Zpráva americké VAERS odhaluje, že Pfizer a Moderna vědomě vyráběly smrtící šarže vakcín proti Covid-19

Zpráva americké VAERS odhaluje, že Pfizer a Moderna vědomě vyráběly smrtící šarže vakcín proti Covid-19

O velkém rozdílu mezi jednotlivými šaržemi genových injekcí se ví už poměrně dlouho. Nedávná studie pak potvrdila, že menší procento šarží bylo vyloženě ničivých, tedy v důsledku jejich podání následovala smrt nebo těžké poškození zdraví.

Další šarže způsobovaly jen mírnější poškození a pak zde jsou šarže, o nichž se například nedávná dánská studie domnívá, že by mohly být doslova placebem.

Z USA nyní hlásí další zajímavá zjištění, podle nichž se zřejmě moc dobře o účincích některých šarží vědělo – a podle toho se s nimi i zacházelo.

Zajímavé totiž je, že šarže, které neměly žádné negativní účinky, byly rozesílány vždy jen do několika států (tedy např. 1 šarže šla do 10 konkrétních států USA, druhá do 8, třetí do 5, čtvrtá do 7 atd…).

Žádná neškodná šarže nešla do více než 12 států (většina do méně než 10).

Škodlivé šarže byly mnohem víc rozptýleny.

Tedy například jedna škodlivá šarže šla do 35, jiná do 40 a další do všech 50 států. A ani po nahlášení jejich škodlivosti se žádná z těchto šarží nevyřadila, všechny byly a jsou stále podávány.

Žádná škodlivá šarže nešla do méně než 13 států, většinou však do více než 20 až všech 50.

To vše tedy ukazuje, že Pfizer a Moderna vypustily tyto škodící šarže zcela záměrně. A každý, kdo si nechal aplikovat injekci, si dobrovolně zahrál ruskou ruletu…

Podle zkoumání oficiálních statistik vlády USA poskytnutých Střediskem pro kontrolu nemocí byla často hlášena velmi vysoká míra nežádoucích účinků a úmrtí v souvislosti s konkrétními počty šarží vakcíny Covid-19.

V důsledku toho byly nalezeny nejsmrtelnější dávky očkování proti Covid-19, ale regulátoři léků je odmítli přestat vydávat, takže je veřejnost stále dostává.

Statistiky ukazují, že pouze 4 až 5% šarží vakcín proti Covid-19 vyrobených společnostmi Pfizer a Moderna bylo zodpovědných za každé úmrtí zaznamenané jako nežádoucí reakce na injekce.

Ale co je možná ještě znepokojivější, je to, že zatímco jiné „neškodné“ šarže byly poslány na mnoho různých míst po celé zemi, malé procento „smrtících“ šarží bylo značně rozptýleno.

Údaje použité při vyšetřování byly získány z veřejně přístupné databáze VAERS, kterou si můžete prohlédnout zdeSystém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) je americký program pro bezpečnost vakcín, který společně řídí americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Aby bylo možné určit, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký, aby podpořil další používání jakéhokoli specifického očkování, program shromažďuje informace prostřednictvím zpráv lékařů, zdravotních sester a pacientů o nežádoucích účincích (možná nebezpečných vedlejších účincích), ke kterým dochází po podání vakcín.

Všechny nežádoucí účinky hlášené u injekcí mRNA Covid-19 od společností Pfizer a Moderna, jakož i všechny nežádoucí účinky hlášené proti vakcínám proti chřipce, byly zahrnuty do zpráv, které byly převzaty z databáze a použity k vytvoření souboru kontrolních dat. Tyto zprávy byly předkládány do 15. října 2021.

V databázi VAERS bylo nalezeno celkem 1 608 hlášení nežádoucích účinků vakcín proti chřipce spolu s informacemi o 15 úmrtích a 73 hospitalizacích. Celkem bylo vráceno 494 různých čísel šarží.

„Číslo šarže“, což je jedinečný soubor čísel a písmen, který sleduje konkrétní šarži očkování od výroby až po podání do paže osoby, je obvykle vytištěno na štítku nebo obalu, který je dodáván s vakcínou.

Podle čísla očkovací šarže, která byla podána těsně před nežádoucím účinkem, je počet hlášení nežádoucích účinků podaných u systému VAERS proti vakcínám proti chřipce uveden v tabulce výše.

Nikdy nebylo hlášeno více než 26 nežádoucích účinků spojených s jednou šarží očkování proti chřipce, s výjimkou několika nárůstů.

Výše uvedený graf zobrazuje frekvenci, s jakou bylo konkrétní číslo šarže uvedeno ve zprávě o nežádoucí reakci, při které osoba zemřela po očkování proti chřipce. Celkem 480 ze 494 šarží (tj. 97 %) nebylo spojeno s žádným úmrtím, 1 šarže byla spojena se 2 úmrtími, zatímco 13 šarží  bylo spojeno s jedním úmrtím.

Dále byla data VAERS pro vakcíny Pfizer a Moderna mRNA Covid-19 porovnána s údaji z výše uvedených datových souborů, které sloužily jako kontrolní datový soubor.

Očkování proti Covid-19 společnosti Pfizer bylo podle databáze VAERS spojeno se 171 463 hlášeními nežádoucích účinků, 2 828 úmrtími a 14 262 hospitalizacemi. Celkem bylo použito 4 522 čísel šarží.

Jen podle těchto údajů měla vakcína Pfizer Covid-19 za následek 195krát více hospitalizací, 189krát více úmrtí a 106krát více nežádoucích účinků než všechny ostatní vakcíny proti chřipce dohromady.

Podle čísla očkovací šarže, která byla podána před nežádoucí příhodou, je počet hlášení nežádoucích účinků podaných u systému VAERS proti vakcíně Pfizer Covid-19 uveden v tabulce výše. Bohužel nám chybí přesná znalost typických velikostí šarží.

Nejvíce nežádoucích účinků bylo hlášeno VAERS u jedné šarže očkování proti chřipce, a to 26. Což činí ještě více alarmujícím, když se dozvíme, že do 3. října 2021 bylo do VAERS podáno 563 hlášení nežádoucích účinků proti jedinému číslu šarže vakcíny Pfizer Covid-19, a že to není neobvyklé číslo.

Vakcína Pfizer Covid-19 opakovaně obdržela tisíce hlášení o nežádoucích účincích a vakcína Moderna Covid-19 bohužel nedopadla o mnoho lépe.

Očkování proti Covid-19 společnosti Moderna bylo podle databáze VAERS spojeno se 188 998 hlášenými nežádoucími událostmi, 2 603 úmrtími a 10 225 hospitalizacemi. Celkem bylo použito 5 510 různých čísel šarží.

Tato informace sama o sobě ukazuje, že vakcína Covid-19 společnosti Moderna vedla k 118krát většímu počtu nežádoucích účinků, 174krát většímu počtu úmrtí a 140krát většímu počtu hospitalizací než všechny vakcíny proti chřipce dohromady.

Vakcína společnosti Moderna si v tomto ohledu vedla ještě hůře než vakcína Pfizer, přičemž nejvyšší počet hlášení nežádoucích účinků u jedné šarže vakcíny Moderna Covid-19 činil překvapivých 4 967.

Výše uvedený graf zobrazuje počet hlášení nežádoucích účinků provedených systému VAERS proti vakcíně Moderna Covid-19, seřazených podle čísla šarže vakcíny, která byla podána před nežádoucí příhodou.

Výše uvedený graf ukazuje počet šarží proti rozsahu nežádoucích účinků hlášených na šarži vakcíny Pfizer Covid-19. Údaje ukazují, že 2 908 šarží (64 %) mělo pouze jedno hlášení nežádoucích účinků, zatímco 2 konkrétní šarže měly více než 3000 hlášení nežádoucích účinků.

Šokující je, že z údajů můžeme také vidět, že 30 šarží vakcíny Pfizer mělo mezi 1 000 a 1 499 hlášeními nežádoucích účinků na šarži, dalších 20 šarží mělo mezi 1 500 a 1 999 hlášeními nežádoucích účinků na šarži a dalších 23 šarží mělo mezi 2 000 a 2 499 hlášeními nežádoucích účinků na šarži.

To naznačuje, že existoval malý počet nebezpečných šarží vakcíny Pfizer Covid-19 a velké množství zdánlivě neškodných (alespoň v krátkodobém horizontu, protože dlouhodobé účinky nikdo nezná) šarží vakcíny Pfizer Covid-19.

Vyšetřování dat VAERS však také odhalilo, že hlášená úmrtí v důsledku vakcíny Pfizer byla opět spojena pouze s určitými šaržemi vakcíny.

Výše uvedený graf ukazuje, že 96% šarží vakcíny Pfizer mělo nulové zprávy o úmrtí. To znamená, že 2 828 hlášených úmrtí bylo spojeno s pouhými 4% šarží vakcíny Pfizer.

Pět čísel šarží bylo spojeno s 61-80 úmrtími, dalších 5 čísel šarží bylo spojeno s 81-100 úmrtími a pouze 2 samostatná čísla šarží byla spojena s více než 100 úmrtími.

Totéž lze vidět u vakcíny Covid-19 společnosti Moderna. Devadesát pět procent šarží vakcíny Moderna mělo nulové zprávy o úmrtích. To znamená, že 2 603 úmrtí bylo spojeno s pouhými 5 % šarží vakcíny Moderna.

Třináct čísel šarží bylo spojeno s 41-60 úmrtími, 2 čísla šarží byla spojena s 61-80 úmrtími a 1 číslo šarže bylo spojeno s 81-100 úmrtími.

Šetření údajů VAERS také zjistilo, že konkrétní šarže vakcín Pfizer a Moderna Covid-19, které byly distribuovány do 13 až 50 států po celých USA, měly neobvykle vysoký počet hlášení nežádoucích účinků a úmrtí ve srovnání s šaržemi, které byly distribuovány do 12 nebo méně států v USA.

Jak můžete vidět z výše uvedené tabulky, 4 289 různých šarží vakcíny Pfizer bylo distribuováno do 12 států nebo méně po celých USA, což zaznamenalo 9 141 hlášení nežádoucích účinků spolu s 99 úmrtími a 657 hospitalizacemi. To odpovídá průměrně 2 hlášením nežádoucích účinků na šarži a nula úmrtí a hospitalizací.

Dalších 130 různých šarží vakcíny Pfizer však bylo distribuováno do 13-50 států po celých USA, což zaznamenalo 166 170 hlášení nežádoucích účinků, 2 799 úmrtí a 14 155 hospitalizací. To odpovídá v průměru 1 278 hlášením nežádoucích účinků na číslo šarže, spolu s 22 úmrtími a 109 hospitalizacemi.

Tato data tedy ukazují, že každá šarže ze 130 různých čísel šarží vakcíny Pfizer Covid-19 distribuované do více než 13 států poškodila v průměru 639krát více lidí, dostala do nemocnice v průměru 109krát více lidí a zabila v průměru 22krát více lidí.

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet úmrtí hlášených jako nežádoucí účinky vakcíny Pfizer podle počtu šarží zaslaných do 13+ států v USA. Tento graf identifikoval skutečné počty šarží vakcíny Pfizer, které způsobily nejvíce úmrtí v USA.

Nejsmrtelnější z nich je šarže číslo „EN6201“, které způsobila téměř 120 úmrtí.

 

Výše uvedený graf vlevo ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků u vakcíny Moderna podle počtu šarží zaslaných do 13 nebo více států v USA. Tento graf identifikoval skutečné počty šarží vakcíny Moderna, které způsobily největší škody v USA.

Nejškodlivější z nich je číslo šarže „039K20A“; způsobuje více než 4 000 hlášení nežádoucích účinků.

Druhé nejškodlivější šarži vakcíny společnosti Moderna bylo přiděleno číslo šarže „041L20A“ a zprávy z médií ukazují, že byla nakonec skutečně stažena zdravotnickou agenturou v Orange County v lednu 2021 po zprávách o alergických reakcích.

Závěr:

Tato analýza dat z VAERS odhalila řadu alarmujících zjištění, která vyžadují další studii. Vyvolává však také obavy, proč regulační orgány USA, které mají za úkol sledovat bezpečnost vakcín proti Covid-19, tyto informace nezávisle nenašly.

Důkazy jsou jednoznačné: Ve srovnání s programem vakcíny proti chřipce bylo očkování proti Covid-19 mnohem nebezpečnější a smrtelnější.

Hlasování poradního výboru FDA o schválení vakcíny Pfizer pro použití u dětí ve věku od 5 do 11 let bylo schváleno poměrem hlasů 17 ku 0 tváří v tvář těmto informacím, což vyvolává pochybnosti o tom, jak to bylo možné.

Bezpečnost očkování Pfizer pro děti ve věku 5 až 11 let nemůže být plně stanovena, dokud nebude udělena, podle jednoho hlasujícího člena poradní skupiny Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Dr. Eric Rubin z Harvardské univerzity řekl: „Nikdy se nedozvíme, jak bezpečná je vakcína, dokud ji nezačneme podávat, a tak to prostě chodí.“

Výzkum VAERS však také určil přesné množství vakcín Pfizer a Moderna, které způsobily největší škody v celých USA, což vyvolává další velmi závažné problémy, které je třeba okamžitě vyřešit.

Čím to je, že některé šarže vakcíny se ukázaly jako škodlivější než jiné?

Čím to je, že některé šarže vakcíny proti Covid-19 se ukázaly jako smrtelnější než jiné?

Čím to je, že nejškodlivější a nejsmrtelnější vakcíny proti Covid-19 byly distribuovány po celých USA, zatímco ty nejméně škodlivé a smrtící byly distribuovány pouze do několika států? Bylo to uděláno schválně?

A na závěr se naskýtá otázka: Jak to bylo s distribucí těchto „vakcín“ v EU? Také se ty „zabijácké“ šarže rozptýlily do všech zemí, aby se nápadně nekumulovala úmrtí  a hospitalizace v jedné zemi?

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 25 Průměrně: 4.8]

12 thoughts on “Zpráva americké VAERS odhaluje, že Pfizer a Moderna vědomě vyráběly smrtící šarže vakcín proti Covid-19

 1. S tím co se stalo nic neuděláme ale můžeme se poučit. Ten kdo má pud sebazáchovy se v prvé řadě odstříhne od systému v rámci možností . Malá menšina to už dělá ostatním není pomoci. Za krátký čas bez očkování zapomeňte na jídlo, zaměstnání, bankomaty, dávky, důchody,odchod z bydliště bez povolení pokud vás neumístní do karanténního tábora, bez povolení nebudete moct dělat nic. Spravedlnosti ani pomoci se nedovoláte.
  https://auf1.info/horror-plaene-der-who-zwangs-impfungen-sollen-legal-werden

  1. Volby ani petice to nezmění .Nařízení WHO budou nad zákony všech států , politici a vláda ani právníci s tím nic neudělají ,tak je zbaví odpovědnosti za způsobenou smrt. Kam se půjdete stěžovat ,co budete dělat ?

    1. Když přijetím pozměňovacích zákonů utnou lidem ze dne na den základní práva ,například právo na pohyb bez tečky pak to už řešit nemusíte , vyřeší to za vás a rádi . Viděla jsem uniklé videa ze Sanghaie v době karantény a stačilo .Nesměli ven týdny z těch vysokých baráků ,žádné cesty do práce, nákupy ani procházky ,ty slabší co to nesnesli skákali z oken .Rychle jste tady zapoměli co se dělo jaké protiprávní jednání byli i u nás.

   1. Snažím se o to celý život nic od tohto systému nežádat spíš systém vysává lidi a jejich energii přes práci a daně-výpalné .Když zestárnou jsou pro systém nepotřební a rádi jim uzákoní eutanázii ,legálně podle zákona,žádný důchod .Stále o tom píšou ,kdo to ještě nepochopil a myslí že zde platí zákony? Víte že u nás covid tečkování stále pokračuje i pro děti od 5 let?
    Hledám a setkávám se s lidmi se stejným smýšlením a na začátek plánuji kroky a další život podle svobodné vůle, nějak se pohnout do předu ,nečekat co bude, to dělám ale spíš osobně, na netu je to marný ,každý se musí vzbudit sám . Mnoho věcí se tu děje protizákonně a nikdo s tím nic neudělá protože zákon buď neplatí nebo neplatí pro všechny stejně. Lid tu už nemá žádné slovo. Je výhodné vést nízkonákladový život a být připraven na cokoliv, to dělám taky .Nečekat a nespoléhat se na systém: jídlem ,financemi,nemocenskými dávkami, zdravotní starostlivostí, dávkami na bydlení,důchodem ,zaměstnáním ,bydlením, aby nemohli vydírat až spustí a uzákoní povinné očkování a hon na neočkované/malou ukázku už predvedli./ Snažím se celý život nic od systému nechtít /dávky,nemocenské,lékařské postupy ,důchod,příspěvky, atď. / Nic nečekám a nechci . Když potřebuji zubaře zaplatím keš ,nečekám že zaplatí pojišťovna .Lékaře a léky neuznávám ani spůsob kterým“ léčí “ nemoci . Snažím se poslouchat a hlavně detoxikovat tělo.Jedy která nám denně servírují nejen v potravinách jsou zásadní příčinou všech nemocí ,které pak chtějí za velký peníz „léčit“. Nejdřív způsobí rakovinu a pak vás dorazí z nem.pojištění chemoterapií ,jak výhodný byznys .Další krok který udělám je odevzdání idetifikační karty, kterou se hlásíme ke korporaci . Kdo neví co to je ať se koukne na svůj OP. Kdo v tom vidí bu bu bu jeho věc .Že se nikdo v tomto státě o člověka nepostará to už mnoho lidí a rodin ví. Nemáte tady nárok na nic .Tisíce bezdomovců by vám o tom mohlo vyprávět a ne všichni jsou na ulici z vlastní viny a jejich řady se stále rozširují. Jediné čeho se hadi bojí je že by se stádo vzbudilo a začalo si uvědomovat že jde na porážku , to by měli velký problém.

    1. Agent STB Pavek to rekl jasne cituji nemate pravo na nic! A to rekl pravdu. Na nic nemate pravo tecka. Tak si toho stebaka vychoval Aspen institut a to zastupuje korporaci Cesko Ltd s.r.o. My jsme pro ne nepotrebni jedlici, kterych je treba se co nejrychleji zbavit. Jsme pravni fikce viz velkymi pismeny napsane vase inicialy na dokladech. A proto je s nami zachazeno jako s otrokem tohoto systemu. A navic na bankovkach, na dokladech a vsude kde je statni znak, tak je padelany. Neni statni je firemni. Ano jsme firma ve ktere vy obcane podle obcanskeho prukazu tedy obcan rovna se otrok nema na nic pravo tecka hotovo dvacet. A jeste chci dodat, ze nam vsem 1.1.1993 zmenili obcanstvi na Ceske!!! Vse bez vaseho souhlasu. Ja uz mam vypis o narozeni ziveho ditete a na tom vypisu je cerne na bilem statni obcanstvi Ceskoslovenske. A tak to zustane. Vlastizradci, zlodeji!!! NASRAT a jeste jednou NASRAT!!! Ruce od nich pryc a nic spolecneho s touto bandou gauneru!!!

 2. Kdo to sledoval ví, že vakcíny byly dle šarže smrtící a mezi nimi bylo i placebo, jak geniální. Nic nového. Už měly padat hlavy těchto gaunerů.

 3. Nebozí výrobci injekcí mRNA Covid nebyli schopni zajistit kopie originální dokumentace, pro samou práci a dobro lidu, totiž nejlepší je nevědomost, pak nejsou žádné starosti, natož důkazy. Dnešní doba digitální je umě zastřena lopatou u kopírky, dobrá sranda, opravdu k uvěření. Věř čertu peklem se odmění. Slovy KK nevěř ostnatému drátu, i kdyby se tvářil jako stonek růže!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout