Tedros reaguje na odpor proti diktátorským dokumentům WHO a šíří účelové lži

Tedros reaguje na odpor proti diktátorským dokumentům WHO a šíří účelové lži

Po celém světě se více či méně zvedá odpor proti navrhovaným dokumentům WHO – pandemické smlouvě a změnám Mezinárodních zdravotních předpisů.

Některé skupiny odpůrců nyní vytváří tlak jak na národní státy, tak na samotnou WHO, aby od změn MZP i pandemické smlouvy odstoupily. Diktátorské dokumenty by v případě vyhlášení nejen zdravotní, ale třeba i klimatické nouze, zajistily WHO neomezenou moc.

Byl by to vždy jen Tedros, kdo by rozhodoval o tom, kde budou nařízeny lockdowny či jaká bude léčba.

Všichni si velmi dobře pamatujeme na lži, které byly účelově šířeny za covidu: „do očkování nebudeme nikoho nutit,“ nikdo nebude diskriminován,“ „vakcíny jsou testované, účinné a bezpečné.“

A lží bylo mnohem víc – a to jak ze strany vlád, tak WHO. Kdo jim tedy dnes ještě věří?

Ve snaze o umlčení oponentů se nyní zločinec Tedros, usazený již na druhé období ve vedení WHO, ozval, aby bagatelizoval pandemickou smlouvu a zároveň zcela zamlčel, že se mimo pandemické smlouvy také mění Mezinárodní zdravotní předpisy.

Na X Tedros napsal:

Nacházíme se v době, kdy jsou falešné zprávy, lži, konspirační teorie, dezinformace a dezinformace na denním pořádku. Existují jednotlivci, kteří, ať už tomu skutečně věří, nebo ne, šíří nepravdivá tvrzení o pandemické dohodě, která vyžadují naši pozornost.

Někteří lidé tvrdí, že tato dohoda podkope suverenitu země tím, že dá moc Světové zdravotnické organizaci (WHO). Tvrdí, že WHO bude moci na země uvalit lockdowny nebo povinné očkování. Je však důležité objasnit, že tato tvrzení jsou zcela nepodložená, nepravdivá, nesmyslná a nemají žádný základ v realitě.

Aby bylo jasno, dohoda neuděluje WHO žádnou takovou pravomoc. Naléhavě vyzývám všechny země zapojené do jednání o pandemii, aby aktivně bojovaly proti těmto falešným narativům. Je důležité, aby komunikovaly se svými vlastními občany a ujišťovaly je, že tato dohoda výslovně chrání suverenitu jejich země. V této věci by neměl být prostor pro pochybnosti nebo zmatek.

Lži, lži a zase jenom lži a manipulace…

Generální ředitel WHO Tedros vám zde záměrně neříká, že WHO paralelně s takzvanou Pandemickou dohodou pracuje také na dalekosáhlých změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů  WHO. Ty mají doplňovat pandemickou dohodu.

Výbor pro přezkum Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHRRC) WHO dospěl k závěru, že některé z navrhovaných změn MZP by učinily doporučení WHO, která byla dosud nezávazná, v době krize závazná.

Chcete, aby nevolená, nikomu se nezodpovídající, zkorumpovaná nadnárodní organizace rozhodovala za vás a vaši zemi v době nouze nebo potenciálního stavu nouze, čímž by účinně podkopávala osobní a národní suverenitu?

Více informací o navrhovaných změnách MZP i o raném návrhu pandemické dohody naleznete v tomto odborném politickém dokumentu. 

Zde jsou výňatky, které jasně ukazují, že Tedros lže:

Článek 15 Mezinárodních zdravotnických předpisů uvádí: Pokud bylo zjištěno, […] že dochází k ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, vydá generální ředitel dočasná doporučení.

Článek 16 dodává, že „WHO může rovněž vydávat trvalá doporučení týkající se vhodných zdravotních opatření […] pro rutinní nebo periodickou aplikaci.“

V MZP z roku 2005 (verze, která byla dosud uplatňována a nyní probíhá její přepracování) jsou dočasná doporučení vydaná generálním ředitelem a stálá doporučení definována jako nezávazná doporučení, která je třeba vzít v úvahu.

Řada nově navržených změn MZP, pokud by byla přijata, by změnila povahu doporučení WHO, která mohou být vydána, a učinila by je závaznými. Pozměňovacími návrhy by toho bylo dosaženo odstraněním označení „nezávazný“ z definice pojmů „dočasná doporučení“ a „stálá doporučení“ v článku 1 a současně vložením povinnosti jejich dodržování v řadě následných článků.

Například WHO ve své zprávě o navrhovaném novém článku 13A uvádí: „Tento návrh […] činí dočasná a stálá doporučení podle článků 15 a 16 závazná.“

S odkazem na odstavec 7 předloženého článku uvádí, že „tyto návrhy fakticky dávají WHO pravomoc poučovat státy“ (tamtéž: 57).

Pokud jde o navrhovanou změnu článku 42, IHRRC rovněž vysvětluje: „Zdá se, že navrhovaný pozměňovací návrh, který by zahrnoval odkaz na dočasná a stálá doporučení, činí uplatňování těchto doporučení povinným.(tamtéž: 67)

Různé pozměňovací návrhy by také výrazně rozšířily pravomoci generálního ředitele.

Změna článku 15 by například generálnímu řediteli umožnila vydávat doporučení nejen během PHEIC (ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu), ale ve všech situacích, o kterých si myslí, že by k ohrožení zdraví mohla vést.

To by mohlo být využito například ke stále častěji zmiňovanému vyhlášení klimatické nouze s odkazem na fakt, že i klima může způsobovat nemoci.

Článek 42 mezitím stanoví, že opatření WHO, jako jsou doporučení generálního ředitele, nejenže budou zahájena a dokončena bez prodlení všemi smluvními stranami, ale také že smluvní strany rovněž přijmou opatření k zajištění toho, aby tato opatření dodržovaly i nestátní subjekty působící na jejich příslušných územích (tamtéž: 22).

IHRRC píše, že nestátní subjekty nejsou smluvními stranami nařízení, a že výbor se obává, že navrhovaná změna zachází příliš daleko, když naznačuje, že státy, které jsou stranami úmluvy, musí prostřednictvím právních předpisů nebo jiných regulačních opatření zavázat nestátní subjekty k dodržování opatření podle nařízení“ (WHO 2023: 67).

Článek 18 MZP obsahuje demonstrativní seznam opatření, která může WHO nařídit státům, které jsou stranami úmluvy, aby je provedly, prostřednictvím doporučení, pokud jde o osoby.

Tento seznam zahrnuje mimo jiné vyžadování lékařských prohlídek, přezkoumání dokladů o lékařských prohlídkách a laboratorních analýzách, vyžadování očkování nebo jiné profylaxe, přezkoumání dokladu o očkování nebo jiné profylaxi, umístění osob pod dohled veřejného zdraví, provádění karanténních nebo jiných zdravotních opatření a provádění izolace nebo léčby (viz WHO 2023a: 17).

Navrhované změny, které by učinily doporučení vydaná WHO nebo jejím generálním ředitelem povinnými, vyvolávají závažné otázky týkající se jejich důsledků pro státní suverenitu a demokratickou správu věcí veřejných, které je třeba naléhavě řešit.

Proti změnám MZP před časem vystoupil i odborník na mezinárodní právo, který je nazval „nejvíce diktátorským dokumentem, jaký kdy viděl.“

Na závěr opět zdůrazňuji, že připomínky ke změnám MZP odhlasovaným v květnu 2022 je možné zaslat WHO nejpozději do konce tohoto měsíce.

Mlčení vlád bude samozřejmě pokládáno za souhlas. Ke schválení by tak došlo jak je plánováno: na shromáždění WHO v květnu 2024.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 20 Průměrně: 5]

One thought on “Tedros reaguje na odpor proti diktátorským dokumentům WHO a šíří účelové lži

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout