutečnosti, že údaje amerického Centra pro kontrolu nemocí oficiálně potvrzují, že očkování proti COVID-19 může zkrátit váš život nejméně o 24 let .

To znamená, že miliardám lidí byl vstříknut jed, který je pomalu zabíjí.

Jak se pouštíme hlouběji do této rozvíjející se záhady, čelíme spojení mocných entit – CIA, DoD a Rockefeller Foundation – jejichž minulé činy a současný vliv vrhají dlouhý stín na náš globální příběh.

Když se tyto entity vynoří zpoza závoje Deagel.com, to, co mohlo být zpočátku odmítnuto jako divoký dohad, nyní vyžaduje střízlivé zvážení.

Důkazy, které naznačují, že ministerstvo obrany USA, důvěrně spojené s Deagel.com, mohlo mít předvídavou ruku ve výzkumu COVID-19 měsíce před oficiálním uznáním viru, je přinejmenším zvláštní.

Toto zvláštní načasování spojené s rozsáhlým dosahem ministerstva obrany v záležitostech globální bezpečnosti nás nutí k otázce širších důsledků a role, kterou mohly hrát v rozvíjející se pandemii.

Rockefellerova nadace, další významná síla za Deagel.com, má rozsáhlou historii zapojení do programů kontroly populace. I když jsou tyto snahy údajně odsunuty do minulosti, jejich důsledky nadále rezonují, zejména ve spojení se znepokojivými populačními prognózami pro rok 2025.

Podobně CIA, proslulá svými tajnými operacemi a často fungující jako zákon sama o sobě, stojí jako mocný a záhadný kousek této složité skládačky. 

Její zapojení do Deagelu a jeho sdílené vazby s Dr. Edwinem A. Deaglem Jr. a potažmo s ministerstvem obrany a Rockefellerovou nadací, přidává do tohoto příběhu další vrstvu intrik.

Tyto důkazy a souvislosti vyžadují ostražitou kontrolu aktérů působících za oponou globálních záležitostí. Když rozebíráme spletitou síť vztahů mezi těmito entitami a jejich asociacemi se strašlivými prognózami depopulace, připomínáme si potenciální vliv, který mají na naši společnou budoucnost.

V naší snaze porozumět pravdě se hranice mezi faktickými událostmi, tajnými operacemi a spekulacemi stávají stále kritičtějšími, a přesto spletitými. 

Tolik další z mnoha možných vysvětlení podivných „depopulačních“ čísel Deagelu. Čísel, která možná vůbec nic neznamenají, nicméně ve spojení s americkým Ministerstvem obrany, CIA a Rockefellerovou nadací již minimálně vybízí k zamyšlení…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 37 Průměrně: 4.9]

6 thoughts on “Kdo stojí za tzv. „Deagelem,“ který na rok 2025 předpověděl masové vylidňování?

 1. TU treba však dodať ešte jeden detail, že Deagle hovorí len o úmrtiach do 2025 (ak očkovaní nezomreli do 2 mesiacov od očkovania /najjedovatejšia šarža/, tak sme potom svedkami úmrtia najmä ľudí s 3 a viac dávkami) čo znamená, že očkovaní s nižším počtom dávok budú pravdepodobne nasledovať po roku 2025, pokiaľ hl. príčinou úmrtí budú skutočne „vakcíny“ proti covid19… Ostáva nám sa len modliť, aby IM ich zvrátení nacistický plán nevyšiel.

 2. Fuuuuu.. Silna kava. Cloveku je z tej slazenosti grazlov pri moci zle od zaludku.

  Jedine co mozeme dufat je ze dost vela tych tzv spravodajskych projektov a spravodajskych hier v historii sa skoncilo nastastie vyrazne inak ako to oni povodne naprojektovali.

 3. Ta úmrtí lze dosáhnout i dalšími souběžnými vlivy – chemtralis, GM potravinami, baštěním cvrčků, zaváděním 5G a chystá se i 6G, používáním mobilních telefonů, vysokou úrovní elektromagnetismu v elektroautech, vyvoláváním atmosféry strachu, vdechování známých škodlivin a nyní už i vdechováním údajných vakcín, působením speciálních polí na ovlivňování chování lidí.

 4. všichni očkovaný zemřou do 3 let, to byl plán
  jestli do roku 2025, může být spuštěna i 5G síť
  infarkty jsou na vzestupu, nezapomeňte že většina profesionálních sportovců je očkovaných
  vše skončí
  lidstvo je na konci své cesty
  med beds mají přijít až v roce 2027🙈🙈🙈

 5. Ak sa tá čísla naplnia tak to podľa mňa nebude covidom ale niečím silnejším. Už dávnejšie spomínali že v USA v jednom laboratóriu majú vírus ktorý zabíjal myslím na 70% myši čo ho dostali. Predpokladám že to bolo upozornenie od Globalistov že ak USA budú chcieť rozpútať jadrovú vojnu a náhodou by Rusi neodpovedali odvetou tak aspoň oni pustia toto.

 6. Depopulácia západu ale môže tiež znamenať nie ich smrť ale vysťahovanie. Ja osobne tiež predpokladám, že ako dolár bude slabnúť a kalifát silnieť tak životná úroveň pôjde rapídne dole. To samozrejme nebude mnohým bohatým vyhovovať tak sa budú musieť presťahovať. Verte mi, že milionári určite nebudú chcieť žiť vedľa slamov. Už viacej krát som počul, že z USA sa môže stať tretí svet. Čǐm hlbšie sa ponáram do geoplitiky a globalistov tím mi to dáva viacej logiku. Napr aj Nordstream. 3 rúry odpálili ale jednu nechali. To nebude náhoda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout