Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků – 2. díl

Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků – 2. díl

Druhým dílem dnes pokračuje rozhovor, jehož první díl jste si mohli přečíst zde. V rozhovoru zkušený klimatický geograf Werner Kirstein potvrzuje, že celá klimatická politika je založena na lžích a manipulacích.

 

1. Falešná korelace poskytla „důkaz“

 

Otázka: Odkdy vlastně existuje názor na změnu klimatu způsobenou člověkem? Pokud říkáte, že nic z toho není pravda, jak se to mohlo stát základním přesvědčením téměř v každé zemi?

Prof. Kirstein:
Výchozím bodem je 25 let, o kterých jsem se zmínil dříve, kdy CO2 lineárně rostl a také teplota. 

A pak to mnozí přijali: Ach ano, to je katastrofa, něco takového, to je klimatická katastrofa. Narodila se v roce 1985 – teď se musím stydět za fyziky – v Německé fyzikální společnosti.

To byl tenkrát prof. Heinloth, ten byl také v IPCC velmi dlouho, nebo relativně dlouho, a samozřejmě to také podporoval. A pak na tiskové konferenci v Bonnu vystoupila Německá fyzikální společnost, tedy Pracovní skupina pro energetiku, a řekla: Máme klimatickou katastrofu, jsme na dobré cestě k ní. A tehdy to všechno začalo, kámen se začal valit. 

Takže… vždy Němci. 

V 70. letech 20. století existovaly prekurzory, neexistoval žádný „důkaz“, jak tvrdila fyzika, Německá fyzikální společnost. S tímto „důkazem“ přišli fyzici – jde přece o pseudokorelaci. A to se zpočátku trochu přešlo. 

Ale to zasáhlo USA jako bomba.
A tehdy byl založen „Mezivládní panel pro změnu klimatu,“
  tedy IPCC, a tehdy se buben pořádně rozjel.  

A pak to padlo zpět na Německo a my jsme se přidali: Ano, skvělé, dobře, čeká nás klimatická katastrofa. Tak to vlastně vzniklo.

 

2. Rozdíl počasí a klimatu

 

Otázka: Samozřejmě se na tom podílejí i média, jak to rádi dělají s narativy. Mezitím je každá extrémní událost počasí připisována klimatickým změnám, ať už jde o povodňové katastrofy nebo například horké rekordní léto 2018. Je to vážné?

Prof. Kirstein:

Dobře horko – byly teplejší roky, byly chladnější roky. Pokud již od industrializace, která začala kolem konce 19. století, existovalo velmi jasné prohlášení: Ano, existuje tato změna klimatu, údajně – jak jsem řekl, vždy říkám „údajně“, protože říkám něco jiného – tak se to projevovalo v myslích lidí. 

A všechny ostatní země to také přijaly, protože tím můžete dostat lidi pod tlak, můžete je vyděsit a můžete  tím vydělat peníze.

Otázka: A to také často funguje: Zapomeňte na rozdíl mezi počasím a klimatem, že?

Prof. Kirstein:
Ano, to je velmi velké zlo. … Počasí se skládá z desítek tisíc událostí počasí. A mezi meteorology je již dlouho běžnou praxí říkat:  Potřebujete alespoň 30 let údajů o počasí – a ty se sbírají denně, ráno, večer a také v noci – abyste mohli dělat prohlášení po 30. let:

Existuje trend, teplota se zvyšuje, není žádná změna, nebo klesá? 

A těchto 30 let – a samozřejmě politici a klimatičtí alarmisté tento rozdíl mezi počasím a klimatem také skrývají. Opravdu musíte lidi vzdělávat: počasí je něco jiného, ​​je to malé měřítko a je to malý nástroj a klima je z toho vytvořeno. A o to skutečně jde a ne o počasí. 

Ale počasí, jak říkáte, se bere vždycky. Máme horký rok nebo teplý rok nebo máme teplé září – jako jsme to měli vloni: „Samozřejmě, že je to změna klimatu, samozřejmě.“

Naopak, když je chladný měsíc, samozřejmě nikdo nemluví o změně klimatu.

 

 3. Tání ledovců a hladiny moří 

 

Otázka: A co tání ledovců a stoupající hladina moří? To je vždy oblíbený argument.

Prof. Kirstein:
Ano, nejprve bych rád uvedl pěkný příklad. Mezivládní panel pro změnu klimatu tedy asi před 15 lety zveřejnil, že všechny himálajské ledovce do roku 2035 roztají. Samozřejmě snesli vejce. 

Protože si pak všimli, že je spousta kritiky, zejména z Indie, které se to přímo týká. Indičtí vědci řekli: To vůbec není pravda, to nemůže být, led nemůže tak rychle roztát. 

A teď si představte, co udělali. 

Potom si řekli: Ano, to byla transponovaná číslice, muselo to být 2350. Tak se ptám sám sebe: kdo dnes může sestavit klimatickou předpověď na rok 2350? – Tam je vidět, jak se z toho chtěli vykroutit.

Otázka: Ale byly doby, kdy nebyly žádné ledovce, že?

Profesor Kirstein:
Ano, nahoru a dolů. Dříve bylo ledovců méně. Jednou jsem byl se studenty na exkurzi v Rakousku, navštívili jsme ledovec, který byl daleko v pozadí. 

Řekl jsem: Támhle je vidět ledovec. Dřív to bylo víc vpředu a bývalo to víc vzadu. Ledovce mají také neustálé stoupání a klesání – a to samozřejmě jde s výkyvy teplot. Když se oteplí, ledovce ustoupí, když se ochladí, zase se objeví. …

Otázka: A co Arktida a Antarktida ? Také se říká, že póly tají.

Profesor Kirstein:
Ano, i tam se „mýlili“ (smích). Faktem je, že v Arktidě led plave, a když roztaje, nic se nestane. Vezměte kousek ledu, ponořte ho do vody a nechte led rozpustit. Led vytlačil vodu, a když roztaje, přidá se do vody a vůbec nic se nezmění. Takže Arktida nemůže mít vůbec žádný vliv na zvýšení hladiny moře. 

Co je možné – a co také může být, pokud je antarktický led – pod ním je hmota, zemská hmota a také Grónsko, je pod ním půda – pokud by  roztál, pak by hladina moře mohla – říkám teoreticky – stoupnout, ale ostrovy by nikdy nemohly zmizet, jak už bylo mnohokrát řečeno.

 

4. Globální podvod s průměrnou teplotou

 

Otázka: Lidé vždy mluví o průměrné globální teplotě. Jak se to vůbec měří?

Kirstein:
Nemůžete to změřit. 
Existuje mnoho lidí, kolegové, kteří říkají: Nic takového jako globální střední teplota nemůže existovat! Protože bych pak musel mít síť stanic po celém světě. Představte si to na oceánech, 70 % Země je pokryto vodou a pouze 30 % tvoří pevnina. 

Takže byste skutečně museli mít homogenní síť měřicích stanic a ta musí být velmi hustá, abyste mohli toto tvrzení vyslovit. Nemůže tedy existovat něco jako „globální průměrná teplota.“ Vždycky se říkalo, 15° a tak nějak, ale to je nesmysl, to je jen odhad.

Otázka: Pak samozřejmě cíle jako 2° nebo nyní 1,5° nedávají žádný smysl, pokud neznáte ani průměrnou globální teplotu?

Prof. Kirstein:
Ano, nedávají žádný smysl. Ať vezmu 2° nebo 1,5° – to bylo nejprve sníženo – „2° jsou nebezpečné!“

Spěchali bychom vstříc klimatické katastrofě.

Řekli: „Ano, to je ještě příliš laxní, udělejme 1,5 stupně.“ Takže palec nahoru, takže 1,5° je velmi nebezpečné. 

V minulosti to bylo vždy více než 1,5°. A pokud vůbec neznáte globální průměrnou teplotu, pak to nedává absolutně žádný smysl.

 

5. Vynález teplotního „bodu zvratu“

 

Otázka: A pak jsem si také všimla, že lidé rádi mluví o bodu zlomu. A po tomto bodu zlomu, tedy až ho překlopíme, se téměř nenávratně dostáváme do katastrofy, protože zvýšení teploty by se mohlo samo zesílit i bez dalšího CO2. Co myslíte?

Prof. Kirstein:
To je fantazie Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů. Prostě si to vymysleli. Jiní výzkumníci jim již vhodili „bod zvratu“ do tváře. 

Neexistuje žádný bod zvratu, ani nemůže být, ani v minulosti  existoval. A jak jsem řekl, v minulosti teploty stoupaly mnohem výše. Pak nemohlo dojít k tomuto „bodu zlomu“ – není cesty zpět.

 

6. Korupce vědy

 

Otázka: Proč to tito vědci dělají? Prý jen něco vymyslí. Ale nemůžou jen tak něco vymyslet. proč to dělají?

Profesor Kirstein:
Aby sloužil politice. Platí je politici. Na konci dne je to vždy o penězích, když dáte účet pod čáru. Vždy říkají všelijaké věci, když tečou peníze.

Bohužel vím, že na naší univerzitě jsou i kolegové, kteří se problematikou „Změny klimatu v pravěku“, tedy v biologickém čase, zabývali, kteří ji zkoumali. 

Řekl jsem: Proč to děláš – dobře jsem je znal – proč to děláš? To není pravda! „Neexistuje žádná pravda.“ Ano, tak jsem to řekl. Myslím, že bychom měli diskusi ukončit.

Otázka: Znamená to, že peníze pocházejí od vlády nebo z těchto slavných fondů třetích stran?

Profesor Kirstein:
Ano přesně. Financování třetí stranou určují vládní úředníci nebo vláda sama – existuje katalog financování: „A když to vezmete jako výzkumný objekt, dostanete za to peníze.“

A z vlastní zkušenosti vím, že univerzitní ústavy žijí ano, extrémně blízko na hranici své existence, co se finanční situace týče. 

A pokud jsou s tím nabízeny peníze, fondy třetích stran, bez ohledu na to, co z toho vzejde, pak ty peníze vezmou, pak mohou najmout doktorandy, zaplatit postgraduální studenty, mohou si koupit vybavení, počítače, skenery atd. peníze jen tečou. 

A taky můžete říct, že byste byli hloupí, kdybyste to nevzali. – Ale počkejte chvíli, musíte se držet pravdy. A ta pravda tam je, ale o ni se vědci nezajímají.

Otázka: Je to skutečně tak, jak jsem kdysi slyšela, že už nemůžete získat profesuru, pokud s sebou nepřinesete žádné finanční prostředky od třetích stran?

Profesor Kirstein:
Je to tak. Když mě přijali, lidé se mě ptali, jestli mám zkušenosti se získáváním cizích fondů, to bylo ve výzkumném centru Jülich, tam jsme měli i výzkumné úkoly, tak to bylo. A nemám zkušenosti jako vysokoškolský učitel, ale vím, že je to potřeba. 

A skutečně jsem na univerzitě požádal o financování třetí stranou, ale ne na téma klimatu, šlo o dálkový průzkum Země. Takže jsem měl i asistenta, který to pak vzal do svých rukou a sedl si k počítači. 

A tehdy jsme dostávali finanční prostředky od třetích stran od Výzkumného centra životního prostředí v Halle, takže se tam taky něco dělo. 

A máte pravdu, už nemůžete získat profesuru, aniž byste prokázali, že jste již získali financování od třetích  – stran a že to umíte, že víte…

Otázka: Získal byste dnes stále odkudkoli finanční prostředky za svůj postoj ke klimatickým změnám způsobeným člověkem?

Prof. Kirstein:
Ne na toto téma, ne.

Otázka: Znamená to, že vědci, kteří nyní dělají výzkum na druhé straně, tedy stranou od narativu, tedy směrem, kterým jste bádal vy, by dnes už na univerzitě neměli šanci?

Kirstein:
Ne, nemají šanci. Oni (na VŠ) se točí, v hlavě se otočili a teď říkají to, co by ještě před deseti lety popřeli – právě proto, že peníze tečou. Jak se říká: peníze určují směr vody.

Otázka: Troufnou si profesoři, kteří nejsou v důchodu, kteří stále působí na univerzitě, ještě vyjádřit názor jako vy?

Prof. Kirstein:
Klima je jen jeho část a je mnoho dalších vysokoškolských učitelů, kteří s tím nemají nic společného. Sem tam mohou mít také problémy…

Otázka: Myslím ty, kteří dělají vaši práci, kteří možná pokračují ve vaší práci.

Prof. Kirstein:
Ano, neodvažují se říkat pravdu, dokud jsou v práci. Protože se může stát, a už mi to bylo řečeno, že s tím budou mít problémy a jinak už také nebudou peníze.

A pokud jsem byl závislý na financování třetí stranou – ale nebyl jsem ve své malé oblasti na univerzitě – pak jsem se měl asi více zamyslet: Co teď děláš? 

To mohl být problém. Každopádně opravdu nemůžu zapřít svůj názor a říct: Ano, teď točím, jen aby peníze tekly. Nemohl jsem to udělat.

Preradovicová: Stejný příběh jako u Covidu, který známe z posledních let, jak se zachází s vědci a lékaři, kteří mají jiný názor, z nichž některé se dnes většinou potvrdily.

 

7. „Jednota“ vědy

 

Otázka: Vždy se říká, že věda souhlasí s tím, že změna klimatu je způsobena člověkem. Jak je jednotná? Znáte také lidi, kteří zastupují váš názor? Jaké procento vědců je tedy na které straně?

Profesor Kirstein:
Existuje studie Johna Cooka, na kterou pravděpodobně narážíte a která před téměř deseti lety řekla: 97 % vědců tvrdí, že ano, klimatickou změnu způsobil člověk. 

Pak se ukázalo, že prozkoumal 12 000 – to číslo si ani neumím představit – vědeckých prací. Ani to nedělal sám, pověřil tím i studenty. A podívali se jen na shrnutí těchto 12 000 prací a dvě třetiny z těchto 12 000 prací jsou v souhrnu – ty se ani nepouštěly do této klimatické změny způsobené lidmi. 

Uvedli to v souhrnu. Třetina prací z tohoto v 97, 1 % uvedla: Ano, existuje takový člověkem způsobený účinek změny klimatu. A to je těch 97 % zveřejněných. Takže to nebylo 97, ale 97 ze třetiny.

 

8. Ochrana životního prostředí

 

Otázka: Takže říkáte, že ochrana klimatu je vlastně zbytečná. A co ochrana životního prostředí?

Prof. Kirstein:
Myslím, že ochrana životního prostředí je velmi důležitá. Protože do atmosféry nebo do vody se vždy legálně nebo nelegálně uvolňují nějaké chemikálie nebo jiné látky. 

To je důležité, protože musíte dávat velký pozor, aby prostředí zůstalo neporušené, zůstalo zdravé a nebylo otrávené – to je špatné slovo. 

Existuje ochrana životního prostředí, a to je také důležité a správné. – Ale ochrana klimatu není nutná. 

Vždycky říkám, že klima neuchráníš. Jak ho chránit? Úsporou CO2? Určitě ne.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 5]

One thought on “Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků – 2. díl

  1. Už jsme tu měli jeden gigantický podvod, covidový podvod. Tak doufám, že nebudeme tak hloupí a nenecháme za strašit a nenecháme se znovu podvést. Už jsme měli možnost se přesvědčit, že ti, kteří nám vládnou a ti, kterým podlézají jsou zlí jako zlo samo. Chtějí nás zničit, zotročit, jdou nám po krku. Nehrajme jejich hru, nespolupracujme s nimi na svém zničení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout