ISIS zveřejnil novoroční vzkaz Američanům a Evropanům – „zaútočíme na vás v srdci vašich zemí“

ISIS zveřejnil novoroční vzkaz Američanům a Evropanům – „zaútočíme na vás v srdci vašich zemí“

Těsně před koncem roku zveřejnil ISIS další video, které je určeno Američanům a Evropanům, ale také muslimům, žijícím v zemích káfirů. V něm zejména vyzývají muslimy v zemích káfirů k zabíjení bezvěrců „všude, kde na ně narazí“ –  a mělo by se to údajně týkat právě Evropanů a Aměričanů. Tedy těch, kdo nyní zcela dobrovolně přijímají muslimy po statisících.

27. prosince 2021 zveřejnil ISIS šestiminutové video s názvem „Musíte s nimi bojovat, O Muwahhid [monoteisté]“. Ve videu vyzývají k útokům v západních zemích. Video, namluvené v arabštině, obsahuje záběry a fotografie muslimských civilistů zraněných při vojenských akcích NATO a útoků ISIS na Západě.

Video má celkem 4 části.

V první se vypravěč obrací k Američanům a Evropanům a uvádí, že ISIS jim nevyhlásil válku; spíše to byli oni, kdo proti němu zahájil válku. „Ten, kdo začal, je na vině a vy draze zaplatíte,“ říká. „Zaplatíte, až se vaše ekonomika zhroutí a vaši synové budou posláni, aby s námi bojovali a vrátili se zmrzačení, paralyzovaní, šílení nebo v rakvi. Zaplatíte za to, když se budete bát kamkoli cestovat a když půjdete po ulicích, budete se kolem sebe rozhlížet, ve strachu z muslimů, ale nebudete v bezpečí dokonce ani ve svých vlastních ložnicích.

Zaplatíte cenu, až se vaše křížová výprava rozpadne na kusy, a pak na vás zaútočíme v srdci vašich vlastních zemí.“ Vypravěč dále oslovuje muslimy a dodává: „Povstaňte a vzbuřte se! Monoteista je jednotná armáda.“

Druhá část videa ukazuje útoky ISIS v Evropě. V pozadí je nashid (hymnus) v angličtině, který vyzývá věřící, aby „zničili káfiry a všechny je zabili“.

Třetí část, nazvaná „Poselství monoteistům žijícím mezi polyteisty“, obsahuje výňatky ze starého videa, ve kterém dva nemaskovaní bojovníci ISIS přednášejí prohlášení v angličtině (s arabskými titulky). Jeden z nich se obrací na muslimy, kteří nemohou migrovat do muslimských zemí, a říká: „Potrestejte nevěřící za jejich zločiny proti muslimům a učiňte zemi křižáků svým bojištěm… zabijte je všude, kde je najdete. Pokud jste obchodník, použijte svou pistoli, přibijte nevěřícího a ukřižujte jeho tělo v truhlářské dílně. Pokud jste řidič kamionu, narážejte do davů káfirů, dokud se jejich ulice nepokryjí jejich špinavou krví. Nebo nalijte benzín na jejich domy, zatímco spí a zapalte jejich domy. Tímto způsobem bude poselství vypáleno do jejich vzpomínek.“

Druhý bojovník také vyzývá muslimy, aby zabíjeli nevěřící, aby věděli, že muslimská krev není levná. „Dbejte na výzvu,“ říká, „povstaňte a udeřte nevěřící.“

Čtvrtá část videa obsahuje svědectví muslima, který uvádí, že 22 členů jeho rodiny, včetně žen a dětí, bylo zabito. Vypravěč pak oslovuje všechny muslimy a říká: „Pokud nemůžete odpálit výbušnou nálož nebo vystřelit ze zbraně, vezměte nevěřícího, Američana, Francouze nebo jednoho z jejich spojenců a rozbijte mu lebku kamenem, zabijte ho nožem, přejeďte ho autem, shoďte ho z výšky nebo ho otravte… A pokud to nemůžete udělat, spalte jeho dům, auto nebo firmu nebo zničte jeho úrodu. Pokud to nedokážete, plivněte mu do tváře. A pokud nechcete dělat ani to, zatímco vaši bratři jsou bombardováni a zabíjeni a jejich krev a majetek jsou všude napadány, pak zkontrolujte svou náboženskou oddanost, protože jste ve vážném nebezpečí. Náboženství je založeno pouze na loajalitě k muslimům a distancování se od nemuslimů.“

Video je součástí rozšířeného trendu v letošním roce, kdy pro-ISIS média stále častěji vyzývají muslimy na Západě, aby prováděli útoky osamělých vlků.

28. prosince 2021 zveřejnila ISIS i další 10minutové video, určené džihádistům, s názvem: „Osamělí vlci, kdy se probudíte?“ Video naléhá na příznivce ISIS v západních zemích, aby spáchali útoky osamělých vlků, a povzbuzuje je, aby šli ve stopách ostatních, kteří v posledních letech provedli útoky tohoto typu v Evropě a USA.

Video začíná postavou s kapucí, která prochází chodbou, nasedá do auta a jede po dálnici, která se zdá být v USA, někde v jižním Tennessee.

Zatímco muslim jede v autě, na obrazovce se objevují arabské fráze, jako například: „Pomsta, pomsta, za muslimy, zabijte polyteisty.“ „Braňte Alláhovo náboženství, přepadněte je v jejich domovských zemích.“ „Povstaň, bratře,“ a „Kdo bude bránit islám?“, stejně jako hadísy „Nevěřící a jeho vrah se nikdy nesetkají v pekelném ohni“ a verš z Koránu (16:126): „A pokud trestáš, pak trestej tím, čím ti bylo ublíženo.“

Když postava v kapuci sedí na kopci s výhledem na město, je slyšet recitace Koránu 9:111: „Alláh vykoupil od věřících jejich životy a jejich majetek výměnou za ráj. Bojují kvůli Alláhovi, takže zabíjejí a jsou zabíjeni. Raduj se tedy ze své transakce, kterou jsi uzavřel, neboť to je nejvyšší triumf.“

Soundtrack videa se skládá z islámských náboženských chorálů ve francouzštině, angličtině a arabštině, které podněcují příznivce k provádění útoků.

Video představuje západní a arabské hlasatele, kteří diskutují o teroru způsobeném útoky osamělých vlků ISIS a o faktické nemožnosti jim zabránit. Jsou zobrazeny simulované záběry imaginárních útoků, jako jsou silvestrovské ohňostroje poblíž londýnského Big Benu, které jsou nahrazeny logem ISIS, načež se věž rozpadá a zřítí. Dojde k výbuchu na jednom z mostů přes řeku Temži. Na dalším záběru je letadlo letící nad nějakým západním městem a narážející do komerční budovy v přelidněné oblasti, spolu s anglickým a arabským textem: „Již brzy“.

 

Sekvence z videa ukazuje ohňostroj poblíž londýnského Big Benu, který vyvrcholil zřícením věže poté, co se na obrazovce objevilo logo ISIS.
Snímek obrazovky ukazuje imaginární scénu letadla, které letí do budovy.

Arabský text na obrazovce zní: „Pro tebe, můj bratře, je něco z toho, co tvoji bratři, kteří tě předcházeli zahradám věčnosti, udělali před tebou. Pamatujte: Mnoho malých skutků způsobilo, že se dostali do ráje.“ Následují mediální záběry některých pozoruhodných útoků osamělých vlků, ke kterým došlo na Západě v posledních letech, k většině z nich se přihlásil ISIS.

Zobrazené útoky zahrnují bombový útok na Bostonský maraton v dubnu 2013; útok v košer supermarketu Hyper Cacher v Paříži v lednu 2015; útoky v Paříži v listopadu 2015; útok nárazem kamionu v Nice v červenci 2016; útok kamionem na vánočním trhu v Berlíně v prosinci 2016; útok na London Bridge v červnu 2017; útoky v Barceloně v srpnu 2017; a střelba ve Vídni v listopadu 2020.

Video obsahuje mediální záběry z přestřelky v supermarketu Hyper Cacher a text na obrazovce identifikuje Amedyho Coulibalyho jako „pachatele útoku na židovský obchod – nechť ho Alláh přijme jako mučedníka“. Plakát na videu, nesoucí text v arabštině a francouzštině, zobrazuje „devět lvů chalífátu“, kteří spáchali útoky v Paříži v roce 2015, k nimž se ISIS přihlásil. Video také obsahuje videovzkaz, který nahrál Anis Amri, pachatel útoku v Berlíně v roce 2016, který prohlašuje, že je připraven jednat v pomstě za německé bombardování muslimů.

9 pachatelů pařížských útoků z roku 2015
pachatel berlínského útoku ve videozprávě těsně předtím, než najel do davu na vánočním trhu

Část videa ukazuje fotografie, které zobrazují různé metody provedení útoku, například pomocí střelných zbraní, jedu, vozidel, dronů a hackování, s textem: „A mnoho dalších, tak plánujte a překvapte nevěřící.“

Video končí výňatkem z videa ISIS ze září 2017, ve kterém anglicky mluvící bojovník naléhá na muslimy, aby všude prováděli útoky proti nevěřícím a následovali příklady Omara Mateena, který zaútočil na noční klub v Orlandu v červnu 2016, a Larossi Abbally, který spáchal útok nožem v Paříži ve stejném měsíci.

Bojovník, který byl identifikován jako Abu ‚Abdallah Al-Muhajir, říká stoupencům na Západě: „Víte, že mnoho bratrů by si přálo být na vašem místě, protože si uvědomují, že zabití káfira ze zemí křižácké koalice na jejich dvorcích nebo jinde je pro křižáky bolestivější než zabití stovky místních odpadlických sil zde? Mučedníci, vaše duše bude létat v Jannah [ráji]. Co vám brání udeřit do hlavy hada?

Chcete, aby se vašim bratrům a sestrám stalo více zkázy? To nejmenší, co jim jako muslimové můžeme udělat, je potrestat je rovným trestem. Zaměřte se na káfiry, kdekoli je najdete po celém světě, nejen na Západě. Spolehněte se na Alláha, vezměte si dostupné prostředky se zvláštním důrazem na utajení a my žádáme Alláha, aby vás podpořil.“

Vypravěč  Tala’i‘ Al-Ansar končí video opakováním Al-Muhajirových slov: „A prosíme Alláha, aby vás podpořil. Povstaň, ó monoteisto.“

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

2 thoughts on “ISIS zveřejnil novoroční vzkaz Američanům a Evropanům – „zaútočíme na vás v srdci vašich zemí“

 1. Bojovník má pravdu.
  Evropan a Američan se nesmírně bojí bolesti a smrti. Samozřejmě, né cizí.
  Vraždit v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi, v Mali i jinde, nečiní židokřesťanům žádný problém.
  Obstarají to většinou drony, takže riziko je opravdu minimální.
  ( Pokrok nezastavíš, ve Vietnamu to bylo jiné. )
  A když se ukáže, že Saddám žádný jaderný program nevyvíjel?
  No božínku, trochu se ve Spojených státech spletli.
  Každopádně šlo o mírový, preventivní úder, o agresi nemůže být řeči. Pravda a Láska musí zvítězit, i kdyby měl celý svět chcípnout.
  ?

 2. Mlslimové dělají svou práci, na kterou jsou naprogramování, a naše elity jim v tom pomáhají, jejich kasárna a enklávy rostou na západě jak houby po dešti, množství mlslo vojáků a jejich množíren exponenciálně roste, Evropané jsou apatičtí a bezpečnostní služby na pokraji sil, nestíhají, a nebudou stíhat, a tak se is lamu daří ….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.