Novinky v pandemické smlouvě: WHO by měla regulovat i potravinářskou a zemědělskou produkci

Novinky v pandemické smlouvě: WHO by měla regulovat i potravinářskou a zemědělskou produkci

Záhy po tomto zjištění mi vytanulo na mysli, kolik zemědělské půdy a podniků již v posledních několika letech nakoupil Bill Gates. A zároveň i druhý fakt, že právě Bill Gates je hlavním sponzorem WHO – nejen přes jeho nadaci, ale také přes další jeho firmy, včetně vakcinační aliance GAVI.

A pokud si to rozebereme dále, tak Gates zároveň investuje obrovské sumy od umělého masa, mléka či vajec. Umělé maso nebylo v USA nijak dobře přijato (lépe indoktrinovaná Evropa jej však přivítala s nadšením) a – jak můžeme vidět po celém světě – díky údajné ptačí chřipce jsou vybíjeny chovy drůbeže, mnohde došlo k záhadným požárům drůbežáren a vejce jsou tak mnohde drahá či nedostatková.

Mezitím se ve jménu zeleného šílenství likvidují chovy hospodářských zvířat (v Holandsku, kde také Gates v poslední době značně investoval do některých podniků, včetně chovu hmyzu, již vyvlastnili více než 3 tisíce zemědělců), přičemž sám Gates nedávno prohlásil, že je nutné zcela změnit stravovací systém, do roku 2035 by podle něho měl být chov hospodářských zvířat zcela ukončen.

Pokud si vše výše uvedené dáte dohromady, pak vám zřejmě dojde, proč má mít právě Gatesem sponzorovaná soukromá organizace WHO dohled nad potravinářskou a zemědělskou produkcí členských zemí WHO.

Ve skutečnosti jde o další důvod proč by měly začít jednotlivé země z organizace odcházet. Pro nás je to ovšem nemožné, neboť kdo je v EU, ten musí být také členem WHO…

Podle nedávno plánované a minulý týden ještě dodatečně upravované pandemické smlouvy má nyní Světová zdravotnická organizace (WHO) získat další komplexní kontrolní a monitorovací pravomoci.

Aby se zabránilo přenosu viru ze zvířat na člověka, musí WHO kontrolovat veškerou produkci potravin a zemědělství.

Komplexní očkovací programy pro zvířata a lidi by měly v budoucnu stále více sloužit k prevenci pandemií.

Začátkem února zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) návrh nové pandemické smlouvy a nových zdravotnických předpisů. 

To by WHO dalo stále více pravomocí – šlo by o něco podobného jako světová vláda –  jak jste si zde mohli dříve přečíst již v několika článcích, kde byly rozebrány některé jednotlivé pasáže průběžně upravované pandemické smlouvy.

Podle 32stránkového návrhu plánovaných projektů by Světová zdravotnická organizace převzala kontrolu také nad zemědělstvím a zásobováním potravinami po celém světě.

Organizace chce především získat kontrolu nad drůbežářským průmyslem. Drůbež ve smluvních státech WHO by měla být celosvětově jednotně kontrolována, sledována a očkována. S údajným pozadím k zamezení údajného přenosu viru mezi drůbeží a lidmi.

Nová pandemická smlouva by pak stanovila, že většina infekčních onemocnění u lidí by měla být v budoucnu vyvolána přenosem viru ze zvířat.

Podpisem dohody země uznává, že „většina nově se objevujících infekčních chorob pochází ze zvířat, včetně divokých a domácích zvířat, a poté se šíří na lidi.“ To je uvedeno v návrhu pandemické smlouvy WHO.

V souladu s tím by se smluvní strany musely loajálně zavázat k „jednotnému zdravotnímu přístupu“, jehož rozsah zahrnuje zdraví lidí, zvířat a celých ekosystémů.

Zde jsme již u několikrát zmiňovaného konceptu „One Health,“ o kterém jste si mohli přečíst detailněji zde. 

Světová zdravotnická organizace nový koncept odůvodňuje plánovanou pandemickou smlouvou prý s cílem optimalizovat a vybalancovat zdraví lidí, zvířat a ekosystému. Zdravotní rizika na rozhraní mezi zvířaty a lidmi musí být rozpoznána v rané fázi a musí být zabráněno „zoonotickým přenosům a mutacím“.

„Je třeba udržitelně vyvažovat a optimalizovat zdraví lidí, zvířat a ekosystémů,“ stojí v textu nové pandemické smlouvy.

Smluvní strany by přitom musely uznat vznik čtyřčlenné skupiny, aby mohly lépe řešit všechny záležitosti spojené s One Health.

Složení čtyřčlenné skupiny by určilo, kdo bude mít novou pravomoc nad potravinářstvím a zemědělstvím.

V budoucnu to již nebudou ministerstva zemědělství dříve nezávislých států, ani volení poslanci parlamentu, národní parlamenty nebo zemědělci, kdo bude určovat produkci potravin a zemědělství. 

Bude to Světová zdravotnická organizace, kdo bude sledovat a kontrolovat nejen lidi, ale i zvířata a zemědělství.

V tomto ohledu plánovaná pandemická smlouva konkrétně stanovila, že čtyři strany se budou skládat z WHO, Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Světové organizace pro zdraví zvířat a Programu OSN pro životní prostředí.

Podle nového textu pandemické smlouvy existují oblasti kontroly a dohledu, které mají zabránit hrozícím pandemiím způsobeným přenosem viru ze zvířat na člověka téměř všude.

„Některé z kritických oblastí, kterými se tento orgán zabývá, zahrnují výrobu a distribuci potravin, urbanizaci a rozvoj infrastruktury, mezinárodní cestování a obchod, činnosti vedoucí ke ztrátě biologické rozmanitosti a změně klimatu a ty, které zvyšují tlak na přírodní zdroje. To vše může vést ke vzniku zoonóz.“

Jak tedy sami vidíte, tak kompetence WHO budou zasahovat téměř kamkoli, protože vše uvedené může nějak souviset se zdravím. A je zřejmě jen náhoda, že Gates investuje do zemědělství a výroby umělých živočišných produktů.

Toto „Jedno zdraví“ a „Jeden světový řád“ musí být zastaveny, než tato nová světová nadvláda skončí totální katastrofou….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

10 thoughts on “Novinky v pandemické smlouvě: WHO by měla regulovat i potravinářskou a zemědělskou produkci

  1. Tady máte příklad, jak se jedna soukromá neuziskovka může chopit vlády nad celým světem. Stačí mít prachy, bejt drzej a umět lhát. Jestliže je toto možné v Západní civilizaci, tak nebude žádná škoda, když tato civilizace zmizí z povrchu zemského.

  2. všude to neprojde neumím si představit takové Rusko jak se zbavi zemědělství nebo že by se zabivali nějakým falešnym Globalnim oteplovaním těmi nesmysli se EU sama likviduje ve prospěch Ruska a Číny

  3. No tady se projevilo jaké zájmy má hlavní donátor této neziskovky, která si drze osobuje právo vládnout celému světu. Celou tuto činnost umožňujue korupce – jeden z nosných pilířů Západní civilizace.

  4. nikým nevolená podivná organizace WHO si dokonale popletla proč byla kdysi dávno zřízena. Na místo toho hodlá ovládnout životy všech lidí na planetě, zasahovat do všech odvětví hospodářského života a rozhodovat o vyhlašvání nejrůznějších ovšem plánovaných lockdownů. Měli bychom se podívat kdo vlastně stojí za těmito touhami kromě pomateného Gatese. Zdá se, že to budou zase mocipáni ovládající podstatnou část světa, kteří dostali chuť zotročit zbytek světa pod hezkými řečičkami jak to bude pro nás výhodné a užitečné.

  5. Okamžitý odchod z nikým nevolené WHO by byl myslím jeden z prioritních úkolů vlády. Zloděj a kriminálník stojící v jejím čele nedává žádnou naději, že její návrhy jsou seriózní a pro lidstvo užitečné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout