CDC potvrzuje, že USA v roce 2021 zaznamenaly 338násobný nárůst oznámení nemocí souvisejících s AIDS a rakovinou

CDC potvrzuje, že USA v roce 2021 zaznamenaly 338násobný nárůst oznámení nemocí souvisejících s AIDS a rakovinou

A opět je zde téma, které mainstream vůbec nezajímá. Přitom informace přichází z oficiálních míst – přímo z americké CDC a jasně naznačují souvislost genových injekcí se zvýšeným výskytem rakoviny i nemocí souvisejících se zhroucením imunity – AIDS.

Oficiální údaje poskytnuté vládou USA a Centers for Disease Control silně naznačují, že u plně očkovaných Američanů se může vyvinout syndrom získané imunodeficience nebo podobná nemoc, která decimuje vrozený imunitní systém.

Nejsou však sami, protože další údaje poskytnuté vládou Spojeného království a Kanady naznačují, že u očkované populace v těchto dvou zemích se také rozvíjí tato vysilující nemoc.

Je běžnou mylnou představou, že syndrom získané imunodeficience (AIDS) je způsoben pouze virem HIV. To prostě není pravda.

Získaná (nebo sekundární) imunodeficience je hlavní příčinou infekce u dospělých. Tato imunodeficitní onemocnění částečně nebo úplně narušují imunitní systém, čímž se tělo stává snadným cílem pro různé nemoci a infekce. (zdroj)

Když imunitní deficit postihne imunitní systém, tělo již nemůže bojovat s bakteriemi a nemocemi. (zdroj)

Sekundární imunodeficitní onemocnění mohou způsobit různé faktory prostředí. (zdroj)

Některé z nich jsou běžné:

 • Radiace nebo chemoterapie, které mohou vést k sekundární imunitní nedostatečnosti zvané neutropenie
 • Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) může vést k syndromu získané imunodeficience (AIDS).
 • Leukémie, rakovina, která začíná v buňkách kostní dřeně a může vést k hypogamaglobulinémii – typu sekundární imunitní nedostatečnosti
 • Podvýživa, která postihuje až 50 % populace v nerozvinutých zemích a činí lidi náchylnými k infekcím dýchacích cest a průjmovým onemocněním

Mezi méně časté příčiny však patří léky. ( zdroj )

Je tedy možné, že lék spustí syndrom získané imunodeficience a údaje zveřejněné vládou USA a Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) silně naznačují, že by se injekce Covid-19 měly dostat na tento seznam.

Oficiální údaje ze Spojeného království a Kanady po měsíce naznačovaly, že se u očkované populace rozvíjí nová forma AIDS. Důvodem je, že injekce Covid-19 se v praxi ukazují jako negativní, což znamená, že poškozují přirozený imunitní systém.

Níže uvedená tabulka ukazuje počet případů na 100 000 obyvatel v Anglii, rozdělený podle stavu očkování, od 51. týdne v roce 2021 do 12. týdne v roce 2022

Počty případů na 100 000 obyvatel byly během těchto tří měsíců nejvyšší u trojnásobně očkované populace, s výjimkou 18-29letých ve zprávě ze třetího týdne a mladších 18 let ve všech třech měsících.

Nyní, když známe počty případů, můžeme použít jednoduchý vzorec účinnosti vakcíny společnosti Pfizer k výpočtu skutečné účinnosti vakcíny Covid-19 u trojnásobně očkovaných.

To se poněkud liší od toho, jak Pfizer uváděl 95% účinnost, že? Nebo jen zapomněli říct, že je třeba dát k 95 záporné znaménko?

Účinnost vakcíny však ve skutečnosti není měřítkem vakcíny, ale spíše měřítkem výkonnosti imunitního systému očkované osoby ve srovnání s výkonem imunitního systému neočkované osoby.

Pomocí čísel případů poskytnutých UKHSA můžeme také vypočítat výkon imunitního systému; zde je graf ukazující, jak se porovnávají –

Zde si můžete přečíst kompletní přezkoumání údajů Spojeného království .

Údaje kanadské vlády také ukazují zajímavé skutečnosti. Níže uvedený graf ukazuje skutečnou účinnost vakcíny Covid-19 v Kanadě z hlediska infekcí, hospitalizací a úmrtí –

Kompletní prozkoumání kanadských dat si můžete přečíst zde .

Údaje z Velké Británie a Kanady samozřejmě pouze naznačují, že zde existuje vážný problém, nemusí nutně znamenat, že se to přenáší do nemocí a stavů spojených se syndromem získané imunodeficience. 

Americká CDC provozuje systém hlášení nežádoucích účinků vakcín, kde mohou být hlášeny nežádoucí reakce na vakcíny. Kompletní databázi naleznete zde.

Databáze obsahuje nežádoucí reakce na všechny vakcíny dostupné v USA od roku 1950. Prohledali jsme databázi běžných onemocnění a infekcí spojených se syndromem získaného selhání imunity a zjistili jsme následující.

CDC má užitečnou stránku se seznamem „oportunních infekcí spojených s AIDS“, kterou si můžete prohlédnout zde. Zde je výňatek ze seznamu –

A zde je seznam rakovin oficiálně označených jako „rakoviny definující AIDS“.

Existuje neuvěřitelně dlouhý seznam nemocí spojených s AIDS, takže jsme vybrali následující –

 • Rakoviny definující AIDS
 • herpetická infekce
 • Získané poruchy imunity včetně syndromu získané imunodeficience
 • Encefalopatie (onemocnění mozku spojené s AIDS)
 • Bakteriální/houbové infekce spojené s AIDS (kandidóza, kokcidioidomykóza, kryptokokóza)
 • sepse
 • myokarditida a perikarditida

 

Myokarditida a perikarditida nejsou oficiálně spojeny s AIDS, ale jsou autoimunitními chorobami, které jsou výsledkem útoku imunitního systému na srdce. A protože tyto dva stavy patří k jediným vedlejším účinkům vakcíny Covid-19 hlášeným regulátory léčiv, zaslouží si bližší kontrolu.

Nejprve jsme provedli pátrání po rakovinách definujících AIDS, které vykazovaly vedlejší účinky. Pak jsme hledali vedlejší účinky všech vakcín podle roku a poté vedlejší účinky injekcí Covid-19.

Zde je návod, jak CDC zobrazuje výsledky:

Získali jsme výsledky zobrazené CDC, abychom vytvořili vlastní grafy, které jsou srozumitelnější. Proto nebudeme zobrazovat verzi výsledků CDC pro další nemoci související s AIDS. Ale nezapomeňte, že výsledky si můžete sami ověřit na stránce CDC Wonder zde.

Níže uvedený graf ukazuje počet běžných druhů rakoviny obvykle spojených s AIDS, které hlásily VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle roku, ve kterém byly hlášeny, a pouze pro vakcíny Covid-19:

Jak můžete vidět, v letech 2021 a 2022 došlo k obrovskému nárůstu zpráv, přičemž velká většina byla způsobena injekcemi Covid-19.

Průměrný počet běžných případů rakoviny souvisejících s AIDS hlášených jako nežádoucí příhoda vakcíny v letech 2000 až 2020 je 21,3.

Celkový počet běžných druhů rakoviny souvisejících s AIDS hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 430, což představuje nárůst o 1919 %.

Je však důležité vědět, že ne všechny nežádoucí účinky jsou hlášeny VAERS. Ve skutečnosti CDC připustilo, že pouze 1% až 10% vedlejších účinků je skutečně hlášeno systému. Nicméně brilantní analýza Jessicy Rose, Phd, přesně odhaduje podhodnocení na nejméně 41,3. Viz zde .

Níže uvedený graf ukazuje počet získaných poruch imunity, včetně AIDS, hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle roku, kdy byly hlášeny:

V letech 2021 a 2022 opět došlo k obrovskému nárůstu zpráv, přičemž velká většina je způsobena injekcemi Covid-19.

V letech 2000 až 2020 bylo hlášeno průměrně 31 získaných poruch imunity jako nežádoucí účinky vakcíny.

Celkový počet získaných poruch imunity hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 386, což představuje nárůst o 1145 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet herpetických infekcí/komplikací hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělený podle roku, kdy byly hlášeny:

Opět obrovský nárůst v letech 2021 a 2022.

Průměrný počet herpetických infekcí hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 926.

Celkový počet herpetických infekcí hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 18 336. To odpovídá nárůstu o 1880 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů encefalopatie hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělený podle roku, kdy byly hlášeny:

Encefalopatie vzniká v důsledku poškození mozku a je také známá jako komplex demence AIDS.

Průměrný počet případů encefalopatie hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 39,6.

Celkový počet případů encefalopatie hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 745, což představuje nárůst o 1781 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet infekcí kandidózy, kokcidioidomykózy a kryptokokózy hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle let, ve kterých byly hlášeny, :

Průměrný počet bakteriálních/plísňových infekcí souvisejících s AIDS hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu mezi lety 2000 a 2020 je 15.

Celkový počet bakteriálních/plísňových infekcí souvisejících s AIDS hlášených jako vedlejší účinky byl v roce 2021 382. To představuje nárůst o 2447 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů sepse nahlášených společnosti VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle roku, ve kterém byly hlášeny:

Sepse je extrémní reakce těla na infekci. Je to život ohrožující zdravotní příhoda. Sepse nastává, když existující infekce spustí řetězovou reakci v celém těle. Infekce, které vedou k sepsi, nejčastěji začínají v plicích, močových cestách, kůži nebo gastrointestinálním traktu.

Průměrný počet případů sepse hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 75.

Celkový počet případů sepse hlášených jako nežádoucí reakce v roce 2021 byl 1593, což představuje nárůst o 2024 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů myokarditidy a perikarditidy hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19) podle roku, ve kterém byly hlášeny:

Myokarditida je zánět srdečního svalu. Perikarditida je zánět ochranných váčků, které obklopují srdce. Obě jsou autoimunitní onemocnění, které byly regulátory léků označeny za možné vedlejší účinky injekcí Covid-19, zejména u mladších mužů.

Průměrný počet případů myo/perikarditidy hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 46.

Celkový počet získaných poruch imunity hlášených jako vedlejší účinky byl v roce 2021 15 555. To odpovídá nárůstu o 33 715 %. Šokující, že?

Níže uvedený graf ukazuje procento všech výše uvedených nežádoucích reakcí souvisejících s AIDS hlášených VAERS pro všechny vakcíny podle roku:

Padesát jedna procent všech nežádoucích reakcí souvisejících s AIDS hlášených od roku 2000 bylo hlášeno v roce 2021 a dalších 16 % bylo dosud hlášeno v roce 2022.

Opravdu máme věřit, že jde jen o nešťastnou náhodu? Nebo jsme jen svědky toho, jak americká veřejnost hlásí Centers for Disease Control, že injekce Covid-19 způsobují, že mají syndrom získané imunitní nedostatečnosti?

Oficiální údaje ze Spojeného království a Kanady již silně naznačují, že injekce Covid-19 u plně očkovaných spouštějí oslabující onemocnění, což ukazuje na negativní účinnost vakcíny a negativní výkon imunitního systému.

Nyní však oficiální údaje od americké vlády a Centra pro kontrolu nemocí potvrzují, že u plně očkovaných osob se pravděpodobně rozvine syndrom získané imunodeficience, přičemž počet onemocnění a infekcí souvisejících s AIDS hlášených VAERS v roce 2021 po zavedení vakcíny Covid-19 se zvýší mezi 1145 % a 33,715 %.

Ví to všichni ti, kdo nyní propagují již 4. dávku? Nebo ji propagují právě proto, že o výše uvedených skutečnostech ví?

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 4.8]

One thought on “CDC potvrzuje, že USA v roce 2021 zaznamenaly 338násobný nárůst oznámení nemocí souvisejících s AIDS a rakovinou

 1. Treba si dat konecne do suvislosti Great reset a tzv. Knihu pravdy (irske zjavenia a posolstva Jezisa a Panny Marie z 2012-2013).
  Potom si vsimnete aj ine veci. Napr. globalni lidri, kt robia najspinavsiu pracu idu vsetci pod mocou kokainu. Ci uz je to Zelensky alebo premier Kanady, premierka Noveho Zelandu a pod. A aku ma osobnost takyto clovek hovorit nemusime. Mali by byt nesvojpravny. Na Slovensku napr. Pellegriny a Sulik. No a potom tu mame takych, co priamo podliehaju pseudopapezovi, ako napr. prezident Duda… apokalypsa bezi… Kniha pravdu hovori, ze antikrist pride z vychodu a ukonci vsetky vojny… takze Putin to urcite podla vsetko nie je a nebude, takze nam neostava nic, len sa modlit a vyckat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout