Ničení životního prostředí ve jménu ochrany klimatu: „biomasa“

Ničení životního prostředí ve jménu ochrany klimatu: „biomasa“

Ve třetím pokračování vyvracení mýtů o tzv. „zelených“ energiích se po větrné a solární energii podíváme na problematiku využití biomasy. Opět půjde o analýzu provedenou odborníkem, neuplaceným politickou mafií.

Odborník na energetiku Dr. Martin Steiner se v nejnovějším díle svého seriálu „Ničení životního prostředí ve jménu ochrany klimatu“ zamýšlí i nad biomasou a vysvětluje, do jaké míry má tato údajně „klimatická“ energie smysl – a kde se její využití stává katastrofální zátěží pro přírodu a životní prostředí.

Jeho závěr je jasný: Na volném trhu by nemělo být takové zaměření čistě na tzv. obnovitelné energii, jak se v současnosti prosazuje. Vzhledem k souvisejícím nevýhodám toho lze dosáhnout pouze politickým nátlakem.

Energetické využití biomasy je rovněž považováno za tzv. „obnovitelnou formu energie“ a  součást tzv. energetického přechodu.

V případě spalování (energetického využití) biomasy je konečným produktem spalování samozřejmě také CO2Tento COje však považován za „klimaticky neutrální v rovnováze“, protože CO2 uvolněný během spalování byl nejprve odstraněn z atmosféry a vázán během růstu rostlin.

Jako biomasa se používají hlavně:

 • Dřevo a dřevěné pelety -> topení
 • Řepkový, palmový olej a další rostlinné oleje -> zpracovány na bionaftu 
 • Různé druhy obilí -> zpracované na bioetanol (jako přísada do benzínu)
 • kukuřice atd. -> Bioplyn převážně pro výrobu energie a tepelné využití 
 • Biogenní odpad -> bioplyn 

Pokud se podíváte na životní cyklus rostliny, první věc, kterou uvidíte, je tvorba CO2 (takzvané negativní emise CO2). Toto množství CO2 se pak uvolňuje, když je využíváno jako zdroj energie – tedy „nulové čistých“ emisí. 

To však platí pouze v případě, že se nebere v úvahu všechna fosilní energie potřebná v lesnictví a zemědělství (kombajny, traktory, sklízecí technika atd.). 

Je však třeba dodat, že jistě existují úvahy o zahrnutí  biomasy – zde zejména zařízení dálkového vytápění na biomasu od určité velikosti – do zdanění CO2 nebo do obchodování s certifikáty CO2 .

Při využívání biomasy je vyžadován velmi diferencovaný přístup. Existují jak ekologicky vysoce problematické aplikace, tak velmi rozumné využití téhož. 

Využití biomasy (dřevo na vytápění, biogenní odpady pro decentralizované bioplynové stanice apod.) lze hodnotit pozitivně zejména v případě regionálních, lokálních, decentralizovaných řešení a především s ohledem na přístup k energetické soběstačnosti. 

Stejně tak využití biomasy v průmyslovém zpracování (např. papírenský průmysl) má velký smysl, pokud během procesu zpracování vzniká velké množství biomasového odpadu. Moderní integrované papírny se vyznačují velmi vysokou mírou energetické soběstačnosti.

Biomasa, která se vyskytuje regionálně a lokálně, by měla být využívána tepelně a/nebo přeměněna na elektřinu. 

Problém s využíváním biomasy je ten, že jakmile rozšíříte tento typ využití, často potřebujete velké množství stálé kvality, která pak není regionálně dostupná.

Takto vznikají absurdní příklady využití biomasy:

Bionafta: V celé EU existuje povinnost přidávat určité množství bionafty (7 %) do fosilní nafty. I toto je na čerpací stanici označeno jako tzv. B7 diesel. Tato bionafta se vyrábí z rostlinných tuků a olejů, jde například o olej řepkový, ale tyto oleje pocházejí také ve velkém množství z palmového oleje.

Například v Indonésii se pro pěstování palmy olejné kácejí velké plochy pralesů. Takže dochází k destrukci džungle pro „klima“ – což celou tu absurditu dobře shrnuje. 

Britská energetická společnost Drax také poskytuje obzvláště absurdní příklad: Tato společnost přešla ze spalování uhlí na spalování dřevěných pelet, protože dřevo je „dobré a organické a šetrné ke klimatu a udržitelné.“ Ve jménu „ochrany klimatu“ pak tato společnost dostávala miliardové dotace.

Odkud se berou dřevěné pelety v požadovaném množství a za nejlepší tržní ceny?

V Kanadě se kácejí druhově bohaté pralesy, ze kterých se vyrábí dřevěné pelety, které se pak dovážejí do Anglie velkými loděmi na ropu a tam se spalují. A tomu se říká ochrana klimatu? 

Tato akce Draxu byla tak drzá, že tento podnik byl dokonce kriticky zhodnocen v mainstreamových médiích – včetně BBC. BBC velmi silně podporuje pohádky o klimatické katastrofě, nicméně o přístupu společnosti Drax informovala velmi kriticky.

Je tak absurdní a drzé říkat: „Kácíme džungle, vyrábíme ze stromů z džungle dřevěné pelety a posíláme je do Anglie, abychom je tam spálili.“ Každému by mělo být jasné, že to není rozumné řešení. 

Velmi rozumným řešením může být využití biogenních zbytků či odpadu, nikoli však vypalování stromů a mýcení pralesů – rozhodně ne pro „záchranu globálního klimatu.“

Stejně tak je třeba věnovat pozornost využívání půdy a nebezpečí pro biologickou rozmanitost. Při spalování dřeva a dřevěných výrobků by nemělo být opomenuto ani znečištění jemným prachem. 

Velmi dobrým řešením v rámci využití biomasy může být rozumné využití dřeva v lesnictví v rámci regionální energetické soběstačnosti pro pokrytí potřeby vytápění soukromých domů. 

Při rozšiřování řešení, která mají velký smysl na malém a místním / decentralizovaném základě, často dochází k problémům kvůli nutnosti neustálého přísunu surovin konzistentní kvality ve stále větším množství. Tuto poptávku pak musíte pokrýt na světovém trhu a již ne nutně lokálně. 

V souhrnu lze konstatovat:

 • Každá průmyslová činnost vede ke znečištění životního prostředí
 • Je nezbytné objektivní posouzení nákladů a přínosů
 • Nevýhody fosilních energií jsou extrémně zveličené
 • Ekologické škody způsobené „obnovitelnými energiemi“ se systematicky zametají pod koberec
 • Na zisk orientovaný klimatický průmysl se zabývá klasickým lobbingem

Nakonec je třeba poznamenat, že na volném trhu by mělo docházet k určitému mixu využívání fosilních a obnovitelných zdrojů energie – na volném trhu by nebyl dobrý trend ke 100% obnovitelné energii, protože fosilní zdroje energie mají také výhody. 

Využití 100% obnovitelné energie může probíhat pouze prostřednictvím politického nátlaku, který již probíhá…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Ničení životního prostředí ve jménu ochrany klimatu: „biomasa“

 1. Všichni býložravci považují veškeré rostliny za žrádlo nebo materiál k využití (drbání o stromy atp.). Z toho vyplývá, že i všichni vegani a jim podobní šílenci berou všechno, co roste za materiál určený k sežrání nebo jiné likvidaci. Už nám to došlo? Ti idioti patří do svěrací kazajky.

 2. Pokud se nevrátí rozvaha o využívání fosilních paliv do reality, budeme trpět zcela bezdůvodně nedostatkem a vnucenou vinou za cosi ,co je ve své podstatě absurdní iracionální posedlost skleníkovými plyny. Stačí si uvědomit velikost slunce a zásadní působení na klima v závislosti s Milankovičovými parametry a ten nepatrný podíl všech ostatních příčin ,kterým většinou navíc nerozumíme. Všechny studie vědců na toto téma , nepostižených aktivismem , zvláště geofyziků, paleoklimatologů , biologů nenaznačují s velkou mírou pravděpodobnosti ,opřených o pozorování a tisíců proxy dat ,že se v současnosti neděje nic extra mimořádného na planetě . A panikaření a zcestná opatření situaci na planetě naopak můžou do katastrofy dovést. OZE víc škodí než pomáhají a to je fakt. Snaha o eliminaci skleníkových plynů a zvláště CO2 v konečném důsledku znamená více CO2. Chudoba zapříčiní stav ,ve kterém i na rozumná a potřebná řešení nebudou peníze. A výsadba přehnaného množství stromů nebo jiné geoinženýrské snahy bez rozvahy a dohlédnutí důsledků můžou planetu opravdu nakonec poškodit a to na všech úrovních. V dobách ledových bylo podstatně méně biomasy a například amazónský prales přežíval jen v malých enklávách. O koncentracích skleníkových plynů a zvláště CO2 rozhodují oceány a jejich mikroorganismy a o tuto činnost biologové považují za naprosto zásadní. Lidský příspěvek je v tomto srovnání na úrovni statistické chyby. Ale tyhle fakta se pomíjí jen z důvodu zisku jedněch a pomatenosti indoktrinovaných pošuků .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout