Infrazvuk z větrných turbín poškozuje lidské srdce

Infrazvuk z větrných turbín poškozuje lidské srdce

Pravidelní čtenáři si jistě všimli, že se zde již dlouhodobě věnuji tématu větrných elektráren, které mají do ekologického energetického zdroje velmi daleko.

Důkazů o jejich škodlivosti je nepřeberně a mohly by případně sloužit i jako argument proti jejich instalaci třeba i ve vašem okolí.

Podle všeho již větrná lobby „zasekla své drápky“ také u nás a je tedy otázkou času, než bude i u nás krajina ve velkém lemována větrnými monstry.

Připomínám, že samotné větrníky jsou velmi neekologické už při jejich výrobě. Při výstavbě je pak nutné mnohdy vykácet ohromné množství stromů, jen ve Skotsku již například vykáceli 16 milionů stromů jen proto, aby udělaly místo pro tato monstra.

A například v Německu kvůli turbínám vykáceli části letitého lesa s velmi cennými stromy, kam mnoho lidí vyráželo za rekreací.

Samotný provoz větrníků pak také přináší mnoho škod pro životní prostředí. V místech větrných elektráren bývají likvidovány celé ptačí populace, ale také užitečný hmyz.

Jsou-li pak větrné elektrárny umístěny například v moři, způsobují značný úhyn vodních živočichů.

Větrníky také vypouští škodlivé exhalace, které se šíří do jejich okolí a mohou mít negativní vliv na zdraví lidí v celé oblasti.

Velkým problémem je pak i případná havárie, velmi detailně jste si zde mohli přečíst například o ekologické katastrofě, kterou jedna taková zřícená turbína nedávno způsobila ve Švédsku.

Neekologická je v neposlední řadě také likvidace větrníků po ukončení jejich životnosti.

Negativ je samozřejmě mnohem víc a jejich výčet by již vydal na celou knihu. Nyní přichází další argument proti větrným elektrárnám: infrazvuk poškozuje srdce.

Není to teorie ani fáma, je to vědecky dokázáno. Osoby vystavené infrazvuku z větrných turbín mohou zaznamenat 20procentní snížení výkonu srdečního svalu.

V době, kdy má bezpočet srdcí nedostatečnou výkonnost nebo je vážně poškozeno domnělým „očkováním“, to může představovat velmi vážnou zdravotní hrozbu.

Škodlivý účinek infrazvuku na lidskou srdeční tkáň je nesporný. Mainstream to také roky potvrzuje, například MDR.de (zrušeno v březnu 2023!) nebo Švábské novinyKardochirurg o nebezpečích větrných turbín: „Infrazvuk oslabuje srdeční sílu.“ 

Zkušený lékař tam vysvětluje, že infrazvuk je tělem absorbován na nízké úrovni. Problematické jsou pulzní, uspořádané vlny, jako jsou vlny generované větrnými turbínami. Jeho výzkum odhalil, že srdeční svaly ochabují o 20 procent v důsledku vystavení zvuku. 

Tuší, že tento efekt by mohl být v praxi slabší – ale kdo říká, že při mnoha letech nepřetržitého vystavování zvuku nemůže být silnější?

Infrazvuk mění propustnost buněčných membrán. To může také vést k zadržování vody a otokům. Bylo by velmi zajímavé vidět, zda se tyto klinické obrazy významně zvyšují v blízkosti větrných elektráren. 

Podle prof. Dr. Christiana Friedricha Vahla pochybný efekt daleko přesahuje představivost, tzv. nocebo efekt. Podle jeho názoru politici nevěnují dostatečnou pozornost místním obyvatelům. Neprobíhá zde ani výzkum –  na rozdíl od výzkumu vlivu hluku letadel.

FAZ přispěchal na pomoc a na konci roku 2022 prohlásil: Infrazvuk z větrných turbín není škodlivý. .

Oběma pozicemi se zabývá článek na ingenieur.de. Tam je citován profesor Frank Kameier:

„Zdá se, že účinek infrazvuku na člověka nebyl vůbec pochopen. Je možné, že meteorologické okrajové podmínky ještě nebyly dostatečně zohledněny – pro srovnání je třeba uvést citlivost na počasí. Výzkum v oblasti infrazvuku by se při dalším zkoumání měl zaměřovat na větrné turbíny, příčiny a účinky jsou multimodální nebo vícerozměrné“ . 

Je zde také diskutována krátkodobá studie, která neprokázala žádné účinky na pouhých 37 subjektů. Kameier kritizuje, že výzkum musí být vždy dlouhodobý.

Lékaři  uvedli, že by to mohlo vést k poruchám spánku, zvýšenému krevnímu tlaku, potížím se soustředěním a snížené výkonnosti. Kromě toho se objevuje „brnění končetin“ a bolesti hlavy a hlášeny jsou i myšlenky na sebevraždu.

V Německu jsou minimální vzdálenosti od nejbližších obytných budov dodržovány jen zřídka. Například v Severním Porýní-Vestfálsku byly nedávno zrušeny stávající, již tak velmi malé minimální vzdálenosti k obytným budovám. 

V Bavorsku platí pravidlo o vzdálenosti desetinásobku výšky systému. 

V době, kdy jsou srdce mnoha lidí trvale oslabena diagnostikovanou či neodhalenou myokarditidou či perikarditidou, kterou lidé onemocněli v důsledku experimentálních genových injekcí, je dodatečné oslabení infrazvukovými vlnami považováno za vysoce problematické.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Infrazvuk z větrných turbín poškozuje lidské srdce

  1. No a? Hlavně že jsou many, to je to nejdůležitější v tom KoZa kapitálismu. Stejně se chtějí zbavit lidí ve prospěch zlaté miliardy, tak o co GO! To je ten krásný Yankees sen.

  2. Infrazvuk zpusobuje taky rakovinu, coz bylo zjisteno jiz za 2 SV kdyz Hitler chtel infrazvuk pouzit jako zbran. Infrazvuk zpusobuje cheni tel zivocichu a tim se poskozuje DNA tkane.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout