Eurokomisařka Johanssonová:  „Nepřichází v úvahu, že by se migrace zastavila, to se nikdy nestane“

Eurokomisařka Johanssonová: „Nepřichází v úvahu, že by se migrace zastavila, to se nikdy nestane“

Nedávno proběhla v EU debata na Evropském fóru pro migraci. V ní vystoupila autorka stávajícího migračního paktu EU, eurokomisařka Ylva Johanssonová, která de facto sdělila, že EU plánuje zcela legální migraci.

Na druhou stranu nezapomněla zmínit přerozdělování, se kterým se počítá. Jasně uvádí, že by se všichni měli zapojit, což znamená, že EU nikdy nepočítala se zastavením invaze.

Níže si můžete přečíst celý přepis jejího proslovu, ale pro představu o tom, co EU chystá, úplně postačí, když si přečtete zvýrazněné pasáže:

Dále již švédská eurokomisařka, fanatická vítačka Ylva Johanssonová:

Je mi potěšením být opět tady. Ahoj všichni. A myslím, že to je začátek.

Poslech příběhu byl opravdu inspirativní.

Takže, Seppe a Faeiq, myslím, že to opravdu ukazuje, že byste nikdy neměli udělat tu chybu, že podceníte hodnotu člověka.

Nejen, že bychom nikdy neměli udělat tu chybu, že podceníme schopnosti, ambice a energii migrantů. A myslím, že to je také velmi dobré slyšet.

Nepomáháte lidem jen budovat jejich budoucnost a jejich nové šance. Vytváříte příležitosti pro lidi v Belgii a Evropské unii. A myslím, že tento příběh je velmi inspirativní.

Ukazuje to ale také, že lidé se nikdy neintegrují do žádné země nebo do Evropské unie. Vždy jsou součástí komunity.

Setkávají se s lidmi a tak to chodí. Proto jsou občanská společnost a sociální partneři tak důležití. Místní a celostátní orgány.

Takto budujeme inkluzivní společnost. Takže jsem moc ráda, že tu s vámi zase budu, zde, na Evropském fóru pro migraci.

Pamatuji si, že minule bylo hodně dobrých nápadů, hodně otázek a spousta věcí, na kterých jste mě inspirovali. A samozřejmě, dnes jsem o tom přemýšlela.

Pracovala jsem na všech těchto problémech. A ráda vám dnes zodpovím vaše dotazy.

Ráda bych začala otázkou: jak změníme diskurz o migraci?

Víte, když jsem nastoupila do úřadu, bylo to před čtyřmi roky.  Situace byla taková, že imigrace byla považována za toxickou.

Situace uvízla na mrtvém bodě. Zejména v Radě. Vzpomínáte si?

Otázka zněla: jak se s touto otázkou vypořádáme, abychom se dostali do situace, kdy se budeme moci skutečně pohnout kupředu a řídit migraci společně?

A myslím si, že nejdůležitější je uvědomit si, že migrace je normální. Migrace existovala vždycky. Migrace bude existovat vždycky.

Migrace je součástí lidského bytí. Migranti tu budou vždycky.

O zastavení migrace tedy nemůže být řeč. Nikdy se to nestane a je to nemožné. A byla by to vlastně katastrofa, kdybychom to udělali.

Ale je to o řízení migrace. A to si myslím, že je důležité. Neměli bychom se bát migrace. A je také důležité říci, že ne každá migrace je normální. Všichni jste viděli tyto záběry lidí, kteří umírají na cestě do Evropské unie.

Před několika týdny zemřela nedaleko Lampedusy malá holčička. Byly jí teprve dva roky. Loď byla příliš malá. Vlny byly příliš vysoké.

Loď se převrhla. Holčička spadla do vody. A myslím na její matku. Podpírala svou dceru ve vysokých vlnách, v ledové vodě. Dokonce se jí podařilo dostat se z vody na útes. Ale její dceři byla příliš zima.

Spolkla příliš mnoho mořské vody. A i poté, co byla zachráněna, zemřela v náručí své matky. Zemřela v náručí své matky. A to bychom nikdy nemohli považovat za normální.

A pašeráci, kteří dostali tuto malou holčičku na tuto loď, bychom nikdy neměli považovat za normální. Dobře věděli, co se může stát.

A dělají to pro peníze. Za účelem zisku. Zisk pašeráka za život této malé holčičky je možná několik tisíc eur. A cena, kterou musí zaplatit její matka, je nezměrná.

To je důvod, proč změnou narativu musíme změnit i politiku. Především musíme bojovat proti převaděčské síti. Což je čím dál tím sofistikovanější, musím říct. A stále násilnější.

Násilí proti migrantům. Ale také proti orgánům činným v trestním řízení. Minulý týden jsem předložila nové návrhy právních předpisů EU proti převaděčství migrantů.

Zaměřit se na pašeráky. Ale nikdy ne na migranty. Je třeba se zaměřit zejména na lídry a šéfy. Musíme se posunout výše v hierarchii skupin organizovaného zločinu.

Protože jsou součástí mezinárodních skupin organizovaného zločinu. Tyto pašerácké sítě. Navrhli jsme, a já jsem navrhla, nové právní předpisy.

S tvrdšími tresty. Čím závažnější zločin, tím tvrdší trest. Nejméně 10 let vězení pro organizované zločince. 15 let v případě úmrtí. A to zahrnuje i zásady rozšíření jurisdikce.

Když se plavidlo nachází v mezinárodních vodách. Ale také aby bylo možné potrestat pašeráky, kteří jednají tímto způsobem, i když se loď  nachází v mezinárodních vodách a směřuje do členského státu.

Minulý týden jsem také předsedala Globální konferenci o boji proti převaděčství migrantů. Tam jsme zahájili globální alianci proti převaděčství migrantů.

Bylo to velmi zajímavé, protože jsme tuto iniciativu zahájili a účastníky jsme pozvali ve velmi krátkém čase. A měli jsme přes 400 účastníků z 57 zemí. Většina z nich na ministerské úrovni.

To znamená, že mnoho zemí po celém světě pochopilo, že pašerácké sítě jsou vzájemně propojené a musí spolupracovat. Vzpomínáte si na potopení lodi u Pylu na řeckém pobřeží?

S touto lodí ztroskotalo 600 lidí. Většina z nich byli Pákistánci. Proto musíme spolupracovat se zeměmi původu a tranzitu. Aby lidé nepřišli o život. K boji se sítí je zapotřebí síť. A to je to, co budujeme.

Dnes jste se také ptali, jak můžeme lépe chránit zranitelné osoby, nezletilé osoby bez doprovodu (pozn.: což jsou v 90% případů dospělí muži), například proti obchodování s lidmi.

To je také velmi dobrá otázka. Téměř polovina všech obětí obchodování s lidmi pochází ze zemí mimo EU. A jsou to hlavně oběti obchodování se sexem.

Evropská policie podniká účinné kroky proti obchodníkům s lidmi. V únoru bylo zachráněno 200 obětí nucené prostituce. Policejní akce podporovaná Europolem vedla k rozbití mezinárodní sítě obchodníků se sexem.

Máme koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi, který spolupracuje v rámci EU. Museli jsme zabránit masivnímu pašování uprchlíků z Ukrajiny.

Když jsme viděli, jak všechny ty ukrajinské ženy a děti vstupují do EU, pamatuji si, že jsem tam byla první týden. Pamatuji si, že jsem tam byla první týden, abych se s nimi setkala na hranicích.

Unavení, vyděšení, vyčerpaní. Tak zranitelní. A bylo tam hodně lidí, aby je přivítali. Ale samozřejmě tu bylo i riziko, že někteří z nich tam budou z jiných důvodů.

Tím, že se je snaží chytit do pasti při obchodování s lidmi. Ale okamžitě jsme zareagovali. Europol vypracoval zvláštní akční plán. Aktivovali jsme všechny naše sítě.

A jsem ráda, že mohu říci, že máme velmi, velmi málo případů obětí obchodování s lidmi z Ukrajiny. Je to kvůli této práci. V tomto bodě však musíme být samozřejmě i nadále velmi ostražití.

Předložili jsme také legislativní návrh na posílení směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Například kriminalizovat využívání obětí obchodování s lidmi.

Tento návrh je v současné době projednáván. Doufám, že se nám podaří dokončit trialog během španělského předsednictví. Jednání jsou skutečně v plném proudu.

Nejlepším způsobem, jak ochránit zranitelné osoby v migraci, je však zastavit nebezpečné cestování. A zajistit, aby lidé měli další příležitosti přijít do Evropy.

Letos v létě jsem byla na Lampeduse dvakrát. Setkala jsem se s mnoha mladými lidmi, s většinou z nich. Vzpomínám si, jak jsem se setkala s mladým mužem z Čadu a ženou z Pobřeží slonoviny.

Mají tolik energie. Mají tolik energie a ambicí. Opravdu chtěli začít nový život. Celé měsíce kráčeli pouští. A zaplatili pašerákům za tuto velmi nebezpečnou cestu, kterou přežili.

Nedává to žádný smysl. Máme mnoho potřeb. Potřebujeme dovednosti. Potřebujeme imigraci. Neměli bychom se dostat do situace, kdy lidé musí riskovat své životy, aby sem přišli.

Potřebujeme tedy radikální změnu: musíme zabránit nelegálním odjezdům. Boj proti pašerákům. A investovat do legálních a bezpečných  způsobů vstupu do Evropské unie.

To je velká změna, kterou musíme udělat. A všichni víte, že kdyby migranti zítra nešli a nedělali svou práci, všichni bychom byli úplně uvězněni.

Protože jsme opravdu závislí na migrantech. Například v mé zemi původu má 35 % lékařů přistěhovalecký původ (pozn.: jde většinou o Evropany). A 15 % sester.

A potřeby stále rostou. Proto jsme také předložili nové návrhy na zlepšení právních cest. Za prvé jsou tu samozřejmě uprchlíci. Čísla představím příští týden.

Ale mohu říci, že nedochází k žádnému poklesu migrace. A to je dobře. Musíme však také investovat do legálních cest pro pracovní migraci.

V loňském roce vstoupilo do EU nelegálně 3,5 milionu migrantů. 3,5 milionu. To není málo. 1,2 milionu z nich pro pracovní účely. A toto číslo stoupá. Nyní se velmi rychle zvyšuje.

Proto jsem navrhla vytvoření rezervoáru talentů EU. Co to je? Pokud znáte Eures, je to v podstatě to samé. Tato rezerva je však určena pro lidi ze zemí mimo EU, kteří chtějí přijít a pracovat v EU.

A pro zaměstnavatele, kteří mají pozice, které je třeba obsadit. Aby zaměstnavatelé mohli inzerovat své pracovní nabídky, měli bychom stejné požadavky jako v případě sítě Eures.

Šlo by také o to, aby byli přítomni pouze seriózní zaměstnavatelé. Bylo by také důležité, abychom pomohli, abychom nebyli závislí na těchto zprostředkovatelích.

Musím říct, že někdy mají blízko ke zločincům. Tvrdí, že pomáhají lidem najít práci v EU. Ale někdy velmi nebezpečným a drahým způsobem. Takže to je to, co jsme zavedli a co nyní navrhuji.

Investujeme také do takzvaných talentových partnerství. Nyní máme talentová partnerství s Egyptem, Marokem a Tuniskem. Brzy je spustíme s Bangladéšem a Pákistánem.

Minulý týden jsem svolala ministerskou konferenci. Všechny členské státy se rovněž zavázaly, že do této složky talentového partnerství budou více investovat. Co je to Talent Partnership? Proč EU investuje do odborné přípravy?

Může to být jazyková příprava, odborná příprava před tím, než lidé začnou pracovat v Evropské unii. Děláme to proto, abychom lépe zvládli celkovou situaci v oblasti přistěhovalectví.

Těchto pět zemí, v nichž dnes investujeme do rozšíření legálních cest, jsou zároveň země, v nichž jsme měli v uplynulém roce potíže s hledáním zaměstnání (pozn.: a jsou to země, z nichž pochází nejvíc džihádistů, kteří v posledních letech útočili v Evropě).

Jsou to také země, kde jsme v loňském roce učinili 100 000 rozhodnutí o navrácení. Jedná se o nelegální rezidenty, kteří se potřebují vrátit do své země původu. To je změna, kterou musíme udělat.

Musíme zajistit, abychom otevřeli legální cesty i z dalších zemí. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že je to už tři a půl roku, co jsem předložila nový pakt o migraci a azylu.

Byla to dlouhá cesta, než jsem to dopracovala až sem. Dnes se však nacházíme v situaci, kdy byla důvěra obnovena. A jsme velmi blízko mandátu k jednání pro všechny strany paktu.

Jedná se o 11 právních předpisů. Pět z nich je již uzavřeno. A nyní jsme v trialozích pro ty poslední. Samozřejmě, že je to těžké. Musím to říct. Samozřejmě, že to stále může být neúspěch.

Ale nemyslím si, že tomu tak je. Myslím, že se nám to podaří. A možná i před Vánoci. Je to možné. Ale jako vždycky, když vyjednáváte jako poslední. Je to tragédie. A lidé řeknou, že to nebude fungovat.

A já mám své červené čáry. A nebude to fungovat atd. Ale jsem optimistka, že ve čtvrtek budeme mít pět trialogů. A ano, jsme opravdu blízko tomu, abychom byli schopni mít poevropštěný přistěhovalecký a azylový systém (pozn.: to znamená legální migrace pro všechny muslimské země).

Tento systém klade větší důraz na ochranu lidských práv. A zranitelné lidi (pozn.: „zranitelní“ jsou podle EU 30letí džihádisté, kteří tvrdí, že jim je 16).

Lepší řízení migrace. A v legislativě nastavení norem. Solidarita mezi členskými státy. A spravedlivé rozdělení odpovědnosti. (pozn.: nám dobře známé a dlouho protlačované kvóty).

Takže je to velký problém. A je velmi zajímavé, že jsme zároveň svědky krajně pravicové, protiimigrační a xenofobní rétoriky.

Zároveň se zdá, že je možné to dokončit. Uzavřít dohodu, která samozřejmě nebude dokonalá, ale bude mnohem lepší než současná situace. Bude to ale mnohem lepší než současná situace.

A také ukazuje, že jako evropští občané dokážeme řídit přistěhovalectví společně. Přistěhovalectví zvládneme společně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 13 Průměrně: 4.9]

6 thoughts on “Eurokomisařka Johanssonová: „Nepřichází v úvahu, že by se migrace zastavila, to se nikdy nestane“

  1. Pochybujem,že tá beštia – horšia než Irma Greseová a Ilse Kochová dokopy – nie je na ženy. Už sa teším na to, kedy bude okrem iného povinne nosiť burku, prípadne nikáb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout