Ze smrti své matky obviňuje nemocniční covidové protokoly, nyní natáčí film o jejich obětech (video)

Ze smrti své matky obviňuje nemocniční covidové protokoly, nyní natáčí film o jejich obětech (video)

Ve všech zemích ovládaných loutkami globalistů to bylo stejné: za „doby covidové“ se využívaly stejné postupy, které nelze nazvat léčebnými, protože spíš škodily než aby pomáhaly.

Pokud někdo onemocněl, měl zůstat doma, neobtěžovat svého lékaře a čekat, co bude. Až se začne dusit, měl být takový jedinec převezen do nemocnice, kde poté nesprávná léčba, zakončená umístěním na ventilátor,  mnohdy velmi rychle ukončila život nejednoho člověka.

Pacienti byli odříznuti od příbuzných a nebyla jim povolena alternativní léčba, například ivermectinem. I přesto, že se jednalo o několik desetiletí využívaný lék pro humánní léčbu, tvrdili, že jde o koňský lék, aby jej dehonestovali.

Cílem bylo mimo jiné donutit co nejvíc lidí k aplikaci genových injekcí.

V USA, odkud ostatně celá EU přebírala instrukce, se jednalo stejně. Umístění do nemocnice, následně léčba remdesvirem a ventilátor – poté smrt.

Přesně to zabilo matku filmaře, který se rozhodl natočit film nejen o svých zkušenostech, ale i o zkušenostech mnoha dalších lidí, jejichž blízcí na tento „covidový protokol“ zemřeli.

Clover Carroll, generální ředitel společnosti New Story Media, kterou spoluzaložil za účelem produkce obsahu pro velké televizní sítě. Ale po smrti své matky – ke které došlo kvůli nemocničním protokolům COVID-19 – našel Carroll nové poslání: vyprávět příběhy dalších obětí protokolu.

Carroll produkoval první z toho, o čem doufá, že bude série dokumentů s názvem „Do No Harm: The Clifton Dawley Story“, obsahující příběh Cliftona Dawleyho, jehož syn věří, že jeho otec také zemřel kvůli nemocničním protokolům COVID- 19.

Carroll se spojil s prominentními lékařskými osobnostmi, jako je Dr. Peter McCullough, který se pokoušel asistovat při léčbě Carrollovy matky, a který se také objevil v „Do No Harm.“ Carroll také spolupracoval s FormerFedsGroup Freedom Foundation, aktivistickou skupinou pro oběti protokolu.

V exkluzivním rozhovoru pro The Defender Carroll zaznamenal, jak ho příběh jeho matky přivedl na cestu k produkci „Do No Harm“ a stal se aktivistou.

Diskutoval také o svých dalších krocích, včetně nadcházejících inscenací v seriálu „Do No Harm“.

„Vždy jsme měli zdravou americkou nedůvěru k vládě,“ řekl Carroll, „ale vždy jsme věřili lékařům, protože byli na lékařské fakultě.“ Když tedy jeho matka v červenci 2021 měla potíže s dýcháním, Carroll a jeho rodina ji neváhali vzít do nemocnice na ošetření.

„Neudělali jsme každou jednotlivou věc, kterou nám lékař řekl, abychom udělali, ale rozhodně jsme to nezkoumali, protože jsme věřili lékařům, zvláště v nemocnici,“ řekl Carroll.

Nicméně, byla to jeho nedůvěra ve vládní prohlášení, která ho vedla k tomu, aby požádal, aby byla jeho matka léčena ivermectinem.

„Věděli jsme, jaké množství propagandy bylo vytlačeno naší vládou,“ řekl Carroll. „Bylo to něco, čemu jsme nevěřili. Takže jsme už hledali alternativní způsoby léčby.“

„Matka dostala jednu dávku ivermektinu, ale další den byla v nemocnici odmítnuta a bylo jí řečeno, aby se vrátila, když se to zhorší,“ řekl Carroll. Když druhý den Carrollova matka nemohla dýchat, vrátila se tedy do nemocnice, která ji přijala.

Carroll řekl, že rychle následovalo „okamžité přerušení komunikace“ mezi nemocnicí a jeho rodinou. Nemocnice dala do karantény Carrollova otce, který měl plnou moc pro svou manželku.

„Pracovali jsme s lékařem, kterého jsme v té době ještě neznali, doktorem Peterem McCulloughem, abychom jí poskytli to, co je nyní McCulloughovým protokolem: vysoké dávky vitamínu D, vysoké dávky vitamínu C, kolchicinu, budesonidu,“ řekl Carroll. 

„To jsou některé z léků, o které jsme v určitých obdobích její nemoci žádali.“

Když nemocnice Baylor Scott & White Health v College Station v Texasu odmítla spravovat protokol, Carroll a jeho rodina podnikli právní kroky.

„Vyhráli jsme dočasný příkaz vydat protokol,“ řekl Carroll. „Příští týden bylo další slyšení a prohráli jsme.“

Carroll řekl, že právní námitka jeho rodiny byla neúspěšná, i když argumentovali právem se soudit s odkazem na zákon o právu na soud.

„Řekli: ‚Nemůžeme podávat ivermektin‘,“ řekl Carroll. 

„Opravdu se zaměřili na ivermektin, i když to byl jen jeden z léků v terapii. Říkali tomu ‚koňská pasta‘, papouškujíc, co řekla FDA.“

Carroll odkazoval na pár tweetů ze srpna 2021 od FDA, které doporučují veřejnosti neužívat ivermektin k léčbě COVID-19, protože jde o koňský lék. 

Minulý měsíc 5. obvodní americký odvolací soud rozhodl, že FDA překročila své pravomoci, když veřejnosti nabídla takové rady.

Poté, co argumentoval „právem zkusit to,“ řekl Carroll, že nemocnice řekla, že nemůže podávat ivermektin, protože by mohl poškodit jeho matku.

Když se předseda senátu zeptal na prognózu jeho matky, právníci nemocnice řekli: „Nevypadá to, že by se jí dařilo dobře.“ Na otázku, proč nemohl být nabízen ivermektin, odpověděli: „Neubližujeme.“

„Celou dobu jsem byl přesvědčen, že škodili,“ řekl Carroll. „Mohli nám dát právo zkusit to.“ 

„Nemocnice tvrdila, že je to vždy na rozhodnutí lékaře,“ řekl Carroll.

„Požádali jsme o etickou konzultaci, kterou jsme nikdy nedostali,“ řekl Carroll. 

Po vítězství nemocnice u soudu byla jeho matka napojena na ventilátor a zemřela, a to všechno změnilo. Carroll a jeho rodina nyní žalují nemocnici a obviňují ji ze smrti jeho matky.

McCullough řekl The Defender, že příběhy, jako je Carrollův – a zážitky, jako je příběh Carrollovy matky – byly během pandemie COVID-19 samozřejmostí.

„Během pandemie byli nemocní pacienti, kteří byli hospitalizováni, zbaveni obvyklých a základních práv poskytovaných pacientům po celá desetiletí,“ řekl McCullough, včetně případu, kdy pacienti mohou vzít své domácí léky do nemocnice a pokračovat v jejich braní, včetně hydroxychlorochinu, ivermektinu, budesonidu, vitamínů atd.

„Právo pacientů, rodinných příslušníků a lékařů podílet se na rozhodování, včetně plánu léčby a toho, kdo může pacienta během hospitalizace navštívit, bylo v tomto období také obvykle odepíráno,“ řekl McCullough.

„Do dnešního dne hospitalizovaní lékaři, hlavní lékaři a správci nemocnic nevysvětlili, proč byli pacienti zbaveni svých práv a omezeni na nihilistický vládní léčebný protokol,“ řekl McCullough.

„Před pandemií COVID-19 nebyli lékaři a nemocnice nikdy omezováni protokoly a vždy se od nich očekávalo, že udělají vše možné, aby zachránili životy. Bohužel, Američané zemřeli s těmito neobhajitelnými pandemickými praktikami,“ dodal.

Carroll řekl The Defender, že zkušenost jeho matky ho změnila.

„Ve vyprávění nějakého příběhu mluvíš o hrdinově cestě,“ řekl Carroll. „Vezmeš někoho, kdo ještě není proměněný, je to Luke Skywalker a postavíš ho do těžké situace a oni se musí zeptat, mám na to já? A vyjdou na druhé straně a jsou přeměněni nebo si o sobě něco uvědomili,“ řekl.

„Neřekl bych, že jsem teď rytíř Jedi, ale rozhodně jsem v procesu přeměny. Už nevěřím lékařům ani nemocnicím.“

Carroll řekl, že se nyní ptá lékařů, než od nich přijme léčbu.

„Jedna z věcí, na které se zeptám, je, co jste dělali během pandemie COVID?“ řekl Carroll. „Zkoušeli jste lidem podstrčit vakcínu? Haněli jste lidi za to, že se neočkovali? Máte aktuální informace o svých boosterech?  Ztratili jste důvěru ve vakcínu? Víte o 1 291 nežádoucích účincích vakcíny?“

„Pokud nebudou mít odpověď, odejdu. Pokud papouškují doktora Fauciho, odejdu,“ řekl Carroll. „Je to těžké. Žijeme v době, kdy nemůžeme  do nemocnice. Musíme se věnovat alternativní medicíně.“

Dodal:

„Byl jsem jedním z těch chlapů, kteří říkali: ‚Dejte si vakcínu, všechny nás nakazíte.‘ Poté, co jsem navštívil několik těchto lékařských konferencí po celých Spojených státech, zažil jsem „aha“ moment. Uvědomil jsem si, že pokud nám o tom lhali a opravdu to hráli, v čem dalším nám lhali?“

Carrollovy zkušenosti ho vedly k zahájení projektu „Do No Harm“(pozn.: „Neubližuj“), jehož fráze byla vypůjčena jak ze svědectví právníků nemocnice v jeho právním případu, tak z Hippokratovy přísahy.

„Projekt ‚Do No Harm‘ je projekt, který vypráví tyto příběhy, protože chceme lidi probudit,“ řekl. „Chceme, aby se to už nikdy neopakovalo.“

„Do No Harm: The Clifton Dawley Story je strhující, okouzlující dokument, který diváky zavede na emocionální cestu lékařského spiknutí během pandemie COVID-19,“ řekl Carroll.

„Není jen o tragédii jedné rodiny, ale celosvětovém soustředěném úsilí na podporu strachu, utrpení, izolace, hospitalizace a smrti.“

Carroll řekl, že dokument „vyžaduje naši pozornost a je výzvou k akci pro odpovědnost, transparentnost a změnu v systému zdravotní péče s posláním pokračovat ve vyprávění těchto příběhů, dokud nebude spravedlnosti učiněno zadost a veřejnost se neprobudí.“

„Chceme zajistit, aby tragédie, jako je tato, jako Clifton Dawley a moje matka, byly uznány a nikdy se neopakovaly,“ dodal Carroll.

Carroll řekl, že Dawleyho příběh je pozoruhodně podobný příběhu jeho matky…

„Zde je muž víry, který stejně jako my důvěřoval systému a dostal se do nemocnice a zjistil, že systém nekonal v jeho nejlepším zájmu.“

Carroll řekl, že Dawley požádal o soucitnou péči, ale byl zamítnut. Neproběhla žádná etická konzultace. Nebyla svolána žádná rada pro soucitnou péči.

Podle Carrolla vám v Texasu etická porad umožňuje podávat léky, které nejsou povoleny, když jiná léčba byla neúspěšná.

„Jeho syn Stephen se stejně jako my musel probudit v tak krátké době,“ dodal Carroll.

Jedním z rozdílů mezi příběhem Cliftona a příběhem Carrollovy matky bylo, že „Clifton dostal remdesivir, i když remdesivir brát nechtěl,“ řekl Carroll. Řekl, že Clifton „cítil, jak to v jeho těle způsobuje bolest.“

„Nyní víme, že remdesivir je neúspěšný lék na ebolu,“ řekl Carroll. „V africké studii zemřelo 53 % lidí ve studii. Je to hrozná droga, a přesto to byl monolitický protokol pro COVID-19.“

V roce 2020 Fauci řekl, že remdesivir se stane standardem péče  pro léčbu COVID-19.

„Proč jsme nemohli vyzkoušet vysoké dávky vitaminu D, vitaminu C, ivermektinu a proč bylo vynaloženo společné úsilí tuto drogu užívat?“ zeptal se Carroll. „Byla na tom pomlouvačná kampaň, na rozdíl od všeho, co jsme kdy viděli.“

V „Do No Harm“ se McCullough věnuje této pomlouvačné kampani. „Druhý rok pandemie byl rokem ivermektinu, který ukázal přibližně 50% léčebný přínos a přiměl lidi, aby se rychle uzdravili.“

Přesto: „Viděli jsme kampaň proti jeho použití, která byla bezprecedentní,“ říká McCullough. „Viděli jsme veřejnou osobu po veřejné osobě, jak se snaží pošpinit drogu a říkat, že je to koňská pasta nebo se používá pouze ve veterinární medicíně.“

McCulloughovy poznámky v „Do No Harm“ byly doprovázeny sestřihem nočních televizních moderátorů, jako jsou Stephen Colbert a Jimmy Kimmel, zesměšňujících ivermektin, o čemž Carroll hovořil jako o „propagandě,“ která by vám „měla přivést krev do varu.“

„Příběh všech starších médií byl, že nucené očkování je dobrá věc,“ řekl Carroll.

„Myslím, že si jako občané světa uděláme medvědí službu, pokud dovolíme těmto vládám, které se na tom podílely, aby jim to prošlo,“ řekl Carroll.

„Propaganda, nucené vakcíny, nucené roušky, které nefungovaly. Lidé musí nést odpovědnost.“

Carroll řekl, že projekt „Do No Harm“ není „jen jeden dokument, je to série dokumentů.“

„Nyní existují statisíce příběhů obětí v nemocnicích, statisíce příběhů o poraněních způsobených očkováním, které je třeba vynést na světlo,“ řekl. 

Skupina FormerFedsGroup pomohla Carrollovi najít oběti nebo rodinné příslušníky obětí, kteří jsou ochotni vystoupit a sdílet své příběhy.

„Byla to skupina, která nám nabízela útěchu v tom, co se dělo a co jsme v tu chvíli cítili,“ řekl Carroll. „To byl skutečně původ projektu ‚Do No Harm,‘ protože nechceme, aby to zmizelo. Vymazávají tyto příběhy zábavou. Chceme, aby značka ‚Do No Harm‘ byla všudypřítomná. To je náš cíl.”

Carroll dodal, že dokument je volně dostupný.

„Jsme armáda obyčejných lidí,“ řekl Carroll. „Neprodáváme to. … Naším cílem je vytvářet podmanivý obsah, který bude sdílen.“

Carroll řekl, že natočil několik rozhovorů, včetně s Dr. Judy Mikovitsovou, přeživší holocaustu Verou Sharav , Carolyn Blakemanovou a Scottem Scharou, jehož 19letá dcera Grace zemřela v nemocnici ve Wisconsinu podle nemocničních protokolů COVID-19. 

Probíhají další rozhovory, řekl.

Carroll vyzval oběti poškozené očkováním a oběti nemocničních protokolů a jejich rodinné příslušníky, aby sdíleli své příběhy.

„Pokud chcete vyprávět příběh, pokud se domníváte, že jste obětí protokolárního nebo vakcínového poškození, chceme s vámi mluvit,“ řekl Carroll. Jeho tým je také k dispozici, aby pomohl obětem a jejich rodinám zahájit online crowdfundingové kampaně, řekl.

„Každý má svou vlastní sféru vlivu,“ řekl Carroll. „Nemusíte být veřejným mluvčím, abyste ovlivnili lidi ve svém okruhu. To je naše výzva k akci, abychom probudili lidi.“

Celý dokument (první, již natočený díl) můžete shlédnout zde (anglicky):

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 16 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Ze smrti své matky obviňuje nemocniční covidové protokoly, nyní natáčí film o jejich obětech (video)

  1. Plandemické praktiky nebyly žádné ekvivalentní pokusy Mengeleho, byly předem promyšlené i s vývojem, co se následně bude dít, tedy hlavní cíle toxína za každou cenu s náramně dojemnou péčí takových kurev, až se samo peklo stydělo!!!
    Kdy už mýtické jednorožec, pěvucha, torpédo lži a levoboček Mengeleho budou na pranýři? Kdy ó svatá prostoto?!?

  2. Masove vrazdeni rukama bilych plastu podle vrazdiciho protokolu lecby. Prijdete s banalitou, provedou nosostour, jste negativni, za par dni dalsi nosostour, k tomu par sekvenci plus falesne pozitivni test, pote nasleduje jejich tak oblibena kapacka s dodatkem MIDAZOLAMU, zacinaji vam selhavat plice, pracuji na 70 procent, aha to je ten zly covidek, tak prihodime pro jistotu REMDESIVIR tam moc propagovany sTBakem Buresem, ktery obsahuje CYANKALI, zacnete se topit ve vlastnich tekutinach protoze cyankali uplne odpoji ledviny pote jatra, vyskoci cukr. A nemuzete dychat, voda v plicich udelala svoje. Aha tak covidek se nam zhorsil. Honem honem rychle na JIP, a nasleduje plicni ventilace na 60 gigahertzu, Toto nastaveni vase plice nemuzou prezit. Doslovne se rozervou a za ziva skoro uvari, podotykam ze clovek je pri plnem vedomi a brani se. A tak aby jim co nejrychleji pomohli z tohoto sveta, tak davaji vysoke davky MORFIA. Tyto masove vrazdy stoji za umrtim na COVID nebo s COVIDEM. Vime vsichni jak to tu psali. Tak se vyrabi mrtvi na covid. A to je tak skandalni a otresna pravda ktera se musi rikat nahlas a bez obalu. Tak nejen ze se ukladne vrazdi biologickymi zbranemi, oni ty zbrane nazyvaji vakcina, tak jeste aby se urychlila depopulace tak se vrazdi v domovech duchodcu, v nemocnicich a pecovatelskych domech. Tato GENOCIDA musi skoncit!!!A vsichni kteri se na te genocide podili, NORIMBERK 2 a potrestani. Bez smilovani bez litosti kazdeho patricne potrestat a pekne pred narodem v primem prenosu pro vystrahu vsem vrahum!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout