Lidské experimenty: Nové informace o americkém programu biologických zbraní na Ukrajině

Lidské experimenty: Nové informace o americkém programu biologických zbraní na Ukrajině

Přítomnost amerických biolaboratoří na Ukrajině již nelze jakkoli zpochybňovat. Přiznala ji Victoria Nulandová, ale mnoho důkazů bylo nalezeno i v notebooku Huntera Bidena, syna současného prezidenta.

Nyní přichází Rusko s dalšími výbušnými informacemi stran těchto biolaboratoří. Zveřejněny byly i další dokumenty, z nichž je patrné, že běžní Ukrajinci jsou skutečně oběťmi nejen války, ale i americké agresivní a expanzivní politiky, kterou nám tento hegemon předvádí po celém světě již po dlouhá desetiletí. Níže zveřejňuji vše tak, jak informace uvádí ruské zdroje.

Na závěr připomínám, že dosud se všechny informace stran biolaboratoří, které Rusko zveřejnilo, potvrdily coby pravdivé, většinou přímo ze strany USA. Je jisté, že válka je z obou stran plná záměrné a mnohdy i lživé propagandy, takže je jen velmi těžké odhadnout, co je a co není pravda, ale konkrétně – v případě biolaboratoří – se zcela zřejmě o dezinformace nejedná….

Níže je tedy článek tak, jak jej uvádějí ruská média, včetně amerických dokumentů, které jsou samozřejmě v angličtině…


Již jsme poukázali na spolupráci mezi vládními agenturami a současným americkým vojenským a politickým vedením s ukrajinskými bio-objekty. Zvláštní důraz byl kladen na zapojení investičního fondu vedeného Hunterem Bidenem do financování biologických programů na Ukrajině.

Před vámi leží výměna dopisů mezi synem úřadujícího amerického prezidenta a zaměstnanci americké Agentury pro snižování obranných hrozeb a dodavateli Pentagonu na Ukrajině. Existence těchto materiálů byla potvrzena západními médii.

Z obsahu dopisů je zřejmé, že Hunter Biden byl nápomocen při vytváření finanční příležitosti k provádění práce na patogenech na Ukrajině tím, že přilákal finanční prostředky pro Black and Veatch a Metabiota.

Publikovaná korespondence naznačuje, že skutečné cíle Pentagonu na Ukrajině jsou všechno, jen ne vědecké. V jednom z dopisů tak viceprezident společnosti Metabiota vysvětluje, že činnost společnosti je založena na „… kulturní a ekonomické nezávislosti Ukrajiny na Rusku…“ , což je pro biotechnologickou společnost docela zvláštní.

Dnes máme příležitost zmínit jména konkrétních úředníků, kteří se podíleli na výrobě komponentů pro biologické zbraně na Ukrajině.

Jednou z klíčových postav je Robert Pope – tehdy zaměstnanec DTRA a ředitel Programu kooperativního snižování hrozeb, jehož cílem bylo zapojit postsovětské státy do vojensko-biologických aktivit. Přišel také s nápadem zřídit centrální sklad pro obzvláště nebezpečné mikroorganismy v Kyjevě.

Ve svém dopise ukrajinské ministryni zdravotnictví Uljaně Suprunové – mimochodem americké občance – Pope chválí ukrajinskou ministryni zdravotnictví za zajištění přístupu amerických specialistů k ukrajinským biolaboratořím a za to, že začal pracovat na zřízení mikrobiálního úložiště.

Vzpomínám si, jak tyto aktivity skončily: podle dostupných informací byly všechny patogenní biomateriály letecky přepraveny z tábora přes Oděsu do USA na začátku února 2022 vojenskými dopravními letadly. To je velmi jasná známka toho, že USA předpokládaly, že Rusko podnikne vojenskou akci na Ukrajině poté, co USA odmítly rozhovory o vzájemných bezpečnostních zárukách. USA získaly citlivý materiál z Ukrajiny krátce před zahájením ruské operace.

Joanna Winthrol, vedoucí kanceláře DTRA na Ukrajině, byla zodpovědná za koordinaci vojensko-biologických projektů na Ukrajině a výběr účinkujících. Pod jejich přímým dohledem byly prováděny americké projekty UP-4, UP-6 a UP-8 s cílem vyšetřit život ohrožující patogeny, jako je antrax, konžsko-krymská horečka a leptospiróza.

Ukrajinské oddělení firmy Black and Veach, vedené Lancem Lippencottem, bude pokračovat. Je také hlavním kontaktním místem pro úředníky ukrajinského ministerstva obrany a ministerstva zdravotnictví.

Společnost pracuje pro Pentagon od roku 2008 na projektech výzkumu potenciálně nebezpečných bioagentů. To zahrnuje projekt UP-1 na výzkum viru klíšťové encefalitidy u členovců na severozápadní Ukrajině. Pro globální kontrolu biologické situace společnost v rámci projektu UP-2 zavedla systém pro dálkové monitorování tularemie a antraxu u ukrajinských bioobjektů.

Na biomonitoring a přenos informací dohlížel David Mustra, který je úzce spojen s dalším kontraktorem Pentagonu, Společností Metabiota. Dříve vedl projekty biologických zbraní na Ukrajině a ve východní Evropě v rámci programu Cooperative Threat Reduction Programme.

Je třeba poznamenat, že aktivity Black a Veatch vyvolaly mnoho otázek i u ukrajinských tajných služeb.

Již v roce 2017 chersonské oddělení SBU uvedlo ve svém memorandu, cituji: „… potenciální nebezpečí zhoršení epidemické situace v naší zemi bylo nedávno aktualizováno kvůli záměrům DTRA společností Black and Veatch zavést kontrolu nad fungováním ukrajinských mikrobiologických laboratoří zkoumajících patogeny zvláště nebezpečných infekcí, které mohou být použity k vytvoření nebo zlepšení nových typů biologických zbraní …“. Konec citátu.

Společnost Metabiota je známá vývojem prognóz pro vypuknutí infekčních onemocnění. Pentagon ji také použil k modelování epidemické situace v bývalém Sovětském svazu. Na Ukrajině byla Metabiota podle její korespondence zastoupena Mary Guttieriovou, viceprezidentkou společnosti a důvěrnicí Huntera Bidena.

Scott Thornton dohlížel na modernizaci laboratoří. Radil také místním zaměstnancům, jak se vypořádat s vysoce nebezpečnými patogeny v projektech DTRA na Ukrajině.

Získané informace dokazují přímé zapojení americké armády a jejích dodavatelů do plánování a realizace projektů Pentagonu na Ukrajině. Věříme, že tito úředníci by měli odpovědět na otázky o skutečném účelu této práce.

Již dříve jsme upozornili na vývoj technických prostředků pro poskytování a používání biologických zbraní ve Spojených státech amerických. Například Úřad pro patenty a ochranné známky USA vydal dokument č. 8 967 029 pro bezpilotní vzdušný prostředek pro distribuci infikovaného hmyzu ze vzduchu. Popis patentu uvádí, že zařízení může být použito ke zničení nebo zneschopnění nepřátelských jednotek, aniž by ohrozilo americké jednotky.

Další patenty ukazují různé typy střeliva pro použití chemických a biologických činidel. V jejich popisu jsou uvedeny tyto charakteristiky: „… nízké náklady na zničení jednotky a žádný nutný kontakt s nepřátelskými silami…“ To je v souladu s konceptem „bezkontaktní války“, který Washington sleduje. Je ukázána možnost vybavení kapslí toxickými, radioaktivními a omamnými látkami, jakož i patogeny infekčních onemocnění.

Připomínáme, že tyto dokumenty se dostaly na veřejnost v souvislosti s vyšetřováním dalšího biologického projektu Pentagonu – Lugarova centra v Tbilisi.

V roce 2018 požádalo ruské ministerstvo zahraničí ministerstvo zahraničí USA o právní posouzení vývoje takových technických zařízení s ohledem na dodržování Úmluv o chemických a biologických zbraních. Americká vláda se omezila na formální odpověď, ve které cynicky poděkovala ruské straně za to, že na tuto záležitost upozornila, a poukázala na to, že „… vývoj a výroba biologických a chemických zbraní jsou zakázány vnitrostátními právními předpisy, ale rozhodnutí o udělení patentu neporušuje závazky Spojených států podle Úmluvy o biologických zbraních a Úmluvy o chemických zbraních…“.

V této souvislosti je zajímavá žádost ukrajinské společnosti Motor Sitsch k tureckému výrobci bezpilotních vzdušných prostředků Bayraktar. Rád bych zdůraznil, že tento dokument je datován 15. prosince 2021, a že jde v podstatě o to, zda je možné tento dron vybavit aerosolovými aplikačními systémy a mechanismy o objemu přes 20 litrů. (Poznámka: Informoval jsem o tom, podrobnosti naleznete zde)

Vzhledem k dosahu takového dronu až 300 kilometrů a plnění kontejnerů biologickými přípravky existuje reálné nebezpečí rozsáhlého použití biologických zbraní na území Ruské federace.

Jedná se o vývoj technických prostředků pro použití biologických zbraní kyjevským režimem, které by mohly být také použity proti Ruské federaci.

Důležitým výsledkem zvláštní operace ruských ozbrojených sil bylo uzavření pěti kyjevských biolaboratoří pracujících s patogeny antraxu, tularemie, brucelózy, cholery, leptospirózy a afrického moru prasat.

Část sbírky byla vyvezena do Spojených států, zatímco zbývající kmeny byly narychlo zničeny v souladu s nařízením ukrajinského ministerstva zdravotnictví z 24. února.

Bylo potvrzeno, že tyto laboratoře byly zapojeny do práce jménem amerického ministerstva obrany. V jednom z těchto bio-objektů, Centru pro veřejné zdraví ukrajinského ministerstva zdravotnictví, bylo realizováno několik projektů UP s celkovým objemem přes 30 milionů dolarů.

Vezměte prosím na vědomí rozhodnutí podepsané vedoucím etické komise uvedeného centra dne 12. června 2019 jako součást projektu UP-8. Dokument uvádí, že výzkum byl proveden s neznámými riziky pro životy a zdraví účastníků a že identita subjektů je držena v tajnosti.

Již jsme citovali výzkumný program pro tento projekt, který navrhuje pouze standardní postup pro odběr krve. Vyvstává otázka, o jaký druh život ohrožujících testů se jedná, když dokument uvádí: „Menší incidenty zahrnující dobrovolníky musí být hlášeny americkému bioetickému výboru do 72 hodin od události, závažné incidenty, včetně úmrtí, do 24 hodin …“

Nelze vyloučit, že oficiální výzkumný program je pouze „viditelnou částí ledovce“ a že v praxi byli dobrovolníci infikováni virem konžsko-krymské horečky, hantaviry a patogeny leptospirózy.

Takový nedbalý postoj k ukrajinským občanům svědčí o pragmatickém přístupu Spojených států v organizaci vojenského a biologického výzkumu. Rozvojové země jsou považovány za testovací oblasti pro složky biologických zbraní a léků.

Domníváme se, že příchozí dokumenty dokazují, že Spojené státy a Ukrajina ve skutečnosti porušily své závazky podle článku 4 Úmluvy o biologických zbraních a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 ze dne 28. dubna 2004.

Budeme i nadále analyzovat a informovat vás o důkazech o porušování mezinárodních úmluv o nešíření biologických zbraní vládou USA a kyjevským režimem.

Konec překladu

Nyní publikované dokumenty, které byly také publikovány v angličtině.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 4.5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout