Další výpovědi balzamovačů o podivných bílých vláknitých sraženinách

Další výpovědi balzamovačů o podivných bílých vláknitých sraženinách

Jak je možné, že velká část balzamovačů přiznává, že sraženiny ve velkém nachází, zatímco další (jichž je o něco méně) tvrdí, že jde o konspirační teorii?

Vidím to asi podobně jako v případě lékařů, kdy jedna část přiznává, že genové injekce škodí a zbytek je obhajuje a neváhá je nadále lidem aplikovat.

Nebo – pokud se podíváme do úplně jiné oblasti – jako stále více odborníků, kteří veřejně přiznávají, že celá klimatická agenda je podvod, zatímco část je stále na straně systému, za současného pobírání tučných grantů a dotací.

Mnozí balzamovači jednoduše nechtějí mít problémy, proto zřejmě takříkajíc drží hubu a krok. Nicméně z nemalého vzorku balzamovačů, kteří měli na tuto otázku odpovědět, většina existenci podivných sraženin přiznala.

Balzamování těla zahrnuje nahrazení krve chemickými roztoky, aby se zachovala a zpomalil se rozklad.

Někteří balzamovači říkají, že od roku 2021 náhle začali během tohoto procesu vidět „anomálii“ – fenomén dlouhých, gumových, bílých hmot uvnitř krevních cév.

Jiní říkají, že neviděli nic nového.

Epoch Times kontaktoval balzamovače a ředitele pohřebních služeb z celého světa, aby pochopil tento rozdíl.

Oklahomský ředitel pohřebního ústavu odpověděl: „Ano, balzamovači na tomto pohřebním místě se všichni setkali s tímto jevem, každý několikrát během balzamování v posledních dvou letech.“

Ředitel pohřební služby v Pensylvánii řekl The Epoch Times: „Viděli jsme to – absolutně. Viděli jsme to dost na to, abychom o tom diskutovali v rámci společnosti.“

Pohřebník řekl, že jeho společnost si myslí, že bílé, vláknité sraženiny jsou jen anomálií.

Čemu to přisuzuji? Nevím. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl,“ řekl.

„Pokud jde o čísla, těžko říct. Když jsme si toho poprvé začali všímat v roce 2021, bylo to jako: „Oh, wow, zajímalo by mě, jestli jejich cholesterol byl mimo grafy.“

Na druhou stranu mnoho respondentů průzkumu The Epoch Times uvedlo, že nejenže neviděli vláknité sraženiny v tělech, která balzamovali, ale zprávy od jiných balzamovačů a ředitelů pohřebních služeb považovali za „nesmysl.“

Je to všechno nesmysl, konspirační teorie o vakcíně proti covidu,“ napsal Kanaďan v e-mailu pro The Epoch Times. „Balzamujeme více než 400 těl ročně a nikdy jsme to neviděli.

Několik respondentů z Kanady, Austrálie a Velké Británie uvedlo, že neviděli žádnou bílou, vláknitou sraženinu, přičemž jeden z nich to nazval „směšným.“

Odpovědi od 11 balzamovačů ve Spojených státech, Kanadě a na Novém Zélandu však vyprávějí podobný příběh o bílých fibrinových masách, které od roku 2021 ucpávají oběhové systémy nově zesnulých.

Někteří spekulují, že obstrukce mají něco společného s COVID-19 nebo vakcínami COVID-19, ačkoli neexistuje žádný výzkum, který by tuto souvislost doložil.

Dr. Ryan Cole, patolog z Idaha, který řekl, že ve své kariéře provedl „hodně“ pitev, řekl, že normální posmrtné krevní sraženiny jsou červené a podobné rosolu.

Nejsou bílé a gumové,“ řekl v roce 2022 v rozhovoru pro „American Thought Leaders.“

Dr. Cole připisuje absenci veřejného dialogu v lékařské komunitě ohledně sraženin „institucionálnímu strachu.“

Když major amerického letectva ve výslužbě Thomas Haviland poprvé slyšel o podivném jevu v různých médiích, provedl letos svůj vlastní mezinárodní e-mailový průzkum pohřebních ústavů.

Pan Haviland poslal dotazníky prostřednictvím Survey Monkey pohřebním ústavům ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii. Ze 179 aktivních balzamovačů, kteří odpověděli na průzkum, 119 potvrdilo, že viděli sraženiny.

Tedy většina se nebála to přiznat, což je jasný důkaz, že sraženiny nejsou „konspirační teorií.“

Pan Haviland řekl, že navrhl průzkum tak, aby byl co nejvíce nezaujatý. Nikde v pokynech k průzkumu ani v otázkách průzkumu nejsou zmíněna slova „Covid“ nebo „Covid vakcíny“.

Pan Haviland řekl, že se pouze zeptal balzamovačů, zda viděli bílé vláknité sraženiny, kdy je viděli, kde na těle a v jakém procentu těl, která balzamovali.

Navzdory skutečnosti, že průzkum nikdy nezmiňuje vakcíny proti COVIDu, mnoho ze 42 amerických balzamovačů a 12 kanadských balzamovačů, kteří odpověděli ve volitelném políčku „Komentáře“ na konci průzkumu, buď obvinilo vakcíny COVID jako příčinu bílých vláknitých sraženin nebo naopak obhajovali vakcíny a popírali existenci těchto neobvyklých sraženin.

„Hlavním konsenzem balzamovačů je, že tyto bílé, vláknité sraženiny se poprvé objevily v roce 2021 a pokračují dodnes. Balzamovači vidí tyto sraženiny ve významném procentu mrtvol – v některých případech až 50 procent nebo více,“ řekl pan Haviland.

Epoch Times nezávisle kontaktoval 1 700 balzamovačů a ředitelů pohřebních ústavů, kteří byli dotazováni panem Havilandem, aby potvrdili zjištění. Devět odpovědělo, že se setkali s bílými, vláknitými sraženinami a pět odpovědělo, že ne.

Kanadská balzamovačka Laura Jeffreyová považovala za bizarní, když začala vytahovat na začátku roku 2021 dlouhé, gumové, bílé hmoty z žil a tepen zemřelého.

Od začátku jsem věděla, že je něco špatně,“ řekla paní Jeffreyová.

V jednom případě našla bílou, strunovitou hmotu doslova „visící“ z tepny zesnulé ženy – „asi osm palců dlouhou – celou rozvětvenou,“ řekla Epoch Times.

Mohli jste v ní vidět patologův řez. Takže mi nemůžete říct, že tam nebyla, když jsme dělali pitvu. Musela jsem to vytáhnout jako balzamovač.“

Paní Jeffreyová řekla, že její práce je stále složitější, když se snaží obejít překážky. Rozhodla se poradit se svými kolegy, ale narazila na nevysvětlitelný „kodex mlčení.“

Více než 8 000 mil od domova paní Jeffreyové v Ontariu potvrdil novozélandský balzamovač podobná zjištění.

„Ze zřejmých důvodů se velmi zdráhám, aby moji kolegové věděli, že odpovídám,“ řekl balzamovač pod podmínkou anonymity v e-mailu pro The Epoch Times.

Moje pracoviště má pocit, že se jedná o konspirační teorii a není ochotno zapojit se do konverzace. Říct, že jsem byl zavřený, když jsem se snažil o tom vyvolat diskuzi, je podhodnocení.

Ředitel pohřební služby v Coloradu řekl The Epoch Times: „Nacházíme tyto bílé, vláknité krevní sraženiny u lidí všech věkových kategorií.

Například jeden případ byl pitván ve věku kolem 20 let. Smrt nesouvisela se sraženinami (bez rodinné anamnézy) a tato osoba byla zdravá a soběstačná. V dolních tepnách jsem našel dva velké bílé shluky. Ty tam neměly být, zejména neměly nic společného se způsobem smrti.“

Ředitel pohřební služby řekl, že před balzamováním se začali ptát, zda byla osoba očkována a posílena.

„V závislosti na případu nenacházíme tyto sraženiny u neočkovaných osob, u nich se objevují jen normální krevní sraženiny a mají dobrou drenáž,“ řekl ředitel.

„U očkovaných nacházíme větší sraženiny, které mění konzistenci samotné krve. Nikdy předtím jsme neviděli tolik vláknité krve, která by skutečně narušila odvodnění.“

Balzamovač novozélandského pohřebního ústavu, který byl mezi příjemci průzkumu a který se obrátil na The Epoch Times, popsal, jak po šesti měsících svého výcviku viděl svou první „fibrinovou sraženinu.“

Nadřízená, kterou v té době měl, řekla, že „neví, co to je.“

„Balzamovačkou je asi 20 let. Pak jsem se zeptal svého manažera, který je také balzamovač, a řekl, že je viděl i před covidem a nebyla tam žádná souvislost,“ řekl balzamovač.

Od prvního objevu říká, že stále vidí podivné bílé masy „poměrně pravidelně – v různých velikostech, s tukovými sraženinami a bez nich a normálními červenými krevními sraženinami.“

„Nejsem zasvěcen do stavu očkování zesnulých nebo jejich nedávných zdravotních problémů mimo příčinu smrti, takže nemohu říci, zda existuje souvislost mezi nedávnou infekcí COVID nebo očkováním,“ řekl balzamovač.

Řekl, že se snažil diskutovat o svých zjištěních s ostatními kolegy – ne proto, aby „vyvolával potíže,“ ale aby zjistil,  co to je.

Nicméně, „stejně jako u jakékoli jiné neobvyklé prezentace na mém stole … Kolem tématu je definovatelný pocit ‚neptej se, neříkej‘,“ řekl.

Ředitelka pohřební služby v márnici v Texasu uvedla, že viděla sraženiny v několika případech balzamování, ale potřebuje o nich vědět více, než bude dále komentovat.

Pohřební ústav sídlící v New Yorku řekl The Epoch Times: „Viděli jsme několik případů vláknitých sraženin.“

V Utahu ředitel pohřebního ústavu potvrdil, že viděl sraženiny nejčastěji u lidí středního věku.

Další balzamovač z Utahu, který se v tomto oboru pohybuje více než 30 let, řekl The Epoch Times: „Pokud balzamovači zaznamenávají nárůst, musí zjistit proč.“

Balzamovač řekl, že věří, že je nezbytné další studium, zejména kvůli zvláštní povaze neoficiálních důkazů.

„Je to sporadické. Proto je to zvláštní,“ řekl. „Můžete být v jedné oblasti a zjistíte, že je to běžnější. Ostatní balzamovači to vůbec nevidí – nechtějí o tom mluvit a považují to za spiknutí.“

Pohřební ústav z Oklahomy řekl listu The Epoch Times: „Ano, všichni balzamovači na tomto pohřebním místě se s tímto jevem setkali, každý několikrát během balzamování v posledních dvou letech.“

Ředitel pohřebního ústavu v Kentucky řekl, že se této profesi věnuje 37 let a také začal vidět „abnormální sraženiny.“

Ale balzamovač z Ohia řekl: „To je absolutně nepravdivé. Nejsou tam žádné bílé, vláknité krevní sraženiny. Balzamujeme přes 1800 případů ročně.“

Ze tří pohřebních ústavů z Austrálie, které reagovaly na The Epoch Times, dva uvedli, že nezaznamenali nárůst sraženin nebo „bílých, vláknitých krevních sraženin.“

Třetí řekl: „Prosím, neposílejte neustále tuto směšnou hlášku zaneprázdněným pohřebním ředitelům.“

Kanadský respondent řekl: „Neviděl jsem žádné fibrinové sraženiny.“

Pohřební ředitel ve Spojeném království uvedl, že má v úmyslu nahlásit e-mail The Epoch Times jako spam a nebude na otázky odpovídat, protože „jediným cílem je tlačit nesmyslnou propagandu.“

Na závěr kontaktovaly The Epoch Times zodpovědné americké úřady, ale odpověď byla vždy v podobném stylu: „Nic o tom nevíme…“
Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 5]

One thought on “Další výpovědi balzamovačů o podivných bílých vláknitých sraženinách

  1. Zjisteni, zda ma zemrely v krvi vlaknite srazeniny je stejny problem jako napr. zjistit, zda zehlicka funguje a je horka nebo studena. Nejaky MUDr bude o tom psat romany, posle zehlicku od jednoho „vodbornika“ k druhemu aby se nic nezjistilo zda zehlicka funguje, obycejny clovek na zehlicku plivne. Vedecka prace mnohych MUDr lekaru a sarlatanu je jednoduse pod psa, vedecke prace nejsou schopni. A najit nejakou nemoc? To je temer jeko sazka v loterii. Hipokratova prisaha u dnesnich lekaru asi taky dostala Covida a potom ji napichali jedovaty mRNA vopich proti Coronaviru, nekdo tomu tez rika omylem “vakcina”.(“v“ v nekterych slovech je umyslne).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout