Němci poněkud opožděně zjišťují, že Evropa je jeden velký průchoďák

Němci jsou nyní udiveni tím, že většina žadatelů o azyl projde Evropou až do Německa, aniž by je někde po cestě kdokoli zastavil. To samozřejmě víme již dávno. Není to rozhodně zjištění nové a zajímalo by mne, co budou říkat, až jim dojde to, co nedávno došlo Rakušanům: Žadatelé o azyl tvoří jen pouhou třetinu všech invazistů, kteří přijdou do země.

Tedy hned dvě třetiny (!) zůstávají v zemi ilegálně a mimo systém. Je-li podobná situace v Rakousku, musí tomu tak být všude. Jde o součást džihádu, neboť muslimové sázejí na moment překvapení. To je důvod, proč nechtějí, aby se vědělo, kolik jich v té či oné zemi ve skutečnosti je.

Ti, kteří jsou mimo systém, nejsou logicky ani v žádných statistikách. Živí se zpravidla prodejem drog nebo zbraní či jakýmkoli jiným organizovaným zločinem. Mnohé živí jejich početné rodiny, které jsou v dané zemi legálně nebo dostávají pravidelný „žold“ od bojůvky, která je do Evropy vyslala či od místní mešity.

Němci však nyní řeší ty jedince, kterým se podařilo projít Evropou bez povšimnutí a poté se přihlásit coby žadatelé o azyl v Německu. Ti je momentálně tíží mnohem víc než jedinci, kteří v zemi sice jsou, ale mimo systém.

Žadatelé o azyl  nejsou téměř nikdy registrováni na pašeráckých trasách napříč Evropou. Pouze každá druhá osoba, která byla definitivně zadržena nebo registrována v Německu, již byla zaregistrována v zemi na vnějších hranicích EU nebo v tranzitní zemi. Nyní to určil Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (Bamf).

Podle dostupných údajů od ledna do začátku prosince 2021 nebyla v Eurodacu registrována více než polovina prvožadatelů (ve věku 14 a více let). Tato databáze EU slouží například k mezinárodnímu porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl, pomocí kterého by se mělo jednoduše zabránit vícenásobným žádostem v různých zemích EU.

Podle Bamf byly pomocí systému Eurodac porovnány otisky prstů 74 837 migrantů (ve věku 14 a více let), pouze 35 245 z nich bylo registrováno v jedné z tranzitních zemí EU.

Dublinské nařízení, které vstoupilo v platnost v lednu 2014 a bylo revidováno v roce 2018, uvádí, že první země EU, ve které žadatel o azyl vstoupí na území EU, je také odpovědná za jeho žádost o azyl. Toto zjevně nefungující nařízení bývá v Evropském parlamentu často označováno za „základní kámen“ evropského azylového systému. Nyní se zdá, že tento pilíř je stejně prohnilý jako azylová politika EU, která je na něm založena.

Vzhledem k tomu, že Německo není na vnější hranici EU, byla by za každého žadatele o azyl, který vstoupí na německou půdu po zemi, odpovědná jiná země EU. Nyní se ale podle Bamfu ukazuje, že tomu tak v žádném případě není.

Kromě Dublinské dohody tvoří základ azylové politiky EU články 79 a 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které hovoří takto:

„Prozíravá a komplexní evropská imigrační politika založená na solidaritě je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Imigrační politika si klade za cíl vytvořit vyvážený koncept pro řešení legálního a nelegálního přistěhovalectví.“

Němci mají být samozřejmě podobně, jako všichni Evropané, nahrazeni. To je logická odpověď na to, proč se v Německu nedodržuje Dublin, ale azylová politika EU, která je nastavena tak, aby byly nakonec všechny členské země patřičně „obohaceny“.

Co ovšem také výše uvedené zjištění Němců dále potvrzuje? Především fakt, že například v Itálii zřejmě odchytí sotva polovinu připluvších, spíš ovšem mnohem méně. Ti, kteří se v Německu hlásí o azyl coby prvožadatelé, museli ujít pozornosti země, kudy do EU vstoupili (ať už se jednalo o Itálii, Řecko, Španělsko nebo novou severní trasu). A stejně tak jí ušli všichni, kdo žijí po celé EU mimo systém…

Právě ovšem toto potvrzení o Evropě coby průchoďáku pro invazisty, navíc v době, kdy je mnoha Evropanům zcela zapovězeno cestovat, ukazuje politiku EU v plné nahotě. Invazisté mají být očividně po Evropě rozmístěni nenápadně, zatímco pozornost Evropanů je odváděna k zástupným tématům, aby si nevšimli, že za zády se jim na kontinent nasouvá s podporou EU nepřátelská armáda…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout