Pacifik se ochladil – navzdory klimatickým alarmistům

Pacifik se ochladil – navzdory klimatickým alarmistům

Jen málokdo si uvědomuje, jak moc ovlivňuje současnou evropskou politiku – a tedy i naše životy – klimatická lež. Je na ní založena takřka celá současná bruselská politika, kterou pak oddaně následují i lokajské země.

Politika zeleného údělu má nyní otočit kormidlo pokroku a vrátit nás blíž k dobám dávno minulým, kdy bylo běžné, že nefungovala elektřina (jejíž výpadky budou při uplatňování plánované politiky green dealu nezbytné), Evropané ve velké míře hladověli a panstvo jim diktovalo, co mají jíst, pít, kde bydlet a kam mohou třeba i jen v rámci vlastní země cestovat.

Zde mám samozřejmě na mysli přechod na tzv. „udržitelné“ zdroje energie, úplný odklon od fosilních paliv, destrukci zemědělství a ukončení chovů zvířat, s tím související přechod na umělé maso a hmyz a klimatické lockdowny v 15minutových a chytrých městech.

To vše je v plánu a za tím vším a mnohým dalším stojí falešná klimatická politika.

I proto je velmi důležité upozorňovat na klimatické lži, bez nichž by nebylo možné tuto politiku zavádět.

Modely, které přicházejí s klimatickou hysterií ohledně globálního oteplování, které údajně ohrožuje lidstvo, jsou nyní tak nevhodné pro zobrazení reality, že dokonce i systému oddaní „klimatologové“ musí přiznat své čiré rozpaky tváří v tvář skutečnému počasí a klimatickým událostem.

Například část Tichého oceánu u pobřeží Ekvádoru tvrdohlavě odmítá následovat klimatické dogma a nakonec se oteplit už 30 let. A nejen to: oblast široká tisíce kilometrů se ještě více ochlazuje – a tím se kazí všechny údajně tak koherentní „klimatické modely.“

Nikdo nezná příčiny tohoto jevu zvaného „studený jazyk.“ Pedro DiNezio z University of Colorado Boulder to nazývá „nejdůležitější nezodpovězenou otázkou v klimatologii.“

Richard Seager z newyorské Kolumbijské univerzity už v roce 1997 poukázal na to, že klimatické modely odmítají akceptovat nepopiratelné ochlazování Pacifiku, které je stále větší a větší.

Pokud bude tento trend pokračovat, jak ukazuje mnoho náznaků, samotná tato část Pacifiku by mohla snížit globální oteplování předpovídané klimatickou ideologií o 30 procent. Zvýšení globálních průměrných teplot by pak činilo pouhých 1,3 stupně Celsia namísto předpovídaných 1,9 stupně Celsia.

Mnoho klimatických modelů však ignoruje vše, co odporuje dogmatu globálního oteplování: změny teplot oceánů, proudů, větrů, vliv tající vody v Antarktidě – to vše vede k ochlazování tropického Pacifiku, pokud to vezmeme v úvahu.

Vzhledem k tomu, že výzkum klimatu je vysoce zpolitizovaný a zideologizovaný, a proto často závisí na přísunu státního financování, je takový obrat, který by nakonec zahrnoval všechny relevantní parametry, obtížný, protože celá šílená politika, která je již v plném proudu, by pak byla zcela odhalena jako zřejmě největší lež v dějinách lidstva.

Pravdou je, že změny světového klimatu nelze adekvátně zachytit v jejich téměř nekonečné složitosti. Existuje příliš mnoho nevypočitatelných faktorů, než aby bylo možné předpovědět tak přesně, jak se po desetiletí tvrdilo, které regiony se oteplí a kdy a jak.

Všechny nezbytné faktory pro takové přesné předpovědi nemohou být seriózně vyhodnoceny, aby bylo možné poskytnout užitečné poznatky do té míry, do jaké je lidstvo neustále vedeno k falešné klimatické víře.

Studie z loňského roku dospěla k závěru, že jen asi 12 procent dodatečného CO2 uvolněného do atmosféry od roku 1750 je způsobeno fosilními palivy – což je příliš málo na to, aby bylo příčinou globálního oteplování.

Výzkum klimatu si proto osobuje něco, co si nemůže dovolit:  tvrzení klimatických ideologů, že jsou schopni rozpoznat světové klima jako celek a předvídat budoucí vývoj, je směšné.

Ve skutečnosti je takzvaný „klimatický výzkum“ do značné míry v temnotě, ale nemůže si to připustit, protože klimatická hysterie již dávno získala vlastní dynamiku, což vede k tomu, že každý seriózní vědec, který ji vážně zpochybňuje, je okamžitě nahrazen oportunistickými kolegy.

Proto bude celá Evropa i nadále provádět katastrofální politiku, která nemá vůbec žádné pevné základy.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout