Top 10 COVID událostí roku 2023: Odhalení nevyřčených a neznámých faktů

Top 10 COVID událostí roku 2023: Odhalení nevyřčených a neznámých faktů

V roce 2023 bylo odhaleno množství faktů, které se zřejmě měly navždy utajit. Ať už se jednalo o odhalení ohledně genových injekcí nebo nařizovaných restrikcí – včetně nesmyslných roušek – ukázalo se, že mnohé konspirace z roku 2022 se o rok později staly realitou.

Níže najdete  Top 10 odhalení z letšního roku, která ukazují, že to, co je odkazováno do sféry „dezinformací,“ se velmi brzy může ukázat být pravdou.

I když se některé body týkají pouze USA, tak Covidová politika i genové injekce byly ve většině zemí EU mnohdy prakticky totožné…

 

1. FDA a CDC našly další nežádoucí účinky vakcíny COVID, včetně mrtvice

Počínaje lednem dokumenty zveřejněné na základě zákona o svobodě informací (FOIA) zjistily, že americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) detekovala stovky bezpečnostních signálů pro vakcíny pro vakcíny Pfizer a Moderna COVID-19.

To zahrnovalo nežádoucí reakce myokarditidy, multisystémového zánětlivého syndromu u dětí (MIS-C), komorových dysfunkcí v srdci a mnoha dalších.

13. ledna vydaly americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a CDC společné prohlášení, v němž prohlašují, že detekovaly mrtvici jako nový bezpečnostní signál u starších lidí, kteří užívali bivalentní boostery Pfizer.

Výzkumníci z Kaiser Permanente také v říjnu uvedli, že lidé, kteří užívali COVID boostery s vakcínou proti chřipce, byli vystaveni většímu riziku mrtvice.

O několik dní později výzkumníci přidružení k FDA zveřejnili předtiskové zjištění, že starší lidé, kteří dostali posilovací dávku Pfizer,  měli vyšší míru Bellovy obrny, což je typ ochrnutí obličeje.

V prohlášení vydaném v květnu FDA rozhodl, že současné důkazy nepodporují existenci bezpečnostního problému, protože počet případů mrtvice u starších osob se snížil. Dodali, že agentury budou nadále vyhodnocovat nová data, jakmile budou k dispozici.

 

2. Vakcíny nemohou „efektivně“ kontrolovat COVID: Prohlásil Fauci poté, co rezignoval

Rezignace Dr. Anthonyho Fauciho, bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), byla pozoruhodná vzhledem k jeho roli ve vedení reakce na pandemii Spojených států a jeho činům krátce po rezignaci.

Dr. Fauci velmi hlasitě podporoval očkování a pravidelně se objevoval v televizních pořadech motivujících lidi k očkování.

„Je to jednoduché jako černobílé. Jste očkovaní, jste v bezpečí. Jste neočkovaní, jste ohrožení. Jak jednoduché,“ řekl Dr. Fauci v programu MSNBC během vlny Delta.
Před vlnou Delta ve Spojených státech srovnával Dr. Fauci očkované lidi se „slepými uličkami“ pro virus na CBS Face the Nation.

Nicméně 11. ledna, týdny po své rezignaci na konci roku 2022, Dr. Fauci a další dva výzkumníci publikovali článek v Cell Host & Microbe, který získal pozornost díky jejich poznámkám o účinnosti vakcín při kontrole respiračních virů.

„SARS-CoV-2, endemické koronaviry, RSV a mnoho dalších virů ‚běžného nachlazení‘… dosud nebyly účinně kontrolovány licencovanými nebo experimentálními vakcínami,“ napsali autoři ve svém úvodu.

Poté se zabývali některými základními imunitními principy a vyjádřili, že současné vakcíny navozují imunitu v těle, ale ne v dýchacích cestách, ale současné respirační viry primárně infikují dýchací cesty.

„Vakcíny proti těmto dvěma velmi odlišným virům (viry chřipky a SARS-CoV-2)… mají společné vlastnosti: vyvolávají neúplnou a krátkodobou ochranu proti vyvíjejícím se variantám viru, které unikají imunitě populace,“ napsali autoři.

Zatímco někteří ověřovatelé faktů tvrdí, že studie není v rozporu s postojem Dr. Fauciho během pandemie, jiní to interpretují jako jeho „očistu.“

3. Recenze zlatého standardu nalezla důkazy o rouškách jako „nejisté“

Knihovna Cochrane Library, široce považovaná za zlatý standard pro systematické recenze, zveřejnila 30. ledna recenzi, v níž se uvádí, že panuje „nejistota ohledně účinků roušek.“

„Nízká až střední jistota důkazů znamená, že naše důvěra v odhad účinku je omezená a že skutečný účinek se může lišit od pozorovaného odhadu účinku,“ uzavřeli autoři a dodali, že „shromážděné výsledky randomizovaných kontrolovaných studií neprokázaly jasné snížení respiračních virových infekcí při použití lékařských/chirurgických roušek.

Závěry recenze vyvolaly širokou kritiku mainstreamových médií. Brzy následovalo několik článků, zdůrazňujících účinnost roušek. Šéfredaktorka Cochrane, Dr. Karla Soares-Weiserová, také vydala v březnu prohlášení, v němž tvrdí, že recenze neukázala, že masky nefungují.

„Mnoho komentátorů tvrdilo, že nedávno aktualizovaný Cochrane Review ukazuje, že ‚roušky nefungují‘, což je nepřesná a zavádějící interpretace,“ napsala Dr. Soares-Weiserová.

„Bylo by přesné říci, že… výsledky byly neprůkazné.“

V současné době CDC stále doporučuje roušky.

„Roušky se staly politickými,“ řekl autor recenze na CNN. „Mohu vám jen říct, co je to věda… Nemohu vám říct, jestli fungují nebo nefungují. Ale je pravděpodobnější než ne, že nefungují.“

 

4. Opakované očkování oslabuje imunitní systém, potvrzují studie

Vícenásobné dávky vakcín Pfizer nebo Moderna COVID-19 vedou k vyšším hladinám protilátek nazývaných IgG4. Rostoucí počet výzkumů naznačuje, že tyto protilátky mohou způsobit, že imunitní systém bude méně reaktivní na proteiny COVID-19 a bude náchylnější k potenciálnímu poškození a infekcím.

První z těchto studií byla publikována v lednovém čísle Science Immunology. Autoři zjistili, že třetí dávka vakcíny mRNA byla spojena se zvýšením subtypů IgG4 u myší. Protilátky IgG4 jsou zodpovědné za vyladění imunitního systému, aby se zabránilo nadměrné aktivaci imunitního systému.

„V souvislosti s COVID-19 a vakcínami, kde musí být imunitní systém připraven bojovat, to však může podpořit neoponovanou infekci SARS-CoV2 a replikaci potlačením přirozených antivirových reakcí,“ uvedla další studie zveřejněná v květnu .

Tato zjištění jsou v souladu s dalšími studiemi, které zjistily, že opakované očkování je spojeno se zvýšeným rizikem infekcí, jak uvádí studie Cleveland Clinic. Dřívější studie týmu také ukázala, že čím více dávek člověk dostane, tím je pravděpodobnější, že se nakazí.

5. Kontaminace DNA zjištěná u mRNA vakcín a reakce FDA

Na jaře roku 2023 vědci zjistili, že mRNA vakcíny COVID-19 obsahují fragmenty DNA, včetně kontroverzních genů SV40, dříve veřejnosti nezveřejněných.

Genetický vědec Kevin McKernan původně objevil, že fragmenty DNA byly zabaleny do lipidových nanočástic se segmenty vakcíny mRNA, aby DNA mohla vstoupit do buněk. To však znamená, že fragmenty představují riziko integrace do genomu buňky.

V předtisku zveřejněném v dubnu pan McKernan a jeho tým našli fragmenty DNA ve vakcínách Moderna i Pfizer, které překračovaly požadavky Evropské lékové agentury (EMA) na 330 nanogramů (ng) na miligram a požadavky FDA na 10 ng/dávku.

Kromě toho mRNA vakcíny společnosti Pfizer obsahovaly geny z opičího vakuolizujícího viru 40, známého také jako SV40. Celý virus SV40 měl kontroverzní souvislost s rakovinou pocházející z doby, kdy byly rané vakcíny proti obrně náhodně kontaminovány virem SV40.

„Společnost Pfizer nikdy nesdělila informace o SV40 agentuře EMA. Dali jim mapu plazmidu, z čeho se plazmid skládal, se všemi označenými znaky, s výjimkou  SV40,“ řekl pan McKernan v programu American Thought Leaders EpochTV.

„Kromě toho, že jde o bezpečnostní problém, fragmenty DNA také naznačovaly potenciální problémy s regulací léků,“ řekl pan McKernan.

Pfizer původně zamýšlel vyrábět své vakcíny pomocí stroje PCR, což by bylo dražší a časově náročnější. Společnost však později přešla na používání bakterií, pravděpodobně proto, že tato metoda je rychlejší a účinnější.

Společnost Pfizer nikdy netestovala bezpečnostní důsledky, které by tato změna měla.

„Nikdy neprováděli klinické testy na tomto materiálu [bakteriích]. Na tomto procesu PCR byly provedeny klinické testy a po klinických testech se přešlo na nový proces,“ řekl pan McKernan.

Zdravotníci, výzkumníci a novináři vyjádřili obavy z neznámých rizik, která může kontaminace DNA představovat pro veřejnost. Někteří volali po stažení vakcín Pfizer.

V odpovědi FDA investigativní novinářce Maryanne Demasi však agentura neuvedla,  že by měla v úmyslu vakcíny stáhnout.

Health Canada potvrdila své znalosti o kontaminaci SV40 ve vakcínách Pfizer, ale dodala, že „sponzor konkrétně neidentifikoval sekvenci SV40“.

EMA toto prohlášení zopakovala s podobnou odpovědí.

 

6. Odškodnění lidí postižených vakcínou COVID

V dubnu americká vláda poprvé odškodnila lidi poškozené vakcínami COVID-19 .

Tři lidé obdrželi odškodnění za poškození zdraví prostřednictvím programu Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), který provozuje agentura v rámci ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, uvedli úředníci v prohlášení.

U dvou se rozvinula myokarditida a jeden trpěl těžkou alergickou reakcí. Celková kompenzace činila více než 4 600 $.

Podle CICP mohou lidé, kteří přežijí své zranění způsobené vakcínou, dostat peníze na nehrazené léčebné výlohy a ušlý příjem ze zaměstnání.

K 1. prosinci bylo odškodněno 10 lidí za poškození zdraví způsobené mRNA vakcínami COVID-19. Bylo zaplaceno přibližně 37 000 $.

 

7. Lékaři mohou předepisovat Ivermectin: Právník FDA

Dva roky poté, co zdravotnické úřady kritizovaly používání ivermektinu k léčbě COVID-19, přičemž některým lékařům byly pozastaveny lékařské licence za jeho předepisování, soudní spor odhalil, že lékaři skutečně mohou předepisovat ivermektin jako lék na COVID.

„FDA výslovně uznává, že lékaři mají pravomoc předepisovat ivermektin k léčbě COVIDu,“ řekla Ashley Cheung Honold, právnička ministerstva spravedlnosti zastupující FDA, během ústních argumentů 8. srpna u amerického odvolacího soudu pro 5. obvod.

Soudní žalobu proti FDA zahájili lékaři, kteří tvrdili, že příspěvky FDA na sociálních sítích v roce 2021 odrazující od užívání ivermektinu narušovaly jejich schopnost provozovat medicínu.

Žalobci jsou Dr. Paul Marik, Mary Bowden a Robert Apter. Tvrdili, že byli profesionálně poškozeni prohlášeními FDA, včetně výpovědi kvůli snaze předepisovat pacientům ivermektin.

Dr. Marik také poznamenal, že řada studií podporuje použití ivermektinu proti COVID-19, jak uznala i samotná FDA. Některé další studie ukazují malý nebo žádný účinek.

 

8. Povinnost nošení roušek se vrátila v srpnu, nové vakcíny proti COVIDu schváleny

Zatímco v USA žádné federální agentury neobnovily povinnost nošení roušek, některá pracoviště, školy a nemocnice začaly v srpnu toto nařízení vracet kvůli rostoucímu počtu hospitalizací COVID-19.

To vyvolalo obnovenou diskusi o účinnosti roušek, přičemž někteří lidé se proti nařízení postavili.

Některá z těchto pracovišť, jako Lionsgate a některé nemocnice, později svoje nařízení změnily .

Brzy poté, 11. září, FDA schválila nové vakcíny Pfizer a Moderna proti COVID-19. Tyto vakcíny obsahovaly sekvence mRNA omikronové varianty XBB.1.5, která v době schválení již nebyla aktivní variantou.

Navzdory tomu, že poradní výbor CDC doporučoval vakcínu pro děti a dospělé, ve zprávě zveřejněné 27. září uznal, že jistota o schopnosti vakcíny zabránit těžkému COVIDu, hospitalizaci a úmrtí na COVID, byla u dospělých nízká a velmi nízká pro děti a kojence.

Riziko specifikovaných závažných nežádoucích účinků a reaktogenity bylo rovněž nízké.

O měsíc později FDA schválila vakcínu Novavax na bázi proteinu COVID na ochranu proti COVID-19.

 

9. Poslední část dokumentů o vakcínách Pfizer vydaná FDA

Na základě zákona o svobodě informací zveřejnil FDA posledních 51 000 stran dokumentu Pfizer o vakcíně COVID-19.

V roce 2021 byla proti FDA podána FOIA pro všechny její dokumenty související s licencováním vakcín Pfizer COVID-19. To pak postoupilo do soudního sporu, protože FDA navrhla uvolnit 500 stran měsíčně, což znamená, že by trvalo 75 let, než budou zveřejněny všechny dokumenty Pfizer.

V roce 2021 podala nezisková skupina složená z lékařů a důstojníků s názvem Public Health and Medical Professionals for Transparency žalobu proti FDA kvůli této žádosti. Soudce nařídil FDA, aby místo toho odtajnila 55 000 stran měsíčně.

Do listopadu 2023 byly zveřejněny všechny dokumenty FDA týkající se vakcín Pfizer COVID-19 pro věk 16 a více let.

S vydáním těchto 51 893 stránek vyšlo najevo několik následujících věcí:

  • Sentinel Program Center for Biologicals Evaluation and Research (CBER) FDA nedostačuje k posouzení závažných rizik myokarditidy, perikarditidy a subklinické myokarditidy spojených s vakcínou Pfizer. Když byla vakcína schválena, program postrádal dostatečnou sílu k posouzení velikosti rizika. Také to bylo nedostatečné pro sledování případů dlouhodobých symptomů a zotavení.
  • E-maily od FDA CBER Review Team v srpnu 2021 odhalily, že FDA si byla vědoma toho, že vakcíny mohly obsahovat endotoxiny. V e-mailu FDA položila společnosti Pfizer otázky týkající se jejího procesu měření endotoxinů ve vakcínách. Nebylo odhaleno, proč  vakcíny obsahovaly endotoxiny. Bakterie E. coli – kterou Pfizer použil k výrobě DNA pro své mRNA vakcíny – však produkují endotoxiny, takže toto je možné vysvětlení.
  • Vakcíny COVID společnosti Pfizer mohou mít několik výrobních problémů. Jedním z dokumentů je písemná odpověď společnosti Pfizer na četné výrobní problémy zjištěné FDA. Několik šarží vakcín COVID-19 bylo označeno pro odchylky od standardů kvality produktů, přesto byly dotčené šarže uvolněny na veřejnost v různých šaržích, jejichž počty byly revidovány.
  • Sdělení FDA o farmakovigilanci uvádí, že „existují zprávy VAERS o úmrtích v důsledku COVID-19 u pacientů, kteří byli hlášeni jako plně očkovaní. Očekává se, že může dojít k některým případům selhání očkování, zejména u starších nebo imunokompromitovaných subjektů. FDA dodává, že systém VAERS nelze použít k závěru o účinnosti vakcíny.
  • Sdělení FDA k žádosti o udělení licence pro Pfizer obsahuje komentáře, v nichž kliničtí recenzenti FDA uvedli, že údaje společnosti Pfizer „překračují očekávání FDA.“ Zmínil také, že srdeční příhody hlášené během studie „pravděpodobně nesouvisely s očkováním,“ přestože srdeční příhody a/nebo srdeční selhání byly téměř dvojnásobné než případy ve skupině s placebem (10 oproti šesti).

 

10. Ne messenger RNA, ale modifikovaná RNA: vakcíny tvoří aberantní proteiny

Zatímco mRNA vakcíny COVID-19 na trhu byly inzerovány jako messenger RNA, což znamená přirozeně se vyskytující RNA v těle, dokumenty společnosti Pfizer a studie o vakcínách Moderna ukázaly, že skutečná použitá mRNA je modifikovaná RNA neboli modRNA.

Přirozeně se vyskytující mRNA je primárně složena z uridinu, zatímco u modRNA ve vakcínách byla většina uridinu převedena na pseudouridin, aby byly vakcíny odolnější vůči imunitní degradaci. Podrobné vysvětlení poskytl článek hostujícího sloupkaře Epoch Times a molekulárního vědce Klause Stegera.

Sekvence byly také změněny, aby vyvolaly rychlejší čtení mRNA, což může ovlivnit výsledný produkovaný protein. Předchozí výzkum zjistil, že změněná rychlost čtení by ovlivnila, jak se finální protein složí, což by mohlo vést k tvorbě nových aberantních proteinů.

To bylo potvrzeno v nedávné cambridgeské studii,  která zjistila, že přibližně 8 procent mRNA vakcín společnosti Pfizer je špatně přečteno a generují aberantní proteiny.

Výzkumníci zjistili, že změna pseudouridinu v sekvencích mRNA činí vakcínu zvláště „náchylnou k chybám.“

Tato jedinečná, aberantní tvorba proteinu, může způsobit nezamýšlené imunitní reakce u očkovaných Pfizerem.

Autoři studie pouze testovali účinky proteinů u očkovaných jedinců Pfizer, i když je třeba poznamenat, že Moderna také používala pseudouridin ve svých sekvencích mRNA.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 13 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Top 10 COVID událostí roku 2023: Odhalení nevyřčených a neznámých faktů

  1. To je stále dokola jako na flašinetu a stejně zase ti stejní zmrdi připravují další očkování a veřejnost je k tomu hluchá a slepá. V USA a dalších státech jsou podána trestní oznámení a probíhá vyšetřování, ale to nebrání WHO, Gatesovi, Schwabovi a dalším zmetkům o vyhrožování další pandemií či odebrání majetků, aby prý lidé byli šťastní! Jak to, že nikdo stále nekoná? Vždyť tito šmejdi se genocidami na obyvatelstvu ani netají!!! Na co ovce čekají. V USA byli schopni zavraždit prezidenty Abrahama Lincolna, Jamese Abrahama Garfielda, Williama McKinleyho a Johna Fitzgeralda Kennedyho. A takovou chátru nechávají běhat po svobodě a ničit životy ostatním?

  2. Long covidek, copak to asi je? Muj nazor, dlouhodoba detoxikace organizmu po zabodnuti. Cim vice davek, tim delsi regenerace a detoxikace od jedu, obsazenych ve vakcinach. A druha verze, otraveny organizmus, Wifi, glyfosaty v otravinach, fluor ve vode, mimo jine fluorid je odpad pri vyrobe organickych hnojiv, site 5G, chemtrails a muzu pokracovat. Corona znamena nemoc z ozareni, rozumej mobilnimi sitemi, 2G, 3G, 4Ltd, nove 5G, pripravuje se 6G i 7G. Slunecni zareni nema nic spolecneho s mobilnimi sitemi. Tady se jedna vyhradne o skodlivost tohoto mikrovlnneho zareni na lidsky organizmus, nic vice nic mene. Ti zmrdi to vedi, a proto soucasne se zavedenim site 5G vyhlasili neexistujici pandemii. Museli nejak odvest pozornost od skodlivosti teto technologie 5G. Viz praseci chripka a vakciny, Zemrelo po nich JEN!!! 90 lidi a byly okamzite stazeny. Pote nasledovala ptaci chripka, opet ucelove vymyslena lez, jak jinak. Umyslna likvidace chovu drubeze!!! Duvod? zvyseny CO2, a donucovaci metoda konzumace hmyzu, jejichz obal tel obsahuje zivotu nebezpecny chitin. Dalsi biologicka depopulacni zbran hromadneho vymirani. Secteno podtrzeno…corona vir je nemoc z ozareni. Viry jsou pocitacove sekvence a nejsou prenosne na cloveka. A nejvice covidku bylo ve svate bedne a rozhlasu!! Bezdomovci jsou zdravi i bez zapichu, bodej ne, nemaji svatou bednu a o nejakem covidku nemeli ani anung. A tak je pry smrtelne nakazlivy!!! Tomuto blabolu snad veri jen ti s dukladne vymytym mozkem MSM. Long covid, hlouhodobe nasledky po aplikaci biologicke zbrane. Dnes opet dalsi umrti naprosto zdravych jedincu po zapichu. Jde se rano sprchovat a padne mrtvy. A to podotykam ze aktivni sportovec. V nejmenovanem domove duchodcu po x te aplikaci vakciny v prumeru 4 az 6 nahle zemrelych tydne!!! Novodoba duchodova reforma. Ze tem vrahum neni hamba. Vsichni Norimberk 2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout