Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků (video)

Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků (video)

Tentokrát přináším výpověď dalšího z mnoha odborníků, kteří se snaží hovořit pravdu o klimatickém podvodu, ale jsou umlčováni, aby se na povrch dostaly pouze lži, které mají vytvářet falešný mainstreamový narativ.

Na klimatických lžích je založena celá politika nulového uhlíku, kterou nás nyní obtěžuje EU. Tato politika by nás postupně dostala o pár století nazpět, což je však zřejmě skutečným cílem.

Politika zeleného údělu má na nás všechny nesmírný dopad, který bude v průběhu času stále větší s tím, jak se postupně budou zavádět další součásti Green dealu.

Zkušený německý klimatický geograf prof. Dr. Werner Kirstein, mluví srozumitelným jazykem. V rozhovoru poukazuje na to, že změna klimatu vždy existovala, zcela nezávisle na lidech a CO2.

Globální oteplování způsobené člověkem je údajně podvod na zakázku politiků. Politici nařídili studie, aby oklamali veřejnost. Strach z klimatické katastrofy vzniká tak, že se lidé stávají submisivními a dělají, co se po nich žádá. Níže je první část rozhovoru.

O tom, že jde o zkušeného klimatologa, svědčí i jeho životopis.

Prof. Dr. Werner Kirstein, narozený v roce 1946, vystudoval fyziku a klimatickou geografii/klimatologii na univerzitě ve Würzburgu. Ve fyzice se zaměřil na „Teoretickou termodynamiku “ a v geografii na „Globální a regionální proměnlivost klimatu.“

Po doktorské práci (1981) na téma: „Frekvence korelací mezi sluneční aktivitou a klimatickými prvky“ se věnoval vědecké činnosti ve Výzkumném centru Jülich, jeho habilitace (1991)  byla na téma: „Geografické vzorce distribuce nedávné variability klimatu – aspekty klimatické geografie na severní polokouli.“

Jako pedagog působil na univerzitě ve Würzburgu, od jara 1997 až do svého odchodu do důchodu v roce 2011, získal také profesuru na univerzitě v Lipsku. Celkově pracoval více než 40 let jako klimatický geograf v oblasti proměnlivosti klimatu s četnými publikacemi na toto téma.

Dále již přepis rozhovoru Wernera Kirsteina s Milenou Preradovic, který si můžete poslechnout v německém originále ve videu pod článkem:

1.  Vždy byla změna klimatu

Otázka: Jste autorem knihy „Změna klimatu – realita, omyl nebo lež“. Začněme prvním termínem. Změna klimatu je realita, ne?

Prof. Kirstein:
Ano, je to tak. A ostatní věci jsou také správné, to je ta šílená věc. To by vás také mohlo přimět si knihu přečíst. Může se stát, že člověk vidí: je tam realita, ale je tu také chyba a jsou zde také lži.
Takže realita: vždy docházelo ke změnám klimatu, zvláště pokud se vrátíte do prehistorické historie Země, můžete vidět velmi silné změny. Myslím do doby ledové. Vždy tam byla velká zima a pak přišlo teplé období, pak se teplota enormně zvýšila, pak byla další doba ledová a další teplé období. Takže to šlo tam a zpět pětkrát nebo šestkrát.

– Zobrazí se grafika, viz video min 2:40 –
Na grafice je vidět jen úplně vlevo, kde vycházíme z poslední doby ledové, tady je to vlastně pod křivkou, takže na konci doby ledové byla teplota kolem 15 – 20 stupňů, 15 – 20°! Dnes politici mluví o 1,5°.

Otázka: A nebyly jen doby ledové, byla i teplá období. Bylo tepleji než dnes?

Kirstein:
Ano, mnohem tepleji. Poslední doba meziledová byla výrazně teplejší než dnes. A i v historických dobách, jak říká i graf, bylo také výrazně tepleji…

Otázka: Jaké jsou příčiny dob ledových a teplých období?

Profesor Kirstein:
Řešíte horké téma. Když jsem byl student, předpokládalo se, že za tyto silné změny mohou tzv. Milankovićovy cykly. Takže to znamená, že se jedná o prvky oběžné dráhy Země, které se posouvají, mění – v galaxii se mění i poloha Slunce s jeho planetami – a prvky náklonu oběžné dráhy Země, excentricita a všemožné podobné věci. Je to docela složitý příběh.
A pak byli lidé, kteří říkali: Aha, to vůbec není pravda, je za tím něco jiného. Takže věc je z mého pohledu vyřešena. Ale je to docela složitý proces.

Otázka: A co sluneční aktivita? Někteří říkají, že na to má vliv i sluneční aktivita.

Prof. Kirstein:
Ano, má na to také vliv, ale tento vliv byl zjistitelný teprve od doby, kdy je sluneční aktivita známa, tj. dá se určit numericky. A to platí jen 150 let, maximálně 200 let. Aby poslední pole mohlo říci: ano, je zapojeno slunce. Ale to jsou ty malé amplitudy, ty velké, o kterých jsem mluvil, mají jiné příčiny.

 2.  Může se ochladit

Otázka: Zastánci změny klimatu způsobené člověkem vždy říkají: Ano, došlo ke změně klimatu, ale nikdy v historii Země se klima neoteplilo tak rychle. To slyšíte pořád. Je to správně?

Kirstein:
To vůbec není pravda. Je to druh propagandy, kterou chtějí dělat. Chtějí lidi vyděsit, to je princip. A pak opravdu otočíte klikou strachu a řeknete: Teď se velmi rychle zvýšila teplota. Když se podíváte na graf, můžete také vidět, že to šlo relativně rychle a pak zase pomaleji a pak zase rychleji. Takže tato období pomalých a rychlých změn teploty se také měnila.

Otázka: Je skutečně stále tepleji a tepleji v tuto chvíli, tedy nyní, od roku 2000 nebo 1980, jak se tvrdí?

Kirstein:
Ne, není to pravda. Mírně se otepluje – a to skutečně jen mírně. Správné je, že CO2 stále přibývá. A to je mylně považováno za příčinu. Stále stoupá, ale teplota dělá něco úplně jiného.

Otázka: Dá se vlastně odhadnout, jestli se v příštích desetiletích bude oteplovat nebo ochlazovat?

Profesor Kirstein:
Takže to, co se stane v budoucnu, je vždy skvělá věc. Je to velmi obtížné předpovědět. Takzvaní klimatologové – pro mě jsou to pseudovědci – pracují s modely a podle modelů se řídí a říkají: Podle modelů bude ještě tepleji.

Nyní jsou vědci v Rusku a Japonsku, kteří říkají: V budoucnu se neoteplí, naopak se ochladí. A nyní přichází jako důvod sluneční aktivita, protože ta aktuálně klesá. A kvůli tomu se teď může ochladit.

Otázka: Také si myslíte, že je to možné? Souhlasíte s ruskými vědci?

Profesor Kirstein:
Myslím, že je to možné, ale vždy se zdráhám předpovídat. Dělám to jako Niels Bohr, slavný fyzik, který řekl: Předpovědi jsou vždy obtížné, zvláště pokud jde o budoucnost. 

Takže můžete předpovídat, ale já se toho zdráhám. Říkám: Ano, je to možné, může se spíše ochlazovat než oteplovat, ano, souhlasím, ale přesné údaje nelze uvést.

3. Nesmyslnost a záludnost klimatických modelů

Otázka: Vraťme se velmi krátce k modelům. Mají tyto klimatické modely smysl?

Kirstein:
Ne, nedávají mi žádný smysl. Tehdy to předpověděli lidé z Postupimského institutu pro výzkum klimatických vlivů, kteří nejsou vůbec klimatologové, ani meteorologové, bavili se s počítačem. 

A pak zadají údaje, které máte, a čím více údajů máte, tím je to hezčí, a pak je dostanete – někdo jednou řekl, už si to nepamatuji kdo, byl to Američan nebo Kanaďan: Mohu sem zadat co chci, nakonec vždy dostanu, co potřebuji.

Otázka: Jsou tyto modely vyrobeny tímto způsobem, to znamená: Je výsledek již nastaven při vytváření modelů?

Prof. Kirstein:
Ano, výsledek ještě ne, stále něco počítají, ale samozřejmě jste velmi závislí na vstupních datech a ani je všechny neznáte. Některé parametry, které zde hrají roli, jsou známé, například atmosférická cirkulace, to je velká záhada, to se nedá předvídat.

Mořské proudy jsou také známé, ale někdy mají variace. Některé věci se tedy do počítače zapisují velmi obtížně. A proto jsou pro mě modely nesmysl.

Otázka: Myslím, že to bylo v roce 2009, Climategate, Pamatujete si na to? Co to bylo, můžete mi to znovu osvětlit? Byli tam i vědci, nebo na konci unikl e-mailový rozhovor, ve kterém se vědci v podstatě dostali ke špatným výsledkům a snažili se to zakrýt?

Kirstein:
No, vím jen to, že profesor von Storch, který byl také v IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu), řekl: V tuto chvíli nezaznamenáváme žádné oteplování, a pokud to tak zůstane, pak budeme muset použít změnu našich modelů. A to je silné tvrzení. Byl zastáncem těchto modelů.

 4.  Žádná souvislost mezi CO2 a oteplováním

Otázka: Nyní se dostáváme k tomu, co říkají zastánci změny klimatu způsobené člověkem. Říká se: Čím více CO2 se dostane do atmosféry, tím více se zahřeje. Co říkáte jako klimatický geograf?

Prof. Kirstein:
Ale to není pravda! Protože faktem je, že množství CO2 vždy narůstalo a bude i nadále. Existují pro to určité důvody – rádi je vyřešíme – a nemá to žádný vliv na teplotu. 

– Zobrazí se grafika, viz video Min.9:43 –
Máme tuto grafiku, přesně vidíte, že křivky jsou ve střední části této grafiky rovnoběžné, že nárůst teploty je stejný jako CO2.Tehdy, v roce 1985, lidé říkali: Máme důkaz, že teplota stoupá, když stoupá CO2.

Ale to není správné! Protože když se podíváte na levou část grafu, můžete vidět, že těchto 25 let je antiparalelních. To znamená, že CO2 stouplo, ale teplota se nezvýšila, ale klesla. A nyní, zhruba od roku 2000, se zdá, že se věci opět rozcházejí, tedy že paralelismus, korelace mezi nárůstem teploty a nárůstem CO2 již není správná. Toto je náhodná korelace.

Otázka: Takže to byla chvíli pravda, ty dvě hodnoty šly vedle sebe. A z toho usoudili, že tam byla přímá souvislost?

Profesor Kirstein:
Dospělo se k závěru, že existuje příčinná souvislost. Tato příčinná souvislost ale není správná, je to souvislost náhodná. 
A ve statistikách je mnoho náhodných souvislostí.

Jen si vzpomeňte na jeden příklad: pokles počtu čápů a pokles porodů. To sedí velmi dobře. …

Otázka: Je tedy CO2 vůbec relevantní pro klimatické posuny nebo klimatické oscilace, jak se tomu také říká?

Prof. Kirstein:
Jsem pevně přesvědčen – vím to i od jiných kolegů – že CO2 nemá vůbec žádný vliv na klima.
Ve vědeckém časopise jsou práce prof. Gerlicha a Scheuschnera – to bylo samozřejmě již před časem, oba jsou nyní mrtví – napsali tehdy toto:

„Falzifikace (vyvrácení) CO2 – Skleníkový efekt v kontextu fyziky.“  Takže fyzika říká, že ne, není zde souvislost. Kdo říká, že ano, to je rámec politiky

Otázka: To znamená, že pokud se CO2 dostane do atmosféry, nemá to žádný vliv na teplotu?

Profesor Kirstein:
Ne, žádný efekt. Jak jsem řekl, bylo to náhodných 25 let – a to nemá žádný vliv. Předpokládá se, že pokud bude stoupat CO2, zvýší se i teplota. Stalo se to náhodou 25 let, ale nemá to žádné příčinné pozadí.

5. Politické machinace

Otázka: Tato grafika není tajná, měl byste ji znát z Mezivládního panelu pro změnu klimatu, že?

Kirstein:
Ano, to také víte. Jsem tedy toho názoru, že lidé, kteří toto obhajují, přesně vědí, oč jde, a že by to obyvatelstvo nemělo vědět a mělo by být považováno za hloupé. To je motto politiky: čím méně lidí ví, tím více jim můžeme říci.

Otázka: A jaký to má potom smysl?

Prof. Kirstein:
Ano, v konečném důsledku to znamená, že se lidé bojí klimatické katastrofy. 
Existuje již mnoho obav: nemoc šílených krav, prasečí chřipka a co já vím, existuje velmi dlouhý seznam.

A pokud lidi vyděsíte, stanou se poslušnými, pak udělají přesně to, co politici chtějí, například budou platit daně z CO2. Ano, CO2 se musí zdanit, na odvrácení této katastrofy musíte mít více peněz. To je samozřejmě přitažené za vlasy. To ví jen velmi málo lidí.

Otázka: Máme skutečně v současnosti poměrně vysokou koncentraci CO2?

Profesor Kirstein:
V tuto chvíli máme 420 ppm (částic na milion), tedy 420 částí na milion vzduchových částí. To je velmi málo. Jsou lidé, kteří tvrdí: Bylo to mnohem více, bylo to méně nebo tvrdí, že dnes máme maximální úroveň, ale to také není pravda.

Před padesáti lety jsme měli 500 ppm. A extrémně řečeno – ačkoliv tady předtím nikdo nežil – před miliony let jsme měli už 7000 ppm. Takže CO2 je také proměnlivé a ne vždy se zvyšuje, ale také se opět snižuje.

Otázka: Může být CO2 od určitého množství skutečně nebezpečný?

Profesor Kirstein:
Ano, je to nebezpečné pro lidi, kteří chtějí spáchat sebevraždu, když si dají přes hlavu igelitový sáček. A pak se neudusí, vydýchají CO2 a CO2 vás uspí a klidně usnou, ani nepotřebují brát žádné prášky. Je to tedy nebezpečné, může to být smrtelné, ale ve vysokých koncentracích.

Otázka: A jsme od toho daleko?

Prof. Kirstein: Ano, velmi, velmi daleko (smích).

Otázka: 
Nyní otázka zní: Kolik CO2 je skutečně produkováno přirozeně a kolik lidmi?

Profesor Kirstein:
Ano, můžete říci: Existují odhady, ale podle mého názoru jsou dost přesné. Uvádí se, že asi 3-4 % CO2 pochází z lidské činnosti – všeho druhu, včetně aut atd., a 97 % pochází z přírody.

Např. hlavní příspěvek pochází z odplyňování z oceánů. CO2 se v moři rozpouští stejně jako v láhvi minerální vody. Je tam také rozpuštěný jako plyn, a když to otevřete a zahřejete, CO2 vyjde ven.

Obráceně se to nevrací do lahve, ale v přírodě to jde obráceně, když se ochladí, CO2 jde zpátky do moře, takže to jde zase do roztoku, jak říká chemik. A celá hra se točí tam a zpět, ale vždy po velmi dlouhé časové úseky.

Otázka: Ale vždy se říká, že hladina CO2 způsobená člověkem je to, co kazí klima. Ale jak říkáte, 3%, pak lidé nemají žádný vliv na koncentraci CO2.

Kirstein:
Ne, ne, ne. A když se podíváte na graf – který je zobrazen, v min. 16:07 – kolik CO2 se celosvětově vypouští, můžete vidět, že velké země jako Čína (30,6 %), Japonsko (3 %), Indie (7. % ) a USA (13,5 %) tvoří více než polovinu emisí CO2 a Německo s 1,8 % produkuje velmi málo.

Ale samozřejmě jsme průkopníci, tedy němečtí politici, musíme s těmi 1,8% přesvědčit ostatní, že je dobré šetřit CO2, nesmysl.
A pak je tu druhý nesmysl: CO2 nemá absolutně žádný vliv na teplotu. 

Zde podléhají hned dvojí „chybě“. To samozřejmě není chyba, politici to vědí. A také jsem si jistý: Merkelová je taky fyzik, musela to vědět taky (pozn.: za vlády Merkelové schválilo Německo likvidaci jaderných elektráren a další zelené nesmysly).

A jsem si také jistý, že současná německá vláda to ví, snad s výjimkou Zelených, kteří se tolik nevyznají. Napsal jsem to také v nové knize, na které právě pracuji, na téma, že máme v politice nedostatek vzdělání.

Otázka: Jsou všechny země na světě zapojeny do této člověkem způsobené změny klimatu?

Profesor Kirstein:
Na to je těžké odpovědět, protože vždy se najdou tací, kteří říkají, že nás to neuchvátí, například Rusko, které také zaujalo svůj postoj a nenechalo se vydírat – to bylo něco jiného – ale vždycky říkají, ne, my to tak nevidíme. Většina říká: ano, protože jsou za to peníze.

Všechno, co přináší peníze, CO2 zdaňuje, protože tomu zpočátku říkáte ano.

Otázka: Nyní se má CO2 nejen šetřit, ale vlastně úplně zakázat. Jaké by však byly důsledky bez CO2?

Kirstein:
To by bylo fatální, naprosto fatální. Protože vegetace CO2 potřebuje, CO2 takříkajíc dýchá. A pokud to již nebudeme poskytovat, zahyne veškerá vegetace a s ní i fauna. Flóra a fauna by na Zemi zemřely. To by tedy byla smrt. Vidíte, jaké cíle si politici stanovili. Chtějí vypudit CO2 z atmosféry, a proto vedou svět do smrtelné situace.

6. Plynný metan

Otázka: Metan byl identifikován jako druhý viník z hlediska skleníkového efektu. Co je s ním?

Profesor Kirstein:
V té době byl metan také počítán mezi klimatické plyny, ale v atmosféře se vyskytuje mnohem méně než CO2. Pokud by to mělo efekt, byl by ještě menší. Ale stejně jako CO2 také nemá přímý vliv na teplotu. Že to tak je, můžete ukázat na experimentech v laboratoři, že ano.

To ale v atmosféře nefunguje. Na to je ho prostě moc malý obsah. Myslím, že Společnost Maxe Plancka udělala takový experiment a vytvořila atmosféru CH4 (methan), a pak jste mohli vidět, že se otepluje. To jsou ale laboratorní podmínky, kdy v této malé atmosféře bylo také poměrně velké množství CH4 a kde se to s atmosférou nedá vůbec srovnávat.

Otázka: Vždycky říkají, že když se oteplí, oblasti permafrostu rozmrznou a pak se vyplaví hodně metanu?

Prof. Kirstein:
Fyzik Delay jednou řekl něco, za co ho klimatičtí alarmisté napadali. Řekl: Perma půda na Sibiři nerozmrzne, to se nestane. A samozřejmě nenáviděl všechny klimatické alarmisty.

Tvrdil to ve vědecké práci. Nečetl jsem ji. Ale když to říká seriózní vědec, tak na tom něco bude. Ale to se samozřejmě vůbec nehodí ke klimaalarmistům.

7.  Hanobení kritiků

Otázka: Ano, člověk má dojem, že vše, co se tam nehodí, je okamžitě očerněno. Asi s tím máte  taky zkušenost, že?

Profesor Kirstein:
Ano, v posledních letech, kdy jsem byl ještě na univerzitě. Když jsem odešel do důchodu, pořádal jsem také seminář na rozloučenou. Chtěl jsem to, ale pak to pan děkan zrušil, protože téma se vůbec nehodí k politickému směru.

Měl jsem ale štěstí: děkan nestojí v čele univerzity, ale pouze fakulty.

A rektor řekl: Proč? Svoboda ve výzkumu, vědci musí mít možnost vyjádřit svůj názor. A pak se seminář skutečně uskutečnil – k nelibosti fakulty i pana děkana. Tak vidíte, taky se mi snažili házet kameny do cesty…

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Klimatický geograf: Člověkem způsobená změna klimatu je podvod na objednávku politiků (video)

 1. at si Green Deal, emisni povolenky a další pičoviny platí platí to 1% nejbohatšich na světě všichni ti Rothschildové, Rockefelleři, Morganové, Warburgove, Du Punti, Astorove a další Zmrdi ti stojí za vším chtějí to at to ty svině i zaplati i když nejlepši by bylo všechny tyhle zmetky pozabijet

 2. aktivisti co jsou proti autum a spalovacimu pohonu at jdou třeba do Džungle za Negry stejně jsou tak debilni že by si jimi nechali i podřiznout a nejlepší aktivista je ten kterého zabil muslim

  1. skoda ze pan vedec nepovedal nic o stromoch, miliony km2 vyrubanych. Amazonia, tajga… na lsovensku je extremny vyrub lebo developeri potrebuju priestor. A drevomafia. Vyrubali pri Presove 2 KM2 lesa (=200 hektarov).

   Kto sa postavil deveoperom do cesty – je bud doyebany touto mafiou a ekonomicky popraveny alebo je prenasledovany ukrajinskou mafiou, na ktoru je dobre napojena Exekut. komora (to je zname verejne tajomstvo, vela ludi to vie). Na policii a sude sa pravdy nedozijes.

   ono ak by sa dosadili stromy, netreba ziadne elektroauta a podobne kkotiny.

   Treba poslat klimaaktivistov do Afriky, do Ciny, do USA…. minimalne v USA by ich poyebali za narodnu bezpecnost a terorizmus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout