Trvalý nouzový stav: Bude záhy po COP 28  změna klimatu prohlášena za zdravotní krizi?

Trvalý nouzový stav: Bude záhy po COP 28 změna klimatu prohlášena za zdravotní krizi?

V posledních týdnech se zcela mimo pozornost většiny lidí odehrává cosi, co by mohlo být jakousi předehrou  k vyhlášení klimatické nouze, či možná zdravotní krize, která se bude zdůvodňovat „klimatickou změnou.“

Každopádně je těchto indicií příliš mnoho a otázka tedy již zřejmě není zda k tomu dojde, ale kdy se tak stane. Jistým milníkem by mohl být  summit OSN COP28 koncem tohoto roku.

Tedy zhruba za měsíc se možná dozvíme o něco víc, každopádně hodlám výstupy ze summitu, který proběhne zhruba za měsíc, pozorně sledovat, neboť je mi jasné, že jen málokdo si bude tohoto dění všímat.

Nejprve se ovšem podívejme na indicie, které napovídají tomu, že se skutečně k něčemu podobnému schyluje.

V prvé řadě jde o výzvu více než 200 lékařských časopisů, o které jste si mohli detailněji přečíst již zde. Tyto časopisy, které vedly i propagandu covidových restrikcí a genových injekcí, nyní propagují vyhlášení klimatické zdravotní krize.

Tato výzva byla zaslána do OSN a WHO s tím, že by krizi měla vyhlásit právě WHO.

Od té doby se porůznu v některých zahraničních mainstreamových médiích objevuje fráze: „změna klimatu je krizí veřejného zdraví.“ Některé zprávy velkých zahraničních korporátních médií dokonce označují změnu klimatu za „horší než covid.“

To má lidem podvědomě vštípit tuto frázi jako nezpochybnitelný fakt, takže jakmile by byla krize vyhlášena, bude s tím většina v souladu.

A pozadu nezůstal ani bill Gates, který v rozhovoru pro MSNBC koncem září prohlásil:

Musíme to všechno dát dohromady; není tady jen klima a jen zdraví, oboje se ovlivňuje.

Jiné publikace jsou konkrétnější, ale poselství je stejné. Klimatické změny jsou špatné pro zdraví žen, dětí, chudých lidí, Keňanůpracujících atd…

Tato propaganda je celosvětová a lze předpokládat, že v nejbližší době dále přitvrdí.

Není to jen tisk, ale také vlády a neziskovky, kdo se snaží lidem namluvit, že (neexistující) klimatická krize je krizí zdravotní. Nezisková organizace „One Earth“ před dvěma dny uvedla:

Proč je změna klimatu problémem veřejného zdraví?

Opět zcela na základě výše uvedené výzvy zkorumpovaných lékařských časopisů, které dodnes nabádají k aplikaci genových jedů.

Jak Červený kříž , tak Lékaři bez hranic publikovali (nebo aktualizovali) na svých webových stránkách v posledních dnech články, které používají variace fráze „Klimatická krize je zdravotní krizí.“

Místní představitelé veřejného zdraví až ze západní Austrálie a Arkansasu jsou zaneprázdněni diskutováním o zdravotních účincích změny klimatu.

Tomu všemu samozřejmě předsedá Světová zdravotnická organizace.

12. října WHO aktualizovala svůj informační list o změně klimatu, takže je mnohem delší než předchozí verze a obsahuje některá nová tvrzení:

Údaje WHO ukazují, že 2 miliardy lidí postrádají nezávadnou pitnou vodu a 600 milionů ročně trpí nemocemi přenášenými potravinami, přičemž děti do 5 let mají na svědomí 30 % úmrtí způsobených potravinami. 

Klimatické stresory zvyšují rizika onemocnění přenášených vodou a potravinami. V roce 2020 čelilo hladu 770 milionů lidí, převážně v Africe a Asii. Změna klimatu ovlivňuje dostupnost, kvalitu a rozmanitost potravin a zhoršuje potravinovou a výživovou krizi.

Změny teplot a srážek zvyšují šíření nemocí přenášených vektory. Bez preventivních opatření může počet úmrtí na taková onemocnění, v současnosti přes 700 000 ročně, narůstat. 

Změna klimatu vyvolává jak okamžité problémy s duševním zdravím, jako je úzkost a posttraumatický stres, tak dlouhodobé poruchy způsobené faktory, jako je vysídlení a narušená sociální soudržnost.

Spojují „změnu klimatu“ s každým, kdo je podvyživený, má střevní parazity nebo kontaminovanou pitnou vodu. Stejně jako každý, kdo zemře v důsledku horka, chladu, ohně nebo povodní. Dokonce i s poruchami duševního zdraví.

Stejně jako  každý, kdo zemřel z jakékoli příčiny po pozitivním testu na Covid, měl v úmrtním listu uvedeno „úmrtí na Covid,“  může nyní WHO předefinovat téměř jakoukoli nemoc nebo nehodu jako „zdravotní problém související se změnou klimatu.“

Ředitel WHO před pár dny na Twitteru téměř doslovně zopakoval tvrzení:

Pandemická smlouva si zároveň čile razí cestu byrokratickým bludištěm, které je předurčeno stát se zákonem někdy během příštího roku, stejně jako změny Mezinárodních zdravotních předpisů.

Uvědomte si, že WHO je jediným orgánem na Zemi, který poté bude oprávněn vyhlásit „pandemii.“

Uvažte také,  že oficiální termín není „pandemie,“ ale spíše „nouzový stav veřejného zdraví mezinárodního významu.“

„Nouzová situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“ nemusí nutně znamenat nemoc. To je ostatně součástí jednoho z důležitých bodů pandemické smlouvy i změn MZP nazvaného „Jedno zdraví“ (One health).

Mohlo by to znamenat samozřejmě i klimatické změny, což také „Jedno zdraví“ zmiňuje. 

Jedna klauzule v navrhované „Pandemické smlouvě“ by zmocnila WHO vyhlásit nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví (PHEIC) na „principu předběžné opatrnosti:“ 

Budoucí vyhlášení  PHEIC generálním ředitelem WHO by měla být založena na principu předběžné opatrnosti, pokud je to opodstatněné.

Jakmile bude nová legislativa zavedena, mělo by pro členské země WHO platit následující:

  • Musí zavést nové zákony umožňující globální nouzová opatření v případě budoucí nouzové situace v oblasti veřejného zdraví
  • Vyhlásit změnu klimatu za stav ohrožení veřejného zdraví nebo možná za „potenciální stav ohrožení veřejného zdraví“
  • Aktivují nouzová opatření – jako například klimatický lockdown – dokud nebude změna klimatu napravena

Dojde tedy skutečně k vyhlášení nouzové situace v oblasti veřejného zdraví z důvodu „změny klimatu?“ Takový nouzový stav by samozřejmě mohl přetrvávat jakkoli dlouho, třeba i roky.

Každopádně by zatím nemohla WHO využít nástrojů, které bude mít v ruce záhy poté, co dojde ke schválení alespoň jednoho z obou aktuálně připravovaných diktátorských dokumentů.

Nicméně pokud půjde vše podle plánů, může se stát, že záhy poté, co bude minimálně jeden z nich na jaře 2024 schválen, dojde k vyhlášení nouzového stavu v momentě, kdy již bude mít WHO možnost využít všech jí předaných kompetencí.

Jednání COP28, ale i propaganda mainstreamových médií v příštích měsících nejlépe napoví, zda se skutečně k něčemu podobnému schyluje…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 27 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Trvalý nouzový stav: Bude záhy po COP 28 změna klimatu prohlášena za zdravotní krizi?

    1. změnu klimatu za „horší než covid.“ retuty flek a flégrovi mražáky nebudou bez freonu, ani se šlapátky, bude flegří novina uliční kompostéry na mrtvoly klimatických skeptiků bez skeptiků.
      Ta svině nikdy nespí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout