Další důkaz: Američtí vědci nalezli stopy „očkování“ mRNA v celém těle

Další důkaz: Američtí vědci nalezli stopy „očkování“ mRNA v celém těle

I přes dlouhou řadu důkazů o škodlivosti zejména některých šarží mRNA injekcí se stále najde dostatek jedinců, kteří rádi nastaví své rameno pro další „včelku.“

Vzhledem k tomu, že jde do značné míry o ruskou ruletu, nikdo neví, co s ním další injekce udělá. Ti nejpilnější ze všech si již údajně půjdou pro osmou dávku, nicméně většina „svědků covidových“ jich má v sobě díky malé propagaci o něco méně.

Dokonce už i mainstream v některých zemích nesměle upozornil na pravdy, které byly ještě nedávno cenzurovány jako „dezinformace.“ Třeba i ty o různých šaržích, což je skutečnost, kterou nakonec pod tlakem důkazů potvrdili i zločinci z nejžalovanější společnosti světa – Pfizeru.

Nyní se díky skupině amerických vědců ukázalo, že i další „konspirační teorie, která byla (a stále je) cenzurována jako dezinformace, je plně potvrzenou pravdou: Výzkumný tým pod vedením Taishi Kimury v Seattlu prokázal, že mRNA vakcíny se šíří po celém těle a nezůstávají v místě vpichu, jak tvrdili politici a tzv. „ověřovatelé faktů,“ financovaní Pfizerem.

Vyprávění o bezpečných, testovaných a účinných vakcinacích mRNA se stále více bortí – také v hlavním proudu. Je jen otázkou času, kdy první soudy vynesou příslušné rozsudky. 

K tomu však potřebují solidní a spolehlivé důkazy. V současnosti je tato otázka spíše založena na názorech 20letých ověřovatelů faktů v pochybných cenzurních ústavech, kteří nikdy nedokončili vědeckou hodnost a prodávají  veřejnosti jejich názory jako „vědu.“

O tom, že takzvané „vakcíny“ nezůstávají v místě vpichu, ale šíří se po celém těle, již hovořil nejeden odborník. Například v Německu již v dubnu 2021 napsal Klaus Langer pro Pharmazeutische Zeitung, že „vakcíny“ lze nalézt v celém těle „očkovaných“ – dokonce i v mozku:

 „Obzvláště pozoruhodná je detekce nízkých koncentrací mRNA v mozku, indikace transportu nanočástic přes hematoencefalickou bariéru.“

Nicméně jejich vědecky podložené informace byly nevzdělanou mládeží z neziskovek nálepkovány za „dezinformace.“

Nyní tým vědců ze společnosti HDT Bio v Seattlu pracuje na detekci nanočástic v mRNA vakcínách od Pfizer/Biontech a Moderna v lidském těle. To, co hledali, našli prakticky všude, daleko za místem vpichu. 

Výsledky publikovali v publikaci nazvané „Formulace lokalizujícího nanonosiče umožňuje vícecílové imunitní reakce na multivalentní replikující se RNA s omezeným systémovým zánětem.“

Jak již můžete vidět z názvu, systémový zánět je u očkování na bázi lipidových nanočástic považován za samozřejmost. Mimo jiné jsou tyto zánětlivé reakce v celém těle nekoupenými odborníky považovány za příčinu často pozorované turbo rakoviny.

Výzkum porovnával novou vakcinační techniku ​​s mRNA vakcinačními technikami od společností Pfizer/Biontech a Moderna. Je třeba říci, že společnost má velký zájem na tom, aby se porovnávaná metodika využívající repRNA a tzv. LION technologie stala novým standardem očkování a nahradila vakcinaci mRNA na bázi lipidových nanočástic. 

To, co zde bylo prozkoumáno a prokázáno několika recenzovanými studiemi, dává o technologii mRNA špatnou zprávu, která byla v posledních letech tragicky prokázána ve velkých testech na velké části lidstva.

Vakcinace mRNA, která se opírá o lipidové nanočástice, je distribuována do celého těla, kde způsobuje rozsáhlé systémové záněty a může v lidském organismu spustit řadu obranných reakcí, které jsou pro očkované nesmírně škodlivé.

Grafické znázornění srovnání ve studii.

Technologie LION by na druhou stranu měla údajně fungovat mnohem lépe a vyhnula by se všem negativním účinkům předchozího očkování mRNA. V tuto chvíli nechceme toto tvrzení kontrolovat, ale doporučujeme vám brát jej s velkou rezervou.

Společnost provedla testy srovnávající „tradiční“ techniku ​​očkování s jejich novou metodou. Vědci použili zobrazování k určení, že lipidové nanočástice jsou široce distribuovány po celém těle.

Pokud navážeme enzymy luciferázy na látky, které mají být pozorovány, můžeme sledovat jejich pohyb nebo ukládání prostřednictvím výsledného světla („bioluminiscence“).

Pomocí této metodiky společnost zjistila, že její nová technologie LION zůstává v injikovaném svalu, zatímco lipidové nanočástice se dostanou do mnoha orgánů, jako jsou játra, slezina a plíce. Jde o „významné rozšíření“.

Výsledky jsou v rozporu s tvrzeními nebo úmyslnými nepravdami politiků a farmaceutických gigantů. Na stránkách Biontech se k dnešnímu dni píše

„Vakcíny mRNA COVID-19 jsou injikovány do svalu. Tam spouštějí imunitní odpověď.“ 

Lze tam také nalézt informaci, že mRNA cirkuluje krevním řečištěm (!) a nachází se v pobřišnici a v játrech. Tam je potvrzeno i šíření lymfatickým systémem. Současná studie však dokazuje, že je rozšířena i daleko za lymfatický systém.

Studie hovoří i o zánětu v srdci, který byl pozorován u myší po podání lipidových nanočástic. Tvrdí se však, že „poškození srdce“ bylo „dočasné povahy“ a nezpůsobilo „otevřenou myokarditidu.“

Diskutuje se o kardiotoxických účincích očkování na bázi lipidových nanočástic, ale nenabízí se žádné jasné vysvětlení. Šlo o spouštěcí extrakardiální faktory:

Proto předpokládáme, že intramuskulární injekce repRNA/LNP nemusí vyvolat myokarditidu, pokud koexistují další faktory (např. komorbidity, genetické faktory a opakované dávkování).

Kromě toho byl v krvi dospívajících a mladých dospělých, u kterých se rozvinula myokarditida, ve srovnání s těmi, u kterých se nevyvinuly komplikace související s vakcínou, zjištěn zvýšený cirkulující volný spike protein a zvýšený profil zánětlivých cytokinů. Zjednodušeně řečeno, lidé, u kterých se po očkování rozvinula myokarditida, měli „geneticky smůlu.“

V následující citaci studie popisuje, že všechny myši, kterým byly injekčně podány vakcíny na bázi lipidových nanočástic, měly čtyři hodiny po injekci zvýšený marker poškození srdce (kardiální troponin-I (cTNI)).

4 hodiny po im injekci měly myši s injekcí repRNA/LNP významně zvýšené hladiny cTNI, zatímco myši s injekcí repRNA/LION vykazovaly pouze malý nárůst ve srovnání s naivními myšmi, což bylo statisticky nevýznamné

Velmi vzrušující je zde také vedlejší poznámka, že americký regulační úřad FDA dal vývojářům RNA vakcín doporučení k bližšímu sledování poškození srdce.

Dále se v diskusi uvádí, že mRNA vakcíny nejsou dostatečně bezpečné – i s ohledem na požadovaný efekt – a že jsou proto nutné nové metody, jako je navrhovaná technologie LION.

Myši s injekcí repRNA/LION také vykazovaly malý úbytek tělesné hmotnosti ve srovnání s myšmi, jimž byla injikována repRNA/LNP. To by mohlo odpovídat za nízkou frekvenci systémových nežádoucích příhod pozorovaných v klinických studiích očkovací platformy založené na repRNA/LION v několika zemích.

Také tento výše uvedený citát ukazuje, že konvenční očkování mRNA, které je používané dnes, vede k závažným systémovým reakcím…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.7]

2 thoughts on “Další důkaz: Američtí vědci nalezli stopy „očkování“ mRNA v celém těle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout