Člen AfD Spolkového sněmu Andreas Mrosek znovu zpochybnil Spolkový kriminální úřad a 16 státních trestních úřadů ohledně statistik trestných činů spáchaných žadateli o azyl, osobami ve stavu zamítnuté žádosti o azyl nebo s neoprávněným pobytem v Německu, rozdělenými podle země původu v roce 2020.

Celkem se jednalo o 219 569 trestných činů, které byly v loňském roce vyšetřovány. Většina pachatelů pochází ze Sýrie (19 097), Afghánistánu (12 111), Iráku (7 889). Mezi násilnými trestnými činy bylo 84 vražd podle paragrafu 211 StGB,  222 vražd podle odstavce 212 StGB, 757 případů znásilnění, sexuálního nátlaku a sexuálního napadení ve zvláště závažném případu včetně smrti, včetně 125 pokusů, 3 109 pokusů o loupež, násilného vydírání a násilných útoků na řidiče a 13 369krát došlo k nebezpečnému a vážnému ublížení na zdraví nebo mrzačení ženských genitálií.

Andreas Mrosek řekl:

„Tyto přestupky byly dovezeny. Za to je zodpovědná politika podle hesla „wir schaffen das“ vlády Merkelové a jejích stoupenců ve starých stranách. Podobné trendy panují i v letech 2013 až 2019. A to jsou jen přiznané případy. Počet neohlášených případů je pravděpodobně mnohem vyšší. Je nejvyšší čas okamžitě zastavit migrační politiku a deportovat odmítnuté žadatele o azyl.“

Ve výčtu samozřejmě nenajdete zločiny těch, kdo už stihli získat občanství či milionů muslimů, kteří se již v Německu narodili a jsou tedy považováni za Němce.

Na závěr jen podotýkám, že i mne zprvu zarazil nepoměr celkově spáchaných trestných činů s počtem pachatelů v rámci jednotlivých národností, jenže je třeba si uvědomit, že většina těchto pachatelů spáchala více trestných činů. V minulosti jsem už psala i o případech, kdy měl za sebou tzv. „nezletilec bez doprovodu“ kolem 50 trestných činů. Do výše uvedené celkové kriminality se samozřejmě započítávají i nenásilné trestné činy (krádeže, falšování dokladů, prodej drog apod.).