Co je to „One health“ a proč je to zejména pro ty, kdo žijí mimo velká města, velmi důležité?

Co je to „One health“ a proč je to zejména pro ty, kdo žijí mimo velká města, velmi důležité?

Program „One health“ (jedno zdraví) může být záminkou pro stěhování lidí z venkovských oblastí do měst (záminkou budou tzv. zoonózy, tedy nemoci získané od zvířat). V budoucnu se počítá s vytvářením megaměst a stěhováním lidí z venkovských oblastí na území těchto obřích měst s desítkami milionů obyvatel (mnohde se propojí několik zemí).

Zde připomínám, že v EU existuje program Natura 2000, který vyčleňuje oblasti v nichž a jejich okolí nesmí být provozována zemědělská činnost, ale v budoucnu by zde neměl ani nikdo bydlet.

Právě v těchto oblastech jsou nyní vyvlastňovány holandské farmy – a to bez ohledu na to, zda se zabývají živočišnou nebo rostlinnou výrobou. V těchto oblastech může být údajně jen divoká příroda. I přes tyto proklamace jsou však  na některých místech vyvlastněných farem zřizovány azylové domy nebo letiště.

V budoucnu se počítá s vytvořením megaměst a venkov má být víceméně opuštěný. Okrajové části těchto megaměst budou mít sice jistý venkovský charakter (ostatně, megaměsta vzniknou i sloučením vesnic), ale mnohé součásti dnešní venkovské krajiny budou pro podnikání či bydlení tabu.

Tyto „ekozóny“ budou zřizovány po celém světě. A právě k jejich zřizování velmi pravděpodobně přispěje mimo jiné i program „One health.“ Prvotně však zřejmě půjde o nástroj kontroly lidí  i zvířat (bude směřovat k další likvidaci chovů, třeba pod záminkou přenosu nemocí na lidi a divoká zvířata).

 One Health bude použito jako ospravedlnění pro přemístění lidí v určitých venkovských komunitách. Autoři článku z června 2019 s názvem Jediný přístup ke zdraví – proč je tak důležitý? “  poskytují tři definice a grafiku pro vysvětlení termínu:

Definice nejčastěji používaná americkými středisky pro kontrolu a prevenci nemocí a komisí One Health Commission je: „One Health je definováno jako kolaborativní, multisektorální a transdisciplinární přístup – na místní, regionální, národní a globální úrovni – k dosažení optimálních zdravotních výsledků s uznáním vzájemných vztahů mezi lidmi, zvířaty, rostlinami a jejich sdíleným prostředím“.

Definice navržená organizací One Health Global Network zní: „One Health uznává, že zdraví lidí, zvířat a ekosystémů jsou vzájemně propojeny. Zahrnuje použití koordinovaného, ​​kolaborativního, multidisciplinárního a meziodvětvového přístupu k řešení potenciálních nebo stávajících rizik vznikajících na rozhraní mezi zvířaty, lidmi a ekosystémem“.

Mnohem jednodušší verzi těchto dvou definic poskytuje One Health Institute na Kalifornské univerzitě v Davisu: „One Health je přístup navržený tak, aby zajistil dobré životní podmínky lidí, zvířat a životního prostředí prostřednictvím společného řešení problémů na  místní, národní a globální úrovni“. (viz obrázek)

Tyto definice nevrhají žádné světlo na význam tohoto pojmu ani na to, jak by mohl být relevantní pro veřejné zdraví. Zdá se však, že definice implikují spoustu dalších věcí, ale jejich hlavním cílem je v konečném důsledku ospravedlnit sociální inženýrství pod rouškou zdraví, nebo spíše „Jednoho zdraví“.

Autoři výše citovaného článku uvádějí, že nemají žádnou podporu ze strany lékařské komunity:

„Mezioborová spolupráce je jádrem One Health, ale zatímco veterinární profese přijala One Health, lékařská profese se plně zapojovala mnohem pomaleji, a to navzdory podpoře One Health od organizací jako American Medical Association, Public Health England a SZO. 

Aby bylo možné v budoucnu více zapojit lékařskou komunitu, může být nutné zahrnout koncept Jednoho zdraví do učebních osnov lékařských fakult, aby jej studenti medicíny vnímali jako zásadní součást v kontextu veřejného zdraví a infekčních nemocí. 

Nyní již ovšem podporu mají. One Health Day se od roku 2016 slaví vzdělávacími a osvětovými akcemi One Health po celém světě. Studenti jsou zvláště vyzýváni, aby navrhli a realizovali projekty One Health a předkládali je do každoroční soutěže o nejlepší iniciativy vedené studenty v každém ze čtyř světových regionů.

Poté, co titulek článku vypadá jako vysvětlení, proč na One Health záleží, zbyde na konci už jen chatrná věta, která tvrdí, že:

Dnešní zdravotní problémy jsou často složité, přeshraniční, multifaktoriální a mezidruhové, a pokud se k nim přistupuje z čistě lékařského, veterinárního nebo environmentálního hlediska, je nepravděpodobné, že by bylo možné vyvinout udržitelné strategie pro nápravná opatření.

Podívejme se, jak se na One health dívá WHO:

One Health je integrovaný, sjednocující přístup, jehož cílem je udržitelná rovnováha a optimalizace zdraví lidí, zvířat a ekosystémů.

Uznává, že zdraví lidí, domácích a divokých zvířatrostlin širšího prostředí (včetně ekosystémů) jsou úzce propojeny a vzájemně závislé.

Zatímco zdraví, potraviny, voda, energie a životní prostředí jsou širšími tématy se specifickými zájmy, spolupráce napříč sektory a obory přispívá k ochraně zdraví, řešení zdravotních problémů, jako je výskyt infekčních nemocí, antimikrobiální rezistence a bezpečnost potravin, a podporuje zdraví a integritu našich ekosystémů. 

Propojením lidí, zvířat a životního prostředí může One Health pomoci řešit celé spektrum kontroly nemocí – od prevence po detekci, připravenost, reakci a řízení – a přispět ke globální zdravotní bezpečnosti.

Tento přístup může být aplikován na komunitní, subnárodní, národní, regionální a globální úrovni a spoléhá na sdílené a efektivní řízení, komunikaci, spolupráci a koordinaci. Zavedení přístupu One Health usnadňuje lidem lépe porozumět vedlejším přínosům, rizikům, kompromisům a příležitostem prosazovat spravedlivá a holistická řešení.

A WHO dále uvádí.:

V souvislosti s obnoveným zájmem členských států o posílení práce v oblasti Jednoho zdraví a prevence vznikajících zoonóz a práce řídících orgánů WHO v oblasti Jednoho zdraví byl zřízen tým iniciativy WHO One Health , který bude sloužit jako sekretariát organizace One Health High. – Panel expertů na úrovni (OHHLEP), koordinační mechanismus WHO pro její aktivity One Health a čtyřstrannou spolupráci.

Na této stránce se pak jasně uvádí, že asi miliarda lidí se údajně ročně nakazí od zvířat a naopak – zvířata se nakazí od lidí. Na stránkách se zmiňují viry jako ebola (ta je údajně přenášena z lidí na opice, jejichž stavy likviduje)  nebo virus zika, který je naopak přenášen z komárů na lidi.

Pomineme-li údajné konspirace o tom, že oba uvedené viry byly – stejně jako Sars-cov 2 – uměle vytvořené, pak se jasně ukazuje, že program One health má za cíl přemístění lidí z dosahu zvířat a naopak. V dokumentu se opakovaně uvádí, jak velký vliv mají vzájemné interakce na zdraví.

V EU jsou v zónách natura 2000 zahrnuty oblasti, které zaujímají 18% pevniny zemí EU. To je téměř pětina rozlohy. Většinou jde o horské oblasti, ale nejen o ně. Program One health může být ruku v ruce se zelenou politikou hlavním nástrojem, který bude sloužit ke stěhování mas lidí do megaměst – daleko od přírody a tedy i zvířat. To vše pod záminkou eliminace nákaz.

Můj osobní názor je, že One health bude více využíván v rozvojových zemích (Afrika, Asie) nebo všude tam, kde na tuto likvidaci venkova nezabere zelená politika. Předpokládám, že v Evropě bude využit jen okrajově a jen tam, kde nepřistoupí na ničivou zelenou politiku včetně vystěhovávání lidí z oblastí Natura 2000.

One Health se však každopádně zdá být nezbytnou součástí globalistického plánu WEF na sledování lidí na Zemi, podobně jako očkovací pasy. To je potřeba zastavit. Nejlepší způsob je opustit WHO. 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 22 Průměrně: 4.6]

3 thoughts on “Co je to „One health“ a proč je to zejména pro ty, kdo žijí mimo velká města, velmi důležité?

  1. Vědecky podloženo, viry neexistují, tak joko i Covid-19 nikdy neexistoval. nikdy nebyl izolován, vyfotografován, proto ani není možné vytvořit zlatý standar, či PCR test.

  2. Je to výplod psychopatů, kteří se snaží ovládat lidstvo. Ve velkých megaměstech bude možno případným novým virem nakazit mnoho lidí najednou, nakazí se jeden od druhého. Kdežto na venkově to bude pouze malé ložisko, které je možno izolovat, aby nedocházelo k velkým škodám a léčit ho. Léčit malé ložisko je jednodušší, než léčit celé megaměsto, tam se to nemusí podařit. V megaměstech žádná izolace nebude a tak může dojít k záměrné likvidaci velkého množství lidí najednou pomocí viru. O to se elity snaží již dlouhodobě. Neskočte jim na lep. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Myslím, že by tito psychopaté by měli být izolováni od veřejnosti, aby neškodili.

  3. Ten text je neuvěřitelná sračka. Nezbývá se než ptát, co je zatím. Zda psychiatrická diagnóza autora nebo dobře zaplacený zlý úmysl. Jelikož Barča projevuje známky logického úsudku, speciálně pro ni potvrzuji, že sdílení nákaz ve městech je opravdu snazší a boj s nimi složitější. Potíž je v tom, že koncept One Health není o stahování lidí do megaměst, ale o prostém přiznání faktu, že zdraví lidí není jen o tom, co si lidé nadrobí sami a mezi sebou, ale také o interakci se vším, co s námi sdílí tuhle planetu. Vřele doporučuji všem rozhněvaným příznivcům tohoto webu – vyražte do světa, vycachtejte se pořádně v asijských veletocích střihu Gangy, popijte s místními z louží vysychající Afriky, pomuckejte se dosyta se zvířaty třetího světa. Uvidíme, kolik z vás si přiveze nezapomenutelné zážitky z boje vlastního těla o přežití a kolik už se ani nestihne podělit. Smutné na celé kampani One Health je jen to, že se tu objevují pravdy dávno známé a platící od vzniku života na Zemi. Ještě smutnější je ovšem skutečnost, že se najdou „elity“ schopné tak neuvěřitelného překrucování faktů, jako předvádí článek výše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/co-je-to-one-health-a-proc-je-to-zejmena-pro-ty-kdo-ziji-mimo-velka-mesta-velmi-dulezite/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings