Základní informace o chystané diktatuře WHO: 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás

Základní informace o chystané diktatuře WHO: 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás

S tím jak se blíží plánovaná diktatura WHO, která nastane po schválení pandemické smlouvy a změn Mezinárodních zdravotních předpisů (MZP), je nezbytně nutné informovat o nebezpečí obou dokumentů co nejširší masy.

Zkorumpovaný mainstream samozřejmě o těchto dokumentech mlčí (a mlčet bude i nadále), takže je jen na každém z vás informovat své okolí.

Vzhledem k tomu, že již většina zemí deklarovala, že s oběma dokumenty souhlasí, zřejmě neexistuje cesta ven – a není jisté, že by mohly být řešením ani dvě v rámci evropských zemí probíhající iniciativy, o nichž jste si již mohli přečíst zde nebo zde.

Zásadní problém totiž je již samotné členství ve WHO, neboť nařízení budou nuceny dodržovat všechny země, které budou po schválení obou diktátorských dokumentů členy WHO.

Jenže EU po svých členech požaduje, aby byli nejen členy WHO, ale i mnoha dalších světových organizací, takže vystoupení pro kteroukoli zemi pod kuratelou Bruselu je prakticky nemožné.

U nás o tom nelze uvažovat i vzhledem k  současné nebo budoucí předpokládané vládní konstelaci. Prakticky neexistuje scénář, ve kterém bychom měli takovou vládu, která by byla ochotná vystoupit z WHO (a ideálně i z EU).

Oba diktátorské dokumenty by měly být – dokonce ve zpřísněné formě oproti současnému stavu – schváleny již za 3/4 roku, proto je nejvyšší čas informovat jakoukoli formou širokou veřejnost.

Předpokládám, že 95% naší populace vůbec netuší, co se na nás již velmi brzy chystá. V některých zemích se nyní rozjela letáková kampaň, která má tyto informace dostat k širším masám.

Tedy k těm lidem, kteří mají informační pole velmi úzce omezeno mainstreamem a vůbec netuší, že třeba již za rok na podzim se můžeme dočkat něčeho mnohem horšího, než bylo to, co jsme zde zažívali zejména v letech 2020-21.

Bylo by tedy dobré informovat své okolí jakýmkoli způsobem. Například v německy hovořících zemích se již rozjela letáková kampaň, tedy občané tam nyní budou o obou dokumentech informováni postaru – letáky do schránky.

Mainstream o dokumentech samozřejmě zarytě mlčí a jinak není způsob, jak by se lidé mohli dozvědět alespoň to podstatné. Také vy se můžete inspirovat a také třeba vyrobit letáky nebo jakoukoli jinou formou dostat informace i k lidem, jejichž informační pole nepřesahuje mainstream.

Níže je shrnuto z obou dokumentů to nejdůležitější, co by měl vědět skutečně každý:


Věděli jste, že….

1.. .Světová zdravotnická organizace (WHO) v případě zdravotní nouze zasáhne přímo do vašeho života a potlačí tak náš právní stát? 

WHO pracuje se svými dárci na pandemické smlouvě a novele Mezinárodních zdravotnických předpisů (MZP). Plánuje soubor pravidel sestávající ze dvou pilířů: změna stávajících Mezinárodních zdravotních předpisů a vytvoření nové smlouvy o pandemii.

2. … šéf WHO vám může v budoucnu říci, co musíte dělat, kde můžete pobývat, a které farmaceutické produkty musíte zakoupit a užívat?

Pouze generální ředitel WHO (článek 12 Z1 MZP) říká, kdy nastane globální zdravotní nouze, a to končí pouze tehdy, když si to generální ředitel přeje.

Pracovní skupina pro prodloužení platnosti MZP 2005 se ve své zprávě ze dne 6. února 2005 vyjádřila k článku 12 velmi jasně:

Článek klade důraz na konzultaci se smluvním státem, na jehož území k události došlo, a povinnost generálního ředitele požádat o stanovisko krizový výbor a zároveň uvést, že konečné rozhodnutí o rozhodnutí o ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu zůstává na generálním řediteli WHO.“

Generální ředitel by měl konzultovat se státy a nouzovým výborem, ale konečné rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu spočívá na jedné osobě: na generálním řediteli WHO.

3. … se nemůžete bránit, protože neexistuje žádný oficiální orgán, který by vás podporoval – ani u nás, ani u WHO?

Proti rozhodnutí generálního ředitele se podle nových smluv nemůže nikdo odvolat. Proti zásahům ze strany státu se nemůžeme bránit.

S Pandemickou smlouvou se i VY prostřednictvím našich volených zástupců zavazujete, že  budete  vše dodržovat. Neexistují žádná práva na obranu proti útokům ze strany WHO, k jejichž provedení pověřila naše volené zástupce.

4. … naše vláda bude muset v budoucnu splnit požadavky WHO (lockdowny, očkování atd.)?

Naše země se musí řídit předpisy WHO podkopáváním struktur právního státu. Články 13A a 42 MZP zbavují členské státy pravomocí v případě ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

Číslo 1 nového čl. 13A zní:

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví během krizové situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu a zavazují se dodržovat doporučení WHO v oblasti veřejného zdraví.

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci veřejného zdraví na mimořádné zdravotní situace mezinárodního významu a zavazují se, že budou při své mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví dodržovat doporučení WHO.“

Takže zde máme na jedné straně prázdné uznání autority WHO v případě vyhlášené pandemie a prázdný závazek řídit se „doporučeními“. Tak se z doporučení snadno stanou příkazy. Článek 42 MZP specifikuje, že tato „doporučení“ musí být okamžitě a bez prodlení provedena.

5. … že naši politici nemají aktivní slovo v tom, kdo bude určovat jaká pravidla?

Zatímco mezinárodní korporace, lobbisté, nadace a Evropská komise vyjednávají smlouvy společně s WHO, národní vlády čekají a poté realizují to, co rozhodli ostatní.

Vyjednávací mandát o změnách MZP byl převeden z členských států EU na Komisi EU pro efektivní sdružování evropských zájmů. Jednání pracovních skupin by na místě doprovázeli zaměstnanci Stálé mise dané členské země při OSN.

Tedy ano chápete správně, že za všech 27 členských zemí dojde k jednotnému schválení ze strany EU. Členské země v tom nemají již žádné kompetence – dobrovolně je předaly Evropské komisi.

To jen podtrhuje diktátorskou povahu EU.

6. … WHO si může na základě nových smluv vybrat, které produkty budete používat? Konkurenční produkty jiných výrobců, než těch, které schválí WHO, nebudou povoleny.

V rámci zdravotní nouze je volná soutěž zrušena. WHO tak má přímý vliv na ekonomiku.

Článek 13A v odstavcích 2-5 uvádí, že by měla mít WHO volnou ruku pro alokační plány pro zdravotnické produkty. Za tímto účelem by WHO měla mít možnost diktovat členským státům, které zdravotnické produkty se musí vyrábět v jejich oblasti a v jakém rozsahu a jak mají být tyto produkty distribuovány.

7. … my občané ani naše vlády nemůžeme volit generálního ředitele WHO ani ovlivňovat projekty a cíle?

Cíle WHO jsou řízeny účelově vyčleněnými příspěvky, které tvoří 80 % rozpočtu WHO. Dárci, často investoři, tak určují práci WHO. 

8. … stejně nepochybně schválí politici i konečnou úpravu, když už v zájmu občanů nevyjednávají?

Naši politici budou hlasovat o MZP a pandemické smlouvě na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2024. MZP vstoupí v platnost automaticky o rok později, pokud je naše země nebude vetovat. Pandemická smlouva musí být realizována nejpozději do 1,5 roku (pravděpodobně však mnohem dříve, v platnost vstupuje poté, co ji ratifikuje prvních 30 zemí).

9. … v budoucnu bude vaše svoboda cestování záviset na aktuálních požadavcích WHO, protože ta může určit, zda a kam mohou občané cestovat?

Evropská komise a WHO se dohodly na globálním zdravotním certifikátu, který bude stejně jako nechvalně známý Covid pas určovat možnosti cestování. Digitální certifikát EU COVID se stává globálním digitálním zdravotním certifikátem.

10. … WHO předepisuje, o čem můžete být informováni a o čem můžete diskutovat s ostatními, protože ústavně zakotvená svoboda tisku a svoboda projevu mají být zcela potlačeny?

Článek 18 řádek 1 písmeno b WHO CA+:

„…WHO provádí pravidelnou komunitní osvětu, sociální naslouchání a pravidelné analýzy a konzultace s organizacemi občanské společnosti a sdělovacími prostředky s cílem zjistit výskyt a profily dezinformací, které přispějí k navrhování komunikačních strategií pro veřejnost s cílem čelit  dezinformacím a falešným zprávám, čímž posílí důvěru veřejnosti a podpoří dodržování veřejných zdravotních a sociálních opatření, členské státy by měly čelit jakékoli formě nepravdivých informací.“


Tolik jen 10 nejdůležitějších bodů. Je nejvyšší čas informovat o chystané diktatuře WHO širokou veřejnost. Informujte tedy  své okolí o všem co se připravuje, protože za rok už nebude cesta zpět.

Jakou formou budete své okolí informovat je jen na vás. V jiných zemích se již rozjíždí snahy informovat co nejširší veřejnost, je tedy nejvyšší čas s tím začít i u nás nebo na Slovensku.

Čím víc lidí se o nebezpečí, které na nás čeká, dozví, tím větší je šance, že se podaří chystanou diktaturu odvrátit.

Jako členská země EU jsme navíc pod „dvojitou“ diktaturou, protože EU nyní o všem rozhoduje za členské státy…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 41 Průměrně: 4.9]

6 thoughts on “Základní informace o chystané diktatuře WHO: 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás

 1. Čas hrá proti satanistom, a tak chcú urýchliť naštartovanú genocídu, kým väčšina ľudí sa „nechce“ zobudiť and dochádza im trpezlivosť čakať ! Na pripomenutie z 2021:
  https://cz24.news/ako-dlho-budu-zit-ludia-zaockovani-vakcinami-proti-covid-19-vedci-od-zaockovania-po-koniec-cyklu-smrt-je-to-maximalne-desat-rokov/ a nedávné potvrdenie na tejto stránke ústami kanadského lekára 2023:
  https://necenzurovanapravda.cz/2023/08/zkuseny-kanadsky-lekar-75-procent-zemre-do-10-let-video/ !
  Nejaké otázky ???

 2. je to Genocida Blbiš už si to za covidu vyzkoušel a prošlo mu to tak je jasné že on v tom potom bude znova pokračovat ta pandemická smlouva WHO to je jak zmocnovaci zákon od Hitlera z roku 1934 jen na steroidech

 3. Je to marný, je to marný. Ovce tohle nezajímá, těší se co bude zítra ve slevě v obchoďáku. Hrůza kam jsme to dopracovali za posledních 30 roků.

 4. Můžeme udělat to, co před pár dny udělal nigerský lid Francii. Prostě je pošleme do hajzlu, nebudeme je poslouchat. Co nám mohou udělat? Vždyť nás chtějí stejně oddělat, chtějí jen naši bídu, strach, bolest, starost, utrpení, zoufalství a nakonec i smrt!! Co může být horšího? Už i smrt je lepší než hnití (životem se to nazvat nedá) v takové diktatuře! Opravdu nemáme co ztratit. Ty své produkty, ať sežerou sami.
  Potřebujeme ještě jednu věc – bez Boží pomoci to nepůjde. Obraťme se k Bohu, Stvořiteli celého vesmíru, včetně naší planety Země a všeho, co je na ní, tedy i nás, lidí. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám!!! Kdo je jako Bůh!!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout