DŮLEŽITÉ: Odborník na mezinárodní právo varuje: Návrhy WHO by mohly zbavit národy jejich suverenity a vytvořit globální totalitní stát

DŮLEŽITÉ: Odborník na mezinárodní právo varuje: Návrhy WHO by mohly zbavit národy jejich suverenity a vytvořit globální totalitní stát

Přiznám se, že mne velmi konsternuje současný stav, kdy se většina médií i politiků zabývá víceméně podružnými záležitostmi a to podstatné zcela zamlčují.

O nebezpečí nových MZP (Mezinárodních zdravotních předpisů) WHO a pandemické smlouvy WHO se zde zmiňuji opakovaně, ale někdy mám pocit, že jak tupý lid, tak snad ještě tupější politici na varování, která přichází i z dalších míst, nijak nereflektují.

Všude se totiž rozpitvávají nesmysly jako volby loutky na post bezvýznamného prezidenta vyrabované kolonie nebo hlasování o nedůvěře vládě, jejíž korytáři mají jasnou většinu. A zásadní problémy nikoho nezajímají.

Je snad těžké po tom, co se odehrává poslední tři roky uvěřit, že se na nás chystá něco tak silně totalitního?

Po přečtení nových – před asi týdnem na neveřejné schůzce WHO schválených – MZP jsem si uvědomila, že pokud něco tak šíleného skutečně vejde již za pár měsíců v platnost, tak nás čeká diktatura, jakou si nikdo z nás neumí ani ve vzdáleném snu představit. Možná snad vyjma posledních zbytků pamětníků druhé světové války.

Nová MZP a pandemická smlouva WHO nás přivedou do světa, kde bude zavedení další globalistické agendy velmi snadné. A depopulační agenda se nejspíš rozjede „na plné pecky.“ Navíc nebude kam utéct.

Všem, kdo zatím nebyli ochotni uvěřit tomu, co se na nás žene, nyní přináším velmi detailní analýzu odborníka na mezinárodní právo. Ten potvrzuje, že stejným nebezpečím jsou jak MZP, která by měla být schválena na summitu WHO v květnu, tak pandemická smlouva, která má vstoupit v platnost na jaře 2024.

Navíc upozorňuje na to, že je přesvědčen, že oba dokumenty se schválí již za pouhé 4 měsíce a okamžitě vejdou v platnost. 

Francis Boyle, JD, Ph.D., odborník na biologické zbraně a profesor mezinárodního práva na University of Illinois, uvedl, že nedávné návrhy Světové zdravotnické organizace (WHO) mohou porušovat mezinárodní právo. Boyle vyzval federální a státní vlády USA, aby okamžitě vystoupily z WHO.

Minulý týden se ve švýcarské Ženevě uskutečnila tajná jednání s cílem projednat navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou považovány za závazný nástroj mezinárodního práva.

Podobná jednání o návrhu nové smlouvy WHO o pandemii proběhla minulý měsíc .

Ačkoli jsou tyto dva návrhy často vzájemně zaměňovány, navrhované změny IHR a navrhovaná pandemická smlouva jsou dva samostatné, ale související návrhy, které mají zcela jasný cíl: výrazně zbavit národy jejich suverenity.

Podle autora a výzkumníka Jamese Roguskiho by tyto dva návrhy transformovaly WHO z poradní organizace na globální řídící orgán, jehož politika by byla právně závazná pro všechny členské země.

Také by výrazně rozšířily rozsah a dosah MZP, zavedly systém globálních zdravotních pověření a „očkovacích pasů“ a umožnily WHO nařídit jakékoli lékařské vyšetření, karanténu, očkování a léčbu.

Navrhované dokumenty dají WHO moc nad výrobními prostředky během vyhlášené pandemie, vyzývají k rozvoji infrastruktury IHR na „místech vstupu“ (jako jsou státní hranice), miliardy dolarů musí stát nasypat do nouzového farmaceutického průmyslového komplexu.  WHO  také nezapomněla odstranit zmínku o „úctě k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám lidí“ ze závazných MZP.

Francis Boyle, JD, Ph.D., profesor mezinárodního práva na University of Illinois, uvedl, že navrhované dokumenty by také mohly porušovat mezinárodní právo.

Boyle, autor několika učebnic mezinárodního práva a odborník na biologické zbraně, který je autorem protiteroristického zákona o biologických zbraních z roku 1989, nedávno hovořil o nebezpečích – a možné nezákonnosti – těchto dvou navrhovaných dokumentů.

Na poplach bijí i další prominentní analytici.

Návrhy by vytvořily „celosvětový totalitní lékařský a policejní stát“.

Podle dokumentu WHO na svém zasedání ve dnech 9. až 13. ledna v Ženevě Revizní výbor WHO pro MZP pracoval na „technických doporučeních pro generálního ředitele WHO k navrhovaným změnám MZP smluvními státy“.

MZP byly poprvé uzákoněny v roce 2005 po SARS-CoV-1 a vstoupily v platnost v roce 2007. Jsou jednou z pouhých dvou právně závazných smluv, kterých WHO dosáhla od svého vzniku v roce 1948 – druhou je Rámcová úmluva o kontrole tabáku.

Rámec MZP již umožňuje generálnímu řediteli WHO vyhlásit stav nouze v oblasti veřejného zdraví v jakékoli zemi bez souhlasu vlády dané země.

Podle stejného dokumentu WHO budou doporučení Revizního výboru MZP a Pracovní skupiny členských států pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů  oznámena generálnímu řediteli WHO Tedrosi Adhanomovi Ghebreyesusovi do poloviny ledna.

K jejich schválení by mělo dojít na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění WHO na konci května.

Boyle uvedl, že zpochybňuje legálnost uvedených dokumentů, přičemž uvedl například skutečnost, že „navrhovaná smlouva WHO porušuje Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, která byla ratifikována v roce 1969 a kterou Boyle nazývá „mezinárodním smluvním právem“ pro všechny země světa“.

Boyle vysvětlil rozdíl mezi nedávnou smlouvou o pandemii a návrhy MZP. „Pandemická smlouva WHO by vytvořila vlastní mezinárodní organizaci, zatímco navrhované předpisy by fungovaly v rámci dnešní WHO.“

Nicméně řekl: „Po přečtení obou mezi nimi není žádný rozdíl.“ Vysvětlil:

„Buď jeden dokument, nebo oba vytvoří globální totalitní lékařský a vědecký policejní stát pod kontrolou Tedrose a WHO, což je v podstatě krycí organizace pro Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Billa Gatese, Big Pharmuprůmysl biologických zbraní a čínskou komunistickou vládu. Buď schválí Mezinárodní zdravotnické předpisy nebo pandemickou smlouvu, ale obojí je existenčně nebezpečné. Jsou to skutečně nebezpečné, existenčně nebezpečné a zákeřné dokumenty.“

Boyle, který rozsáhle psal o mezinárodním právu, řekl, že nikdy nečetl smlouvy a návrhy mezinárodních organizací, které jsou tak totalitní jako pravidla MZP a pandemická smlouva WHO:

„Buď jeden, nebo oba dokumenty vytvoří totalitní lékařský a vědecký policejní stát, který se bude vyhýbat kontrole národních, státních a místních úřadů. Jak předpisy MZP, tak smlouva WHO, z toho, co jsem četl, jsou speciálně navrženy tak, aby obcházely národní, státní a místní vládní agentury, pokud jde o pandemie, léčbu pandemie a také vakcíny.“

Zdá se, že diskuse o navrhované pandemické smlouvě a pozměňovacích návrzích MZP probíhají v podobném časovém horizontu, který se bude posuzovat na Světovém zdravotnickém shromáždění WHO ve dnech 21. až 30. května.

„Uvědomuji si, že připravují jak nařízení, tak smlouvu ke schválení Světovým zdravotnickým shromážděním v květnu 2023,“ řekl Boyle. „Takový je stav věcí, jak ho vidím.“

Podle WHO Mezinárodní vyjednávací orgán (INB) pracující na Pandemické smlouvě předloží „zprávu o pokroku“ na květnovém zasedání, aby představil svůj „konečný výsledek“ 77. světovému zdravotnickému shromáždění v květnu 2024.

Když mluvil o Pandemické smlouvě, Tedros řekl: „Poučení z pandemie nesmíme nechat bez povšimnutí.“ Současný koncepční nulový návrh smlouvy popsal jako „skutečný odraz úsilí o jiné paradigma k posílení prevence pandemie, připravenost, reakce a zotavení.“

Roguski ve své analýze „pandemické smlouvy “ varoval, že vytvoří „závaznou rámcovou úmluvu, která by dala WHO obrovské dodatečné, závazné pravomoci.“

Jinými slovy, 194 členských států WHO by souhlasilo s postoupením své národní suverenity WHO. To by „drasticky rozšířilo roli WHO“ zavedením „zcela nové byrokracie“ nazvané „Konference stran“, která by zahrnovala nejen členské státy, ale také „relevantní zainteresované strany“.

Tato nová byrokracie by byla oprávněna analyzovat sociální média, aby identifikovala dezinformace  a čelila jim vlastní propagandou.

Za tímto účelem WHO v současnosti spolupracuje s mnoha organizacemi, např. se společností NewsGuard , která ověřuje fakta.

Pandemická smlouva také urychlí schvalovací proces pro léky a injekční přípravky, poskytne podporu pro výzkum přínosu z funkce, vyvine mechanismus globálního přezkumu pro dohled nad národními zdravotnickými systémy, zavede koncept „One health“ a poskytne navýšení finančních prostředků na tzv. „Simulace pandemií“.

„ One health“, myšlenka WHO, je popsána jako „integrovaný, sjednocující přístup k vyvažování a optimalizaci zdraví lidí, zvířat a životního prostředí“, který „mobilizuje více sektorů, oborů a komunit“ a „je zvláště důležitý pro prevenci, předvídání, detekci a reakci na globální zdravotní hrozby, jako je pandemie COVID-19. “

Na druhou stranu „simulace“, jako je Event 201, byly pozoruhodně prozíravé v „předvídání“ propuknutí COVID-19 a opičích neštovic dříve, než k nim skutečně došlo.

Smlouva o pandemii poskytne strukturu k přesměrování obrovského množství peněz prostřednictvím nepotismu do společností řízených prohlášením o mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví v mezinárodním měřítku („pandemie“) a šíření paniky, které přirozeně následuje po takových prohlášeních mimořádné situace.

Boyle varoval, že smlouva a navrhované předpisy MZP jdou ještě dále. „WHO, která je zkaženou, zkorumpovanou, zločineckou a opovrženíhodnou organizací, bude moci instruovat vašeho praktického lékaře, jak s vámi zacházet, pokud vyhlásí pandemii.“

Boyle také řekl, že na rozdíl od mnoha jiných mezinárodních dohod vstoupí pandemická smlouva v platnost okamžitě. Řekl:

„Pokud si přečtete smlouvu WHO, je v ní na samém konci napsáno, že vstoupí v platnost, jakmile bude podepsána. To porušuje běžné postupy pro ratifikaci smluv na mezinárodní úrovni podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu a také porušuje ústavu Spojených států, která požaduje, aby Senát Spojených států schválil smlouvu dvoutřetinovou většinou. „

Článek 32 navrhované smlouvy o „prozatímním provádění“ skutečně uvádí:

„Smlouvu může prozatímně uplatňovat strana, která souhlasí s jejím prozatímním uplatňováním písemným oznámením depozitáři při podpisu nebo uložení své ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení. Toto prozatímní provádění nabývá účinku dnem obdržení oznámení generálním tajemníkem Organizace spojených národů.“

„Kdokoli to napsal, přesně věděl, co dělá, aby to začalo platit ihned, jakmile to bude podepsáno,“ řekl Boyle. „Za předpokladu, že Světové zdravotnické shromáždění přijme smlouvu v květnu, může Biden jednoduše nařídit Faucimu, nebo  jeho nástupci, aby smlouvu podepsal a ta vstoupí prozatímně v platnost,“ dodal.

„V mém rozsáhlém studiu mezinárodních smluv, natož smluv o založení mezinárodních organizací, si nejsem vědom žádné, která by takové ustanovení obsahovala,“ řekl Boyle. „Je to naprosto zákeřné.“

Pandemická smlouva je sice důležitou záležitostí, ale zatím se zdá, že funguje jako návnada navržená k odvrácení pozornosti lidí od mnohem větší a bezprostřednější hrozby pro naše práva a svobody, kterou jsou navrhované změny mezinárodních zdravotních pravidel.

Revizní výbor IHR, který zvažuje navrhované změny, zahájil svou činnost 6. října 2022,“ uvádí se v dokumentu WHO – a od té doby se sešel pětkrát, včetně minulého týdne v Ženevě. Neočkované osoby se schůzek nemohly zúčastnit .

Konečné návrhy Revizního výboru MZP a WGIHR měly být předloženy Tedrosovi v polovině ledna a Světovému zdravotnickému shromáždění v květnu. Pokud budou navrhované změny předloženy 76. Světovému zdravotnickému shromáždění, mohly by být přijaty prostou většinou 194 členských států.

Změny Mezinárodních zdravotních pravidel ve srovnání s navrhovanou pandemickou smlouvou představují mnohem bezprostřednější a přímější hrozbu pro suverenitu každého národa a práva a svobody každého člověka na Zemi.

Navrhované změny měly za cíl vypustit tři velmi důležité aspekty stávajících předpisů, včetně odstranění „respektování důstojnosti, lidských práv a základních svobod“ z textu MZP, změny MZP z „nezávazného“ „na „právně závazný“ a povinnost národů pomáhat jiným národům.“

Podobně jako u pandemické smlouvy Boyle řekl: „Biden může znovu nařídit svému zástupci v květnu, aby podepsal předpisy, pokud budou přijaty. A pak to bude Bidenova administrativa považovat za závaznou mezinárodní dohodu, stejně jako to udělala s nařízeními z roku 2005,“ s odkazem na původní MZP, které byly ratifikovány toho roku.

Navrhované změny by také posunuly zaměření WHO „od zdraví lidí“ na „prioritu odolnosti zdravotnických systémů“ a zřídily by „Národní kompetentní orgán,“ který by byl obdařen velkými pravomocemi k implementaci závazků vyplývajících z těchto předpisů.

Pokud budou dodatky schváleny, WHO již nebude muset nic konzultovat s žádnou suverénní zemi, ve které se nějaká událost může nebo nemusí konat, než vyhlásí, že na hranicích této země existuje stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Generální ředitel WHO by také mohl vydávat „prozatímní výstrahy veřejného zdraví“, „zdravotní mimořádné události regionálního zájmu“ a „celosvětová upozornění a oznámení o reakci“, zatímco WHO by byla uznávána jako „vedoucí a koordinující orgán pro mezinárodní mimořádné události“.

V takových skutečných nebo potenciálních nouzových situacích by dodatky zmocnily WHO, aby nařídila řadu akcí po celém světě, které by byly právně závazné pro členské státy.

Tato opatření by mohla zahrnovat lékařské prohlídky nebo doklad o těchto prohlídkách, doklad o očkování, odmítnutí cesty, zavedení karantény a sledování kontaktů nebo požadavek, aby cestující předložili zdravotní prohlášení, vyplnili formuláře pro vyhledání cestujících a měli u sebe digitální globální zdravotní osvědčení.

Příslušné zdravotnické orgány by byly také oprávněny zabavovat letadla a lodě, zatímco v členských státech by byly podle navrhovaných změn zavedeny sítě dohledu pro rychlou detekci událostí v oblasti veřejného zdraví.

WHO by také měla být zmocněna k účasti na navrhování národních zdravotních zákonů.

Navrhované změny by daly WHO pravomoc vypracovat „alokační plán“, který by jí umožnil zmocnit se prostředků na výrobu léků a dalších položek v „nouzovém případě“ a zavázal by rozvinuté země k poskytování „pomoci“ rozvojovým zemím.

Navrhované změny by usnadnily digitální přístup k soukromým zdravotním záznamům každého jedince. Pandemická smlouva a MZP by také usnadnily cenzuru disentu pod rouškou dezinformací.

Podle WHO dosáhli členové INB na setkání v Ženevě ve dnech 18. až 21. července 2022 „konsensu“, že jakákoli nová „konvence, ujednání nebo jiný mezinárodní nástroj pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii“ pro členské státy by měla být „ právně zavazující“.

Pro Boyla je to odpověď WHO na „obrovský odpor“ vůči omezením souvisejícím s COVID-19 v posledních třech letech. Řekl:

„Pokud mohu říci, stalo se toto: Jak víte, zde ve Spojených státech byl obrovský odpor k těmto totalitním zákonům, jak za Trumpa, tak za Bidena.

Tyto totalitní výkonné příkazy federální vlády, Bílého domu, CDC a všech ostatních, kteří se zabývají touto pandemií a předpisy o očkování, se setkávají s obrovským odporem veřejnosti. Pokud mohu říci, vyvrcholilo to tím, že nás Trump vytáhl z WHO , což si myslím, že bylo správné rozhodnutí.

Víte, jsem politicky nezávislá osoba. Jen se na to dívám subjektivně. Když se Biden dostal k moci, jeho hlavním vědeckým poradcem byl Tony Fauci. Takže nás Biden přivedl zpět do WHO a jmenoval Fauciho zástupcem USA ve výkonném výboru WHO.“

„Proto vznikla jak nařízení IHR, tak smlouva WHO: potřebují obejít obrovský odpor veřejnosti vůči nakládání s federálními vládními nařízeními týkajícími se pandemie a požadavků na očkování.“

Boyle vysvětlil, co by v tomto kontextu znamenalo „závazný zákon“, pokud by byl přijat kterýkoli návrh:

„Co se stane, je, že WHO vydá exekutivní příkaz, který pak pošlou do Washingtonu, DC, načež ho Bidenova administrativa vynutí jako závazný mezinárodní závazek Spojených států amerických. Amerika podle článku 6 ústavy Spojených států a uzurpuje státní a místní zdravotní oddělení, která mají obecně ústavní pravomoc zabývat se veřejným zdravím podle 10. dodatku ústavy Spojených států.

„Bidenova administrativa pak bude tvrdit, že buď předpisy, nebo smlouva mají přednost před 10. dodatkem Ústavy Spojených států amerických, a že státní a místní zdravotní úředníci, guvernéři, generální prokurátoři a úředníci veřejného zdraví musí uposlechnout jakýkoli příkaz WHO.“

Boyle také nazval návrhy „masivním uchvácením moci ze strany Fauciho, CDC, WHO, Billa Gatese, Big Pharmy, průmyslu biologických zbraní a Tedrose.“

Dodává:

„Dodnes jsem nikdy nezažil nic podobného při svém výzkumu, psaní, vyučování a soudních sporech v mezinárodních organizacích, které se datují od první Haagské mírové konference v roce 1899. „

Roguski a Boyle tvrdili, že USA – a další země – by měly vystoupit z WHO. Boyle řekl:

„Nejsem zastáncem prezidenta Trumpa, ale myslím si, že musíme okamžitě vystoupit z WHO. Na posledním zasedání Kongresu byla představena legislativa o vystoupení z WHO. Tato legislativa musí být okamžitě znovu zavedena na novém zasedání Kongresu.

„Domnívám se, že Sněmovna reprezentantů musí dát jasně najevo, že jsou proti, že neexistuje způsob, jak se řídit příkazy WHO, Světového zdravotnického shromáždění [WHA] nebo této nové mezinárodní pandemické organizace.“

Pro Boyla to však není jen záležitost federálních zákonodárců. „Rozhodně potřebujeme, aby vlády států zde ve Spojených státech zaujaly stanovisko, že nebudou dodržovat rozhodnutí přijatá WHO, WHA nebo touto novou mezinárodní pandemickou organizací,“ dodal, že nedávno učinil taková doporučení guvernérovi Floridy Ronovi. DeSantisovi.

„Potřebujeme to v celých Spojených státech, na úrovni jednotlivých států,“ řekl Boyle, „a myslím, že to potřebujeme okamžitě, protože se snaží změnit tyto předpisy WHO a pandemickou smlouvu  WHO na schůzi v květnu.“

Podle WHO probíhají diskuse INB nejen mezi všemi členskými státy, ale také s „relevantními stakeholdery“ uvedenými v dokumentu A/INB/2/4 .

Kdo jsou tito aktéři? Příkladem je GAVI, Vaccine Alliance, která je uvedena jako „pozorovatel“ vedle Svatého stolce (Vatikán), Palestiny a Červeného kříže.

Tedy jakýmisi garanty pandemické smlouvy je Gatesova vakcinační společnost GAVI či Bergogliova „satanská lóže.“

GAVI prohlašuje své poslání „ zachraňovat životy a chránit zdraví lidí “ a uvádí, že „pomáhá očkovat téměř polovinu dětí na světě proti smrtelným a oslabujícím infekčním chorobám“.

GAVI popisuje své hlavní partnerství s různými mezinárodními organizacemi, včetně jmen, která jsou nyní dobře známá: WHO, UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation a Světová banka, stejně jako s aliancí ID2020 Alliance, která podporuje zavedení očkování s čipem.

Zakládajícími členy ID2020 jsou Gates Foundation, Microsoft a Rockefeller Foundation .

Gates Foundation zase vedle Bloomberg Philanthropies, Clinton Health Access Initiative, Rockefeller Foundation, International Air Transport Association (IATA – „očkovací pasy“) a Population Council – založené Johnem D. Rockefellerem a jeho známé  iniciativy „Kontrola populace“ – uvedené ve stejném dokumentu WHO v příloze C jako „ Nestátní subjekty v oficiálních vztazích s WHO.

Takže – ve zkratce – WHO je podpořena i eugeniky.

„Dalšími zúčastněnými stranami jmenovanými INB, kteří budou pozváni, aby se zúčastnili a vystoupili na otevřených zasedáních INB a poskytli INB vstup, jsou IATA, Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Skupina Světové banky.

„ Otevřená filantropie “ a Open Society Foundations George Sorose a „nezisková spotřebitelská organizace“ Public Citizen patří mezi skupiny uvedené v dokumentu WHO jako „další zúčastněné strany“, které mohou poskytovat vstup INB, spolu se dvěma skupinami. zdravotnické organizace patřící ruskému státu.

Světová banka, Global Health Security Consortium, kulatý stůl pro soukromý sektor a WHO jsou součástí řídící skupiny GHSAAstraZeneca a Johnson & Johnson, výrobci vakcín proti COVID-19, jsou členy kulatého stolu pro soukromý sektor.

GHSA radí ‚GHSA Consortium‘, jehož řídící výbor zahrnuje Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (která hostila Event 201) a Nuclear Threat Initiative (NTI).

NTI zorganizovala „ stolní cvičení “, které s pozoruhodnou přesností předpovědělo „fiktivní“ propuknutí opičích neštovic v květnu 2022.  Otevřená filantropie financovala závěrečnou zprávu o tomto cvičení.

Mezi generální členy konsorcia GHSA patří Gates Foundation, Amazon Web Services (která spravuje imunizační databáze COVID-19 pro CDC), Bostonská univerzita a její National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) a Emergent BioSolutions.

V NEIDL byl nedávno vytvořen nový kmen COVID-19, který zabil 80 % myší infikovaných tímto virem .

V červnu 2022 oznámila Světová banka s podporou USA, Itálie (současný předseda GHSA) a tehdejšího prezidenta G20 Indonésie vytvoření „ pandemického fondu“ v hodnotě 1 miliardy dolarů.

V listopadu 2022 na setkání G20 na Bali indonéský ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin prosadil mezinárodní „digitální zdravotní certifikát“, který by umožnil populaci „hýbat se“. Indonésie je také stálým členem řídící skupiny GHSA.

Tolik další – velmi podrobná – analýza MZP a pandemické smlouvy WHO. Jak zmínil i odborník na mezinárodní právo, tak jedinou cestou je vystoupení z WHO.

Na to je však potřeba nemít ve vládách loutky. A to je něco, co u nás ani jinde v Evropě nehrozí. Navíc pokud jsme členy EU, musíme být i  ve WHO. Takže v případě 27 členských zemí EU by bylo nutné nejprve vystoupení z EU a pak z WHO.

To je v současné politické konstelaci zcela nedosažitelný cíl…

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

8 thoughts on “DŮLEŽITÉ: Odborník na mezinárodní právo varuje: Návrhy WHO by mohly zbavit národy jejich suverenity a vytvořit globální totalitní stát

  1.                                                                                         
   Ν е b u d е t ř е b а. Ѕ t r č í  t о d о р о t r а v і n
              
   Ѕ υ v е r é n і   b υ d о υ  v а r о v á n і  р ř е d е m.
                                      
   ⋁ і z ↓
   https://justpaste.it/gideon-intel-drop-26

   1. v Australii už od srpna budou očkovat kravy Mrna vakcínami je jen otazkou času než to podpoři i EU a budeme to mit i u nas ono to s těmi potravinami taky začina ještě v minulem roce jsem slyšel o geneticky modifikovane pšenici ktera ma v sobě i ten gen Crispr a to že maso ktere bude sloužit jako nahražka za skutečne maso v sobě bude mit všelijake GMO a ruzně geneticky zpracovane netřeba mluvit o hmyzu ten ma v sobě všelijake bakterie a chitin ktery je člověku škodlivi a protože tu máme i všelijake 15 a 20 minutova města budou nas mit tam kde chtěji unik bude nemožny a drony si nas pohlidaji abychom neutekli až to tak bude nebudete ani vědět jestli už nejste očkovany dron vas naočkuje a ani o tom nebudete vědět ten vas najde i v korunach stromu i za te největši tmy stači když uvidi vaše tepelne frekvence a uvidi vas tak dobře jako netopir v noci se svym viděnim

 1. Analfuck 69 – ty si provokater, alebo si taky skeptik, ved toto oni chcu, aby nas presvedcili o tom, ze sa im to podari, NEPODARI sa im nic, tie snahy su tu uz 3000 rokov, maju plan, a zatial im nikdy 100 % nevysiel… mozno docasne nas priskripnu, ale nie natrvalo… to veru nie…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/dulezite-odbornik-na-mezinarodni-pravo-varuje-navrhy-who-by-mohly-zbavit-narody-jejich-suverenity-a-vytvorit-globalni-totalitni-stat/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings