Projekt NASA Blue Beam: Velmi detailní informace o projektu, jehož realizace byla předpovězena na letošní rok (video)

Projekt NASA Blue Beam: Velmi detailní informace o projektu, jehož realizace byla předpovězena na letošní rok (video)

V posledních dvou letech jsem se zde opakovaně zmínila o projektu Blue Beam. Šlo ovšem spíš o všeobecné informace, tentokrát se budeme tomuto tématu věnovat velmi podrobně.

Pro ty, kdo nenarazili na zmínky v mnoha předchozích článcích, tak jde o „konspirační teorii,“ která již dlouhé roky předpovídá právě na rok 2024 falešnou mimozemskou invazi v režii NASA.

Trošku obšírněji jsem se o projektu zmínila zde nebo zde. Nicméně v tomto článku si tuto konspirační teorii probereme velmi podrobně. Řekneme si, odkud pochází a zda existují nějaké indicie, podle kterých by se skutečně mohla podobná akce chystat.

Zprvu se v rámci tohoto projektu hovořilo o promítání hologramů svatých, coby příchodu nového mesiáše, později se již v rámci projektu hovořilo o mimozemské invazi. Nicméně – ať už to bude cokoli – má jít o promítání hologramů na oblohu.

Článek je velmi dlouhý, ale pokud vás toto téma zajímá, jistě stojí za přečtení.

Níže najdete velmi detailní zpracování informací, které přesně před 30 lety přinesl ve svém 90minutovém audiozáznamu francouzsko-kanadský novinář Monast, který jako první hovořil o projektu Blue Beam.

Velmi detailní rozbor jeho práce vám ukáže, že se v některých ohledech velmi dobře trefil do současné reality, na druhé straně se zdá, že v jiných předpovědích poněkud přehání, takže i v dnešní šílené době některé jeho informace vypadají jako přitažené za vlasy (ale nikdo neví co bude třeba za rok, dva, že?).

Monast částečně odhalil dění let příštích, jen se příliš netrefil do roku, spletl se o celých 20 let. Minimálně však zaujme, že mnohé jeho předpovědi již došly své realizace.

Mnoho z nás, takzvaných „konspiračních teoretiků,“ bylo obeznámeno s technologií vysílání holografických obrazů do vzduchu, s cílem nás oklamat, abychom uvěřili, že jsou skutečné.

Byli jsme varováni, že budou v určitém okamžiku využity globalistickým kultem, aby terorizoval světovou populaci do submisivního stavu, aby byli skuteční světovládci schopni uzákonit další fázi svého Nového světového řádu.

Tato předem plánovaná akce byla nazvána Project Blue Beam a údajně ji jako první vynesl na světlo francouzsko-kanadský novinář Serge Monast.

Monast byl v 80. letech investigativní novinář a zabýval se tématy, jako jsou lékařské experimenty, které ovlivnily lidské myšlení a emoce prováděné CIA, a také společné operace prováděné NASA, CIA a NSA s krycím názvem: Blue Beam.

Cílem Blue Beam bylo manipulovat s náboženskou vírou lidí pomocí elektromagnetických vln, počítačů a globálních holografických projekcí v reálném čase, aby předstírali příchod Mesiáše, tvrdí Monast.

Je potřeba šok

Na Světovém vládním summitu v roce 2023 během panelové diskuse profesor Arturo Bris z IMD World Competitiveness Center tvrdil, že pro transformaci k Novému světovému řádu je zapotřebí „šok“. Vše je součástí plánu na úplnou kontrolu nad obyčejným člověkem

 

 

Dr. Arturo Bris:  Jak k tomuto přechodu dojde? Naprosto souhlasím s tím, že světový řád, tak jak je dnes postaven, nedává žádný smysl. To není v souladu s ekonomickými mocnostmi jako Indie, Brazílie nebo Německo.

V mezinárodním řádu nemají zásadní roli. Ale pro mě je velkou otázkou, jak projdeme touto transformací. Nemůže to být postupné. Musí to být poháněno určitým šokem, ke kterému dojde. Takže teď to celé přehodnotíme.

Bude tento „šok“ zahrnovat Project Blue Beam? Podle Serge Monasta má mít určitě svůj podíl na přechodu k přijetí Nového světového řádu.

Serge Monast

Monast původně pracoval pro časopis s názvem L’Enquête (Vyšetřování), ale protože mainstreamová média odmítla publikovat jeho spisy, založil vlastní tiskovou agenturu l’Agence Internationale de Presse Libre (Mezinárodní agentura svobodného tisku), kde zveřejnil své poznatky a výsledky svých šetření.

On a jeho práce se proslavili v květnu 1995, kdy dostal příležitost prezentovat své názory v kanadském televizním programu. Zdroj

Říká se, že Monast měl pohnutý život a byl několikrát obviněn ze spáchání zločinů.

Výsledkem bylo několik domovních prohlídek, byl opakovaně umístěn do vazby, v jeho bytě a kanceláři byly provedeny desítky domovních prohlídek, byly mu zabaveny hromady rozpracovaných materiálů a dokumentů, nedovolili mu vidět jeho děti a jeho přátelé byli zmanipulováni, aby mu přestali věřit. Zdroj

Les Protocoles de Toronto (6.6.6.)

Záhy došlo k odhalení knihy od Serge Monasta, v překladu nazvané Torontské protokoly (6.6.6.). Monast pouze uvedl, že je získal dobrodružnými prostředky, ale důvod, proč neprozradil žádné podrobnosti veřejnosti, byl ten, že mohl ohrozit životy.

Tvrdil, že první část Protokolů byla vytvořena kolem konce června 1967 a dále byla objasněna a upravena o 18 let později, na setkání v roce 1985.

Podle Monasta se vůdci „Nového světového řádu“ (NWO ) shromáždili v Torontu, aby vypracovali své strategie na následujících 50 let.

Jednu věc prozradil, že z 18 účastníků šest zastupovalo nejvlivnější světové banky, šest nejvýznamnějších energetických konsorcií a šest největších zemědělských a potravinářských konsorcií.

Smrt Serge Monasta

Práce však vedla k jeho zatčení o rok a půl později 3. prosince 1996 v Montrealu a bylo proti němu zahájeno trestní řízení pro šíření poplašné zprávy a další trestné činy. Byl vzat na 24 hodin do vazby a hned po propuštění následujícího dne se mu udělalo špatně a den poté zemřel.

Pitva byla provedena pouze díky vytrvalému úsilí jeho manželky, protože žádná nemocnice se jeho případem nechtěla zabývat – příčinou smrti bylo údajně srdeční selhání, přestože Serge Monast měl 51 let a byl do té doby podle lékařských záznamů zcela zdravý, navíc nebyl kuřák či alkoholik a nebral ani drogy.

Existuje také zvuková prezentace Monasta, nahraná v roce 1994 nebo tak nějak (i když nahrávka nebyla datovaná, tak v ní odkazuje na rok 1983, přičemž říká, že to bylo „před jedenácti lety“).

Páska neměla vysokou kvalitu a některá slova byla vyslovena s velmi silným francouzským přízvukem podle těch, kteří ji dokázali přepsat na Sweet Liberty. Přiznávají, že museli uhodnout pravopis některých jmen.

Sweet Liberty říká: „Rozhodl jsem se přepsat tuto kazetu, protože informace se týkají událostí, ke kterým dnes dochází. Předpokládaná časová osa byla mimo cíl, protože pan Monast očekával, že plán bude splněn do roku 2000, stejně jako mnozí jiní.“

Zřejmě také během prezentace naznačil, že plánovači původně stanovili datum na rok 1983. což by podle Sweet Liberty mohlo vysvětlit název knihy George Orwella,  1984.

Datum 1984 (nebo 85) se také mísí s informacemi předloženými zvláštnímu legislativnímu výboru v Illinois v roce 1978, který studoval účinky regionalismu na stát. Jistý muž dosvědčil, že byl bývalým tajným kurýrem Národní bezpečnostní agentury. Řekl, že oficiálním postojem vlády USA je změnit tuto formu vlády na socialismus – a to prostřednictvím regionalismu.

Logikou toho je, že až dojde k novému řádu, který je naplánován na období kolem roku  1985, bude zastoupení ve výboru, který bude zasedat ve světové radě, velmi rovné počtu obyvatel evropských zemí (mluvíme o zamýšleném počtu obyvatel v každém regionu, který je omezen na přibližně 20 milionů, takže žádný „region“ by nikdy nemohl účinně získat nezávislost na světové vládě). Zdroj

Následuje detailní přepis prezentace. 

PROJEKT NASA BLUE BEAM

Autor: Serge Monast – 1994

Toto je Mezinárodní svobodný tisk v Kanadě. International Free Press Network není náboženská skupina, ani politická organizace, ale nezávislá celosvětová vyšetřovací tisková agentura v oblasti politiky, ekonomiky, zdravotnictví a armády.

Specializujeme se na vyšetřování a vydávání speciálních zpráv a zvukových nahrávek, abychom odhalili podsvětí spiknutí Organizace spojených národů za účelem zavedení Nového světového řádu.

Příchod nového světového řádu

Naším úkolem je přimět lidi, aby si uvědomili, že příchod Nového světového řádu není sen, ani paranoidní myšlenka. Je to skutečný satanistický projekt.

OSN plánuje:

Zrušit všechna křesťanská tradiční náboženství, aby je nahradilo jedno světové náboženství založené na „kultu člověka.“

Zrušit veškerou národní identitu a národní hrdost za účelem nastolení světové identity a světové hrdosti.

Zrušit rodinu, jak je dnes známá, aby ji nahradili jednotlivci, kteří všichni pracují pro slávu vlády jednoho světa.

Zničit všechna jednotlivá umělecká a vědecká díla, aby se implementoval jednomyslný pohled světové vlády.

A tento druh vyhlášení války ze strany Organizace spojených národů je pro:

zavedení univerzálního a povinného členství v OSN a vybavení OSN multivojenskými a multipolicejními silami;

celosvětové ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Organizace spojených národů s Mezinárodního trestního soudu;

celosvětovou novou  obchodní dohodu  pro všechny národy;

konec studené války – místní války, jaká je dnes, a povinnost soužití pro „mír“;

a také náboženství nového světa a kultura nového světa pro všechny lidi.

Pokud opravdu chceme porozumět projektu Blue Beam – projektu NASA Blue Beam, musíme se vrátit k úsvitu věku Vodnáře. Pamatujete si tu píseň? Ta píseň říkala:

Když je měsíc v sedmém domě a Jupiter se vyrovná s Marsem, mír povede naši planetu a láska bude řídit hvězdy.

 Věk Vodnáře

Souviselo to s rokem 1982, který měl být v té době zahájením spiknutí pro Věk Vodnáře. Těsně před zavedením Nového světového řádu, který měl v té době začít v roce 1983… a musím říci, že projekt Blue Beam byl původně plánován na rok 1983.

V té době se to zpozdilo. Nevíme přesně proč, ale od roku 1983, tedy jedenáct let, se skutečně zlepšili pomocí nových technologií a prostřednictvím vesmíru, což jim právě teď umožňuje uskutečnit jejich vesmírnou show.

Takže cíle hnutí New Age, pod kterým OSN právě funguje, jsou implementace Mesiáše Nového světa.

Nástroje nové světové vlády jsou mnohonárodní armáda —  mezinárodní armáda, mezinárodní policejní sbor, Světová banka pro ekonomiku, světová vláda pod Organizací spojených národů, Světová banka pro ochranu divočiny po celém světě.

To znamená, že všechna  zelená hnutí  budou sloučena do této nové Mezinárodní banky nebo zmizí. Bude zavedeno světové náboženství, kde budou všechny církevní doktríny zničeny v kořenech a nahrazeny novým náboženstvím Věku Vodnáře.

Světová sedmička klasifikace sazeb pro všechny muže a ženy – nový ráj, říkali – kde každý bude mít předem určenou práci, kterou musí plnit, ať souhlasí nebo ne; ústředí světového koncentračního tábora v OSN pro ty, kteří nebudou akceptovat nový systém; světové zemědělství a kontrola zásobování potravinami, která bude kontrolovat zásoby potravin po celém světě.

Nový světový řád bude mezivládním systémem bývalého SSSR, Velké Británie a jejích společenství a skutečných Spojených států s jejich obyvatelstvem. To bude na konci nový duchovně-politický světový řád, který nahradí ten starý, ve kterém právě teď žijeme.

Zničení všech, kteří věří v Bibli

Jaké jsou plány Nového světového řádu? Plánují zničení všech lidí, kteří věří v Bibli, kteří uctívají Ježíše Krista, a úplné vymizení křesťanství, aby dosáhli tohoto plánu.

Nový světový řád změní zákony národů, aby křesťanské náboženské názory a symboly – jako například kříž – byly nezákonné. Například  Velikonoce a Vánoce budou po celém světě nahrazeny slavnostmi New Age.

Hnutí New Age

Nový světový řád také plánuje zrušení všech měn a převod na elektronickou hotovost přes super dálnici, čemuž také říkáme elektronická dálnice (pozn.: uvědomte si, že to psal v roce 1994, kdy nikdo nevěděl co je to CBDC).

Veškerý nový způsob myšlení Nového světového řádu pochází od těchto lidí, od těch autorů, kteří psali různé druhy knih, které jsou základním přesvědčením hnutí New Age:

Helena Petrovna Blavatsky, která napsala  Isis Unveiled  a  The Secret Doctrine .

Alice A. Baily, která napsala  knihy Rasa a Iniciace, Zasvěcení lidské a sluneční;  Znovuobjevení  Krista – jejich Kristus je v knize nový mesiáš. V knize Osud národů plánují, co udělají se skutečným národním státem.

Nedokončená  autobiografie,  Učednictví v New Age,  Esoterická psychologie  — to je spis Alice Bailyové, velmi důležitý pro všechny myslitele New Age, kteří jsou přesně těmi, kdo plánují Nový světový řád.

Také knihy Nicholase Roericha, který napsal: Mitreyu, to je jejich nový mesiáš; Shambala zářící; Agni? Seriál jógy.

Také kniha Davida Spanglera, který napsal Zjevení, zrození nového věku, je považováno za cenný pohled na hnutí New Age. Dále napsal  Úvahy o Kristu, které souvisí s luciferským zasvěcením; Spojení s Vesmírem – kniha, která předpokládala, že jde o velkou vesmírnou show, ve které mají mimozemšťané přijít zachránit lidi.  Vztah a identita; Zákony manifestace;  New Age?, a  Planetární vize, která přímo souvisí s Novým světovým řádem, jak ho plánují.

Náboženství nového světa

Teď, co tito lidé také plánují?  Jak jsem řekl dříve, toto není sen a není to paranoidní myšlení. Tohle je skutečné. Takže plánují, aby lidé přijali Nový světový řád, budou muset nejprve přijmout náboženství Nového světa. Aby křesťané vstoupili do náboženství Nového světa, budou se muset vzdát své vlastní víry.

Takže jak řekli, zvláště Benjamin Creme, David Spangler, Alice Baily, Helena Petrovna Blavatská… všichni řekli, že zasvěcení bude na světovém základě, uvnitř nové organizované  církve, je to zednářská lóže a organizace řádu.

Bude to založeno na luciferské iniciaci, takže to, co zde musíme pochopit, je: nebude možné, aby se do Nového světového řádu dostal někdo, kdo se bude pevně držet své vlastní křesťanské víry. To nebude možné.

Nyní pro ty, kteří nepřijmou NWO, kteří ho odmítnou, lidé z New Age, lidé nového světového řádu – což je totéž – plánují koncentrační tábory, převýchovné tábory  a pro ty tábory vytvořili to, co je známo jako klasifikace duhových barev vězně nového světového řádu.

Duha považovaná za symbol mostu vedoucí do satanského světa Nového světového řádu.

Klasifikace barev duhy

Už například víme, že každý bude muset složit přísahu Luciferovi s rituálním zasvěcením, aby mohl překročit tento most do nového světového řádu. Všichni odpůrci tohoto zasvěcení, jak plánují, budou určitě posláni do detenčního zařízení, kde budou rozděleni do různých kategorií.

Tak se říká klasifikaci duhové barvy vězně Nového světového řádu.

Klasifikace křesťanských dětí, jak ji plánují, má být použita jako lidská oběť. Kde? V rámci obřadů černé mše se budou účastnit jakéhokoli druhu sexuálních orgií, některé budou drženy jako sexuální otroci.

Klasifikace 2, což je klasifikace vězňů pro použití v lékařských experimentech, kde se budou testovat drogy a nové technologie na lidech.

3. klasifikace je klasifikace zdravých vězňů pro mezinárodní centrum lidských orgánů, kde jim budou jednomu po druhém odebírány životně důležité orgány, zatímco budou udržováni při životě speciálními systémy podpory života.

Klasifikace 4, pro všechny zdravé podzemní pracovníky. Nový světový řád je základní celosvětová diktatura založená na luciferském náboženství. Diktatura se zdáním mezinárodní demokracie.

Aby byla zachována iluze demokracie, budou tábory a otrocká práce skryty před obyvatelstvem země. Vzpomeňte si například, jak Hitler svého času zakrýval  koncentračním tábory.

Klasifikace 5, což je klasifikace nejistých vězňů v mezinárodním převýchovném centru, kde budou převychováni, aby mohli činit pokání v celosvětové televizi a kde se naučí, jak oslavovat ctnosti nového světového řádu pro lidstvo .

Klasifikace 6, což je mezinárodní popravčí centrum. Stále čekáme na podrobnosti o třídě 7. stejně jako stále čekáme na důkaz o barevné klasifikaci pro každý vězeňský oddíl.

Jejich nejtajnější projekt

To je to, co plánují ve svém novém rajském světě.

Takže musíte pochopit, že když jsem se rozhodl – asi před šesti měsíci – zveřejnit několik drobných informací o jejich nejtajnějším projektu, kterým je projekt NASA Blue Beam, nebyl jsem si tehdy jistý, jestli přežiju svůj postoj proti nejpropracovanějšímu projektu nového světového řádu, vytvořenému tak, aby položil na kolena všechny lidi všech národů, kultur a náboženství.

Ale nyní, následujíc své vlastní křesťanské svědomí, svou skutečnou a hlubokou lásku ke všem mým neznámým bratrům a sestrám v Americe a jiných částech světa, plně přijímám, že dám svůj život tomu, co musí být, pro pravdu, pro Ježíši Krista, tím, že jsem vůbec poprvé uvolnil čtyři hlavní kroky satelitního projektu Blue Beam.

O co žádám každého, kdo bude číst a slyšet následující popis:

Nenechte se ochromit svým přirozeným strachem, ale šiřte každé slovo obsahu této devadesátiminutové audiokazety a shromážděte se, abyste se modlili, přemýšleli a plánovat různé způsoby, jak se zorganizujete, abyste přežili zúčtování vlády Nového světového řádu a převzetí moci.

Protože musíme pochopit, že vláda Nového světa nebude něčím stálým – nesmrtelným. Toto není ten případ. Ale to, co musíme udělat a na co musíme právě teď myslet, je, jak se zorganizovat, abychom přežili takovou tyranii, takové satanské plány.

Čtyři kroky projektu Blue Beam

Nyní má slavný projekt NASA Blue Beam čtyři různé kroky. Čtyři části k realizaci náboženství Nového světa s anti-Kristem v jeho čele. A musíme si pamatovat, že náboženství Nového světa je základním základem vlády Nového světa.

Bez tohoto náboženství Nového světa, takové vlády, taková celosvětová diktatura je zcela nemožná. To je důvod, proč je projekt pro ně nejen tak důležitý, ale byl dodnes tak dobře utajen.

První krok Nastavení zemětřesení

První krok se týká rozkladu všech archeologických znalostí. Zabývá se vznikem zemětřesení na určitých přesných místech planety, kde údajně nové objevy náhle vysvětlí – pro ně – nesprávný význam základních doktrín všech hlavních náboženství.

Tato klasifikace používaná k tomu, aby obyvatelstvo věřilo, že všechny náboženské doktríny byly nepochopeny a nesprávně interpretovány, již začala s oblastí psychologické přípravy obyvatel na první krok, který byl připraven prostřednictvím filmů jako 2001: Vesmírná odysea; série Star Trek; Hvězdné války, které se zabývají vesmírnou invazí a ochranou vesmíru; a poslední film, Jurský park, zabývající se evoluční teorií.

Nyní je důležité v tom prvním kroku pochopit, že tato zemětřesení zasáhnou různé části světa, kde se v minulosti vyučovali vědci a archeologické nauky, kde údajně existovala nějaká skrytá tajemství.

Díky těmto druhům zemětřesení bude možné, aby se tato tajemství znovu objevila.  A tato tajemství mají zdiskreditovat všechny základní doktríny náboženství.

Toto je první příprava na plán pro lidstvo, protože to, co chtějí udělat, je svrhnout, otřást vírou všech křesťanů na planetě. A k tomu potřebují nějaký falešný důkaz, údajně z minulosti a z daleké minulosti, který mužům a ženám „dokáže“, že jejich náboženství jsou falešná.

Druhý krok – Hologramy a zvuky

Druhý krok se zabývá gigantickou vesmírnou show s trojrozměrnými optickými hologramy a zvuky, laserovými projekcemi více holografických obrazů do různých částí světa, z nichž každý přijímá různé obrazy podle převládající regionální/národní náboženské víry.

Tento nový boží obraz bude mluvit všemi jazyky. Abychom tomu nyní porozuměli, musíme se vrátit trochu zpět v různých výzkumech tajných služeb provedených za posledních 25 let. Jako tento:

Sověti vyrobili pokročilý počítač a nakrmili jej drobnou psychickou základnou v rámci studií o anatomii a biologii lidského těla; a studii o anatomii, chemii a elektřině lidského mozku.

Tyto počítače byly také napájeny různými jazyky a jejich významy. Dialekt lidí byl napájen ze satelitu Nature Truth. Sověti začali krmit počítač objektivními programy, jako jsou ty ve stylu „Nový Mesiáš.“

Tyto programy povedou  k sebevražedným metodám v lidské společnosti přidělováním elektronické vlny na každou mysl mnoha osobám v různých společnostech.

V té druhé části bude vesmírná show.

Vesmírná show, holografické zobrazování bude použito v simulaci konce, ve kterém jsou vám dány scény, které se zaměřují na naplnění toho, co chcete chránit, aby vyhovovaly potřebám těchto protivníků.

Výsledky tohoto záměrně zinscenovaného falešného Krista povedou k zavedení nového univerzálního náboženství. Bude na nás provedeno  dost triků, které nás přichytí ke lži.

Počítali s odporem k náboženství Nového světa

Počítají s odporem vůči Náboženství Nového světa, Novému světovému řádu a Novému Mesiáši. Tento odpor bude probíhat v masivním měřítku v následujících svatých válkách. Projekt Blue Beam bude předstírat, že je univerzálním naplněním proroctví starých, přírodních a dokonce i těch, které se odehrály před 2000 lety.

V principu bude využívat oblohu jako filmové plátno, vesmírný laser generující satelit a bude promítat simultánní snímky do čtyř koutů planety v každém jazyce a v každém dialektu podle regionu. Bude se zabývat náboženským aspektem nového světového řádu.

Počítače budou koordinovat satelit a software spustí show. Holografie je založena na téměř identickém signálu, který se kombinuje k vytvoření obrazu nebo hologramu s hlubokým vnímáním. Jde o optický jev.

Holografické obrázky

Konkrétně se bude show skládat z laserové projekce více holografických obrazů do různých částí světa, z nichž každý obdrží jiný podle převládající regionální/národní náboženské víry. Ani jedna oblast nebude vyloučena.

S počítačovou animací a zvukovými efekty, které se zdají vycházet z hlubin vesmíru, budou úžasní vyznavači různých vyznání svědky svého vlastního navráceného mesiáše ve velkolepě přesvědčivé realitě připomínající život.

Pak se projekce Krista, Mohameda, Buddhy, Krišny atd. spojí v jedno – a  bude odhaleno vysvětlení záhad, proroctví a zjevení.

Tento jediný bůh bude ve skutečnosti antikrist, který vysvětlí, že různá písma byla nepochopena, že náboženství všech jsou zodpovědná za to, že obrací bratra proti bratru, národ proti národu; proto musí být světová náboženství zrušena, aby se uvolnilo místo Zlatému věku, Novému věku Jednoho světového náboženství, které v tomto případě představuje jediného boha antikrista, kterého vidí před sebou.

K tomu se hodí tři prohlášení z Protokolů sionských mudrců:

„Až nastane hodina, kdy má být korunován náš Svrchovaný Pán celého světa, budou to tytéž ruce  [dav], které smetou vše, co by tomu mohlo být překážkou.“  Protokol č. 3.

„Od té doby  [francouzské revoluce]  vedeme národy od jednoho rozčarování k druhému, aby se nakonec i oni od nás odvrátili ve prospěch toho krále Despota krve ze Sionu, kterého připravujeme na svět.“ Protokol č. 3.

„Nicméně světu je pravděpodobně jedno, kdo je jeho svrchovaným pánem, zda hlava katolicismu nebo náš despota krve Sionu.“  Protokol č.4.

Samozřejmě to skvěle zinscenované falšování bude mít za následek sociální náboženský nepořádek ve velkém měřítku, včetně milionů naprogramovaných náboženských fanatiků, prostřednictvím případů posedlosti démony v měřítku, které nikdy předtím nebylo.

Navíc k této události dojde v době velké politické anarchie a všeobecného zmatku na okraji něčeho velkého… Organizace spojených národů plánuje použít Beethovenovu Ódu na radost jako oficiální hymnu Nového světového řádu (pozn.: nyní je používána jako hymna EU).

Kombinace elektromagnetického záření a hypnózy byly také předmětem intenzivního výzkumu. Například v roce 1974 výzkumník GF Shapis řekl o jednom z těchto výzkumných návrhů a o tomto šetření:

„Ukáže se, že mluvené slovo hypnotizéra se může také měnit modulovanou elektromagnetickou energií přímo do příslušného  místa v lidském  mozku, aniž by bylo použito jakékoli technické zařízení pro příjem nebo přenos zprávy a aniž by osoba vystavená takovému vlivu měla možnost vědomě ovládat vstup informací.

Dá se očekávat, že si své chování racionalizují a budou jej považovat vlastní svobodnou vůli.“

Channelingové fenomény

Každý, kdo právě teď zkoumá takzvané jevy channelingu, by měl vzít tuto oblast výzkumu v úvahu. Je zajímavé poznamenat, že počet lidí, kteří se považují za channelery, od doby, kdy byl tento typ výzkumu proveden, rychle eskaloval.

Je zvláštní, jak podobná jsou jejich poselství bez ohledu na to, kterou entitu prohlašují za zdroj jejich božského vedení. Naznačovalo by to, že každý jednotlivec, který uvažuje o obsahu směřovaných informací, by měl rozlišovat a kriticky zhodnotit, kde poselství, které přijímá, slouží k vyvolání myšlenkových vzorců prospěšných pro Nový světový řád.

Sidney Morning Arrow publikoval 21. března 1983 článek s názvem „Sověti napadají lidskou mysl“ a zaslal jej zahraničnímu redaktorovi novin  v Egyptě. Stojí za to jej citovat, i když jeho gramatika je trochu stará.

Tento článek se týká toho, kdo vyrobil pokročilý počítač, o kterém jsme mluvili před několika minutami, což je opravdu důležité, protože tyto druhy počítačů mohou být spojením přes satelit do vesmíru.

Počítače byly napájeny, jak jsme také řekli, různými jazyky a jejich významy; dialekt lidí byl napájen ze satelitu Nature Truth.

Spojené národy

Sověti začali krmit počítač objektivním programem. Dnes nemluvíme o Sovětech, mluvíme o OSN, lidech nového světového řádu. Jsou to právě oni, kdo krmí počítač objektivními programy.

Redaktor rubriky, ve které byl článek otištěn, dokonce uvádí: „Myslíme si, že to dává příliš velký smysl, než abychom to ignorovali.“

Myslím, že je to ohleduplný způsob podání. Jedna znepokojivá možnost, vzhledem ke všem informacím, které máme po ruce, je, že jednotlivci zapojení do této operace ovládání mysli by pak mohli prodat program a ani si neuvědomovat, že takovou operaci provádějí.

Nyní zjistíte, jak daleko mohou zajít právě teď.

Třetí krok – Telepatická komunikace z vln.

Nyní nás tyto techniky posouvají ke třetímu kroku projektu NASA Blue Beam, který jde ruku v ruce s telepatickou elektronickou obousměrnou komunikací, kde vysílané vlny zasáhnou lidi na Zemi vnitřkem jejich mozku, takže každý z nich uvěří, že jeho vlastní „bůh“ ke každému mluví z jeho vlastní duše.

Takové vlny ze satelitu jsou napájeny z paměti počítačů, které uchovávají mnoho dat o lidské bytosti a jazycích. Tyto vlny se pak budou prolínat  s přirozeným myšlením, aby vytvořily to, čemu říkáme umělé řeči.

Nyní tento druh technologie jde do výzkumu 70., 80. a 90. let, kdy byl lidský mozek přirovnáván k počítači; informace jsou vkládány, zpracovávány, integrovány a naše reakce je pak formulována a podle ní se jedná.

Ovladače mysli manipulují s informacemi stejným způsobem, jako s informacemi manipuluje počítač pro gramatiku.

V lednu 1991 uspořádala University of Arizona konferenci nazvanou „The NATO Advanced Research Workshop on Current and Emergent Phenomena in Bio-Molecular Systems“.

Co to přesně znamená? To znamená toto: Pokud se odkážeme na jeden příspěvek, který na konferenci zazněl, vynikal svým odlišným postojem k tehdejšímu diskutovanému vývoji. Byl to vlastně protest a mrazivé varování přítomným vědcům o možném zneužití jejich výzkumných zjištění.

Uvádí, že Spojené státy mají komunikační zařízení, díky kterému mohou nevidomí vidět, hluší slyšet a chromí chodit. Může ulevit nevyléčitelně nemocnému od veškeré bolesti bez použití jakýchkoli léků – a to tady nemluvím o sci-fi – člověk si může ponechat všechny své schopnosti až do dne své smrti.

Toto komunikační vybavení závisí na novém způsobu pohledu na lidský mozek a nervově-svalový systém a radiační puls na ultra nízké frekvenci. Některé z těchto zařízení jsou nyní v provozu v rámci Ústřední zpravodajské služby – CIA – a Federálního úřadu pro vyšetřování.

Nikdy se nepoužije k tomu, aby slepí viděli a hluší slyšeli a chromí chodili, protože je ústředním bodem domácí politické agendy a zahraniční politiky zesnulého prezidenta Bushe.

V domácím prostředí se nové komunikační zařízení používá k mučení a vraždění osob, které neodpovídají představám; je schopno prověřovat danou populaci na přítomnost teroristů; mučit a vraždit občany, kteří patří k organizacím prosazujícím mír a rozvoj ve Střední Americe; mučit a vraždit občany, kteří patří k organizacím, které jsou proti rozmístění a použití jaderných zbraní; a vytvořit rasu otroků zvanou automatony, nebo jak se tomu lidově říká, Mandžuský kandidát.

Experimentování na moři probíhá ze Spojených států, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Německa, Finska a Francie. Kromě toho došlo k dlouhé sérii  mezi britskými počítačovými vědci ze všech, kteří mají nějaké spojení s námořnictvem Spojených států.

Na co je možné se zde ptát před takovou psychologií teroru, jako je tato? Podporovala by dnes nějaká vláda, korporace nebo psychiatr záměrně takovou hrůzu?

Odpověď je zcela zjevná, „ano.“ Vládní agentury a korporace, které s nimi spolupracují na Novém světovém řádu, jsou připraveny prosazovat cokoli, co jim pomůže dosáhnout jejich cíle totální sociální kontroly.

Pokud jde o otázku „proč?“: za prvé, pokud děsíte veřejnost a přimějete ji k obavám o svou bezpečnost, umožní vám zavést drakonické praktiky vymáhání práva, odzbrojit je a vést o nich rozsáhlé záznamy, ale řeknou vám: „No, to je vše proto, abychom vás ochránili, samozřejmě.“

A za druhé podporuje rozklad současné podoby demokratického politického systému a vede společnosti k hledání alternativ k současné politické metodologii.

Alternativa je samozřejmě již naplánována. Říká se tomu Nový světový řád a nebude mít na srdci vaše bezpečí ani zájem. Jako George Bush řekl: „Odečítej mi ze rtů.“

Strach byl vždy používán mocnou elitou k ovládání a podmaňování mas. Stará zásada „rozděl a panuj“ se hraje na hranici možností v každém koutě planety, aby se zajistilo, že se všichni bojí o svou osobní bezpečnost a bojí se nebo podezírají lidi kolem sebe.

Tomu se také říká kontrola mysli.

Nyní, abychom šli trochu dále v této nové technologii, která je základem projektu NASA Blue Beam, musíme vzít v úvahu tento citát psychologa Gene V McConnella, který byl publikován v roce 1970 v časopise „Psychology Today.“ Řekl,:

„Přišel den, kdy můžeme kombinovat smyslovou deprivaci s drogami, hypnózou a chytrou manipulací s odměnou a trestem, abychom získali téměř absolutní kontrolu nad chováním jednotlivce.

Pak by mělo být možné dosáhnout velmi rychlého a vysoce účinného typu pozitivního vymývání mozků, které by nám umožnilo dramaticky změnit chování a osobnost člověka.“

Když jsme předtím mluvili o tomto druhu paprsků a telepatické elektronické obousměrné komunikaci, o druzích paprsků, které jsou napájeny z paměti počítačů, které uchovávají spoustu dat o lidské bytosti a jazycích; a řekli jsme, že lidé na Zemi budou zasaženi vnitřkem jejich mozku, aby každý věřil, že jeho vlastní „bůh“ ke každému mluví v jeho vlastní duši, máme na mysli tento druh technologie.

Tentýž psycholog řekl:

„Měli bychom přetvořit společnost tak, abychom byli všichni od narození cvičeni k tomu, abychom chtěli dělat to, co po nás chtějí společnosti. Máme na to techniky. Nikdo nevlastní svoji vlastní osobnost.“

A tento citát je skutečně důležitý, protože je také základním učením Organizace spojených národů, že „nikdo nevlastní svou vlastní osobnost.“ Stejný psycholog dodává:

„Nemůžete mluvit o tom, jaký druh osobnosti získáte, a není důvod se domnívat, že byste měli mít právo odmítnout získat novou osobnost, pokud je vaše stará antisociální.“

Což je v tomto druhu prohlášení důležité, pokud bude NWO ustaveno nad tou starou, znamená to, že starý způsob myšlení, způsob, jakým myslíme právě teď , by bylo zvažováno jako staré smýšlení, starý způsob života, a budou muset zřídit převýchovné tábory Organizace spojených národů, aby zajistili, že lidé budou mít  chování, které povede k naplnění potřeb NWO.

Mohl by to být největší projekt kontroly mysli všech dob? protože NASA Blue Beam Project je také pro implementaci New World Religion, projektu kontroly mysli. Takže bych navrhoval, abyste pečlivě prozkoumali důkazy, než tuto možnost přehlédnete.

Elektromagnetická radiace

Nyní, když půjdeme dále v různých zprávách, které zde máme, zjistíme toto: Operace a technologie ovládání mysli zahrnují vysílač, který vysílá na frekvenci lidského nervového systému, kterýžto systém vyrábí Laurel Electro-Optical System v Pasadeně v Kalifornii.

Laurel, hlavní dodavatel v oblasti obrany, již dříve prováděl výzkum zbraní s řízenou energií pro generálporučíka Leonarda Pereze z amerického letectva, který hledal zbraň, která by implantovala zprávy do myslí nepřítele a přiměla svou vlastní pravdu k nadlidským činům.

Zařízení využívá elektromagnetické záření, frekvenční puls na extrémně nízké frekvenci — ELF. Slouží k fyzickému i psychickému mučení lidí na dálku.

Tvrdí se, že zbraně tohoto typu byly použity proti britské ženě protestující proti přítomnosti amerických řízených střel na Společné letecké základně v 70. letech.

Tato zbraň může být použita k vyvolání totální senzorické deprivace vysíláním signálů do sluchových nervů s takovou silou, že zablokuje schopnost oběti myslet. Zařízení převzalo koncept staré fráze „Je to tu tak hlučné, že se neslyším myslet“ a proměnilo ji v mocnou zbraň teroru.

Proces používaný těmito technologiemi ELF je popsán v různých publikacích ministerstva obrany USA, včetně jedné s názvem „Elektromagnetické spektrum a konflikt nízké intenzity“ od kapitána Paula E. Tylera z Námořnictva Spojených států.

Je součástí sbírky nazvané „Konflikty s nízkou intenzitou v moderní technologii“ vydané US Air Force. Sbírka byla vydána v roce 1986 nakladatelstvím Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama.

„Další pulzní mikrovlnné zařízení může dodávat slyšitelné signály přímo jednotlivci, zatímco zůstávají nedetekovatelné nikým jiným.“

Technologie je velmi jednoduchá a lze ji postavit pomocí obyčejné policejní radarové zbraně. Mikrovlnný paprsek generovaný zařízením je moderován na zvukových frekvencích a může vysílat hlasy přímo do mozku“…

A tady se dostáváme k projektu NASA Blue Beam, jak jsme mluvili na začátku, u telepatické elektronické obousměrné komunikace z vesmíru jde přesně o tento druh technologie.

Mikrovlny

Zde opakuji: „mikrovlnný paprsek generovaný zařízením je modulován na zvukových frekvencích a může vysílat hlasy přímo do mozku.“

Robert Becker, nominovaný na Nobelovu cenu, popsal ve své knize The Body Electric sérii experimentů provedených na počátku 60. let 20. století Olenfreem, kde byl tento jev poprvé demonstrován stejně jako pozdější experiment v roce 1973 ve Výzkumném ústavu armády Waltera Reeda Dr. Josephem C. Sharpem.

Ten osobně podstoupil testy, ve kterých prokázal, že slyší a rozumí mluvenému slovu, které mu bylo předáváno v izolační komoře bez ozvěny prostřednictvím pulzního mikrovlnného audiogramu. Zvuková vibrace vyzařovala slova do jeho mozku.

Becker pak pokračuje konstatováním, že „takové zařízení má zjevnou aplikaci pro skryté operace navržené tak, aby přivedlo cíl k šílenství hlasem nebo poskytlo nezjistitelné pokyny naprogramovanému aktivu.“

A teď si představte, když jsme mluvili o tom, že nový mesiáš z vesmíru bude mluvit s různými lidmi na Zemi zevnitř, kteří by dostávali takové pokyny, co bychom asi viděli všude na planetě.

Kniha z roku 1978 s názvem Microwave Auditory Affect and Application od Jamese C. Lima vysvětluje, jak lze slyšitelný hlas vysílat přímo do mozku. Tato technologie by mohla být použita k tomu, aby slyšeli neslyšící, ale místo toho byla obrácena proti veřejnosti.

Olenfree také uvedl, že dokázal zrychlit, zpomalit nebo zastavit izolovaná žabí srdce synchronizací tepové frekvence mikrovlnného úderu s úderem samotné země.

Podle Roberta Beckera byly podobné výsledky získány s použitím živých žab, což naznačuje, že je technicky možné vyvolat infarkty, což jsou paprsky určené k pronikání do lidské hrudi.

Měl bych také zmínit, že Becker se takového výzkumu neúčastnil.

Bylo prokázáno, že soustředěné paprsky elektromagnetické energie ultra vysoké frekvence – UHF – lze použít k vyvolání značného rozrušení a svalového napětí nebo k vyvolání svalové slabosti a letargie. Mikrovlny lze také použít ke spalování lidské kůže, napomáhají účinku léků, bakterií a jedů nebo ovlivňují fungování celého mozku.

Tyto účinky byly všechny podrobně studovány CIA 21. září 1977 ve svědectví před senátním podvýborem pro zdraví a vědecký výzkum. Dr.  Gottlieb, který v té době řídil program MK Ultra, byl nucen diskutovat o aspektech výzkumu CIA, aby našel techniku ​​ovlivňování lidských orgánů vzdálenými elektronickými prostředky.

Takže toto je něco, co existuje právě teď, co bylo vytlačeno na nejvyšší míru a co může být použito z vesmíru pomocí satelitu k dosažení kohokoli na planetě.

Pokud půjdeme trochu hlouběji do tohoto druhu procesu a kontroly mysli nad lidmi, zjistíme pro rok 1988 toto: tento druh technologie kontroly mysli byl použit k mnohem přímějšímu ovlivnění politiky.

Michael Dukakis, demokratický prezidentský kandidát kandidující proti Georgi Bushovi v amerických volbách v roce 1988, byl terčem mikrovlnné technologie, aby zabránili jeho vystoupení na veřejnosti, když průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že představuje hrozbu pro Bushovy volební vyhlídky.

Tvrdí také, že zařízení bylo použito proti Kitty Dukakisové a dovedlo ji až na pokraj sebevraždy.

Co zde mohu dodat o těch typech nových mentálních bojišť, která budou použita v projektu NASA Blue Beam k implementaci New World Religion, je toto:

Ve vydání US Army Journal z prosince 1980, které se nazývá „Military Review“ , článek podplukovníka Johna B. Alexandera nazvaný „Nové mentální bitevní pole — Beam Me Up, Spocku“, poskytuje další pohled na technické možnosti, které mají nyní ovladače k ​​dispozici. Napsal:

„Několik příkladů demonstruje oblasti, ve kterých bylo dosaženo pokroku:

Přenos energie z jednoho organismu do druhého.

Schopnost léčit nebo způsobit nemoc může být přenášena na dálku, a tak přivodit nemoc nebo smrt bez zjevné příčiny.

Byla hlášena modifikace telepatického chování, která zahrnuje schopnost vyvolat hypnotické stavy až do vzdálenosti přesahující 1000 kilometrů.

Velký potenciál má také použití telepatické hypnózy. Tato schopnost by mohla umožnit agentům, aby byli hluboce zasazeni bez vědomé znalosti jejich programování.

Zvažují se další techniky indukce mysli. Pokud by byla tato schopnost zdokonalena, mohla by umožnit přímý přenos myšlenek prostřednictvím telepatie z jedné mysli nebo skupiny myslí na vybrané cílové publikum. Jedinečným faktorem je, že příjemce si neuvědomí, že myšlenka byla implantována z vnějšího zdroje. Uvěří, že myšlenky jsou originální.“

To je přesně to, o čem jsme mluvili, a třetí krok projektu NASA BlueBeam Project nazývá telepaticko-elektronickou obousměrnou komunikaci a článek pokračuje:

„Pokud je možné vkládat umělé myšlenky prostřednictvím satelitu je nyní možné ovládat mysl celé planety. Jediný odpor jednotlivce neustále zpochybňovat motivaci svých myšlenek a nejednat podle myšlenek, které považuje za hranice svých vlastních etických a morálních hranic. “

Opět je moudré zvážit, jak jsou televize, reklama a různé formy společenského tlaku neustále využívány k manipulaci s těmito hranicemi.

A jedna věc… další věc, která je zde opravdu důležitá, zabývající se tímto druhem technologie, je tato: Oznámil to podplukovník Alexander, který ve shrnutí svého článku Military Review řekl:

„Informace o těchto druzích technologií zde prezentované by někteří považovali za směšné, protože neodpovídají jejich pohledu na realitu; ale někteří lidé stále věří, že svět je plochý.“

Teď to znamená hodně, protože pokud lidé nevěří, že takový druh technologie je možný, nebo tento druh technologie, o kterém mluvíme, je jen sci-fi… tito lidé se vystavují nebezpečí, protože když noc tisíce hvězd bude zářit z vesmíru během té noci, kdy bude na planetě implementován nový mesiáš a nové světové náboženství, tito lidé nebudou mít čas se připravit a nebudou připraveni se chránit proti takovému druhu technologie.

Proto se vystavují nebezpečí. Protože nevěří; nezaberou čas na přípravu a to je něco opravdu nebezpečného. Nyní budeme mluvit o čtvrtém kroku tohoto projektu NASA Blue Beam. Nyní se čtvrtý krok týká univerzálního nadpřirozeného projevu s elektronickými prostředky.  Obsahuje tři různé orientace.

Čtvrtý krok – Mimozemská invaze

Jedním z nich je přimět lidstvo k přesvědčení, že mimozemská invaze se chystá udeřit na každé velké město na Zemi, aby přinutila všechny velké národy, aby použily své jaderné zbraně ke zpětnému úderu. Tímto způsobem by se každý z těchto národů dostal po falešném útoku do stavu plného odzbrojení před Organizací spojených národů.

Druhým je přimět křesťany, aby uvěřili velkému vytržení s údajně božským zásahem údajné dobré mimozemské síly, která přichází zachránit lidi před brutálním satanským útokem. Jeho cílem je zbavit se veškerého významného odporu vůči Novému světovému řádu.

Třetí orientace ve čtvrtém kroku je směsí elektronických a nadpřirozených sil. Vlny používané v té době umožní nadpřirozeným silám cestovat optickým vláknem, koaxiálním kabelem… ten, který se používá pro kabelovou televizi, elektrické a telefonní linky, aby pronikl všude na elektronické zařízení, spotřebiče již budou nainstalovány s mikročipy (pozn.: připomínám, že jde o rok 1994).

Cílem tohoto bude přimět veškerou populaci na celém světě, aby se utopila ve vlně sebevražd, zabíjení a trvalých psychických poruch.

Nový Mesiáš

Potom, po oné noci tisíce hvězd, bude lidstvo připraveno prosit každého nového mesiáše, aby všude znovu nastolil mír za každou cenu, dokonce i za cenu vzdání se svobody.

Nyní je zajímavé si všimnout toho, že technika použitá v tom čtvrtém kroku, je přesně stejná, jaká byla použita v minulosti v SSSR, aby přinutila lidi přijmout komunismus. Stejnou techniku použije Organizace spojených národů k implementaci nového světového náboženství do Nového světového řádu.

Hodně lidí se mě ptá, kdy se to stane a jak to udělají. Jaké kroky zavedou před tou Nocí tisíce hvězd? Podle různých výzkumů a různých zpráv, které dostáváme, právě teď uvažují o ekonomickém krachu. Ne úplný krach, který by položil celou ekonomiku, ale ekonomický krach, který by byl záminkou pro změnu.

Nová elektronická měna

To znamená nový druh měny, která by byla něco mezi měnou, kterou máme právě teď a elektronickou hotovostí. Chtějí s touto měnou donutit každého, kdo má všude nějaké peníze v rezervě, aby tyto peníze utratil, protože se domnívají, že budou mít problémy se zavedením Nového světového řádu, pokud někde budou nějací nezávislí lidé, kteří mohou přežít sami, takže musí lidi postavit tak, aby je donutili utratit  úplně všechno, co mají.

Proto chtějí začít s jakýmsi organizovaným ekonomickým krachem, aby zavedli novou měnu, a poté plánují celosvětově zavést elektronickou hotovost. Ale právě teď není možné, aby vložili elektronickou hotovost, protože super dálnice – čemu říkáme také elektronická dálnice – ještě není připravena a zavedena po celé planetě.

Aby mohli zavést elektronickou hotovost po celém světě, musí všude dokončit implementaci superdálnice a pro lidi, kteří se ptají, co přesně ta superdálnice je… superdálnice je elektronický sofistikovaný způsob, jak přímo ovládat lidi v každé domácnosti, kde bude implementovány nebo instalovány.

Od této fáze bude možná kontrola – politická kontrola – každého na planetě.

Abychom zabránili jakémukoli druhu nezávislosti na lidech, musíme si pamatovat, že lidé Nového světového řádu udělají cokoli, aby zajistili, že každý před rokem 2000 utratí veškerou svou osobní a rezervní hotovost nebo zboží (pozn.: v tomto se nejspíš spletl o celých 30 let).

Mikročipy a kontrola výživy

Aby také zabránili jakékoli nezávislosti, lidé z Nového světa již začali po celé planetě vkládat do ptáků, ryb a divokých zvířat mikročipové implantáty. Proč?

Protože se chtějí ujistit, že lidi, kteří nepřijmou NWO, nebudou moci nikde rybařit ani lovit, protože v den, kdy by se pokusili v divočině lovit, v den, kdy by chytili rybu nebo zvíře s mikročipovým implantátem, by byli vysledovatelní satelitem naprosto všude.

Ti samí lidé, aby se ujistili o plné kontrole všech, právě teď mění zákony různých zemí, aby se ujistili, že budou mít plnou kontrolu nad potravou.

Právě teď také mění zákony o náboženství a také o psychiatrických poruchách, aby každého s potenciálem násilí považovali za někoho, kdo má psychiatrickou poruchu a musí být umístěn na klinice, aby byl převychován.

Pokud budete mít na paměti, že tento Nový světový řád Nová světová vláda je celosvětovou diktaturou, nemůžete zapomenout, že diktatura udělá vše pro to, aby zajistila, že bude schopna ovládat kohokoli kdekoli na planetě. To je důvod, proč druh nové technologie, kterou právě teď všude nasazují, je technologií pro kontrolu lidí.

Vezmete-li si například technologii, kterou jsme měli ve 40. a 50. letech 20. století, tento druh technologie byl vytvořen, aby pomohl lidem usnadnit život.

Ale nová technologie – pokud si uděláte čas podívat se na počítače, mikročipy, nová auta s mikročipy, super dálnici… všimnete si, a to je evidentní, všimnete si, že veškerá tato technologie je postavena tak, aby ji bylo možné vystopovat a ovládat kohokoli všude.

A protože je tento druh technologie vyroben takovým způsobem, je vyroben také pro určitý účel.

Odmítnout vidět tento účel znamená nechtít vidět důkazy nového druhu politické moci, která se chce prosadit po celé planetě.

Nyní, na konci této konference… se chci všem omluvit za své potíže, můj problém s angličtinou, protože jako kanadský novinář jsem také z východní části Kanady, která je frankofonní zemí.

Doufám, že i když mám problémy s výslovností nebo francouzským přízvukem v mluvení, doufám, že každý alespoň pochopí smysl této konference a také skutečný význam projektu NASA Blue Beam.

A žádám všechny všude, kdo budou poslouchat, aby udělali vše pro to, aby se všude šířila slova o tomto druhu nové technologie, která právě nyní existuje ve vesmíru a která existuje za účelem implementace náboženství Nového světa, které je také základním základem vlády Nového světového řádu.

Děkuji a dobrou noc.

Zdroj


Dodatek:

Holografický projektor

5.6 Palubní holografický projektor

Stručný popis

Holografický projektor zobrazuje trojrozměrný vizuální obraz na požadovaném místě, odstraněném z generátoru zobrazení. Projektor lze použít pro psychologické operace a strategické řízení vnímání. Je také užitečný pro optické klamání a maskování, které poskytuje chvilkové rozptýlení při střetu s protivníkem.

Schopnosti

 • Přesná projekce 3D vizuálních obrazů do vybrané oblasti
 • Podporuje PSYOP a strategické řízení podvodů
 • Poskytuje klamání a maskování proti optickým senzorům

Aktivační technologie (MCTL)

 • 4.1.4, Zpracování obrazu (holografické obrazy)
 • 10.1, Lasery
 • 10.2, Optika
 • 10.3, Energetické systémy

Použití

 • Speciální a humanitární operace
 • Strategický útok

Jen konspirační teorie?

Serge Monast nepochybně přinesl témata, z nichž se skutečně některá vyskytovala jako součást agendy globalistů, nová měna, mikročipy atd.

Samozřejmě se za 30 let hodně změnilo a dokonce i projekt Blue Beam se měl podle pozdějších zvěstí změnit z náboženských postav na promítání mimozemšťanů (zřejmě z důvodu poklesu věřících, zejména křesťanů).

Ostatně, také tuto variantu již Monast zmínil, byť jen okrajově. Mnohé se samozřejmě přizpůsobí dnešní době, stále je třeba si uvědomit, že výše uvedená přednáška je z roku 1994.

On sám vše předpovídal na rok 2000, později byla datování odložena až na rok 2024 (kdy přesně nelze dohledat, první zmínky směřující na letošní rok se objevují někdy kolem roku 2015).

Nakonec, bylo by opravdu tak těžké uvěřit, že nevolení vůdci plánují promítat božstva či mimozemšťany a dovolit nám, abychom je slyšeli, jak k nám promlouvají, ve snaze nás vyděsit nás – a poté převést do jejich Nového světového řádu?

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Projekt NASA Blue Beam: Velmi detailní informace o projektu, jehož realizace byla předpovězena na letošní rok (video)

 1. INSTRUKCE PRO BUDOUCNOST. To nejlepší co můžete udělat, nejen v roce 2024 – CZ, EN

  INSTRUKCE PRO BUDOUCNOST. To nejlepší co můžete udělat, nejen v roce 2024.
  1.1.2024
  https://paralelne.cz/2024/01/01/instrukce-pro-budoucnost-to-nejlepsi-co-muzete-udelat-nejen-v-roce-2024/

  Instrukce pro budoucnost. To nejlepší co můžete udělat, nejen v roce 2024.
  1.1.2024
  https://youtu.be/ZsDp7OO2t-Q

  Předal Jiří Havel:

  CZ

  INSTRUKCE PRO BUDOUCNOST. To nejlepší co můžete udělat, nejen v roce 2024.
  1.1.2024

  Taky si často pokládáte otázku, PROČ VLASTNĚ ŽIJEME ? Jaký zde máme účel a úděl ? Možná že čekáte na nějaký zázrak, který změní věci k lepšímu. Ale takové zázraky nechodí zvenčí chodí ZEVNITŘ nás. Jestli chceme změnit svět, začněme tím, že se pokusíme změnit SEBE. Buďme k sobě dobří a laskaví. Žijeme v lásce a pravdě a ne ve lži a strachu. Mnoho z vás má strach z budoucnosti. Máte obavy, že vás budoucí události připraví o všechno na čem jste doposud lpěli a co bylo součástí vašeho světa. Jenže nikdo vás o nic nepřipraví. Vlastně ani nemůže. Může se stát, že někdo bude chtít měnit věci kolem vás, ale nemůže měnit věci uvnitř vás, když mu to nedovolíte. I zlo je slabé a moc dobře ví, že když se nebudeme bát projevit svojí vůli, tak nic nezmůže.

  Materiálně založení lidé fungují tak trochu v režimu AUTOPILOTA. Jejich osud je předurčený tak jako trasa vlaku, který se nedokáže odchýlit od směru kolejí. Není v jejich silách změnit vlastní život. Čím víc egoismu a prospěchářství, tím menší je schopnost změnit sebe samého a svůj život k lepšímu. Jsou jako ptáci, kteří zapomněli létat. Za to ti, kteří hledají cestu k Bohu (a pro každého má Bůh svojí podobu pro někoho je to Vesmír a jeho zákony, pro jiného síla dobra, či architekt všehomíra), tak ti ví, že je bůh odměňuje tím, že je obrazně řečeno převádí do režimu ručního řízení a pomáhá jim dosáhnout dokonalost nejkratší a optimální cestou. Ti kteří našli cestu k Bohu ví, že jsou věční. Vnější okolnosti nám mohou sebrat hmotné věci kolem, možná i ten náš tělesný skafandr, ale svobodu ducha nám nikdo vzít nemůže.

  Připravil jsem si pro vás pár myšlenek neznámých autorů, které by vás mohly inspirovat stejně jako mě.

  1)
  Tu první část bychom mohli nazvat:

  A BŮH ODPOVĚDĚL.

  Poprosil jsem boha, aby mě zbavil pýchy, a Bůh mi odpověděl: Ne. Řekl, že od pýchy nelze nikoho osvobodit, možná se jí pouze zříct.

  Poprosil jsem Boha, aby vyléčil mou dceru připoutanou k posteli, Bůh mi odpověděl: Ne. Řekl, že její duše je věčná, ale tělo stejně zemře.

  Poprosil jsem Boha, aby mi daroval trpělivost, a Bůh mi odpověděl: Ne. Řekl že trpělivost je výsledkem životních zkoušek a nelze ji darovat, lze si ji pouze zasloužit.

  Poprosil jsem Boha, aby mi daroval štěstí, a Bůh mi odpověděl: Ne. Řekl, že mě může jen požehnat. Jestli budu šťastný, závisí pouze na mě samotném.

  Poprosil jsem Boha, aby mě ochránil od bolesti, a Bůh mi odpověděl: Ne. Řekl že utrpení vzdaluje člověka od pozemských starostí a přibližuje ho k Němu.

  Poprosil jsem Boha, aby mi pomohl mít rád jiné tak, jak má rád mě. A Bůh mi odpověděl: Nakonec jsi přece jen pochopil, o co máš žádat.

  Poprosil jsem o sílu, a Bůh na mě seslal zkoušky, aby mě zocelil.

  Poprosil jsem Ho o moudrost, a Bůh na mě seslal problémy, nad kterými si musím lámat hlavu.

  Poprosil jsem o statečnost, a Bůh mi seslal nebezpečí.

  Poprosil jsem o lásku, a Bůh za mnou poslal ty, kteří potřebují pomoc.

  Nedostal jsem nic z toho, o co jsem žádal. Dostal jsem však VŠECHNO, co jsem POTŘEBOVAL. Bůh vyslyšel mé modlitby.

  2)
  A na závěr ještě pár inspirativních myšlenek opět od neznámého moudrého autora.

  Člověk při svém narození nedostává žádné instrukce, ale kdyby je dostal, tak by zřejmě vypadaly takhle:

  Za prvé: Dostaneš své tělo. Může se ti líbit nebo nelíbit, ale bude jediným, které ti bude patřit do konce tvých dnů.

  Za druhé: Bude se učit ve škole s názvem ŽIVOT NA PLANETĚ ZEMI. Každý člověk a každá událost budou tvým individuálním učitelem.

  Za třetí: Neexistují chyby, pouze PONAUČENÍ. Neúspěch je nedílnou součástí úspěchu. Žádné oběti neexistují. Existují pouze studenti.

  Za čtvrté: Lekce se budou opakovat v nejrůznějších formách do té doby, dokud nebudou plně osvojené. Pokud si neosvojíš lehké ponaučení, tak bude pro tebe časem o to větší. A když si ponaučení osvojíš, můžeš přejít k další lekci.

  Za páté: Vnější problémy jsou zrdcadlovým obrazem tvého VNITŘNÍHO STAVU. Změníš-li svůj vnitřní svět, změní se i tvůj vnější svět. Bolest je způsob, který slouží k tomu, abys zaměřil svoji pozornost na to, že děláš něco špatně.

  Za šesté: Osvojení lekce si uvědomíš tehdy, když své jednání změníš. Moudrost se dosahuje v praxi. Málo něčeho je lepší, než hodně ničeho.

  Za sedmé: Neexistuje lepší místo než zde. Tam není o nic lepší než tady. Když se tvé tam stane tady, objeví se před tebou jiné tam, které se bude zdát opět lepší, než tady.

  Za osmé: Ostatní jsou tvým vlastním odrazem. Nemůžeš milovat nebo nenávidět to, co ztělesňují ostatní, pokud to neodráží tvé vlastní kvality.

  Za deváté: Život je tvůrcem rámu, ale obraz musíš namalovat ty sám. Pokud se neujmeš odpovědnosti za namalování obrazu, namalují ho za tebe jiní.

  Za desáté: Dostaneš všechno po čem toužíš v té míře, v jaké si to zasloužíš. Sám určíš, kolik energie a k čemu vynaložíš, a jakými lidmi se obklopíš. Nezapoměň, že než se rozhodneš CO CHCEŠ, měl by ses podívat na to, co už MÁŠ.

  Za jedenácté: Při rozlišování správného od nesprávného je moralizování špatným rádcem. Dělej to nejlepší z toho, co je možné.

  Za dvanáctvé: Všechny odpovědi se nacházejí v TVÉM NITRU. SÁM VÍŠ VÍC, NEŽ JE NAPSANÉ V KNIHÁCH. Vše, co musíš udělat, je SLYŠET SVOJE NITRO A DŮVĚŘOVAT SÁM SOBĚ.

  Za třinácté: Většinu těchto rad stejně zapomeneš.

  A za čtrnácté: Vzpomeneš si však na ně vždy, když BUDEŠ CHTÍT.

  Šťastnou cestu !

  http://www.jak-prezit.cz
  http://www.andele-nebe.cz

  EN

  INSTRUCTIONS FOR THE FUTURE. The best thing you can do, not only in 2024.
  January 1, 2024

  You also often ask yourself the question, WHY DO WE ACTUALLY LIVE? What is our purpose and destiny here? Maybe you are waiting for some miracle that will change things for the better. But such miracles do not come from outside, they come from WITHIN us. If we want to change the world, let’s start by trying to change OURSELVES. Let’s be good and kind to each other. We live in love and truth and not in lies and fear. Many of you are afraid of the future. You are worried that future events will deprive you of everything you have held onto and been a part of your world. But no one will deprive you of anything. Actually, he can’t. It may happen that someone wants to change things around you, but they can’t change things inside you if you don’t let them. Even evil is weak and it knows very well that if we are not afraid to show our will, then it can’t do anything.

  Materially oriented people operate somewhat in AUTOPILOT mode. Their fate is predetermined like the route of a train that cannot deviate from the direction of the tracks. It is not in their power to change their own lives. The more egoism and profiteering, the less ability to change oneself and one’s life for the better. They are like birds that have forgotten to fly. For that, those who are looking for a way to God (and for everyone God has his own form, for some it is the Universe and its laws, for others the force of good, or the architect of the universe), so they know that God is rewarding them by figuratively putting them in manual mode and helping them achieve perfection in the shortest and most optimal way. Those who have found the way to God know that they are eternal. External circumstances can take away the material things around us, maybe even our physical space suit, but no one can take away the freedom of the spirit.

  I have prepared for you some ideas from unknown authors that might inspire you as much as I do.

  1)
  We could call the first part:

  AND GOD ANSWERED.

  I asked God to take away my pride, and God said, No. He said that one cannot be freed from pride, one can only renounce it.

  I asked God to heal my bedridden daughter, God answered me: No. He said her soul is eternal but the body will die anyway.

  I asked God to give me patience, and God answered me: No. He said that patience is the result of life’s trials and cannot be given, it can only be earned.

  I asked God to give me happiness, and God answered me: No. He said he can only bless me. Whether I am happy depends only on myself.

  I asked God to protect me from pain, and God answered me: No. He said that suffering distances a person from earthly concerns and brings him closer to Him.

  I asked God to help me love others as He loves me. And God answered me: You finally understood what to ask for.

  I asked for strength, and God sent trials to harden me.

  I asked Him for wisdom, and God sent me problems to think about.

  I asked for bravery, and God sent me danger.

  I asked for love, and God sent those who needed help to me.

  I didn’t get anything I asked for. However, I got EVERYTHING I NEEDED. God heard my prayers.

  2)
  And finally, a few more inspiring thoughts from an unknown wise author.

  A person is not given any instructions at birth, but if they were, they would probably look like this:

  First: You get your body. You may or may not like it, but it will be the only one you own for the rest of your days.

  Second: He will be learning at a school called LIFE ON PLANET EARTH. Every person and every event will be your individual teacher.

  Third: There are no mistakes, only LESSONS. Failure is an integral part of success. No victims exist. Only the students exist.

  Fourth: The lessons will be repeated in various forms until they are fully mastered. If you don’t learn the easy lesson, it will become even bigger for you over time. And when you learn the lesson, you can move on to the next lesson.

  Sixth: You will realize your lesson when you change your actions. Wisdom is achieved in practice. A little of something is better than a lot of nothing.

  Seventh: There is no better place than here. It’s no better there than here. When your there becomes here, another there will appear before you, which will again seem better than here.

  Eighth: Others are your own reflection. You cannot love or hate what others embody unless it reflects your own qualities.

  Ninth: Life is the creator of the frame, but you have to paint the picture yourself. If you don’t take responsibility for painting the picture, others will paint it for you.

  Tenth: You will get everything you desire to the extent you deserve it. You yourself determine how much energy and what you spend it on, and what kind of people you surround yourself with. Don’t forget that before you decide WHAT YOU WANT, you should look at what you already HAVE.

  Eleventh: In distinguishing right from wrong, moralizing is a bad counselor. Do the best you can.

  Twelfth: All the answers are found INSIDE YOU. YOU KNOW MORE THAN WHAT IS WRITTEN IN BOOKS. All you have to do is HEAR YOUR INSIDE AND TRUST YOURSELF.

  Thirteenth: You’ll forget most of this advice anyway.

  And fourteenth: But you will remember them whenever you WANT to.

  Happy journey !

  http://www.heavenly-angels.org

 2. Satanské náboženství má vzniknout to je fakt i Albert Pike to ve svých spisech napsal že Luciferova Doktrina se uskuteční až křestane a ateiste se navzájem vyhladí lide odsoudí ateismus jako duvod nejkrvavějšího běsněni a lide se odvrati i od křestanstvi jejichž deisteicky duch bude bez směru a tak lide budou donuceni jako hledaní nového mesiaše přijmou luciferovu doktrinu což má přijit pravě po zničeni křestanu a ateistu zaroven

 3. Zase sa len potrvrdzuje, že ako očkovanie proti covidu, tak aj prevrat vo Vatikáne, všetko čo je v tzv. Knihe pravdy sa napĺňa, a že som sa nemýlil keď som povedal, že sa chcú zbaviť v prvom rade kresťanov a kresťanstva (zameranie jedovatého očkovania bolo najmä na kresťanov), lebo toto všetko Ježiš predpovedal a je to v Novom Zákone ! Túto informáciu a pamäť chcú vymazať, teda Lucifer a jeho psy! Potom masy nebudú chápať a vidieť, rozumieť čo sa deje ! Už chápate?
  Navracajte sa preto a modlite každý deň ružanec !!! Žijeme posledné časy! Odmietnite znak šelmy, inak stratíte večný život nadobro ! Ako je napísané: „Nebojte sa tých, ktorí vám môžu zabiť telo, ale tých, ktorí vám môžu zabiť dušu!“ !!!

 4. Projekt Blue Beam je len inou interpretáciou II.príchodu Krista. Cirkev už minimálne 2000 rokov pripravuje svoje ovečky na odchod zo zeme v určitý čas. V 20.storočí začali podobnú vec hlásať skupiny tzv.kontaktérov, ktoré hovoria o večnom živote. Inak povedané sme pripravovaní na veľkú udalosť, ktorá má mnoho názvov, ale len jeden význam. Niektorí tomu hovoria „udalosť“ a niektorí „Veľký reset“, pročom všetky tieto názvy znamenajú rovnakú vec. Inak povedané archa nie je dostatočne veľká, preto sa hovorí o depopulácii, pričom ľudí nebudú odstraňovať zo zeme tí zlí, ale táto vec to urobí.

 5. „Vytržení“, „noc tisíce hvězd“ atd. V bibli je psáno, že dojde k události, kdy Ježíš sestoupí na nebesa a vezme z planety všechny své věrné věřící, abych je uchránil před tím, co na Zemi nastane. V jeden okamžik tak na Zemi zmiznou tisíce, miliony lidí…A jako vysvětlení zmizení takového množství lidí se použije právě „únos mimozemšťany“. Bude následovat vše, co je uvedeno výš…Křesťané budou pronásledování, budou ničeny bible, implementovány čipy,…Zjevení 13:15-18 – A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo [a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout