Stravenky „One health“ od WHO určí co můžete jíst (video)

Stravenky „One health“ od WHO určí co můžete jíst (video)

Jak již víte, tak WHO v současné době „dopilovává“ pandemickou smlouvu a změny Mezinárodních zdravotních předpisů. Vše by mělo být schváleno na summitu WHO v květnu 2024 a v platnost tyto dokumenty, zavádějící celosvětovou diktaturu, vejdou v roce 2025.

Součástí pandemické smlouvy i nových MZP je i tzv. One health (Jedno zdraví). Právě díky zahrnutí konceptu One health do obou dokumentů bude mít WHO kompetence zacházející daleko za lidské zdraví.

WHO bude mít možnost tímto zasahovat i do zdraví zvířat, životního prostředí, ale také do vašeho jídelníčku. Tedy do všeho, co se zdravím – byť jen vzdáleně –  souvisí.

Tak jak se nyní testují po celém světě i další součásti globalistické agendy (vyvlastňování, sociální kredity, CBDC a mnohé další), tak koncept „Jednoho zdraví“ se nyní do důsledků testuje zejména v Africe a USA.

V USA jsou tedy velmi dobře informováni o tom, jak takový program vypadá, nicméně zatím se v testovacím režimu – podobně jako u sociálních kreditů – naplno neprojevují všechny nevýhody.

O tom, jak tento testovací program v USA probíhá a co za ním stojí, fundovaně vypráví Dr. Mercola a americký  investigativní novinář Corey Lynn…

Světová zdravotnická organizace a její koncept One Health přebírají světové potravinové systémy a spojují je se zdravotním pojištěním a medicínou. 

Výsledkem budou potravinové lístky, lékařsky přizpůsobená jídla a potravinové programy na předpis, které nejen diktují, co máte jíst, ale mají také pravomoc ukládat sankce, pokud se příliš odchýlíte od kurzu.

„Jde jim o kontrolu jídla a peněz všech lidí,“ vysvětluje investigativní novinář Corey Lynn. 

„Co je to za zbraň? Kontrola vlastní identity pomocí digitálních prostředků. Smartphone, QR kódy, digitální identity, biometrie, AI a čipy jsou všechno zbraně používané proti lidskosti.“

Jsou stravenky vaší budoucností?

V říjnu 2022 WHO oznámila svůj společný akční plán „Jedno zdraví“, který zahájila skupina čtyř, skládající se z členských států spolu s WHO:

  • Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
  • Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
  • Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH, začleněná jako OIE)

 

„Čtyřčlenná skupina spojí své síly, aby zmobilizovala zdroje potřebné k podpoře společného přístupu k boji proti kritickým zdravotním hrozbám a podpoře zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí,“ uvedla WHO v tiskové zprávě.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus toto prohlášení zopakoval a uvedl, že „je naléhavě zapotřebí transformace světových potravinových systémů založená na přístupu jednoho zdraví, který chrání a podporuje zdraví lidí, zvířat a planety.“

Součástí toho je nová agenda „jídlo je lék“, která také vychází z Bílého domu a není zdaleka tak holistická, jak to zní. Místo toho se termín „jídlo jako lék“ používá pro kampaně, spouštění programů, změnu politiky a financování, shromažďování dat, propojování zdravotnického průmyslu s dodávkami potravin a nakonec kontrolu lidí prostřednictvím jídla,“ říká Lynn.

Je to výmluva, jak tlačit více lidí do Programu doplňkové nutriční asistence (SNAP), Programu pro ženy, kojence a děti (WIC) a podobných iniciativ, aby mohly být zavedeny digitální potravinové lístky. To umožňuje sledování a kontrolu nákupů potravin.

Řada velkých jmen se nedávno připojila k tlaku na zvýšení počtu registrací SNAP, včetně společnosti Google, která chce usnadnit určování způsobilosti a přihlášky do programu.

Mezi další partnery patří Instacart, Ministerstvo zemědělství USA a Asociace potravinářského průmyslu. Výhody Data Trust se také snaží usnadnit vysokoškolským studentům zápis do programů SNAP, Medicaid a programu cenově dostupného připojení, který poskytuje pomoc při získávání přístupu k internetu.

I za těmito zdánlivě altruistickými plány se skrývá postranní motiv – dohled a kontrola. 

„Obchody s potravinami, zdravotní péče a internet se mohou zdát jako báječný dárek, dokud se vysokoškolský student nepokusí koupit svůj první cheeseburger, neodmítne covid injekci nebo nezveřejní ‚dezinformace‘ na internetu,“ říká Lynn.

„Podívejte se, jak rychle je všechno zase pryč. Je to jako uzavřít dohodu s ďáblem.“

Všechno je to past

Jakmile jste se rozhodli získat stravenky, padli jste do jejich pasti. Lynn již dříve popsal, jak klíčové organizace tahají za nitky v zákulisí a umožňují jim jednat „jako duchové bez transparentnosti a odpovědnosti.“

Tyto mocné organizace mají neomezená privilegia a řadu imunit, které jim umožňují vykonávat kontrolu nad světem.

„Nejsou to obyčejné organizace,“ vysvětluje Lynn. 

„Shodou okolností jsou hlavními organizacemi realizujícími plány globalistů Nového světového řádu proti lidskosti a mají stovky neziskovek, které s nimi a jejich prostřednictvím spolupracují.“ Zavedení „žetonů zdravého jídla“ není jen jednou z možností.

Už byly vetkány do hlavních částí propagandy, jako je tento obrázek z roku 2018 z Illinois Blockchain and Distributed Ledger Task Force:

„I když tento příklad může odrážet žadatele o sociální zabezpečení,“ říká Lynn, „nenechte se mýlit, to je cíl, který se státy snaží dosáhnout pro všechny lidi, nejen pro ty, kteří mají sociální dávky.“

V souladu s iniciativou WHO One Health vydal Bílý dům informační list, v němž nastiňuje svou „transformační vizi pro ukončení hladu a snížení nemocí souvisejících se stravou do roku 2030 – a zároveň se bude zabývat nerovnostmi v nejpostiženějších komunitách.“

Iniciativa má v úmyslu investovat do „nových společností a nových způsobů screeningu a integrace výživy do zdravotní péče“ a poskytnout nejméně 2,5 miliardy dolarů začínajícím společnostem, „které jsou průkopníky v boji proti hladu a nedostatku potravin.“

Další 4 miliardy dolarů jsou vyčleněny na „filantropii, která zlepšuje přístup k výživným potravinám, podporuje zdravé volby a zvyšuje fyzickou aktivitu“.

I zde máme co do činění s efektem kouřové clony, který zatemňuje integraci výživy a zdraví jako prostředku k prosazování komplexních kontrolních politik. Jak hlásí Lynn:

„Pomocná ruka je vždy příjemná, pokud nemá postranní úmysl. Jistě, fyzická aktivita pro všechny a omezení cukru v jídle jsou vítanými přístupy, ale zbytek této agendy není v nejlepším zájmu lidí.

Problém je v tom, že po prostudování tohoto informačního listu se to může zdát jako dobrý nápad, stejně jako při přezkoumání jediné bílé knihy WEF to může dokonce znít jako potenciálně dobrá věc.

Když však vezmete informační list spolu s nesčetnými bílými knihami, webovými stránkami, finančními prostředky a dalšími interními dokumenty a dáte to všechno dohromady, objeví se velmi odlišný obrázek. 

Dobře víte, že většina lidí nesloží všechny kousky skládačky dohromady, takže nebudou schopni čelit realitě a vidět skutečnou agendu. Proto je tak důležité udělat právě to.“

Bílý dům hodlá na dosažení svých cílů spolupracovat s dlouhým seznamem soukromých organizací. Patří mezi ně American Heart Association, American Academy of Pediatrics, Joint Commission, National Grocers Association, Food Industry Association a Rockefeller Foundation.

Globalisté vám chtějí říkat, co máte jíst

Rockefellerova nadace, American Heart Association a Kroger již uzavřely partnerství na vývoji a spuštění iniciativy Food is Medicine Research Initiative. Zahrnuje programy, jako jsou recepty na potraviny a lékařsky přizpůsobená jídla, která teoreticky zní dobře. Organizace jako Rockefellerova nadace však nemají zájem o rozšiřování dosahu malých farmářů, kteří produkují skutečné, zdravé potraviny.

Vezměte Alianci za zelenou revoluci v Africe (AGRA), která byla založena v roce 2006 s finanční podporou Rockefellerovy nadace a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Vliv AGRA se svými strategiemi zaměřenými na podporu biotechnologií a chemických hnojiv výrazně zhoršil situaci v afrických zemích, na které je tento „filantropický“ projekt zaměřen. Pod vedením AGRA vzrostl hlad o 30 % a venkovská chudoba dramaticky vzrostla.

Zelená revoluce je dalším posunem financovaným Rockefellerovou nadací od přirozeného zemědělství k systému závislému na chemikáliích, fosilních palivech a průmyslu. 

Očekávejte, že se tato iniciativa „Food is Medicine“ zaměří na genetické inženýrství, maso vypěstované v laboratoři a nakonec i hmyz. Je to také další nástroj pro integraci potravin do zdravotní péče, což vám nakonec umožní sledovat digitální zdravotní pas. Lynn  k tomu říká:

„Jídlo je samozřejmě lék, ale to není záměrem této iniciativy. Představte si, jak integrace potravin do medicíny změní prostředí kontrol zavedených pod rouškou zdravotní péče.

Toto není jediný způsob, jak Rockefellerové používají k organizování tohoto posunu v kontrole jídla. Jsou také klíčovým sponzorem Centra pro nákup dobrého jídla, spolu s WK Kellogg Foundation, Panta Rhea Foundation, Michael & Susan Dell Foundation a 11th Hour Project – finanční nástroj Schmidt Family Foundation, bývalý Google CEO Eric Schmidt.

Stanoveným cílem tohoto „centra“ je vést program nákupu dobrého jídla, jehož cílem je přimět instituce, aby zprůhlednily svůj „dodavatelský řetězec od farmy až po stůl“ a přešly na nákupní model založený na hodnotách.

Přeměna škol, nemocnic a veřejné správy je zpočátku důležitým cílem. Jsou první svého druhu, kteří mají zavedeny standardy, certifikace a bodovací systém a budují místní a národní partnery stejně rychle, jako vybudovali místo.“

Mezitím jsou v nemocnicích a univerzitách nabízeny kurzy jídla jako léku, aby se poskytovatelé zdravotní péče seznámili s tímto plánem. Školení bude zahrnovat „screening diety“ a pokyny, jak odkázat pacienty na jejich komunitní zdroje výživy, pravděpodobně spolu se vzděláváním o „výhodách“ GMO potravin a umělého masa.

Co se stane, když se odchýlíte od předepsané diety?

Jak iniciativa Food is Medicine nabírá na síle, uslyšíte více o potřebě bioinženýrských potravin, masa pěstovaného v laboratoři a hmyzu pro „dobré“ lidské zdraví a ochranu planety. Je důležité vzdělávat svůj okruh přátel o úskalích těchto potravin a o tom, proč jsou tradiční celistvé potraviny to, co vaše tělo skutečně potřebuje.

Když ti, kteří jsou u moci, převezmou kontrolu nad zásobováním potravinami a budou diktovat, co lidé mohou a nemohou jíst, bude lidstvo ohroženo. Představte si svět, kde vám váš týdenní příděl potravin uvolní pouze tehdy, když splníte určité požadavky, a dokonce se tyto potraviny skládají z toho, co vám nadělili na příděl.

„Představte si, že někdo odmítne jíst brouky – možná pak za trest nedostane řádnou zdravotní péči,“ říká Lynn. „Nebo co se stane, když odmítnete vstoupit do programu stravenek a nebudete jíst pouze podle pokynů? Ztratíte opět možnost přijímat zdravotní péči? … Co se stane, když vyjdou jedlé vakcíny a vy je budete mít nařízeny jako součást stravy?

Abyste se ubránili, nadále nakupujte potraviny od malých místních dodavatelů spíše než od nadnárodních společností – a plaťte za své potraviny hotově. Jak prohlašuje Lynn:

„Stejně jako u jejich jiných agend, provádí narativní kontrolu univerzity, lékařské asociace, Národní asociace lékárenských řetězců a mnoho dalších, aby přinesly zcela nový pohled na to, jak by měla výživa vypadat.“ 

Zdá se, že probíhá kompletní přepracování toho, co je „dobré“ pro lidi, a geneticky upravené produkty, hmyz a kultivované buňky se zdají být nejvyšší prioritou….

Tolik zprávy ze Spojených států, které se spolu s Afrikou staly testovacím polem programu One health.

To samozřejmě znamená, že se záhy přidá také Evropa, přičemž právě případná WHO vyhlášená zdravotní krize může v roce 2025 zahrnout One health do svého programu, který budou nuceny podstoupit všechny členské země.

Nezapomeňte, jak rychle se zaváděly všechny nesmyslné restrikce za covidismu, tam se jednalo o dny až týdny než byla zavedena nová restrikce.

Stravenky One health tak mohou být mnohem blíž ke globální realizaci než si jen kdo pomyslí…

 

Následující dokument (v angličtině) ukazuje tajné vlivy působící v pozadí na WHO.

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 24 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Stravenky „One health“ od WHO určí co můžete jíst (video)

  1. tak Trump američany s toho vyseka jako minule v Rusku od WHO také odstoupy a EU ta je v suverenitě totálně vykastrovana takže zde bude hluboka totalita Babiš se určitě těší až zase bude ve vládě aby mohl ještě tvrději buzerovat je to jeho vlhkej sen likvidovat Ekonomiku a občany tak jak to miluje Neočkovaní nejsou solidární a ohrožují ostatní. Museli jsme přitlačit, řekl Babiš https://youtu.be/Qso_LuyqRLc

  2. Myslí to dobře, dopadne to jako vždycky. I obal prodává. A to všechny ty slavné a rádoby filantropické organizace vědí a vše vždy zabalí do ušlechtilých hesel. Jen se ale nadzvedne poklička, už je cítit sirný pach chystaného peklíčka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout