Více než 50% vězňů v Rakousku jsou cizinci

Není to samozřejmě pouze v Rakousku, ale i v dalších multikulturně notně obohacovaných zemích. Samotných muslimů je již v populaci země 10%, což již samozřejmě vede k tomu, že se začínají mnohem víc projevovat. A tím nemám na mysli pouze poslední útok ve Vídni, ale také situaci v některých muslimy ovládnutých lokalitách. Příkladem je třeba nedávný vandalský útok tlupy mohamedánů na kostel v islamizované vídeňské čtvrti Favoriten.

Podle údajů rakouského soudnictví má více než 50 procent všech vězňů v Rakousku cizí původ. Šokující vysoký podíl zahraničních vězňů přiměl Stranu Svobodných (FPÖ) potvrdit, že je čas ukončit masovou invazi, aby se snížilo toto břemeno pro rakouský stát. FPÖ nastolila otázku demografického zastoupení obyvatelstva ve věznicích na zvláštním zasedání národního parlamentu, na téma „nezvaní cizinci“.

I když cizinci tvoří více než 50 procent vězeňské populace v Rakousku, podle rakouských vládních údajů z roku 2016 tvoří pouze 21 procent z celkové populace Rakouska. Data z roku 2016 ukazují, že 1,9 milionu lidí žijících v Rakousku má cizí původ, z toho 1,41 milionu se narodilo v zahraničí, zatímco 483 100 osob bylo potomky rodičů narozených v zahraničí, ale narodilo se v Rakousku.

Tato druhá skupina se proto označuje jako „druhá generace“. Zatímco 81 procent Rakušanů tvoří pouze 48,9 procenta vězeňské populace země, zbývající většina jsou cizinci či první v Rakousku narozená generace (označovaná jako druhá generace cizinců).

Občané třetí generace se zahraničním původem jsou však již zahrnuti v kolonce „Rakušané“, i když nemají žádné skutečně rakouské předky. K těmto „Rakušanům“ patří zejména potomci turecké komunity, kteří do země začali poprvé přicházet v roce 1964, a kteří tudíž nejsou považováni za cizince. Zajímavé by tak bylo zjistit, kolik z oněch 48,9% pachatelů – Rakušanů má turecké jméno či prarodiče, kteří se přistěhovali z Turecka.

Ve Švýcarsku se pro změnu ukazuje, že cizinci ze zemí mimo EU – tedy z Afriky, Středního východu a Karibiku – tvoří převážnou většinu pachatelů trestné činnosti, zejména pokud jde o násilné trestné činy. V této zemi jsou 57,9 procenta všech pachatelů trestné činnosti cizinci.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout