Nadměrná úmrtí v nejvíce proočkovaných zemích jsou zastřena závojem mlčení korporátních médií

Nadměrná úmrtí v nejvíce proočkovaných zemích jsou zastřena závojem mlčení korporátních médií

Minulý týden jste si zde mohli přečíst o tom, jak se britský poslanec Andrew Bridgen pokusil nadnést v tamní Sněmovně otázku nadměrných úmrtí. Právě Velká Británie patří k zemím, kde se tento trend velmi viditelně projevuje již od roku 2021.

Parlamentní rozpravy se však zúčastnila jen malá hrstka poslanců, drtivá většina na protest proti diskutovanému tématu z prostor Sněmovny odešla. To jen potvrdilo, že tito jedinci nezastupují své voliče, ale korporace, v jejichž zájmu je udržení informací o nadměrných úmrtích pod pokličkou.

V článku jste našli jen velmi hrubý souhrn z jeho dlouhého proslovu.

Nyní si zde můžete přečíst podrobnější informace z Bridgenovy rozpravy, které se týkají nadměrných úmrtí nejen ve Velké Británii, ale i v některých dalších silně proočkovaných zemích.

Co tedy Bridgen před téměř prázdnou Sněmovnou uvedl?

Bridgen začal svou řeč za zvuku propukajícího jásotu z plné horní galerie pro veřejnost, což bylo v ostrém kontrastu s téměř prázdnou místností dole.

Kde byly stovky poslanců, kteří by normálně seděli bok po boku ve sněmovně? Zdá se, že nárůst úmrtí jejich voličů pro ně nebyl v pátek odpoledne naléhavým problémem.

Od července 2021 jsme zaznamenali více nadměrných úmrtí než za celý rok 2020, na rozdíl od pandemie však tato úmrtí nejsou neúměrně stará, jinými slovy, nadměrná úmrtí zasahují lidi v nejlepších letech, ale zdá se, že to nikoho nezajímá. Obávám se, že historie nebude tuto sněmovnu soudit vlídně.

Pozoruhodné je, že nadměrná úmrtí byla zaznamenána ve všech věkových skupinách, na což Bridgen během svého projevu poukázal.

Níže uvedený graf ukazuje celkový týdenní počet úmrtí všech věkových kategorií z 27 zúčastněných zemí: Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Berlín, Německo (Hesensko), Irsko, Itálie, Izrael, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království (Anglie), Spojené království (Severní Irsko), Spojené království (Skotsko) a Spojené království (Wales).

Podle British Medical Journal se „nadměrná úmrtí vypočítávají jako rozdíl mezi současnými počty úmrtí a počtem úmrtí ve výchozím roce a nadměrná úmrtí se mohou lišit v závislosti na použité výchozí hodnotě a metodice.“

Tento důležitý bod o tom, jak se může přebytek lišit v závislosti na použité základní linii, byl vznesen Bridgenem.

Bridgen vysvětlil:

„Abychom pochopili, zda existuje ‚exces‘ z definice, musíte odhadnout, kolik úmrtí by se dalo očekávat. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) použila období 2015-2019 jako výchozí…

Je neodpustitelné, že britský ONS (Úřad pro národní statistiku) zahrnul úmrtí v roce 2021 jako součást svého základního výpočtu očekávaných úmrtí – jako by na úmrtích v roce 2021 bylo něco normálního – přeháněním očekávaného počtu úmrtí lze počet nadměrných úmrtí minimalizovat.

Proč by to ONS chtěl?“

Můj rozhovor s Normanem Fentonem, profesorem řízení informací o rizicích na Queen Mary, University of London, na začátku roku 2022 odhalil, jak ONS také manipuloval s údaji o úmrtích souvisejících s Covid-19 podle stavu očkování.

Fenton je spoluautorem dokumentu analyzujícího zprávu ONS: „Úmrtí související s COVID-19 podle stavu očkování, Anglie: úmrtí, ke kterým došlo mezi 2. lednem a 24. zářím 2021.“

Dokument dospěl k závěru, že ONS se provinil „systematickou chybnou kategorizací stavu očkování,“ a že vakcíny proti COVID-19 nesnížily úmrtnost ze všech příčin, ale spíše způsobily skutečné prudké nárůsty úmrtnosti ze všech příčin krátce po očkování.

Bridgen dále poukázal na zásadní selhání ve způsobu, jakým jsou shromažďovány údaje o úmrtích.

„Došlo k naprostému selhání při shromažďování (natož zveřejňování) údajů o úmrtích, která jsou předána k vyšetření koronerovi. Proč je to důležité?

Doporučení znamená, že může trvat mnoho měsíců a vzhledem k nevyřízeným žádostem mnoho let, než je úmrtí formálně zaregistrováno. Potřeba vyšetřit příčinu smrti je dost fér. Pokud se nezaznamená, kdy k úmrtí došlo, není to fér.

Kvůli tomuto problému vlastně ani nyní netušíme, kolik lidí zemřelo v roce 2021. Největší problém je u mladších věkových skupin, kde se vyšetřuje vyšší podíl úmrtíToto selhání dat je nepřijatelné.“

Moje investigativní zpráva o úmrtích dětí po mRNA vakcíně Pfizer/BioNTech odhalila, že došlo k nárůstu úmrtí ve věkové skupině 0–14 let, přibližně v době, kdy byla mRNA vakcína schválena u dětí ve věku 12–15 let.

Zdroj: EUROMOMO

Bridgen upozornil na skutečnost, že v soudním přezkumu rozhodnutí o očkování mladších dětí ONS u soudu šokujícím způsobem odmítli poskytnout anonymizované podrobnosti (které, jak připustili, byly statisticky významné) o nárůstu nadměrných úmrtí pozorovaných ve druhé polovině roku 2021 u mladých dospívajících mužů.

Bridgen poukázal na to, že by bylo potenciálně pozorováno ještě více nadměrných úmrtí, pokud by byla zahrnuta i úmrtí odkázaná na koronera.

V srpnu 2023 byla podle Eurostatu v patnácti členských státech EU, které zaznamenaly nadměrná úmrtí, nejvyšší míra zaznamenána v Irsku (21,1 procentního bodu), na Maltě (16,9 procenta), v Portugalsku (12,7 procenta) a Nizozemsku (9,4 procenta).

Je třeba poznamenat, že v lednu 2023 mělo Portugalsko nejvyšší míru proočkovanosti proti COVID-19 v Evropě, když v zemi podalo 272,78 dávek na 100 obyvatel, zatímco Malta podala 258,49 dávek na 100 obyvatel.

Bridgen upozornil na skutečnost, že Dr. Clare Craigová, diagnostická patoložka a spolupředsedkyně HART, byla první, kdo upozornil na nárůst hovorů o srdeční zástavě po zavedení vakcíny v květnu 2021.

Bridgen uvedl:

„Údaje o sanitkách pro Anglii poskytují další vodítko. Volání záchranné služby v život ohrožujících naléhavých případech běželo stabilně na počtu 2 000 volání denně až do zavedení vakcíny. Od té doby se jejich počet zvýšil na 2 500 denně a nadále se počet hovorů drží na této úrovni.“

Zdroj: NHS Klíčové statistiky: Anglie, červenec 2023

Kategorie 1: Okamžitá reakce na život ohrožující stav, jako je srdeční nebo dechová zástava.

Bridgen se podělil o skutečnost, že:

Čtyři účastníci ve skupině s vakcínou ve studii společnosti Pfizer zemřeli na zástavu srdce ve srovnání s pouhým jedním ve skupině s placebem.

Celkově došlo do března 2021 ve skupině s vakcínou k 21 úmrtím ve srovnání se 17 úmrtími ve skupině s placebem. V této studii se vyskytly závažné anomálie ohledně hlášení úmrtí, přičemž hlášení úmrtí ve skupině s vakcínou trvalo mnohem déle než ve skupině s placebem.

To velmi naznačuje významnou zaujatost v tom, co mělo být zaslepeným procesem.

Izraelská studie jasně ukázala nárůst návštěv kardiologických nemocnic u lidí ve věku 18-39 let, který koreloval s očkováním, nikoli s covidem.

Bridgen vysvětlil, že Austrálie neměla v době zavedení vakcín téměř žádný covid, což z ní činí dokonalou kontrolní skupinu.

Stát Jižní Austrálie měl do prosince 2021, před příchodem omikronu, celkem pouze 1 000 případů covidu v celé populaci. Jaký byl dopad očkování tam?

U lidí ve věku 15–44 let se historicky uskutečnilo přibližně 1 300 urgentních srdečních vyšetření měsíčně. Se zaváděním vakcíny pro osoby mladší 50 let to raketově vzrostlo a jen v listopadu 2021 v této věkové skupině dosáhlo 1 720 případů.

V roce  2021 bylo celkem 17 900  Jihoaustralanů, kteří měli srdeční pohotovost, ve srovnání s 13 250 v roce 2018, což představuje 35% nárůst. Vakcína musí být v tomto jasně podezřelá č. 1 a nelze ji zavrhnout jako náhodu.

Australská úmrtnost se od začátku roku 2021 zvýšila a tento nárůst je způsoben srdečními úmrtími.

Regulátoři také přehlédli skutečnost, že ve studii společnosti Pfizer byla vakcína vyrobena pro účastníky studie ve vysoce kontrolovaném prostředí, což je v ostrém kontrastu s výrobním procesem používaným pro veřejnost – který byl založen na zcela odlišné technologii.

Něco málo přes 200 účastníků dostalo stejný produkt, který byl podán veřejnosti, ale nejen, že údaje od těchto lidí nebyly nikdy porovnány s těmi ve studii o účinnosti a bezpečnosti, ale MHRA přiznala, že upustila od požadavku na poskytování těchto údajů.

To znamená, že produkt společnosti Pfizer nebyl nikdy podroben zkoušce a tento produkt nebyl nikdy srovnáván s produktem, který byl skutečně vyzkoušen.

Procesy hromadné výroby vakcín používají kádě s bakterií Escherichia Coli a představují riziko kontaminace DNA z bakterií a bakteriálních buněčných stěn, což může způsobit nebezpečné reakce.

To není teoretické; nyní existují spolehlivé důkazy, které byly replikovány několika laboratořemi po celém světě, že mRNA vakcíny byly kontaminovány významným množstvím DNA, které daleko překračovalo obvyklé přípustné úrovně.

Vzhledem k tomu, že tato DNA je uzavřena v systému dodávání lipidových nanočástic, lze tvrdit, že i přípustné úrovně by byly příliš vysoké. Je známo, že tyto lipidové nanočástice vstupují do každého orgánu těla.

Kromě toho, že to může způsobit některé z akutních nežádoucích účinků, které byly pozorovány, existuje vážné riziko, že se tato cizí bakteriální DNA vloží do lidské DNA. Bude to někdo vyšetřovat? Ne, nebude.

Jak ironické, že se BBC rozhodla o otázce nadměrných úmrtí zcela mlčet, přestože denně horlivě informuje o počtu obětí Covidu.

Pokud jde o poškození způsobená očkováním, BBC převzala mnohem aktivnější roli.

Veřejnoprávní stanice se rozhodla spolupracovat s Facebookem na odstranění online stránek skupin poškozených vakcínou Covid-19 tím, že upozornila na skutečnost, že tyto skupiny používaly emotikony mrkve k obcházení cenzorů Big Tech.

Mnoho diváků Bridgenova projevu se obrátilo na sociální média, aby upozornili na skutečnost, že BBC si také vzala za úkol polepit debatu vlastními titulky ve snaze odporovat tomu, co poslanec říkal.

Jeden titulek zněl: NHS říká, že vakcíny COVID-19 používané ve Spojeném království jsou bezpečné a nejlepší ochranou před vážným onemocněním touto nemocí.

Zajímavé je, že Bridgen se během své debaty nezmínil o vakcínách a autismu, ale to BBC nezabránilo v tom, aby tento titulek vložila níže.

„Pokyny NHS říkají, že vakcíny nezpůsobují autismus, neexistuje žádný důkaz o spojení mezi vakcínou MMR a autismem.“

Je třeba poznamenat, že BBC stojí v čele iniciativy Trusted News Initiative (aliance velkých technologických společností a mainstreamových médií), která byla založena v roce 2019 za účelem boje proti „anti-vax dezinformacím“ v reálném čase.

Proto spolupracuje s Facebookem na cenzuře příběhů o škodlivosti vakcín; nedostatek informací o nadměrných úmrtích a novější titulky k projevu Bridgena ukazují, jak efektivně tuto roli BBC plnila.

Bridgen uzavřel debatu následujícím prohlášením:

Experimentální vakcíny proti covid-19 nejsou bezpečné a nejsou účinné. I přesto, že zájem kolegů o Sněmovnu je jen omezený – jsem velmi vděčný těm, kteří se zúčastnili – z galerie pro veřejnost vidíme, že zájem veřejnosti je značný.

Naléhavě žádám všechny poslance této sněmovny, ty, kteří jsou přítomni, i ty, kteří nejsou, aby podpořili výzvy k tříhodinové rozpravě o této důležité otázce.

Pane místopředsedo, toto může být první rozprava o nadměrných úmrtích v našem Parlamentu – skutečně by to mohla být první rozprava o nadměrných úmrtích na světě – ale slibuji vám, že nebude poslední.

Celý půlhodinový proslov – viz video níže (zhruba ve 24,20 min., kdy domluví, se ozývá aplaus z míst vyhrazených pro veřejnost):

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Nadměrná úmrtí v nejvíce proočkovaných zemích jsou zastřena závojem mlčení korporátních médií

  1. 😷💉☠🤕🤒🥵🥶👨‍🦽⚰🔥👹 v ČR očkovaných 1 posilující dávka 4 365 000 lidi 2 posilující dávka 834 078 lidi 3 posilující dávka 123 675 lidi tak za jak dlouho u nich než k tomu dojde ⚰ 🤔?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout