Co mají společného Trilaterální komise, Gates Foundation, CEPI a Wellcome Trust?

Co mají společného Trilaterální komise, Gates Foundation, CEPI a Wellcome Trust?

Tyto organizace jsou především velmi úzce propojeny, přičemž spolupracují na iniciativě „globální zdraví“, jejímž cílem je globální řízení zdravotnictví. A nejedná se zdaleka jen o zde již mnohokrát zmíněnou pandemickou smlouvu WHO a změny MZP.

Tyto dokumenty jsou jen dílkem skládačky, která dává dohromady „globální zdravotní systém.“ Samozřejmě vše se vším souvisí a také tyto organizace jsou nějak napojeny na WHO a OSN.

Globální zdravotní systém by zahrnoval již mnohokrát zmiňované mezinárodní očkovací pasy, které by byly jednotné pro celý svět a jednotný globální zdravotní systém, kde by se objevila zdravotní data všech obyvatel planety.

Nyní se dávají v tomto ohledu dohromady země, které jsou sice z různých politických pólů, nicméně co se týká globalizace zdravotnictví, tak v tom si většinou bez rozdílu souzní.

Na globálně řízené zdravotnické politice se ostatně shodly i země G20, od nichž také vzešel nápad na zřízení globálních očkovacích pasů pod kuratelou WHO.

To bylo poté posvěceno také na summitu G 7 v Hirošimě, kde vznikla Global Health Follow-up Initiative.

Zajímavé je, že v souvislosti s tímto summitem se hovořilo pouze o Ukrajině, ale o tom, že na summitu došlo také k podobné dohodě, se dosud mlčelo.

Asijsko-pacifický sekretariát Trilaterální komise spojuje své síly s některými z největších organizací ovlivňujících celosvětovou zdravotní politiku, aby zahájily iniciativu G7 Hiroshima Global Health Follow-up Initiative .

Spolupracují s Nadací Billa a Melindy Gatesových, Koalicí pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI), Mezinárodním sekretariátem připravenosti na pandemii (IPPS) a nadací Wellcome Trust.

Zde je třeba upozornit na fakt, že jak CEPI tak Welcome Trust jsou také Gatesovy organizace, což jen opět potvrzuje, kdo za zaváděnou celosvětovou zdravotní diktaturou stojí.

Iniciativa G7 Hiroshima Global Health Follow-up Initiative Japonského centra pro mezinárodní výměnu ( JCIE) si klade za cíl  přezkoumat dosavadní pokrok v plnění závazků G7 v oblasti prevence pandemie, připravenosti a reakce odolných zdravotnických systémů a identifikovat zbývající problémy, které je třeba řešit v rámci G7 v roce  2024.

Před letošním setkáním G7 v Hirošimě v Japonsku zveřejnila Globální pracovní skupina pro zdraví G7 v Hirošimě 49 stránek doporučení pro setkání, které se konalo v květnu.

Některá doporučení pracovní skupiny pro G7 byla přínosem pro její vlastní členy (tj. CEPI, Gates Foundation, Global Fund atd.) a byla později přijata vedoucími představiteli G7.

JCIE například doporučil:

  • Skupina G7 by měla vyzvat k podpoře programů výzkumu a vývoje CEPI s cílem urychlit vývoj vakcín a terapie.
  • Skupina G7 by měla uznat globální partnerství a nadace, jako jsou Unitaid, Globální fond, WHO, GAVI , FIND, Nadace Billa a Melindy Gatesových a iniciativa Clinton Health Access Initiative.
  • Všichni by měli hrát katalytickou roli při urychlení zavádění, výroby a nákupu protiopatření COVID-19 a zdůraznili důležitost svého partnerství a spolupráci.
  • Skupina G7 by také měla podporovat mezinárodní organizace, jako je Globální fond, GAVI, GFF a další, aby působily jako katalyzátor mobilizace domácích zdrojů prostřednictvím požadavků na spolufinancování, lobbování a technickou pomoc.

 

Hirošimské komuniké lídrů G7, vydané 20. května 2023, zdůrazňuje dopad doporučení JCIE na posilování partnerství s organizacemi přidruženými k JCIE.

V komuniké vedoucí představitelé G7 oznámili zahájení partnerství pro poskytování lékařských protiopatření (MCM) pro spravedlivý přístup (MCDP) a uvedli:

„Budeme i nadále přispívat k probíhajícím procesům, včetně v rámci G20, k vytvoření komplexního ekosystému ve spolupráci s příslušnými partnery, jako je WHO, Světová banka, Dětský fond OSN (UNICEF) , Global Fund, GAVI Vaccine Alliance, Global Health Innovative Technology (GHIT), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) a Unitaid, stejně jako Medicines Patent Pool, regionální organizace a soukromý sektor.“

Pokud jde o zdravotní dohled, sdílení dat a dohled, JCIE již dříve doporučil:

  • Skupina G7 by měla pracovat na vytvoření digitálně symbiotické společnosti, která zajistí, že nikdo nezůstane pozadu: to zahrnuje podporu investic do systémů sledování  v reálném čase a rozvoj lidských zdrojů pomocí zařízení IoT a sociálních médií.
  • Skupina G7 může znovu zdůraznit svou podporu úsilí mezinárodních organizací […] o propagaci používání digitálních nástrojů v zemích s nízkými a středními příjmy (LMIC): Tyto nástroje lze využít k tomu, aby zdravotníci mohli shromažďovat informace související s nemocemi, jako je očkování, výskyt nežádoucích účinků a stav postvakcinační infekce při poskytování preventivních a vzdělávacích služeb zranitelným populacím v zemích s nízkými příjmy.
  • Skupina G7 by měla podporovat mezinárodní diskuse o kritériích založených na pravidlech pro přeshraniční používání zdravotních údajů, zejména s ohledem na nakládání s osobními zdravotními údaji pro účely veřejného zájmu při pandemiích: Prioritou by měla být národní digitální platforma – která také zohledňuje genderová hlediska – pro informace o zdraví a vytvoření silného právního rámce pro přeshraniční využívání osobních zdravotních údajů.

Hirošimské komuniké vedoucích představitelů G7 později uznalo „význam včasného, ​​transparentního a systematického sdílení patogenů, údajů a informací bezpečným způsobem a v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů pro meziodvětvový a integrovaný dohled nad vznikajícími a trvalé ohrožení zdraví jak za normálních okolností, tak i v případě nouze“.

„Japonské centrum pro mezinárodní výměnu (JCIE) zahajuje G7 Hiroshima Global ve spolupráci s nadací Billa a Melindy Gatesových (BMGF), koalicí pro inovace epidemické připravenosti (CEPI), Mezinárodním sekretariátem připravenosti na pandemii (IPPS) a Wellcome. Trust Health Follow-up Initiative a Wellcome Trust k posouzení pokroku v plnění dosavadních závazků G7 v oblasti prevence pandemie, připravenosti a reakce (PPR) a odolných zdravotnických systémů a k identifikaci zbývajících problémů, které je třeba řešit v rámci G7 2024. “

Organizace, které tvoří iniciativu JCIE’s Hiroshima G7 Global Health Follow-up Initiative, jsou všechny úzce propojeny.

Například JCIE vedla Hirošima G7 Global Health Task Force v rámci grantu od Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Členové řídící skupiny IPPS byli „všichni zvoleni podpůrnými organizacemi sekretariátu nadace Billa a Melindy Gatesových, Wellcome Trust, třemi předsednictvími G7 (současné, nadcházející a předloňské předsednictví), současným předsednictvím G20, Mezinárodní federací farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA) a dvěma spolupředsedy Expertní skupiny pro vědu a techniku.“

CEPI bylo založeno na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu v roce 2017 s podporou Gatesovy nadace .

V lednu 2022 přislíbily Gates Foundation a Wellcome Trust každý 150 milionů dolarů CEPI na výzkum a vývoj vakcín .

WEF je partnerem Gatesovy nadace a Gatesova nadace je partnerem JCIE .

Historicky přispěla Nadace Billa a Melindy Gatesových spolu s Gatesem podporovanou GAVI Vaccine Alliancekterá také spolupracuje s Wellcome Trust ) do rozpočtu programu Světové zdravotnické organizace (WHO) více než všechny členské země kromě dvou – USA a Spojeného království.

Gatesem řízené organizace CEPI, GAVI a WHO vedly COVAX společně s klíčovým dodavatelským partnerem UNICEF s cílem urychlit vývoj a výrobu vakcíny COVID-19.

JCIE byla založena v roce 1970 a je asijsko-pacifickým sekretariátem Trilaterální komisekterou v roce 1973 založil David Rockefeller, který byl také po desetiletí členem Rady pro zahraniční vztahy (CFR) spolu s Henrym Kissingerem.

Kissinger objevil konečného zakladatele WEF, Klause Schwaba, na semináři na Harvardské univerzitě sponzorovaném CIA, který Kissinger vedl v roce 1967 a na kterém začal mentorovat Schwaba.

Minulý měsíc WHO spustila „ Globální síť pro digitální certifikaci zdraví “, která „staví na zkušenostech regionálních sítí pro certifikáty COVID-19 a na infrastruktuře a zkušenostech digitálního systému Evropské unie pro digitální certifikáty COVID-19 (EU DCC).

Myšlenka globálního očkovacího průkazu WHO byla navržena na summitu B20 v roce 2022 na Bali v Indonésii.

„Potřebujeme digitální zdravotní certifikát uznaný WHO – pokud jste byli řádně očkováni nebo testováni, můžete se volně pohybovat.“

Budi Gunadi Sadikin, indonéský ministr zdravotnictví, B20 Summit 2022

 

Indonéský ministr zdravotnictví a bývalý bankéř Budi Sadikin tam uvedl, že skupina G20 by měla na příštím Světovém zdravotnickém shromáždění přijmout standardizované očkovací průkazy WHO.

A jde o průkazy, které budou založeny na covid pasech EU, které tak zcela zřejmě byly testem pro globální očkovací pasy. To už ostatně na nedávném summitu potvrdila i WHO…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 5]

One thought on “Co mají společného Trilaterální komise, Gates Foundation, CEPI a Wellcome Trust?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout