Policejní vyšetřovatelka: Ke každému druhému náhlému úmrtí kojence dojde do 48 hodin po očkování

Policejní vyšetřovatelka: Ke každému druhému náhlému úmrtí kojence dojde do 48 hodin po očkování

V tomto případě se samozřejmě hovoří o tzv. „povinném očkování,“ které podstupují děti poměrně brzy po narození. Nicméně přesto se při těchto náhlých úmrtích kojenců (SIDS) příčinná souvislost s očkováním většinou automaticky vylučuje – či spíše se vůbec  nehledá.

Bývalá policejní detektivka v rozhovoru se Stevem Kirschem řekla, že zhruba v polovině případů SIDS, které vyšetřovala, bylo zjištěno, že dítě bylo očkováno během předchozích 48 hodin. Koroneři však v úmrtních listech nikdy nezmínili očkování a lékaři byli vyškoleni, aby to rodičům neřekli.

Bývalá policistka uvedla, že asi 50 % z 250 případů syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS), které vyšetřovalaběhem sedmi let, se objevilo do 48 hodin po očkování dítěte. Asi 70 % se odehrálo během týdne.

Argumentovala, že toto načasování dokazuje, že za SIDS jsou zodpovědné vakcíny, protože korelace by nebyla pozorována, kdyby k úmrtí došlo náhodou.

Detektivka Jennifer, která pracovala ve „velkém městě“ s více než 300 000 obyvateli, se o svůj příběh podělila se Stevem Kirschem ve videu a článku Substack zveřejněném minulý týden.

Kirsch, podnikatel a filantrop ze Silicon Valley a výkonný ředitel nadace Vaccine Safety Research Foundation, uvedl, že kontaktoval policejní stanici, kde Jennifer pracovala, aby ověřil její identitu.

„Její informace by mohly být nezávisle ověřeny v policejních spisech jakýmkoli zdravotnickým orgánem, který má pochybnosti,“ řekl Kirsch s tím, že na zveřejnění statistik aktivně spolupracuje s policejním oddělením.

Jennifer popsala politiku svého oddělení „nenechat kámen na kameni“ při vyšetřování syndromu náhlého úmrtí kojenců:

Standardní policejní politikou bylo ptát se na léky… a cokoli, co člověk udělal v okamžicích, hodinách, dnech a týdnech před svou smrtí…

Takže co se děls dítětem: ‚Kdy byli naposledy u lékaře? Bylo dítě zdravé? Dostalo léky nebo injekce? Co jedlo? Jakým mýdlem jste ho myli?

Koroner, kterému jsme často museli hlásit, byl velmi opatrný na vše, co dítě konzumovalo, ať už se jednalo o jídlo nebo léky.

Dr. Elizabeth Mumper, prezidentka a generální ředitelka Rimlandského centra pro integrativní medicínu, řekla The Defender: „Mnoho zpráv rodičů o SIDS začíná větou: ‚Právě byl u pediatra – řekl, že je zdravý‘.“

„Pokud by neexistovala souvislost mezi očkováním a SIDS, náhlá úmrtí by byla rovnoměrně rozložena po celý měsíc,“ řekla Mumperová.

„Namísto toho jsme svědky shluku neočekávaných úmrtí v prvním týdnu po očkování. Hlášení policistů a záchranářů tyto zveřejněné údaje potvrzují,“ dodala.

Očkování není ve zprávách koronera nikdy zmíněno

„Navzdory rozsáhlému sběru dat koronerem nebylo očkování v závěrečných zprávách nikdy uvedeno nebo dokonce zmíněno jako příčina smrti,“ uvedla Jennifer Kirschovi.

Trvalo jí několik let, než zjistila proč. „Je to proto, že je to droga, za kterou nelze nést odpovědnost,“ říká s odkazem na National Childhood Vaccine Injury Act z roku 1986.

Skutečnost, že koronerova zpráva zmínila, že rodiče dítě den před jeho smrtí namazali dětským mlékem Johnson & Johnson, ale nezmínili se o vakcínách, ji rozzuřila.

„V mé kanceláři nikdo neodpověděl,“ říká Jennifer. Řekla jsem: ‚Proč to sem koroner nenapsal? A oni řekli: ‚Nevíme. … Mysleli si také, že je to  šílené.“

Defender nedávno informoval o případu manželského páru z Maine, jehož sedmitýdenní dítě zemřelo den po opakovaném očkování. Státní koroner odmítl vyšetřit vakcíny jako možnou příčinu, ale pozdější toxikologická zpráva potvrdila, že dítě mělo toxické hladiny hliníku v krvi.

Spiknutí mlčení nekončí u koronerů, řekla Jennifer, ale vztahuje se také na vymáhání práva.

Jennifer Kirschovi vyprávěla o účasti svého manžela na konferenci pro policejní vyšetřovatele v St. Louis, kde vakcíny nebyly nikdy zmíněny jako možná příčina SIDS.

„Vždy existuje… nějaký typ příznaku dušení nebo krvácení do mozku, který je spojen s razítkem SIDS na úmrtním listu nebo pitevní zprávě,“ řekla.

V rozhovorech na okraj konference však vyšetřovatelé přiznali souvislost. „Je běžné, že detektivové, kteří vyšetřují úmrtí na SIDS, alespoň vědí, že SIDS je nějaký druh chybné diagnózy,“ řekla.

Kirsch vyprávěl příběh forenzní vyšetřovatelky Helen Grus z Ottawy v Kanadě, která byla obžalována za vyšetřování souvislosti mezi SIDS a očkováním.

Grusová čelí obvinění ze špatného chování, protože údajně měla přístup ke spisům o případech úmrtí v dětské postýlce, kterých se předtím neúčastnila.

Podle zprávy od Rebel News Grusová prošetřila zprávy, že míra syndromu náhlého úmrtí kojenců se po zavedení vakcíny COVID-19 zvýšila dvakrát až třikrát.

„Stala se obětí pomlouvačné kampaně, která  vykreslovala jako problém ji a ne vakcíny,“ řekl Kirsch.

Grusová byla také suspendována bez výplaty za to, že si odmítla aplikovat vakcínu COVID-19 a zpochybnila užitečnost roušek.

AAP školí lékaře, aby zabránili rodičům zpochybňovat vakcíny.

Když Jennifer a její manžel, který je rovněž policistou, vyhledali dětského lékaře, otevřeně hovořili o svých obavách ze spojení SIDS a očkování.

Nakonec našli dětského lékaře, který poté, co se dozvěděl o jejich pozorováních úmrtí kojenců během vyšetřování, „ani nezměnil výraz,“ vzpomíná Jennifer. „Řekl: ‚Nejsem vůbec v šoku‘.“

Řekl: „Máte opravdu dobrý důvod, abyste toto očkování svým dětem nedávali. A podporuji každé vaše rozhodnutí.“  

Pediatr jim ale řekl, že Americká akademie pediatrů je „ve skutečnosti vycvičila, aby před rodiči nezačali zpochybňovat vakcíny.“

Mnoho vět začínal slovy: „Podle AAP to nesmím říkat, ale svým pacientům nelžu,“ vzpomíná.

Kirsch poznamenal, že lékaři čelí obtížím, když se domnívají, že očkování je nezbytné k prevenci nemocí, jako je obrna a meningitida.

Pokud by lékaři připustili souvislost mezi očkováním a SIDS, řekl Kirsch, „zničilo by to důvěru veřejnosti v očkovací program. Lidé by se už nenechali očkovat.“

„Takže o tom v podstatě mlčíme,“ myslí si lékaři, spekuluje Kirsch, a „zlehčujeme úmrtí z očkování tím, že rodičům řekneme, že to nebyla vakcína, že se takové věci prostě stávají.“

„Tak jsou vychováváni,“ říká.

Dr. Paul Thomas, pediatr a autor knihy „Plán šetrný k vakcínám:  Paulův bezpečný a účinný přístup k imunitě a zdraví – od těhotenství až do dospívání vašeho dítěte,“ řekl: „Pediatři tuto souvislost nerozpoznají a nepovažují SIDS za související s očkováním. Jen nevědí, co nevědí.

AAP ve své zprávě o úmrtích kojenců ve spánku nezmiňuje očkování jako možnou příčinu SIDS a místo toho tvrdí, že SIDS lze nejlépe vysvětlit následujícím „modelem trojitého rizika“:

K SIDS dochází, když je dítě s vnitřní zranitelností (často se projevuje narušeným vzrušením, kardiorespiračními a/nebo autonomními reakcemi) vystaveno exogennímu spouštěči (např. nebezpečnému spánku) během kritického vývojového období.

Americká akademie pediatrů doporučuje bezpečné prostředí pro spánek, aby se snížilo riziko všech úmrtí souvisejících se spánkem. Patří mezi ně spaní na zádech, používání pevné, neskloněné plochy na spaní, spaní ve stejné místnosti bez sdílení postele a vyhýbání se měkkým lůžkovinám a přehřívání.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že „studie ukázaly, že vakcíny nejsou příčinou SIDS ani s ním nejsou spojeny“.

Public Health Collaborative s odkazem na Children’s Hospital of Philadelphia vysvětluje, že „přesná příčina nemoci není známa“, ale že „četné studie prokázaly, že vakcíny nezpůsobují SIDS“.

Žádné jiné přijatelné vysvětlení

Přezkoumání systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) a lékařské literatury v letech 1990 až 2019, které analyzovalo spojení mezi vakcínami a SIDS, zjistilo, že 75 procent všech případů se vyskytlo do sedmi dnů po očkování.

Kirsch poznamenal, že toto číslo je zhruba v souladu s odhadem Jennifer ve výši asi 70 procent v jejích 250 případech.

„To je nemožné, pokud vakcíny nejsou příčinou SIDS,“ řekl Kirsch. „Pro toto spojení prostě neexistuje žádné jiné schůdné vysvětlení,“ dodal, „ale samozřejmě pokud to řeknete, vaše práce nebude zveřejněna.“

Thomas řekl Defenderu: „Studie, které ukazují, že většina případů SIDS se vyskytuje v prvních 3-10 dnech po očkování, ukazují, že vakcíny zabíjejí děti.“

Thomas uvedl, že ve své pediatrické praxi nepozoroval žádné případy SIDS, pravděpodobně proto, že ani jeden z jeho rodičů nedal svým dětem vakcínu proti hepatitidě B první den a rodiny nedodržovaly očkovací plán CDC, ale spíše dobu mezi prodlouženými očkováními resp. se jim úplně vyhýbal.

V jiné studii „Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013“ výzkumníci CDC uvedli: „Z úmrtí u dětí [0-17] dostalo 79,4 % více než jedno očkování ve stejný den; mezi kojenci…86,2 % dostalo více než jedno očkování.“

Přesto autoři dospěli k závěru, že zprávy o úmrtích předložené VAERS v letech 1997 až 2013 „nevykazovaly výrazný vzor“.

Přesto poznamenali, že vzhledem k rostoucímu používání vakcín a zařazování nových vakcín do očkovacího schématu pro děti je důležité nadále sledovat úmrtí hlášená VAERS.

V recenzované studii publikované v PubMed vědci zkoumali míru kojenecké úmrtnosti po celém světě a zjistili „vysokou statisticky významnou korelaci mezi zvyšujícím se počtem dávek vakcín a zvyšující se mírou kojenecké úmrtnosti.“

Autoři uvádějí, že 33 zemí má nižší kojeneckou úmrtnost než Spojené státy, které mají nejvyšší proočkovanost ze všech zemí.

Mumper pro The Defender řekl: „Demonstrace nápadných časových korelací mezi vakcínami a SIDS v řadě studií by měla vést přední osobnosti k tomu, aby uvažovali o vakcínách jako o příčině SIDS u podskupiny miminek.“

Kirschův článek poukazuje na další studie, které potvrzují souvislost mezi SIDS a očkováním.

Viděla jsem, co se stane lidem, kteří říkají pravdu.

Přestože se Jennifer rozhodla být ve videorozhovoru plně viditelná, Kirsch se jí zeptal, proč až teď neprozradila svou plnou identitu.

Odpověděla, že zveřejnění těchto informací „by mohlo odstavit celé odvětví“ a dodala: „Viděla jsem, co se stane lidem, kteří říkají pravdu.“

S manželem diskutovali o možném dopadu na bezpečnost jejich dětí, pokud by prozradila co ví.

Parafrázovala, co řekl Ice Cube v nedávném rozhovoru s Tuckerem Carlsonem: „Pokud se budete držet agendy, nikdo vás neobtěžuje, pak je vše v pořádku. Jen když řeknete pravdu, dostanete se do problémů.“

Jennifer a Kirsch hovořili o neúspěších, kterým lékaři a zdravotní sestry v posledních letech čelili, když říkali pravdu.

„S rodiči dětí poškozených nebo zabitých vakcínami, kteří jsou navíc vášnivými aktivisty, se také zachází jako se špínou,“ řekla.

Ne všichni rodiče toto spojení uznávají nebo chtějí rozpoznat. Jennifer řekla, že si je vědoma obtížné situace, do které její svědectví dostalo některé rodiče.

Řekla:

Vidím rodiče na obou stranách s dětmi poškozenými vakcínou. Někteří z nich se lži drží tak pevně, protože připustit, že je to pravda, znamená, že se podíleli na smrti nebo zranění svého dítěte. A já to chápu, chápu, jak těžké je se s tím smířit.

Současný lékařský konsenzus o SIDS může také vyvolat v rodičích dojem, že přispěli ke smrti svého dítěte…

Celý rozhovor se Stevem Kirschem a policistkou Jennifer můžete shlédnout ve videu níže (anglicky):

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Policejní vyšetřovatelka: Ke každému druhému náhlému úmrtí kojence dojde do 48 hodin po očkování

  1. Takzvané očkování je ZLO!!! Je to násilné vpravení patogenů do tělíčka děťátka, staršího dítěte anebo i dospělého člověka, který, ale narozdíl od dítěte nese plnou zodpovědnost za sebe sama. Nejsem sice MUDr., ale selský rozum mi říká, že vše, co je činěno uměle, čiže proti přírodě, je toxické, jedovaté. Kde v přírodě vidíme, že zvířata se očkují? Je to stejné jako například s ´´lékaři´´ doporučeným kravským mlékem a jeho výrobky. Prý kvůli vápníku! A zase – kde v přírodě vidíme, že by dospělí savci pili mléko ?? MLÉKO je určeno PRO MLÁĎATA, a to pro mláďata stejného živočišného druhu, protože matky produkují – a zase je to dáno od přírody – takové složení a poměr jednotlivých komponent mléka (zpočátku mleziva) důležitých pro jejich mládě, tak, aby přežilo a zdárně se vyvíjelo. A výrobky z mléka?? O tom už vůbec nemluvě. Nechci a nebudu zde psát o rozborech mléka a nespočtu jeho výrobků, jen zmíním onen vápník, který je obsažen v zeleninách různého druhu mnohonásobně více než v mléce. Mléko v těle člověka činí prostředí organismu kyselým, což tělo ve snaze získat svoji zdravou rovnováhu ph ´´řeší´´ vyplavováním vápníku z kostí. Dále je mléko hlenotvorné, v hlenech se daří patologickým mikroorganismům. Mimo to je mléce mnoho očkovacích látek, hormonů a antibiotik. A tak dále, a tak dále… Propagace mléka stejně tak jako očkování, konzumace takzvaných léků, které neléčí, ale pouze potlačují příznaky plus způsobují vedlejší účinky a dalších a dalších nesmyslů, jsou pouze mýty, na které příslušní vědci nalákali lidstvo ve velkém tak, že tomu všemu uvěřilo, takže toto vše ochotně přijalo a bere to jako samozřejmou součást života. TO JE KONSPIRACE neboli spiknutí! Kdo stále má pochybnosti o účincích očkování, nechť si najde příslušné studie o škodlivých následcích aplikování těchto zhoubných, leckdy smrtelně jedovatých ´´lécích.´´

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout