Ve Vídni proběhla konference o státní perzekuci Ukrajinské pravoslavné církve

Ve Vídni proběhla konference o státní perzekuci Ukrajinské pravoslavné církve

V posledních měsících se objevila spousta videí, na kterých je vidět, jak je věřícím pravoslavné církve na Ukrajině násilím bráněno navštěvovat kostely  a jak jsou z kostelů vyváděni církevní hodnostáři, kteří jsou záhy vyhnáni ze země nebo vězněni.

Děje se tak i přesto, že záhy po vypuknutí války se církev oficiálně odřízla od moskevského patriarchátu, k němuž historicky po staletí patřila.

Zelenský však mezitím založil novou církev, která je podle něj „očištěna“ od vlivu Moskvy.

Více o problémech nemalé části ukrajinských věřících jste si mohli přečíst zde, zde nebo zde.

V reakci na tuto situaci nyní proběhla ve Vídni konference, která měla za cíl upozornit nejen na situaci ukrajinské pravoslavné církve, ale křesťanů vůbec, neboť aktuálně jsou celosvětově nejutiskovanější náboženskou skupinou.

Dne 22. července se pod záštitou rakouské sekce Institutu pro geostrategická studia (Bělehrad) konala konference o vysoce výbušném problému porušování náboženských práv na Ukrajině, který byl v západních médiích zcela ignorován.

Specialitou diskutujících byla Ukrajinská pravoslavná církev v kontextu tamního aktuálního dění.

Na Ukrajině tamní úřady ničí Ukrajinskou pravoslavnou církev před zraky celého „západního světového společenství.“

To je třeba vnímat jako společnou akci Zelenského režimu a orgánů ukrajinské pravoslavné církve pod záštitou Konstantinopolského patriarchátu a samotného patriarchy Bartoloměje.

Chrámy byly zabaveny a duchovní ukrajinské pravoslavné církve byli a jsou vystaveni násilí a pronásledování.

„Jsme tak svědky násilného obsazení jednoho z nejstarších center pravoslavného světa, Kyjevského jeskynního kláštera,“ uvedli organizátoři konference.

Mezinárodní společenství, stejně jako „obránci lidských práv“, by měli provést odborné posouzení těchto nehorázných porušování svobody a lidských práv. 

Je třeba uznat, že takový postup režimu nás z náboženských důvodů vrací do doby středověkých pogromů.

V úvodním projevu konference výzkumník z Centra geostrategických studií z Rakouska Patrick Poppel vysvětlil, že cílem konference je shromáždit odborníky z Rakouska, zejména ty, kteří se zabývají náboženskou problematikou, spolu s ochránci lidských práv a odborníky z jiných zemí.

Těžištěm diskuse byla aktuální problematika porušování náboženských práv a také perzekuce duchovních a věřících v Ukrajinské pravoslavné církvi.

Anton Eggendorfer, magistr teologie a religionistiky z Rakouska, hovořil na téma „Pronásledování ukrajinské církve v kontextu celosvětové perzekuce křesťanů.“ 

Eggendorfer vysvětlil, že křesťané jsou pronásledováni po celém světě a že za jejich pronásledováním v mnoha případech stojí různé skupiny, které jsou podporovány západními mocenskými centry, což je případ například Blízkého východu.

Řekl, že je neuvěřitelné, co se děje na Ukrajině, že vláda násilně vyvlastňuje kostely a kláštery kněžím a věřícím, kteří tam žili stovky let, a přiděluje je nové „zmocněné církvi“. 

„Otázkou je, jak to ovlivní budoucnost, zvláště když mluvíme o náboženství,“ zdůraznil Eggendorfer.

Arcikněz Slađan Vasić hovořil na téma „Posouzení situace z pohledu obecně platného kanonického práva“.

Vyjádřil názor, že Ukrajinská pravoslavná církev je z hlediska kanonického práva jedinou řádnou pravoslavnou církví na Ukrajině, jejíž existenci nelze popřít.

Daniel Kovalik, profesor humanitárního práva z USA, hovořil na téma „Důkazy genocidy, ukrajinské zničení pravoslavné církve.“

Kovalik, který byl nedávno na Donbasu, řekl, že navštívil kostely a kláštery v oblasti, které byly zničeny ukrajinskou armádou a že tato zařízení jsou stále napadána.

Dále se domnívá, že velkým problémem je, že světová média ignorují tato zdokumentovaná fakta. 

„Válka proti etnickým Rusům, rusky mluvícímu obyvatelstvu a věřícím Církve pod záštitou Moskevského patriarchátu probíhá od roku 2014 a myslím, že to můžeme nazvat genocidou.

Myslím si, že Ukrajina chce vyhladit Rusy na Ukrajině, ale nejen etnickou, ale i náboženskou skupinu, a tomu se říká genocida. Proto ničí kostely,“ vysvětlil Kovalik.

„Západ by se měl obávat genocidy, ale místo toho ji financují západní mocenská centra. Totéž se děje na Blízkém východě, což jsem také pozoroval v Sýrii. 

Na kostely útočí Západem podporované džihádistické skupiny. Na druhou stranu Hizballáh tyto kostely chránil. To vše svědčí o zvláštní, rozsáhlé válce vedené proti historii, kultuře a tradici,“ uzavřel Kovalik.

Kněz Paisius Jung hovořil na téma „Obecná analýza pronásledování křesťanů na Ukrajině“.

„Vidíme, že na Ukrajině dochází k pronásledování církve. Známe z historie Balkánu, co se stalo v Bosně a Hercegovině, v Kosovu a Metochiji atd.

Problém Západu je v tom, že si vytváří svou vlastní pravdu. Ale v každém konfliktu jsou vždy dvě strany a vy musíte naslouchat oběma stranám. Ale to už se na Západě neděje,“ řekl Paisius.

Arnaud Devaley, právník a odborník v oblasti mezinárodního práva z Francie, hovořil na téma „Porušení mezinárodního práva, případ ukrajinské perzekuce věřících.“

Věří, že náboženství na Ukrajině je využíváno k politické kontrole, „Kyjev, který je pod západním vlivem, útočí na Ukrajinskou pravoslavnou církev a etnické Rusy již mnoho let.

Upřednostňují patriarchát v Konstantinopoli, a proto chtějí přerušit vztahy s moskevským patriarchátem v zemi. Ukrajina také porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech, když usiluje o členství v EU,“ řekl Devaley.

Dragana Trifković, ředitelka Centra geostrategických studií v Bělehradě, hovořila na téma „Geopolitický přehled současné perzekuce křesťanství se zvláštním zřetelem k perzekuci pravoslaví.“

Trifkovićová poukázala na to, že současné dění na Ukrajině je součástí geopolitického konfliktu.

„Je třeba vysvětlit, že útok na ukrajinskou pravoslavnou církev je veden podle stejného vzoru jako útok na srbskou pravoslavnou církev. Jasně za tím stojí zájmy globalistických mocenských center, která ovládají i NATO.

Vedení Ukrajiny, která je pod „zahraniční správou“ Washingtonu, se násilně snaží zabavit majetek Ukrajinské pravoslavné církve, terorizuje jak duchovní, tak věřící. 

USA se snaží prohloubit rozpory napříč pravoslavným světem a ekumenický patriarcha Bartoloměj je jejich poskok,“ řekla Dragana Trifković a dodala:

„Jako příklad zničení pravoslaví globalistickými mocenskými centry bych ráda uvedla skutečnost, že v Kosovu a Metochiji bylo albánskými teroristy zničeno přes 150 středověkých srbských kostelů a klášterů, když NATO převzalo kontrolu nad touto oblastí.“

Daniele Perra, geopolitický analytik italského časopisu Eurasia, hovořil na téma „Geopolitika a posvátná geografie v kontextu ukrajinského konfliktu.“

Perra vysvětlil, že Západ zcela ignoruje: „Když mluvím o Západě, nemyslím tím geografický, ale ideologický rámec nejen vojensky přes Dálný západ, ale také metafyzicky.

To se také děje na Ukrajině, ale viděli jsme to také v Srbsku, které je oddělené od svého metafyzického původu, Kosova a Metochije. Západ ve skutečnosti podporuje stát s drogovou kriminalitou, který vytvořili na Balkáně, v místě, které je jedním z duchovních center ortodoxie.

Totéž se děje na Ukrajině, kde je skutečná ukrajinská pravoslavná církev neustále porušována, aby byla zajištěna nadřazenost nové ukrajinské pravoslavné církve, která je zase západním výtvorem vyrobeným za americké dolary,“ uzavřel Perra.

Upozornil, že nejlepším příkladem toho je kostel v Ternopilu, kterému požehnal patriarcha ukrajinské pravoslavné církve.

„Na stěnách tohoto kostela jsou symboly Bandery a praporu Azov. To je polovojenská armáda známá svým násilím proti lidu Donbasu.“

Účastníci konference dospěli k závěru, že je nutné pokračovat v diskusi o perzekuci ukrajinské pravoslavné církve a o problémech porušování náboženských práv lidí.

Je třeba apelovat na všechny instituce a „ochránce lidských práv“, aby se touto problematikou zabývali a snažili se chránit náboženská práva lidí a předcházet násilí a perzekuci proti pravoslavné církvi, zdůraznili organizátoři akce na závěr konference.

Předseda a hostitel konference Patrick Poppel na závěr prohlásil:

„Pronásledování křesťanů v 21. století na prahu Evropy není pro Evropu a Evropskou unii nic menšího než skutečný skandál.“ 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 4.9]

One thought on “Ve Vídni proběhla konference o státní perzekuci Ukrajinské pravoslavné církve

  1. Ale no tak? To vás ani huba nebolí . Ukrajina zasahuje proti Russké pravoslavné odnoži .která je řízena samotným Chujlem a jeho agentem bývalé KGB (viz. Cesaropapismus).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout