Zítra začne mezinárodní klimatická konference, hlavním tématem je ukončení využívání fosilních paliv

Zítra začne mezinárodní klimatická konference, hlavním tématem je ukončení využívání fosilních paliv

Pokud znáte 17 cílů Agendy 2030, pak jistě víte, že klimatické otázky se celým dokumentem doslova prolínají. Ovšem otázky klimatu – resp. údajného globálního oteplování – nejsou zdaleka jen o rušení fosilních paliv a jejich náhradě „zelenou energií.“ Pod klimatickou agendu spadají například i:

  • ukončení produkce masa a přechod na stravu bezmasou, hmyz a maso umělé
  • klimatické lockdowny
  • sdílená ekonomika – sdílí se vše, co se sdílet dá
  • práce doma v případech, kdy je to možné
  • konec cestování na větší vzdálenosti není-li to nezbytně nutné
  • pokud je to možné, využívat na delší vzdálenosti vlak místo letadla
  • kontrola uhlíkové stopy každého jedince v rámci digitální identity
  • depopulace

Jistě není náhoda, že konferenci povede „otec“ klimaalarmismu, John Kerry. Jako první však přišel s tématem klimatu již na začátku 70. let Římský klub, který chtěl využít plašení globální ekologickou katastrofou k prosazování depopulace s tím, že méně lidí také méně zatíží planetu.

John Kerry spolu s Al Gorem pak v 90. letech otázku klimatu ještě víc rozvinuli.  V posledních letech jsou otázky klimatu nejčastěji prezentovanými i na různých dalších summitech, včetně minulý týden konaného summitu WEF. Jisté je, že ve jménu omezení uhlíkové stopy nás chtějí tito šílenci poslat „zpět do jeskyní.“

Bývalý americký ministr zahraničí John Kerry a generální tajemník OSN António Guterres jsou jen dva z těch, kteří přicházejí do Stockholmu společně s delegáty z více než 100 zemí. Zasedání OSN „Stockholm+50“ se zaměřuje na „zvýšení tempa“ vyřazování ropy, plynu a uhlí z provozu a tím na to, aby se společnost stala „klimaticky chytřejší“.

Ve dnech 2. až 3. června bude uspořádána schůzka OSN, která nese jméno Stockholm +50, neboť je to již 50 let od první konference OSN o životním prostředí, jejímž iniciátorem byl tehdejší švédský premiér Olof Palme, mimo jiné i „otec“ multikulturalismu. Letos je organizátorem Švédsko spolu s Keňou.

Ambicí Stockholm+50 je připomenout si 50. výročí, ale také přispět ke zvýšení tempa přechodu k udržitelným a zeleným společnostem, většímu počtu pracovních míst a životnímu prostředí v rovnováze pro všechny, kde nikdo nezůstane opomenut,“ uvádí se v programovém prohlášení.

„Máme-li zvrátit vývoj, je třeba udělat více rychleji, a proto je důležité, aby se svět spojil a diskutoval o dalším postupu,“ prohlásila švédská premiérka.

Mimo generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a amerického vyslance pro klima a bývalého ministra zahraničí a prezidentského kandidáta Johna Kerryho zde budou zastoupeni i hlavouni některých světových organizací. Mimo jiné to budou zástupci Světové banky a Světové obchodní organizace.

Guterres již dříve tvrdil, že klimatická krize je největší hrozbou pro existenci lidstva, a že je třeba podniknout „všechny myslitelné kroky“, aby se tento trend zvrátil.

Kromě samotné konference OSN se během týdne pořádá řada dalších setkání a akcí. Mimo jiné se koná ministerský dialog o „globální práci v oblasti klimatu“, setkání vedoucích představitelů, kde vedoucí představitelé průmyslových podniků diskutují o tom, jak by se mezinárodní průmysl měl změnit a stát se šetrnějším ke klimatu a rozhovory mezi těmi, kteří jsou u moci. Bude se diskutovat o tom, jak snížit znečištění plasty a nakládat s nebezpečným odpadem a chemickými látkami.

Dalšími otázkami bude, jak mohou bohatší země „financovat klima“ chudším zemím a prostřednictvím různých forem finanční podpory přispět k tomu, aby se tyto země mohly změnit rychleji.

V průběhu týdne se hodně soustředí na to, aby se vynaložilo více zdrojů a více takzvaného „multilateralismu“ – tedy globální spolupráce na těchto typech otázek s tím, že rozhodnutí v oblasti klimatu budou přijímána na nadnárodní úrovni.

Mimochodem, kolik z účastníků asi přiletí na summit v soukromých tryskáčích??

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Zítra začne mezinárodní klimatická konference, hlavním tématem je ukončení využívání fosilních paliv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout