Příbuzní oběti z 11.9.2001 žádají o nové vyšetřování útoků, aby zjistili, kdo zabil jejich příbuzného

Příbuzní oběti z 11.9.2001 žádají o nové vyšetřování útoků, aby zjistili, kdo zabil jejich příbuzného

Oficiální verzi útoků z 11. září dnes již věří málokdo. A dokonce i mezi příbuznými obětí se najde mnoho těch, kdo od začátku oficiální verzi nevěřili a snažili se hledat pravdu.

Každý, kdo se o tehdejší události zajímal detailněji, ví, že v oficiální verzi je tolik mezer, že pro myslícího člověka nemůže být v žádném případě akceptovatelná.

Rodina Brita, který pracoval v severní věži WTF, hledá již dlouhých 22 let pravdu a nyní žádá o zahájení nového vyšetřování, podloženého zjištěnými fakty.

Ovšem systém odmítá akceptovat jejich zjištění, která jsou velmi blízko i k verzi, která byla v minulosti vyslovena nejedním odborníkem.

„Nesouvislé odmítnutí našeho návrhu generálním prokurátorem je justičním omylem a krutou překážkou v našem hledání pravdy o Geoffově smrti,“ uvádí se v prohlášení rodiny jedné z obětí.

Rodina Geoffa Campbella, britského občana, který zemřel při útocích z 11. září, vydala 6. července 2023 následující prohlášení:

11. září 2001 byl při zničení severní věže Světového obchodního centra zavražděn náš milovaný syn a bratr Geoff Campbell.

Geoffovi bylo pouhých 31 let, nedávno se zasnoubil s láskou svého života a rozvíjel slibnou kariéru jako analytik IT rizik.

Od té doby hledáme odpovědi, proč Geoff zemřel. Prostřednictvím našeho důkladného výzkumu jsme odhalili dostatek přesvědčivých důkazů, které naznačují, že Severní věž nebyla zničena nárazem letadla, ale spíše dříve nastraženými výbušninami a zápalnými zařízeními.

V srpnu 2021 jsme tedy podali 2 500stránkovou žádost tehdejší generální prokurátorce Suelle Bravermanové, která ji opravňuje k zahájení nového vyšetřování u Nejvyššího soudu podle zákona z roku 1988.

Geoffovo původní vyšetřování v roce 2013 dospělo k závěru, že náraz letadla způsobil zřícení severní věže, a právě toto zjištění chceme převrátit.

Minulý týden, po téměř dvou letech čekání, jsme obdrželi velmi neuspokojivou zprávu, že generální prokurátor Michael Tomlinson jménem generálního prokurátora Victoria Prentise zamítl naši žádost o oprávnění generálního prokurátora požádat Nejvyšší soud o nové vyšetřování.

Jsme hluboce zarmouceni tímto rozhodnutím a zděšeni nezákonným a iracionálním zdůvodněním generálního prokurátora Tomlinsona.

Generální právní zástupce tvrdí, že bylo „rozumné“, aby se koroner spoléhal na zjištění FBI a Komise pro 11. září. Přiměřenost však není použitelným právním testem. Spíše jde o dostatečnost. 

Koroner při původním Geoffově zkoumání neslyšel žádné důkazy, které by podpořily závěr, že náraz letadla způsobil zřícení Severní věže. Z právního hlediska je stanovení závěru, pro který nebyly vzaty v úvahu žádné důkazy, ztělesněním „neadekvátního vyšetřování“.

Generální prokurátor také tvrdí, že je „nepravděpodobné“, že by znalecké a očité svědectví o připravených výbušných zařízeních vedly k jinému závěru. Právní postoj v této věci je však jasný: nemusíme dokazovat, že jiný závěr pravděpodobně povede k novému vyšetřování – pouze je možný jiný závěr. Odmítnutí naší žádosti na tomto základě je přímo v rozporu se zákonem.

Generální prokurátor dále iracionálně tvrdí, že důkazy znalců a očitých svědků o připravených výbušných zařízeních „nezmění verdikt ani nevrhnou žádné další světlo na to, jak zesnulý zahynul“. Žádný rozumný tvůrce rozhodnutí by neučinil tak nelogické prohlášení.

Ve skutečnosti jím citované znalecké posudky a očité svědectví přímo odporují závěru původního vyšetřování. Proto by tento nový důkaz zjevně významně změnil verdikt a vrhl další světlo na to, jak k Geoffově smrti došlo.

Generální prokurátor také iracionálně tvrdí, že posouzení, zda byla Dvojčata svržena připravenými výbušnými zařízeními, „je nad rámec vyšetřování“.

Posouzení důkazů expertů a očitých svědků v souvislosti se zničením Dvojčat je skutečně odpovědností a schopností každého koronera Spojeného království, jehož povinností je v každém případě provést „úplné, spravedlivé a nebojácné“ vyšetřování všech skutečností a okolnosti, které by mohly odhalit příčinu konkrétní smrti.

Toto prohlášení nejvyšší státní zástupkyně je nezákonné a iracionální, protože nereaguje přiměřeným způsobem na nové důkazy, které jsme předložili.

Nesouvislé odmítnutí našeho návrhu generálním prokurátorem je justičním omylem a krutou překážkou v našem hledání pravdy o Geoffově smrti. Před tříměsíční lhůtou 27. září 2023 proto požádáme o soudní přezkum právně vadného rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně.

Žádáme veřejnost, aby nám pomohla napadnout rozhodnutí generálního prokurátora, když se snažíme u soudu prokázat pravdu o tom, jak 11. září 2001 Geoff – spolu s tisíci dalších nevinných duší – zemřel.

Maureen Campbell
Malcolm Campbell
Matt Campbell
Rob Campbell
Zveřejněno na žádost Mezinárodního centra pro spravedlnost z 11. září.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.7]

3 thoughts on “Příbuzní oběti z 11.9.2001 žádají o nové vyšetřování útoků, aby zjistili, kdo zabil jejich příbuzného

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout