Arcibiskup Viganò potvrzuje, že se nezúčastnil a nezúčastní soudního procesu s vatikánským „schizmatem“

Arcibiskup Viganò potvrzuje, že se nezúčastnil a nezúčastní soudního procesu s vatikánským „schizmatem“

Jak jste zde již byli informováni, tak Bergoglio před pár dny oznámil, že hodlá exkomunikovat arcibiskupa Carla Maria Vigana z církve. Nyní se k tomu šířeji vyjádřil i Vigano s tím, že se odmítá účastnit soudního procesu s vatikánským schizmatem.

Dále již tedy vyjádření Carla Maria Vigana:


Zprávy šířené některými médii, které uvádějí, že jsem se včera, ve čtvrtek 20. června, představil v Paláci Svatého oficia, jak mi bylo naznačeno v Dekretu Dikasteria pro nauku víry, postrádají jakýkoli základ. Tyto zprávy jsou zcela falešné. 

Jezuitský časopis America , mediální odnož Tovaryšstva Ježíšova ve Spojených státech a megafon „církve milosrdenství“ jezuity Bergoglia, se hnal vpřed, zatímco Vatican News (zde) stále ještě vůbec nevěděly o zaslaném dekretu, který mi přišel dne 11. června pouze prostým emailem, aniž by byly respektovány formality nutné pro platnost sdělení vyhlášky.

Vyhlášku jsem sám zveřejnil na X dvě hodiny před schůzkou naplánovanou v Dikasterii. Přestože všechny prvky byly v mém komuniké jasně uvedeny, přednost měly závěry a spekulace v typickém jezuitském stylu.

Spěch je špatný rádce. Proto se zdá, že článek Gerarda O’Connella Arcibiskup Viganò obviněný ze schizmatu Vatikánem, který vyšel včera v Americe (zde), byl napsán ještě předtím, než jsem vatikánský dokument zveřejnil.

To odhaluje těsnou spojitost mezi vatikánským aparátem a časopisem Amerika a potvrzuje velmi přesnou strategii, jejímž cílem je zlikvidovat můj proces odsouzením, o kterém již rozhodli Bergoglio a jeho horlivý spolupracovník Tucho Fernández, autor skandální pornografické brožury….

O’Connell píše: 

Dekret říká, že považoval za „nadbytečné“ předchozí vyšetřování v souladu s kánonem 1717, který říká: „Kdykoli má ordinář vědět, což se alespoň zdá pravdivé, o deliktu, pečlivě se osobně nebo prostřednictvím jiné vhodné osoby dotáže na skutečnosti a okolnosti, ledaže se takové šetření jeví jako zcela nadbytečné.“

To znamená, že důkazy proti němu již byly shromážděny dikasterií a nevyžadovaly důkladnější vyšetřování. Hodně z toho už bylo ve veřejné doméně.

Jak je vidět, „důkazy“ jsou považovány za nadbytečné a postup je záměrně zjednodušen, aby bylo co nejdříve dosaženo odsouzení: 

Amerika se dozvěděla, že rozhodnutí pokračovat v mimosoudním trestním procesu bylo schváleno papežem, protože obviněný je biskup.

A to není vše: američtí jezuité již naznačují můj procesní osud: 

Mimosoudní trestní proces je v souladu s kánonem 1364 Kodexu kanonického práva, který říká: „Odpadlík od víry, heretik nebo schizmatik utrpí latæ sententiæ exkomunikaci, aniž je dotčeno ustanovení kán. 194“ a že „může být potrestán také tresty uvedenými v kán. 1336 §§ 2-4.‘

To mimo jiné znamená, že by exkomunikace byla vyhlášena veřejně, a ta by zůstala v platnosti, dokud odsouzený neučiní pokání. Tentýž kánon 1364 také uvádí: ‚Pokud to vyžaduje dlouhodobé pohrdání nebo závažnost skandálu, mohou být přidány další tresty, nevylučující propuštění z klerikálního stavu.‘

Zdá se však, že právní kompetence časopisu America nemá místo ve Vatikánu, kde je nyní běžné využívat mimosoudní procesy a přímé intervence Argentince jak k zakrytí skutečných viníků, tak k urychlenému odsouzení nevinných.

Kromě mediálního humbuku bývalý kardinál McCarrick – který by ve vážném procesu byl nucen odškodnit oběti svých zločinů po prozkoumání svědectví, která mohla objasnit mnohá spiknutí – pokračoval v práci pro Bergoglia ve Spojených státech a Číně, kde ho tajná čínsko-vatikánská dohoda viděla přímo zapleteného.

Marko Rupnik, SJ – díky zásahu jeho ochránce byla jeho exkomunikace zrušena. Nebyl ani propuštěn z klerikálního stavu; naopak byl přivítán a inkardinován v diecézi ve Slovinsku. Kritika Rady je evidentně považována za mnohem závažnější zločin než zločiny McCarricka a Rupnika.

(Pozn.: U výše uvedených šlo o obvinění z pedofilie či sexuálního zneužívání, vše bylo zameteno pod koberec).

Amerika říká: 

Kanonický právník (který si přál zůstat v anonymitě), který si přečetl arcibiskupovu obhajobu, řekl Americe: „Toto je hlavní argument pro obžalobu. Jeho obhajoba je vyhlášení schizmatu.

Je to nejkřiklavější akt schizmatu.“ Vysvětlil, že předpokládané mimosoudní řízení obvykle netrvá dlouho. Pokud by byl arcibiskup odsouzen, musel by tresty potvrdit papež.

Tento anonymní „kanonický právník“ považuje mé prohlášení za důkaz mé schizmatické vůle: ale celá otázka se týká toho, která „církev“ to je, ke které Bergoglio patří. 

A de facto on sám již znovu a znovu uskutečnil schizma od pravé Církve – a to svými prohlášeními, svými vládními akty a svým nejvýmluvnějším chováním otevřeného nepřátelství vůči všemu, co je katolické.

Bergogliova „církev“ není katolická církev, ale spíše ona „koncilní církev“ zrozená z II. vatikánského koncilu a nedávno přejmenovaná na neméně heretický název „synodální církev.“

Pokud jsem prohlášen za odděleného schizmatem od této „církve,“ bude to pro mě důvod ke cti a hrdosti.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup


Tolik vyjádření arcibiskupa Vigana.

On sám má samozřejmě velkou podporu věřících, mimo jiné ho otevřeně podpořil i herec  Jim Caviezel, který ho nazval „křižákem za pravdu.“

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Arcibiskup Viganò potvrzuje, že se nezúčastnil a nezúčastní soudního procesu s vatikánským „schizmatem“

  1. židákovi z Argentiny čo ukradol cez volebný podvod lóží Petrov Stolec jasne píšem svoj protest aj osobne! V Anglictine a v Španielčine, nech si nemyslí že ho schvalujeme, a aj jeho podvody! osobne som mu napisal že tisice nas pozastavili účasť na jeho zidoslužbach Antikrista, a že sme verní Viganovi, a nie satanskému židovi z Argentíny, rozvracačovi Katolickej cirkvi! Že vieme o čo ide, a preco ho dosadili-lebo chcú vyvraždiť svet židia na konci nimi stanoveneho “ konca časov“, v rozpore s Božími ustanovenymi cyklami vesmíru! a ze zato ZHNIJE V NEGATÍVNOM PÓLE PODSVETIA, V PEKLE!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *